Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Bo dobre mienie, perły, kamienie także wiek młody i dar urody są dobre, ale gdy zdrowie wcale...” Cel priorytetowy: Dbamy o prawidłowe i zdrowe odżywianie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Bo dobre mienie, perły, kamienie także wiek młody i dar urody są dobre, ale gdy zdrowie wcale...” Cel priorytetowy: Dbamy o prawidłowe i zdrowe odżywianie."— Zapis prezentacji:

1 „Bo dobre mienie, perły, kamienie także wiek młody i dar urody są dobre, ale gdy zdrowie wcale...” Cel priorytetowy: Dbamy o prawidłowe i zdrowe odżywianie oraz aktywność społeczną.

2 Opracowanie przez zespół nauczycieli ds. promocji zdrowia działań promujących zdrowe odżywianie, wśród uczniów i rodziców. Informowanie rodziców na temat działań podejmowanych w szkole i zachęcanie do współpracy (spotkania z rodzicami, festyn, lekcje przyrody, biologii, wychowania fizycznego i godziny wychowawcze). Opracowanie przez nauczycieli scenariusza zajęć z rodzicami, w ramach spotkania „Wywiadówka inaczej”. Zaangażowanie rodziców w zmiany żywieniowe (uroczystości szkolne, klasowe, biwaki, wycieczki). Prowadzenie przez cały rok szkolny różnych akcji propagujących zdrowe odżywianie, zaangażowanie się w programy zewnętrzne. Przygotowanie prze uczniów każdej klasy lub poziomu edukacyjnego, jednego wydarzenia dla całej społeczności z zakresu promocji zdrowego odżywiania.

3 Przeprowadzono cykl zajęć dotyczących prawidłowego odżywiania się, w ramach których uczniowie tworzyli piramidę zdrowego żywienia oraz układali kompozycję „zdrowych kanapek”.

4 Gazetki: „Racjonalne żywienie, czyli o 5 posiłkach dziennie”, „Dyscypliny sportu a zdrowie”, „Trzymaj formę”. W szkole działa Drużyna Harcerska i Gromada Zuchowa. Zuchy i harcerze w swoich działaniach również dbają o zdrowy styl życia. Podczas biwaków, a także zbiórek uczą się jak zdrowo się odżywiać. Zuchy również dbają o zdrowie i uczą się robić pożywne kanapki

5 Zuchy na biwaku gotują pyszną i zdrową zupę jarzynową, a na deser jabłko! Przedszkolaki przygotowują zdrowe i smaczne kanapki

6 Sprzątamy świat  Ponadto dzieci uczestniczyły w inscenizacji wiersza “Galaretka owocowa”, nauczyły się piosenki „Niedźwiadki Niejadki”, przy której wykonywały zabawy ruchowe, a także układały historyjkę obrazkową „Na grządkach”, po czym założyły w swojej sali Zielony ogródek i zasadziły nowalijki. W warzywach moc witamin się skrywa! – konkurs plastyczny

7 Festyn Rodzinny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – degustacja zdrowej żywności

8

9 DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH  szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej  cykl prelekcji na temat zdrowego żywienia DLA UCZNIÓW  szkolenie z obliczania wskaźnika BMI  wykłady: „Poprawa relacji w klasie”, „Jak sobie radzić ze stresem”  pogadanki na temat higieny oraz pielęgnacji ciała organizowane przez pielęgniarkę szkolną

10 ZADANIA KOORDYNATORA:  ukończenie szkolenia na temat tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie,  przekazanie informacji na temat realizacji programu nauczycielom,  zgłoszenie placówki do wojewódzkiej sieci SZPZ,  stworzenie zespołu do spraw promocji zdrowia,  kierowanie pracą szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia,  inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole,  współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia,  rozwijanie własnych umiejętności, współdziałanie z całą społecznością szkolną,  przedstawienie radzie pedagogicznej prezentacji z działalności zespołu oraz realizacji programu w okresie.

11  Z przeprowadzonych badań wynika, że szkoła stwarza korzystną i dobrą atmosferę oraz troszczy się o dobre samopoczucie wszystkich podmiotów. Wysoki stopień satysfakcji z uczestnictwa w życiu szkoły dowodzi, że panuje tu klimat sprzyjający nauce i pracy.

12  Dzięki pracy pielęgniarki cała społeczność szkolna może korzystać z fachowej opieki i pomocy oraz uczestniczyć w pogadankach i prelekcjach z zakresu profilaktyki zdrowia.  Do podstawowych zadań pielęgniarki szkolnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia należało koordynowanie następujących programów profilaktycznych:  Program badań przesiewowych słuchu,  Program profilaktyki w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej;  Program profilaktyki i korekcji wad postawy;  Fluoryzacja;  Testy przesiewowe w oddziałach przedszkolnych.


Pobierz ppt "„Bo dobre mienie, perły, kamienie także wiek młody i dar urody są dobre, ale gdy zdrowie wcale...” Cel priorytetowy: Dbamy o prawidłowe i zdrowe odżywianie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google