Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dbamy o prawidłowe i zdrowe odżywianie oraz aktywność społeczną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dbamy o prawidłowe i zdrowe odżywianie oraz aktywność społeczną."— Zapis prezentacji:

1 Dbamy o prawidłowe i zdrowe odżywianie oraz aktywność społeczną.
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Zespół Szkół w Cybince – rok szkolny 2013/2014 „Bo dobre mienie, perły, kamienie także wiek młody i dar urody są dobre, ale gdy zdrowie wcale...” Cel priorytetowy: Dbamy o prawidłowe i zdrowe odżywianie oraz aktywność społeczną.

2 Realizacja celu priorytetowego
Opracowanie przez zespół nauczycieli ds. promocji zdrowia działań promujących zdrowe odżywianie, wśród uczniów i rodziców. Informowanie rodziców na temat działań podejmowanych w szkole i zachęcanie do współpracy (spotkania z rodzicami, festyn, lekcje przyrody, biologii, wychowania fizycznego i godziny wychowawcze). Opracowanie przez nauczycieli scenariusza zajęć z rodzicami, w ramach spotkania „Wywiadówka inaczej”. Zaangażowanie rodziców w zmiany żywieniowe (uroczystości szkolne, klasowe, biwaki, wycieczki). Prowadzenie przez cały rok szkolny różnych akcji propagujących zdrowe odżywianie, zaangażowanie się w programy zewnętrzne. Przygotowanie prze uczniów każdej klasy lub poziomu edukacyjnego, jednego wydarzenia dla całej społeczności z zakresu promocji zdrowego odżywiania.

3 Realizacja projektu mającego na celu rozwiązanie problemu priorytetowego (ewaluacja projektu)
Przeprowadzono cykl zajęć dotyczących prawidłowego odżywiania się, w ramach których uczniowie tworzyli piramidę zdrowego żywienia oraz układali kompozycję „zdrowych kanapek”.

4 Działania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Gazetki: „Racjonalne żywienie, czyli o 5 posiłkach dziennie”, „Dyscypliny sportu a zdrowie”, „Trzymaj formę”. W szkole działa Drużyna Harcerska i Gromada Zuchowa. Zuchy i harcerze w swoich działaniach również dbają o zdrowy styl życia. Podczas biwaków, a także zbiórek uczą się jak zdrowo się odżywiać. Zuchy również dbają o zdrowie i uczą się robić pożywne kanapki

5 Zuchy na biwaku gotują pyszną i zdrową zupę jarzynową, a na deser jabłko!
Przedszkolaki przygotowują zdrowe i smaczne kanapki

6 W warzywach moc witamin się skrywa! – konkurs plastyczny
Sprzątamy świat Ponadto dzieci uczestniczyły w inscenizacji wiersza “Galaretka owocowa” , nauczyły się piosenki „Niedźwiadki Niejadki”, przy której wykonywały zabawy ruchowe, a także układały historyjkę obrazkową „Na grządkach”, po czym założyły w swojej sali Zielony ogródek i zasadziły nowalijki.

7 Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
Festyn Rodzinny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – degustacja zdrowej żywności

8

9 Szkolenia społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia w szkole
DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej cykl prelekcji na temat zdrowego żywienia DLA UCZNIÓW szkolenie z obliczania wskaźnika BMI wykłady: „Poprawa relacji w klasie”, „Jak sobie radzić ze stresem” pogadanki na temat higieny oraz pielęgnacji ciała organizowane przez pielęgniarkę szkolną

10 Praca szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia
ZADANIA KOORDYNATORA: ukończenie szkolenia na temat tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie, przekazanie informacji na temat realizacji programu nauczycielom, zgłoszenie placówki do wojewódzkiej sieci SZPZ, stworzenie zespołu do spraw promocji zdrowia, kierowanie pracą szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia, inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole, współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia, rozwijanie własnych umiejętności, współdziałanie z całą społecznością szkolną, przedstawienie radzie pedagogicznej prezentacji z działalności zespołu oraz realizacji programu w okresie.

11 Wyniki monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej
Z przeprowadzonych badań wynika, że szkoła stwarza korzystną i dobrą atmosferę oraz troszczy się o dobre samopoczucie wszystkich podmiotów. Wysoki stopień satysfakcji z uczestnictwa w życiu szkoły dowodzi, że panuje tu klimat sprzyjający nauce i pracy.

12 Współpraca z pielęgniarką szkolną
Dzięki pracy pielęgniarki cała społeczność szkolna może korzystać z fachowej opieki i pomocy oraz uczestniczyć w pogadankach i prelekcjach z zakresu profilaktyki zdrowia. Do podstawowych zadań pielęgniarki szkolnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia należało koordynowanie następujących programów profilaktycznych: Program badań przesiewowych słuchu, Program profilaktyki w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej; Program profilaktyki i korekcji wad postawy; Fluoryzacja; Testy przesiewowe w oddziałach przedszkolnych.


Pobierz ppt "Dbamy o prawidłowe i zdrowe odżywianie oraz aktywność społeczną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google