Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena ryzyka sercowo- naczyniowego u osób żyjących z HIV/AIDS. Magdalena Leszczyszyn-Pynka Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii PAM, Szczecin Vistula.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena ryzyka sercowo- naczyniowego u osób żyjących z HIV/AIDS. Magdalena Leszczyszyn-Pynka Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii PAM, Szczecin Vistula."— Zapis prezentacji:

1 Ocena ryzyka sercowo- naczyniowego u osób żyjących z HIV/AIDS. Magdalena Leszczyszyn-Pynka Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii PAM, Szczecin Vistula 2007

2 Choroby - naczyniowe Choroba niedokrwienna :Choroba niedokrwienna : – zawał, – niestabilna choroba wieńcowa, – ostre epizody wieńcowe Udary mózgu, przemijające epizody niedokrwienneUdary mózgu, przemijające epizody niedokrwienne Choroby tętnic (miażdżyca, tętniaki)Choroby tętnic (miażdżyca, tętniaki) Nadciśnienie tętniczeNadciśnienie tętnicze Vistula 2007

3 Pojęcie ryzyka Czynniki ryzyka to te cechy pacjenta, od których może zależeć wystąpienie Ch N: - styl życia - cechy fizjologiczne i biochemiczne - cechy osobnicze Vistula 2007

4 styl życia (podlegają modyfikacji) fizjologiczne i biochemiczne (podlegają modyfikacji) osobnicze (nie podlegają modyfikacji) dieta palenie tytoniu spożycie alko- holu brak aktywności fizycznej LDL-Ch TG HDL-Ch R glikemia/DM otyłość gotowość prozakrzepowa wiek płeć rodzinne wystę- powanie Ch N ( < 55 r.ż., < 65 r.ż.) Ch N w wywiadzie Cechy pacjenta

5 Teoria zapalna miażdżycy Sir William Osler, 1908 – rola zakażeń w chorobach Ch N Osler, W. Diseases of the arteries, the arteries, Modern medicine: its practice and theory, Philadelphia, 1908.

6 Lipoproteiny a zapalenie Doi H i wsp., Circulation 2000,102,670; Colome C i wsp.,Atherosclerosis 2000,149,295; Cockerill GW i wsp.,Arterioscler Thromb Vasc Biol 1995,15,1987. HDLLDL Chylomikrony, VLDL i ich remnanty > 30 nm 20–22 nm Potencjalnie prozapalne 9–15 nm Potencjalnie Potencjalnie przeciwzapalne

7 Model czynników ryzyka Rola markerów zapalenia a rozwój chorób układu krążenia Pearson TA i wsp., Circulation 2003,107,499. Klasyczne czynniki ryzyka Markery zapalenia MIAŻDŻYCA Ch N

8 Kategorie ryzyka wynikające z poziomu hs-CRP: R Y Z Y K O Ch N R Y Z Y K O Ch N Pearson TA i wsp., Circulation 2003,107, mg/L 3 mg/L 10 mg/L > 100 mg/L NISKIEŚREDNIE WYSOKIE NIE INTERPRETOWAĆ !!!

9 styl życia (podlegają modyfikacji) fizjologiczne i biochemiczne (podlegają modyfikacji) osobnicze (nie podlegają modyfikacji) dieta palenie tytoniu spożycie alko- holu brak aktywności fizycznej cART LDL-Ch TG HDL-Ch R glikemia/DM otyłość gotowość prozakrzepowa wiek płeć rodzinne wystę- powanie Ch N ( < 55 r.ż., < 65 r.ż.) Ch N w wywiadzie infekcja HIV Cechy pacjenta HIV(+) :

10 Patrzymy, ale nie zawsze widzimy….

11 Skala ryzyka Framingham – ocena wystąpienia Ch N w ciągu 10 lat (USA, reszta świata) SCORE – ocena ryzyka zgonu z powodu Ch N w ciągu 10 lat (European Society of Cardiology) Vistula 2007

12 Płeć M lub K M Wiek lata46 Ch-T mg/dL245 HDL mg/dL35 Skurczowe RR mmHg125 Leczenie HA (tylko gdy S RR >120) T lub N n Pali ? T lub N y y Przedział czasu 10 lat10 Twoje ryzyko 0,19 19% 0%5%10%15%20%25%30% hin.nhlbi.nih.gov/atpiii/calculator.aspy Ocena ryzyka Ch N Czynniki ryzykajednostka

13 Ocena ryzyka Ch N w bad. D-A-D W D-A-D dopasowano do chorych HIV(+) określone czynniki ryzyka W D-A-D dopasowano do chorych HIV(+) określone czynniki ryzyka m.in. stosowanie PI Skala Framingham (FRS) przewidywala WIĘCEJ epizodów N ! Friss-Møller et al. Abstr. 808, CROI 07

14 How Good Is NCEP III At Predicting MI? JACC 2003: (Slide from J. Rumberger) …88% of these young patients who suffered a first Myocardial Infarction were in the Low to Intermediate risk category according to Framingham Risk Assessment and would have been missed as truly High Risk individuals who should have been treated aggressively …

15 Lipoatrofia – możliwy czynnik ryzyka Ch N Framingham risk equation Hadigan C, et al. CID. 2003;36:909– LDS + LDS -LA +LH +Mieszana LDS 10-letnie ryzyko CN (%) HIV+Framingham Offspring control subjects P = P = 0.27 P < 0.05

16 Third Joint European Task Force on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2003; 10(suppl1):S1-S78 A partnership between the ESC, EAS, ESH, ESGP/FP, ISBM, EHN, EASD, IDF-Europe 4 th Joint Task Force Jan 2006.

17 Systematic COronary Risk Evaluation Vistula 2007

18 Dla krajów wysokiego ryzyka ~ T Ch KOBIETYMĘŻCZYŹNI 10-letnie ryzyko zgonu z powodu CSN w krajach wysokiego ryzyka N SKURCZOWE CIŚNIENIE TĘTNICZE

19 D:A:D: zawał i ART El-Sadr W, et al. CROI Abstract 745. RR RR /rok cART Ogólnie 1.17 ( ) M 1.14 ( ) K 1.38 ( ) Zapadalność na zawal /1000/pacjnet/rok 10 < > 6 cART (lata)

20 Jak to robią inni ? W.Brytania: Skrining w kierunku Ch N: -wyjściowy T Ch – 88% -ale już HDL-Ch i LDL-Ch – 58% -ocena ryzyka wyjściowo – 54% -Tylko waga, obwód talii i ocena fenotypowa – 46-58% Stradling, Abstr. P93, 8th Congress on Drug Therapy in HIV Infection Glasgow 06

21 Ocena ryzyka Ch N: Włochy easy-to-use procedure Framingham Risk Scores (FRS) i rozpoznanie z-łu metabolicznego: Framingham Risk Scores (FRS) i rozpoznanie z-łu metabolicznego: Średnie 10-letnie ryzyko ostrego epizodu wieńcowego – u chorych – 7,6 %Średnie 10-letnie ryzyko ostrego epizodu wieńcowego – u chorych – 7,6 % 11,4 % - FRS > 10% i ZM (silna korelacja !)11,4 % - FRS > 10% i ZM (silna korelacja !) Wysokie ryzyko – 36% chorych (w tej grupie HIV-LDS zdecydowanie częstszy)Wysokie ryzyko – 36% chorych (w tej grupie HIV-LDS zdecydowanie częstszy) Główny czynnik – PALENIE (61,4%)Główny czynnik – PALENIE (61,4%) De Socio et al. Abstr. P91, 8th Congress on Drug Therapy in HIV Infection Glasgow 06 FRS

22 Po co oceniać ryzyko ? ŻEBY ZAPOBIEGAĆ POPYTAJ OCENA POSTAW DGN RYZYKA PORADŹ ZALECENIA POTOWARZYSZ KONTROLA POMÓŻ PRZEPROWADZIĆ ZMIANY TERAPIA } Vistula 2007

23 ??? D:A:D Study – za słabe interwencje prewencyjne u osób po incydencie N : D:A:D Study – za słabe interwencje prewencyjne u osób po incydencie N : 5-16% - stop palenie5-16% - stop palenie cukrzycy: 6% dostało L l !cukrzycy: 6% dostało L l ! 5% stop palenie 5% stop palenie 27% - stop PI 27% - stop PI Sabin et al., Abstr. 816, CROI 07

24 Wnioski Ch NRyzyko Ch N nie może wpływać na decyzję o rozpoczęciu cART. Ch NRyzyko Ch N może mieć wpływ na rodzaj cART, ale nigdy nie może pogarszać supresji HIV. Konieczna MODYFIKACJA ryzyka WCZEŚNIE - JEST TO TAK WAŻNE, JAK przestrzeganie zaleceń ~ cART.

25 Wnioski cd Grupa chorych z ryzykiem CN > 10% w ciągu 10 lat – BARDZO PRECYZYJNE MONITOROWANIEGrupa chorych z ryzykiem CN > 10% w ciągu 10 lat – BARDZO PRECYZYJNE MONITOROWANIE. Unikać: isulinooporności, dyslipidemii, lipodystrofii - JAK ? Przerwy w cART - potencjalne ryzyko.

26 Sir Winston Churchill, 91 Jim Fixx, 53 J Rumberger Czynniki ryzyka a podatność

27 I. Która z poniższych modyfikacji stylu życia ma największe znaczenie dla redukcji skurczowego RR ? 1.redukcja masy ciała do wartości prawidłowej (BMI kg/m 2 ) 2.stosowanie diety ukierunkowanej na redukcję ciśnienia tętniczego 3.ograniczenie sodu w diecie 4.aktywność fizyczna 5.Zmiana ilości wypijanego alkoholu Vistula 2007

28 II. Które z poniższych leków zawdzięczamy GRZYBOM ? 1.statyny 2.penicyliny 3.cefalosporyny 4.aminoglikozydy 5.wszystkie powyższe Vistula 2007

29 III. Najczęściej występującym czynnikiem ryzyka Ch N wśród osób HIV+ wg badania D:A:D był: 1.płeć męska 2.palenie tytoniu 3.hipercholesterolemia 4.lipodystrofia 5.stosowanie PI Vistula 2007

30 IVI. W którym badaniu wykazano wzrost częstości występowania Ch N po przerwaniu cART ? 1.ACTG D:A:D 3.SMART 4.DANGER 5.STOPART Vistula 2007

31 Czy możemy w Polsce zrobić badanie epidemiologiczne skalą SCORE – 2000 chorych HIV(+) i przedstawić wyniki w Madrycie na EACS ? Vistula 2007


Pobierz ppt "Ocena ryzyka sercowo- naczyniowego u osób żyjących z HIV/AIDS. Magdalena Leszczyszyn-Pynka Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii PAM, Szczecin Vistula."

Podobne prezentacje


Reklamy Google