Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beata Zawada Krajowe Centrum ds. AIDS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beata Zawada Krajowe Centrum ds. AIDS"— Zapis prezentacji:

1 Beata Zawada Krajowe Centrum ds. AIDS
Program leczenia ARV Beata Zawada Krajowe Centrum ds. AIDS

2 CELE PROGRAMU (1) 1. Cele główne
Zmniejszenie śmiertelności z powodu AIDS w populacji osób żyjących z HIV w Polsce. Zmniejszenie częstości zakażeń HIV w populacji Polaków. Zmniejszenie zakaźności osób żyjących z HIV/AIDS.

3 CELE PROGRAMU (2) 2. Cele szczegółowe
Zwiększenie dostępności do leków ARV pacjentów zakażonych HIV w Polsce. Zapewnienie leków antyretrowirusowych niezbędnych w profilaktyce zakażeń wertykalnych (dziecka od matki). Diagnostyka przesiewowa zakażeń wertykalnych dzieci urodzonych z matek HIV+. Indywidualny kalendarz szczepień dla dzieci urodzonych przez matki HIV+. Zapewnienie leków antyretrowirusowych na postępowanie poekspozycyjne na zakażenie HIV (zawodowe i pozazawodowe wypadkowe). Diagnostyka specjalistyczna – obserwacyjna pacjentów zakażonych HIV nie objętych jeszcze leczeniem ARV (wiremia HIV RNA, CD4/CD8 i oznaczenia oporności)

4 Środki wydatkowane na ARV
Rok Liczba leczonych ARV Środki wydatkowane na Program Leczenia ARV z budżetu MZ Uwagi 2002 1626 ,00 PLN Leki oraz testy Szczepionki dla dzieci 2003 2100 ,00 PLN 2004 2247 ,00 PLN Leki oraz testy Szczepionki dla dzieci 2005 2652 ,00 PLN 2006 3071 ,40 PLN

5 Środki zaplanowane na Program ARV latach 2007 – 2009
2008 2009 ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN

6 Środki przyznane na realizację Programu ARV w roku 2007
,00 PLN ?????

7 Liczba pacjentów leczonych ARV
Liczba leczonych ARV Lp. Data Liczba pacjentów leczonych ARV Roczny wzrost liczby pacjentów leczonych ARV, w stosunku do roku poprzedzającego, liczony w procentach 1 Grudzień 2000 1069 - 2 Grudzień 2001 1375 28,62 % 3 Grudzień 2002 1626 18,25 % 4 Grudzień 2003 2100 29,15 % 5 Grudzień 2004 2247 7,00 % 6 Grudzień 2005 2652 18,02 % 7 31 grudnia 2006 3071 15,80 % 8 17 maja 2007 3153 2,67 %

8 Ośrodek referencyjny leczenia ARV Wartość leków ARV przekazana
Wartość leków ARV przekazanych do ośrodków od r. do r. Lp. Ośrodek referencyjny leczenia ARV Liczba leczonych ARV Wartość leków ARV przekazana od – r. w PLN 1 Warszawa Leszno 818 ,00 2 Warszawa o/X 40 ,00 3 Warszawa dzieci 63 ,00 4 Białystok 108 ,00 5 Bydgoszcz 151 ,00 6 Chorzów 335 ,00 7 Gdańsk 188 ,00 8 Kraków 145 ,00

9 Ośrodek referencyjny leczenia ARV Wartość leków ARV przekazana
Wartość leków ARV przekazanych do ośrodków od r r. Lp. Ośrodek referencyjny leczenia ARV Liczba leczonych ARV Wartość leków ARV przekazana od – r. w PLN 9 Łódź 114 ,00 10 Poznań dorośli 106 ,00 11 Poznań dzieci 5 29 585,00 12 Szczecin 232 ,00 13 Wrocław dorośli 476 ,00 14 Wrocław dzieci 22 ,00 15 CZSW 268 ,00 RAZEM 3071 ,00

10 Ośrodek referencyjny leczenia ARV Liczba leczonych ARV 31.12.2006
Średni koszt leczenia ARV 1 pacjenta - w poszczególnych ośrodkach w okresie od r. do r. Lp. Ośrodek referencyjny leczenia ARV Liczba leczonych ARV Średni koszt leczenia ARV 1 pacjenta przez 10 miesięcy od – r. w PLN 1 Warszawa Leszno 818 25 555,00 2 Warszawa o/X 40 25 658,00 3 Warszawa dzieci 63 22 452,00 4 Białystok 108 27 834,00 5 Bydgoszcz 151 29 776,00 6 Chorzów 335 31 827,00 7 Gdańsk 188 24 184,00 8 Kraków 145 31 596,00

11 Średni koszt leczenia ARV 1 pacjenta - w poszczególnych ośrodkach w okresie od r. do r. Lp. Ośrodek referencyjny leczenia ARV Liczba leczonych ARV Średni koszt leczenia ARV 1 pacjenta przez 10 miesięcy od – r. w PLN 9 Łódź 114 29 988,00 10 Poznań dorośli 106 36 518,00 11 Poznań dzieci 5 5 917,00 12 Szczecin 232 29 715,00 13 Wrocław dorośli 476 35 507,00 14 Wrocław dzieci 22 16 280,00 15 CZSW 268 22 200,00 Średni koszt leczenia 3071 28 674,00

12 Przerwano terapię ARV w 2006 r. :
A. Zgon pacjenta = osób B. Wyłączenia (przerwanie leczenia) z terapii ARV: osób Brak współpracy: 22 osoby Nie zgłasza się po leki: 193 osoby Przerwy terapeutyczne i kliniczne: 98 osób Inne (przyczyna złożona): osób

13 Leczenie dzieci Aktualnie jest leczonych dzieci żyjących z HIV lub chorych na AIDS W 2006 r. profilaktykę (ACTG) zakażeń wertykalnych prowadzono u 62 kobiet Odbyło się 41 porodów Leki ARV otrzymało 40 dzieci (1 poród martwy)

14 Program polityki zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce”
W 2006 roku program leczenia ARV był realizowany w 15 szpitalach na bazie których działają ośrodki referencyjne leczące zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce 12 szpitali realizowało Program ARV w pełnym zakresie Dwa szpitale realizowały Program tylko w zakresie postępowania poekspozycyjnego (Toruń i Opole) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie prowadził badania przesiewowe w kierunku zakażenia HIV Dodatkowo są leczeni ARV pacjenci z zakładów penitencjarnych

15 Program polityki zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce” c.d.
W 2007 roku program leczenia ARV jest realizowany w 18 szpitalach na bazie których działają ośrodki referencyjne leczące zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce (umowy na lata ) 12 szpitali realizuje Program ARV w pełnym zakresie Pięć szpitali realizuje Program ARV tylko w zakresie postępowania poekspozycyjnego (Dębica, Lublin, Opole, Toruń i Zielona Góra) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie prowadzi badania przesiewowe w kierunku zakażenia HIV Dodatkowo są leczeni ARV pacjenci z zakładów penitencjarnych -umowa z CZSW

16 Postępowanie poekspozycyjne
W 2006 roku wdrożono leczenie antyretrowirusowe w profilaktyce zakażeń poekspozycyjnych w ramach Programu Leczenia ARV u: 1274 pacjentów po ekspozycji zawodowej: pacjentów po ekspozycji pozazawodowej: pacjentów

17 Postępowanie poekspozycyjne
Do 17 maja 2007 roku wdrożono leczenie antyretrowirusowe w profilaktyce zakażeń poekspozycyjnych w ramach Programu Leczenia ARV u: 183 pacjentów po ekspozycji zawodowej: pacjentów po ekspozycji pozazawodowej: pacjentów

18 Państwo Fundusze w USD Liczba pacjentów
Argentyna , pacjentów Armenia , pacjentów Białoruś ,00 Brazylia ,00 Chile , pacjentów Chiny , pacjentów Czechy ,00 Estonia , pacjentów Gruzja , pacjentów Indie ,00 Indonezja , pacjentów Iran , pacjentów Łotwa , pacjentów Litwa , pacjentów Meksyk , pacjentów Peru , pacjentów Rumunia , pacjentów RPA ,00 Turcja , pacjentów Ukraina , pacjentów

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Beata Zawada Krajowe Centrum ds. AIDS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google