Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J AK SZKOŁY POWIATU LUBAŃSKIEGO PRZYGOTOWAŁY SIĘ NA PRZYJĘCIE SZEŚCIOLATKÓW ? Analiza ankiet dyrektorów szkół podstawowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J AK SZKOŁY POWIATU LUBAŃSKIEGO PRZYGOTOWAŁY SIĘ NA PRZYJĘCIE SZEŚCIOLATKÓW ? Analiza ankiet dyrektorów szkół podstawowych."— Zapis prezentacji:

1 J AK SZKOŁY POWIATU LUBAŃSKIEGO PRZYGOTOWAŁY SIĘ NA PRZYJĘCIE SZEŚCIOLATKÓW ? Analiza ankiet dyrektorów szkół podstawowych

2 O BSZARY BADAŃ Aby uzyskać informację na temat stopnia przygotowania poszczególnych szkół oraz przeanalizować sytuację w skali powiatu lubańskiego skierowano do dyrektorów 17 szkół podstawowych ankietę. Pytania były zadawane w czterech obszarach: I. BAZA II. KADRA III. ROZWÓJ DZIECKA IV. BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA. Na ankietę odpowiedziało 14 szkół podstawowych.

3 O BSZARY BADAŃ – BAZA W 50 % szkół jest sala lekcyjna z częścią edukacyjną i rekreacyjną, W 71 % klas są tematyczne kąciki aktywności, 86% sal lekcyjnych wyposażonych jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 14% szkół ma odrębną świetlicę lub wydzielone miejsce w świetlicy dla sześciolatków, w 57 % toalety i łazienki dostosowane są do wieku dzieci, w 50 % szkół zorganizowano miejsce zabaw w szkole.

4 O BSZARY BADAŃ – KADRA W 29 % szkół przeprowadzono szkolenia związane z przygotowaniem do pracy z uczniem 6 -letnim. Nauczyciele podjęli doskonalenie w zakresie metodyki w 36% szkół, wspomagania w 36% szkół, prowadzenia zajęć komputerowych w 29% szkół. Nauczyciele uzyskali dodatkowe kwalifikacje w zakresie: - terapii pedagogicznej w 73% szkół - logopedii w 14% szkół - socjoterapii w 7%, - psychologii rozwojowej 21%, - oligofrenopedagogiki 43%, - rewalidacji, itp. w 29% szkół.

5 O BSZARY BADAŃ – ROZWÓJ DZIECKA 93% przedszkolaków bierze udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, W 79% szkół były organizowane dni otwarte dla rodziców i dzieci 6- letnich 93% szkół współpracuje z PPP, a 71% z innymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, Oferta zajęć pozalekcyjnych: zajęcia wspomagające, np. z logopedą w 50% szkół, koła rozwijające zainteresowania w 79% szkół, gimnastyka korekcyjna w 79% szkół, zajęcia artystyczne w 57% szkół, Dodatkowo z myślą o rozwoju dziecka 6-letniego realizuje się w szkołach: programy ( rządowe lub własne) w 21% szkół, innowacje pedagogiczne w 7% szkół, projekty w 29% szkół,

6 O BSZARY BADAŃ – BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA 57% szkół posiada monitoring wewnętrzny, zewnętrzny oraz nawiązało współpracę ze strażą miejską, policją, W 50% szkół jest możliwość korzystania ze stołówki, Programy promujące zdrowe żywienie w ramach programów rządowych i własnych realizuje 79% szkół, 100% szkół przystąpiło do udziału w programach w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, Na terenie szkól uczniowie są objęci programami profilaktycznymi z zakresu korekty wad postawy przy współpracy oraz profilaktyki próchnicy zębów, profilaktyki astmy, chorób alergicznych młodzieży szkolnej, bezpieczeństwa, W programach tych uczestniczy ponad 85% szkół.

7 P ODSUMOWANIE Organizatorzy badania doszli do wniosku, że wszystkie z badanych szkół są świadome zadań związanych z realizacją polityki oświatowej państwa i przygotowują się na przyjęcie sześciolatków, ale nie wszystkie w takim samym stopniu. Niektóre z nich wyróżniają się na tle pozostałych.


Pobierz ppt "J AK SZKOŁY POWIATU LUBAŃSKIEGO PRZYGOTOWAŁY SIĘ NA PRZYJĘCIE SZEŚCIOLATKÓW ? Analiza ankiet dyrektorów szkół podstawowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google