Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolne Kasy Oszczędności PKO Bank Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolne Kasy Oszczędności PKO Bank Polski"— Zapis prezentacji:

1 Szkolne Kasy Oszczędności PKO Bank Polski
26 listopada 2010

2 Spis treści Opis Szkolnych Kas Oszczędności
2 Spis treści Spis treści Opis Szkolnych Kas Oszczędności Korzyści z przystąpienia do Szkolnych Kas Oszczędności Założenie Szkolnej Kasy Oszczędności Kontakt Spis treści

3 Spis treści Opis Szkolnych Kas Oszczędności
3 Spis treści Spis treści Opis Szkolnych Kas Oszczędności Korzyści z przystąpienia do Szkolnych Kas Oszczędności Założenie Szkolnej Kasy Oszczędności Kontakt Spis treści

4 4 Opis Szkolnych Kas Oszczędności Szkolne Kasy Oszczędności to program edukacji ekonomicznej realizowany przez PKO Bank Polski Idee Cele Działanie i udział Edukacja ekonomiczna jest misją PKO Banku Polskiego Patronat PKO Banku Polskiego nad Szkolnymi Kasami Oszczędności trwa od 1935 roku Bank nie „zarabia” na SKO. Projekt jest realizowany ze względu na odpowiedzialność społeczną Banku w zakresie edukacji ekonomicznej SKO wyrastają z ducha oświeceniowej zasady, żeby uczyć, bawiąc Edukacja ekonomiczna w zakresie wiedzy o oszczędzaniu, przedsiębiorczości i roli instytucji finansowych Program odpowiada na zapotrzebowanie społeczne na edukację finansową i daje szansę na bardziej wyedukowane społeczeństwo, które w sposób przemyślany oszczędza, pożycza i inwestuje SKO działają w oparciu o rachunek obiegowej książeczki oszczędnościowej z wkładem płatnym na żądanie, na którym gromadzone są środki wpłacone przez członków SKO Członkami SKO mogą być uczniowie szkół lub drużyny harcerskie działające przy szkole

5 5 Opis Szkolnych Kas Oszczędności SKO to najstarszy tego rodzaju program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w Polsce (1927 r.) Najważniejsze daty z historii SKO 1925 Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Stanisław Grabski, wydał okólnik głoszący, że młodzieży szkolnej należy wpajać umiejętność i zasady oszczędzania pieniędzy. Środkiem do realizacji były SKO 1927 Powstają pierwsze Szkolne Kasy Oszczędności 1935 Objęcie Szkolnych Kas Oszczędności przez Pocztową Kasę Oszczędności (przekształconą po II wojnie światowej w Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski 1971 Prowadzenie SKO przez PKO Bank Polski zostaje uregulowane zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Spis treści 1999 W statucie PKO Banku Polskiego pojawia się zapis, że prowadzenie SKO to jedno z zadań Banku 2010 Rozpoczęcie projektu rewitalizacji Szkolnych Kas Oszczędności. Głównym celem jest unowocześnienie programu SKO i dostosowanie go do wymogów XXI wieku

6 6 Opis Szkolnych Kas Oszczędności PKO Bank Polski prowadzi program Szkolnych Kas Oszczędności od blisko 75 lat SKO w liczbach 88% Tyle dzieci w wieku 7-12 lat dysponuje własnymi pieniędzmi1) 679 Tyle szkół zgłosiło się do Konkursu SKO w edycji 2009/2010 1 800 Tyle Szkolnych Kas Oszczędności działa w Polsce, w tym około w szkołach podstawowych, ponad 150 w gimnazjach i w szkołach średnich Tyle członków posiadają Szkolne Kasy Oszczędności Spis treści Tyle złotych wyniosła suma pieniędzy zgromadzonych na książeczkach oszczędności, a najlepsze szkoły zebrały ponad 100 tysięcy złotych Źródło: 1) Badania przeprowadzone na zlecenie PKO Banku Polskiego przez firmę badawczą Grupa IQS

7 Szkolne Kasy Oszczędności
7 Opis Szkolnych Kas Oszczędności Na SKO składa się kilka elementów, które mają służyć realizacji edukacji ekonomicznej Elementy Szkolnych Kas Oszczędności Paczki z upominkami dla nowych szkół Konkurs SKO – „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO” Szkolne Kasy Oszczędności Odznaki, dyplomy, zaświadczenia, konkursy i nagrody dla najaktywniejszych nauczycieli Bezpłatne materiały dydaktyczne i edukacja przez serwisy społecznościowe Spis treści Konkursy w ciągu roku szkolnego, np. Kiermasz „Świąteczny Sezam”

8 Spis treści Opis Szkolnych Kas Oszczędności
8 Spis treści Spis treści Opis Szkolnych Kas Oszczędności Korzyści z przystąpienia do Szkolnych Kas Oszczędności Założenie Szkolnej Kasy Oszczędności Kontakt Spis treści

9 Paczka z upominkami dla nowych szkół
9 Korzyści z przystąpienia do Szkolnych Kas Oszczędności Udział w SKO niesie za sobą korzyści zarówno dla dzieci, szkół jak i nauczycieli oraz dyrektorów (1/5) Korzyści z udziału w SKO - dzieci Paczka z upominkami dla nowych szkół Dzieci Edukacja ekonomiczna w zakresie wiedzy o oszczędzaniu, przedsiębiorczości i roli instytucji finansowych Upominki przesyłane do nowych szkół oraz w organizowanych w przyszłości konkursach Atrakcyjne oprocentowanie kont dla dzieci -3,5% (w okresie promocji do ,5%) Udział w konkursach organizowanych w ciągu roku szkolnego, np. Kiermasz „Świąteczny Sezam” Spis treści

10 10 Korzyści z przystąpienia do Szkolnych Kas Oszczędności Udział w SKO niesie za sobą korzyści zarówno dla dzieci, szkół jak i nauczycieli oraz dyrektorów (2/5) Korzyści z udziału w SKO - szkoły Szkoły Nagrody dla szkół za udział w Konkursie SKO (termin zgłoszeń w tegorocznym konkursie upłynął 15 listopada) Etap krajowy Etap regionalny I miejsce II miejsce III miejsce I miejsce, nagroda w wysokości 3 tys. zł 30 tys. zł Spis treści 20 tys. zł 10 tys. zł 50 nagród I stopnia wysokości 2 tys. zł 200 nagród II stopnia wysokości 1 tys. zł

11 Nauczyciele i dyrektorzy
11 Korzyści z przystąpienia do Szkolnych Kas Oszczędności Udział w SKO niesie za sobą korzyści zarówno dla dzieci, szkół jak i nauczycieli oraz dyrektorów (3/5) Korzyści z udziału w SKO – nauczyciele i dyrektorzy Nauczyciele i dyrektorzy Materiały dydaktyczne, scenariusze lekcji, itd. Konkurs z nagrodami dla Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej Prowadzenie SKO może być włączone w dorobek nauczyciela, co jest istotne z punktu widzenia awansów zawodowych Najaktywniejsi nauczyciele otrzymują odznaczenia oraz związane z nimi nagrody finansowe Spis treści

12 12 Korzyści z przystąpienia do Szkolnych Kas Oszczędności Udział w SKO niesie za sobą korzyści zarówno dla dzieci, szkół jak i nauczycieli oraz dyrektorów (4/5) Korzyści z udziału w SKO – nauczyciele i dyrektorzy Materiały dydaktyczne Spis treści

13 13 Korzyści z przystąpienia do Szkolnych Kas Oszczędności Udział w SKO niesie za sobą korzyści zarówno dla dzieci, szkół jak i nauczycieli oraz dyrektorów (5/5) Korzyści z udziału w SKO – nauczyciele i dyrektorzy Scenariusze lekcji Spis treści

14 Spis treści Opis Szkolnych Kas Oszczędności
14 Spis treści Spis treści Opis Szkolnych Kas Oszczędności Korzyści z przystąpienia do Szkolnych Kas Oszczędności Założenie Szkolnej Kasy Oszczędności Kontakt Spis treści

15 Uzyskanie zgody dyrektora szkoły i nauczyciela – opiekuna SKO
15 Założenie Szkolnej Kasy Oszczędności Aby założyć SKO w danej szkole potrzebna jest zgoda dyrektora szkoły i nauczyciela – opiekuna SKO Założenie i prowadzenie SKO w szkole Założenie 1 2 3 4 5 Uzyskanie zgody dyrektora szkoły i nauczyciela – opiekuna SKO Wizyta w oddziale PKO Banku Polskiego prowadzącym obsługę SKO (wyszukiwarka na Wypełnienie odpowiedniego formularza i opatrzenie go pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora Złożenie formularza w oddziale Banku i otwarcie zbiorczej Książeczki SKO szkoły Otrzymanie przez upoważnioną przez dyrektora szkoły osobę Książeczki SKO dla uczniów Prowadzenie 1 2 Spis treści Prowadzenie Szkolnych Kas Oszczędności polega na dwóch rodzajach aktywności Prowadzenie Książeczek SKO, w których odnotowuje się wpłaty uczniów, zbieranie i przekazywanie środków do oddziału Banku na wspólne konto SKO szkoły Edukacja ekonomiczna, której forma jest ograniczona jedynie wyobraźnią i kreatywnością nauczyciela, np.: lekcje poświęcone oszczędzaniu, kiermasze, organizacja zabaw, quizów wiedzy, itp.

16 Spis treści Opis Szkolnych Kas Oszczędności
16 Spis treści Spis treści Opis Szkolnych Kas Oszczędności Korzyści z przystąpienia do Szkolnych Kas Oszczędności Założenie Szkolnej Kasy Oszczędności Kontakt Spis treści

17 Lista oddziałów znajduje się na stronie:
17 Kontakt W celu uzyskania informacji o SKO lub zapisaniu się do programu należy skontaktować się z najbliższym Oddziałem PKO Banku Polskiego prowadzącym obsługę SKO Lista oddziałów znajduje się na stronie: Spis treści


Pobierz ppt "Szkolne Kasy Oszczędności PKO Bank Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google