Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka anty-plagiatowa w szkolnictwie wyższym w Europie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka anty-plagiatowa w szkolnictwie wyższym w Europie"— Zapis prezentacji:

1 Polityka anty-plagiatowa w szkolnictwie wyższym w Europie
mgr Aneta Ciepielewska Dział Kształcenia Politechnika Łódzka LLP UK-ERASMUS-EMHE

2 Droga Politechniki Łódzkiej do realizacji projektu:
2004 r. podpisanie umowy bilateralnej z Coventry University w ramach programu Erasmus, 2008 r. pierwsza próba złożenia projektu- brak akceptacji ze strony Unii Europejskiej, 2009 r. druga próba złożenie wniosku-akceptacja Komisji Europejskiej, 2010 r. początek realizacji projektu.

3 Ramy czasowe projektu: od 01.10.2010 r. do 30.09.2013 r.
Partner wiodący: Coventry University-Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pn. Partnerzy współpracujący: Aleksandras Stulginskis University- Litwa, Mendel University - Czechy, University of Nicosia - Cypr, Politechnika Łódzka-Polska.

4 Cele szczegółowe projektu:
stworzenie anonimowych narzędzi do ankietyzacji studentów, nauczycieli akademickich oraz kadry zarządzającej uczelniami wyższymi, służących do przebadania działań związanych z polityką antyplagiatową w szkolnictwie wyższym w Europie, opracowanie wyników ankiet w celu podniesienia świadomości w zakresie polityki antyplagiatowej, stworzenie narzędzi do wykrywania plagiatu w tekstach naukowych, opracowanie studiów przypadku, pokazujących dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania plagiatowi.

5 Działania zrealizowane:
stworzenie ankiet, przeprowadzenie badań pilotażowych, stworzenie strony projektu na której dostępne są ankiety on - line, przetłumaczenie ankiet na 14 języków.

6 Działania realizowane:
przeprowadzanie ankiet, opracowywanie studiów przypadku, tworzenie oprogramowania wykrywającego plagiat, przygotowanie publikacji naukowych poświęconych tematyce plagiatu.

7 Korzyści wynikające z realizacji projektu:
zacieśnienie współpracy pomiędzy PŁ, a innymi uczelniami wyższymi biorącymi udział w projekcie, nawiązanie kontaktów z uczelniami w Europie, zainteresowanymi tematyką plagiatu, pisanie 2 prac doktorskich na temat plagiatu, podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób realizujących projekt.

8 Korzyści wynikające z udziału w projekcie:
poufny profil uczelni w których przeprowadzane są ankiety opracowany na podstawie badania, możliwość uczestniczenia w dalszych badaniach i korzystania z publikacji, pozyskanie wiedzy na temat dobrych praktyk, wpływ na modernizację programu UE dotyczącego szkolnictwa wyższego.

9 Oficjalna strona projektu, na której znajdują się ankiety: http://ippheae.eu
Pytania proszę kierować na adres mailowy: LLP UK-ERASMUS-EMHE

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ LLP UK-ERASMUS-EMHE


Pobierz ppt "Polityka anty-plagiatowa w szkolnictwie wyższym w Europie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google