Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W JANOWCU KOŚCIELNYM ROK 2007/2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W JANOWCU KOŚCIELNYM ROK 2007/2008."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W JANOWCU KOŚCIELNYM ROK 2007/2008

2 2 UCZNIOWIE Ilość uczniów w szkole podstawowej : Rok 2007/2008 – 199 Ilość uczniów w gimnazjum : Rok 2007/2008 – 138

3 3 KADRA PEDAGOGICZNA Ilość nauczycieli w roku 2007/2008 ogółem – 29 W tym: Ilość nauczycieli z tytułem magistra- 27 Ilość nauczycieli z tytułem licencjata- 2 W tym: Ilość nauczycieli dyplomowanych- 13 Ilość nauczycieli mianowanych- 10 Ilość nauczycieli kontraktowych- 2 Ilość nauczycieli stażystów- 4

4 4 DOWOŻENIE Ilość uczniów dowożonych w szkole podstawowej: Rok 2007/2008 – 164 (82%) Ilość uczniów dowożonych w gimnazjum: Rok 2007/2008 – 106 (77%)

5 5 DOŻYWIANIE Ilość uczniów dożywianych w szkole podstawowej: Rok 2007/2008 – 146 (73%) Ilość uczniów dożywianych w gimnazjum: Rok 2007/2008 – 81 (59%)

6 6 ZADANIA PRIORYTETOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W JANOWCU KOŚCIELNYM W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 Kontynuacja działań mających na celu wdrażanie programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” Kontynuacja działań mających na celu wdrażanie programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” Przeprowadzenie badań porównawczych nt. frekwencji uczęszczania uczniów na zajęcia szkolne w latach 2004- 2008 pod kątem spełniania obowiązku szkolnego. Przeprowadzenie badań porównawczych nt. frekwencji uczęszczania uczniów na zajęcia szkolne w latach 2004- 2008 pod kątem spełniania obowiązku szkolnego. Wykorzystanie technologii informacyjnej jako czynnika podwyższającego efektywność nauczania. Wykorzystanie technologii informacyjnej jako czynnika podwyższającego efektywność nauczania. Poprawa skuteczności nauczania pod kątem wykorzystania wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Poprawa skuteczności nauczania pod kątem wykorzystania wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży, przygotowujących do aktywnego włączenia się w społeczeństwo informatyczne i posługiwania się współczesną techniką. Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży, przygotowujących do aktywnego włączenia się w społeczeństwo informatyczne i posługiwania się współczesną techniką.

7 7 ANALIZA ROCZNEJ FREKWENCJI W 2007-2008 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

8 8 ANALIZA ROCZNEJ FREKWENCJI W 2007-2008 W GIMNAZJUM

9 9 ANALIZA ŚREDNIEJ ROCZNEJ FREKWENCJI W LATACH 2004-2008 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

10 10 ANALIZA ŚREDNIEJ ROCZNEJ FREKWENCJI W LATACH 2004-2008 W GIMNAZJUM

11 11 DZIAŁANIA SZKOŁY MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA 1. Organizacja w ramach godzin do dyspozycji dyrektora zajęć wspomagających (fakultetów) w klasach VI i III gimnazjum przeznaczonych na przygotowanie uczniów do egzaminu. 2. Prowadzenie dodatkowych zajęć przez nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych ( w ramach nieodpłatnej pracy) dla wszystkich chętnych uczniów mających problemy w nauce lub pragnących utrwalić swoje umiejętności. 3. Realizacja projektów edukacyjnych, w trakcie których przy pomocy nowoczesnych metod pracy uczestnicy rozwijają swoją wiedzę i umiejętności.

12 12 DZIAŁANIA SZKOŁY MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA 4. Organizacja szkolnych konkursów wiedzy. 5. Organizacja uczestnictwa uczniów w konkursach wyższych szczebli : rejonowych, powiatowych itp. 6. Organizacja szkolnych pokazów i prezentacji. 7. Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, który wykorzystywany jest na lekcjach i zajęciach szkolnych (np. tablica interaktywna, sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy itp.)

13 13 ŚREDNIA OCEN W ROKU 2007/2008 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

14 14 ŚREDNIA OCEN W ROKU 2007/2008 W GIMNAZJUM

15 15 PORÓWNANIE ŚREDNIEJ OCEN ZA I i II SEMESTR W ROKU 2007/2008 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

16 16 PORÓWNANIE ŚREDNIEJ OCEN ZA I i II SEMESTR W ROKU 2007/2008 W GIMNAZJUM

17 17 ANALIZA PORÓWNAWCZA ŚREDNICH OCEN ROCZNYCH I WYNIKÓW EGZAMINÓW W ROKU 2007/2008

18 18 SPRAWDZIAN 2008 ANALIZA PORÓWNAWCZA W STOSUNKU DO WYNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

19 19 EGZAMINY GIMNAZJUM 2008 ANALIZA PORÓWNAWCZA W STOSUNKU DO WYNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

20 20 SPRAWDZIAN - ANALIZA Stanin Przedział punktowy 20022003200420052006 2007 2008 9. najwyższy34,7 - 39,532,9 - 39,031,3 - 39,533,9 - 39,231,4 - 39,031,8 - 39,531,0 - 38,0 8. bardzo wysoki32,9 - 34,631,4 - 32,829,0 - 31,232,4 - 33,829,1 - 31,329,8 - 31,729,1 - 30,9 7. wysoki31,4 - 32,830,2 - 31,327,3 - 28,931,1 - 32,327,4 - 29,028,3 - 29,727,6 - 29,0 6. wyżej średni30,1 - 31,329,0 - 30,125,8 - 27,229,8 - 31,025,8 - 27,326,9 - 28,226,2 - 27,5 5. średni28,8 - 30,027,7 - 28,924,4 - 25,728,5 - 29,724,2 - 25,725,5 - 26,824,8 - 26,1 4. niżej średni27,5 - 28,726,4 - 27,623,0 - 24,327,1 - 28,422,7 - 24,124,2 - 25,423,4 - 24,7 3. niski26,1 - 27,425,0 - 26,321,5 - 22,925,7 - 27,021,0 - 22,622,7 - 24,122,0 - 23,3 2. bardzo niski24,3 - 26,023,2 - 24,919,7 - 21,423,8 - 25,619,2 - 20,920,9 - 22,620,1 - 21,9 1. najniższy7,5 - 24,27,7 - 23,12,0 - 19,611,0 - 23,74,0 - 19,17,2 - 20,85,2 - 20,0

21 21 SPRAWDZIAN - ANALIZA

22 22 EGZAMIN – CZ.HUMANISTYCZNA Stanin Przedział punktowy 20022003200420052006 200720 0720 07 2008 9. najwyższy37,3 - 47,839,1 - 46,735,3 - 48,040,5 - 46,838,3 - 45,740,0 - 48,039,3 - 46,8 8. bardzo wysoki34,4 - 37,236,1 - 39,031,6 - 35,237,3 - 40,435,4 - 38,236,0 - 39,935,4 - 39,2 7. wysoki32,4 - 34,334,1 - 36,029,2 - 31,535,2 - 37,233,4 - 35,333,8 - 35,933,2 - 35,3 6. wyżej średni30,6 - 32,332,4 - 34,027,4 - 29,133,6 - 35,131,8 - 33,332,0 - 33,731,4 - 33,1 5. średni29,0 - 30,530,8 - 32,325,6 - 27,332,1 - 33,530,3 - 31,730,2 - 31,929,6 - 31,3 4. niżej średni27,4 - 28,929,2 - 30,724,0 - 25,530,6 - 32,028,8 - 30,228,5 - 30,127,7 - 29,5 3. niski25,7 - 27,327,5 - 29,122,2 - 23,928,8 - 30,526,9 - 28,726,5 - 28,425,3 - 27,6 2. bardzo niski22,9 - 25,624,2 - 27,419,0 - 22,124,5 - 28,722,1 - 26,819,5 - 26,418,5 - 25,2 1. najniższy8,5 - 22,810,3 - 24,18,9 - 18,911,1 - 24,40,0 - 22,06,0 - 19,44,0 - 18,4

23 23 EGZAMIN – CZ.HUMANISTYCZNA

24 24 EGZAMIN – CZ.MAT-PRZYR Stanin Przedział punktowy 20022003200420052006 2007 2008 9. najwyższy38,5 - 46,937,5 - 47,035,6 - 46,034,4 - 45,933,8 - 46,935,0 - 48,038,0 - 47,9 8. bardzo wysoki35,0 - 38,432,9 - 37,430,4 - 35,529,1 - 34,328,5 - 33,730,1 - 34,932,1 - 37,9 7. wysoki31,7 - 34,929,1 - 32,827,1 - 30,326,4 - 29,025,9 - 28,427,3 - 30,029,3 - 32,0 6. wyżej średni28,9 - 31,626,4 - 29,024,8 - 27,024,5 - 26,324,0 - 25,825,4 - 27,227,4 - 29,2 5. średni26,5 - 28,824,0 - 26,322,8 - 24,722,9 - 24,422,3 - 23,923,9 - 25,325,6 - 27,3 4. niżej średni24,6 - 26,422,0 - 23,921,1 - 22,721,3 - 22,820,8 - 22,222,2 - 23,823,9 - 25,5 3. niski22,9 - 24,519,8 - 21,919,3 - 21,019,4 - 21,219,0 - 20,720,3 - 22,121,9 - 23,8 2. bardzo niski20,6 - 22,815,3 - 19,715,1 - 19,214,6 - 19,313,7 - 18,915,2 - 20,215,3 - 21,8 1. najniższy10,1 - 20,56,5 - 15,27,3 - 15,05,0 - 14,50,0 - 13,69,3 - 15,17,0 - 15,2

25 25 EGZAMIN – CZ.MAT-PRZYR

26 26 EGZAMINY -WSKAŹNIK

27 27 PRÓBNE EGZAMINY Przygotowaniu uczniów do egzaminów oraz sprawdzeniu ich umiejętności służy organizacja co roku egzaminów próbnych.

28 28 Podniesieniu efektywności nauczania służy organizacja w szkole szeregu projektów, konkursów, imprez kulturalnych i wycieczek edukacyjnych

29 29 RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA Od września 2007 r. realizowany był, w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa, projekt „Gdy Ci smutno lub się nudzisz web-Janowiec Cię rozbudzi”. Zorganizowane zostały między innymi szkolenia komputerowe dla młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy…

30 30 RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA ….zajęcia teatralne Inter-Teatr i taneczne Gim-Dance.

31 31 RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA Odbywały się również zajęcia Klubu Młodych Odkrywców podczas których uczestnicy poszerzali swoją wiedzę z chemii poprzez doświadczenia i eksperymenty. Młodzi odkrywcy przeprowadzili również warsztaty dla swoich młodszych kolegów ze szkół podstawowych w Janowcu i Waśniewie.

32 32 RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA W sekcji filmowej młodzież uczyła się nagrywania i montażu filmów… … a grupa Młodego Omnibusa nauczyła się m.in. tworzyć interaktywne quizy wiedzy.

33 33 INTERAKTYWNE QUIZY OPRACOWANE PRZEZ GRUPĘ MŁODEGO OMNIBUSA W trakcie warsztatów powstały między innymi następujące quizy:

34 34 RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA Efektem realizacji projektu jest utworzenie portalu internetowego Web-Janowiec promującego gminę, na którym sukcesywnie publikowane są filmy, zdjęcia oraz inne prace młodzieży. ( www.zsjanowiec.org.pl)

35 35 WIRTUALNY PRZEWODNIK PO ZABYTKACH POBOŻA Promocji gminy służy również utworzony w ramach projektu Wirtualny przewodnik po zabytkach Poboża.

36 36 PROJEKT COMENIUS Rok 2007/2008 to również ostatni rok realizacji w naszej szkole projektu „Ruszmy nasze szkoły do przodu” w ramach międzynarodowego programu Comenius. Nauczyciele uczestniczyli w dwóch wyjazdach roboczych do Wielkiej Brytanii i Rumunii. Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w video-konferencjach z partnerami z Portugalii zorganizowanymi pod opieką P.Szczepkowskiego.

37 37 ORGANIZACJA KONKURSÓW 14 kwietnia 2008r. o godz.8.30 w Szkole Podstawowej odbył się konkurs czytelniczy dla kl.V pt. "Z nitką Ariadny po wieniec laurowy". Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, popularyzacja literatury mitologicznej, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej, zaznajomienie z mitami Jana Parandowskiego. Następnie czwórka zwycięzców pojechała na konkurs z wiedzy mitologicznej do Janowa. Uczniów przygotowywała pani Iwona Chmielewska

38 38 ORGANIZACJA KONKURSÓW 23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w tym dniu o godz. 11.15 w Szkole Podstawowej odbył się konkurs czytelniczy dla klas czwartych pt."Witajcie w Akademii Pana Kleksa". Celem konkursu było kształtowanie czytelniczych zainteresowań dzieci, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów. Konkurs przeprowadziły: Wiesława Górna, Anna Szczepkowska, Agnieszka Piotrkowska

39 39 ORGANIZACJA KONKURSÓW 29 maja w szkole podstawowej odbył się Dzień Kultury Europejskiej. Uczniowie klas szóstych pod opieką Piotra Szczepkowskiego, przygotowali przedstawienie w języku angielskim pt. Freda’s fashion show”. Następnie odbył się konkurs wiedzy historycznej „1 z 10- ciu” oraz ogłoszono wyniki konkursu plastycznego. Konkurs przygotowała i przeprowadziła p. Sylwia Szczepkowska.

40 40 DZIEŃ WIOSNY 2008 W GIMNAZJUM Dzień Wiosny rozpoczęty został od podsumowania projektu „Rzeczpospolita Internetowa”. Następnie zaprezentowały się dziewczęta z kółka tanecznego GIM- DANCE, którego koordynatorem była Pani Ela Zielińska. Swoimi predyspozycjami tanecznymi pochwaliły się również dziewczęta z klasy I b. Zorganizowane zostały też rozgrywki klasowe w piłkę nożną. Organizatorem Dnia Wiosny była Judyta Wrzeszczyńska.

41 41 DZIEŃ OWOCA W roku 2008 w szkole podstawowej w ramach realizacji programu profilaktyki uczniowie, pod kierunkiem Sylwii Szczepkowskiej i Anety Lejk zorganizowali Dzień Owoca. Uczestnicy obejrzeli przygotowaną przez uczniów klasy VI prezentację multimedialną na temat wartości odżywczych owoców i warzyw, a następnie zespoły z poszczególnych klas układały z owoców kompozycje plakatowe. Rozstrzygnięto również konkurs rysunkowy na temat "Warzywa i owoce są na 5"

42 42 DZIEŃ ZIEMI 2008 W GIMNAZJUM 29 kwietnia w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym odbył się apel z okazji „Obchodów Dnia Ziemi”. Uczniowie klasy I b i II a gimnazjum pod opieką Pani Judyty Wrzeszczyńskiej i Krystyny Szulczak przygotowali krótki montaż, którym przybliżyli swoim rówieśnikom jak ważną rolę w naszym życiu ogrywa przyroda, jak możemy ją chronić i zapobiegać wszelkim anomaliom klimatycznym

43 43 ŚWIĘTO ZIEMI 2008 Jak co roku również w szkole podstawowej uczniowie razem z wychowawcami przygotowali obchody Święta Ziemi. Były montaże słowno-muzyczne o tematyce ekologicznej oraz konkurs pysznych wiosennych sałatek przygotowanych przez rodziców.

44 44 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ montaż słowno-muzyczny przygotowany został przez uczniów klasy Ib gimnazjum pod opieką wychowawczyni Judyty Wrzeszczyńskiej.

45 45 DZIEŃ PATRONA W październiku, w trakcie Dni Papieskich w Zespole Szkół zorganizowany został Dzień Patrona. Wystawkę poświęconą patronowi szkoły w gimnazjum wykonały Anna Szczepkowska i Agnieszka Piotrkowska. Gimnazjaliści i uczniowie szkoły podstawowej przygotowani przez nauczycieli katechetów: Agnieszkę Piotrkowską, Justynę Jabłonowską oraz ks.Marka Kotapkę, zaprezentowali montaż poetycki na temat życia i działalności Jana Pawła II. Uroczystość uświetniły gościnne występy chóru z Zespołu Szkół w Szkotowie.

46 46 PREZENTACJE Z OKAZJI ŚWIĄT NARODOWYCH W naszej szkole nie zapominamy o ważnych świętach narodowych. Jak co roku w listopadzie, odbyła się w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym, uroczystość na cześć odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku montaż poetycko-muzyczny przygotowany został przez uczniów szkoły podstawowej pracujących pod opieką Iwony Chmielewskiej, Sylwii Szczepkowskiej i Wiesławy Górnej. Scenografią zajęła się Alicja Kutryb. W maju uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi przygotowali, pod kierunkiem Iwony Chmielewskiej i Wiesławy Górnej, uczniowie szkoły podstawowej.

47 47 JASEŁKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W grudniu mieliśmy możliwość obejrzenia Jasełek. Tym razem w szkole podstawowej przedstawienie przygotowały pod opieką Marianny Zakrzewskiej i Anny Szczepkowskiej, maluchy z oddziału przedszkolnego….

48 48 JASEŁKA 2007 W GIMNAZJUM …..a w gimnazjum młodzież pod opieką ks. Marka Kotapki.

49 49 SZKOLNA WIGILIA 2007 W ostatni dzień przed feriami świątecznymi zorganizowane zostały pod opieką wychowawców wigilie klasowe.

50 50 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA 2008 Dnia 2 kwietnia odbyła się uroczystość poświęcona trzeciej rocznicy śmierci Ojca Świętego. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod opieką pani Judyty Wrzeszczyńskiej, Agnieszki Piotrkowskiej i ks. Marka przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym przybliżyli swoim kolegom i koleżankom postać patrona szkoły.

51 51 WYCIECZKI SZKOLNE Dnia 22.IX.07r. odbyła się jednodniowa XXV Pielgrzymka Przasnysz- Rostkowo, którą zorganizował ks. Marek Kotapka. W wyjeździe udział wzięli „pielgrzymi” ze wszystkich grup wiekowych od przedszkolnej do ponadgimnazjalnej. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali m.in. nauczyciele naszego gimnazjum: ks. Marek Kotapka, Elżbieta Kownacka i Agnieszka Piotrkowska 2 października 2007 uczniowie gimnazjum pojechali do kina w Olsztynie na głośny w mediach film pt."Katyń". Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Agnieszka Szemplińska, Magdalena Adamska i Zbigniew Czechowski

52 52 WYCIECZKI SZKOLNE Fotografie przedstawiają prezentację podsumowującą projekt „Szlakiem Piastowskim”. Opiekę merytoryczną sprawowała Sylwia Szczepkowska- nauczyciel historii. Podobna prezentacja projektu „Szlakiem kaźni narodu polskiego” odbyła się w gimnazjum W 2007 roku wzięliśmy udział w programie MEN "Wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży- Podróże w czasie i przestrzeni„. W ramach otrzymanej dotacji w szkole podstawowej zrealizowany został projekt „Szlakiem Piastowskim”, a w gimnazjum projekt „Szlakiem kaźni narodu polskiego”, które zakończone były wyjazdem na kilkudniowe wycieczki.

53 53 WYCIECZKA SZKOLNA – „SZLAKIEM PIASTOWSKIM” Wycieczka „Szlakiem Piastowskim” odbyła się w dniach 19-21 października 2007 r. Dzieci zwiedziły m.in. Kruszwicę, Gniezno, Poznań, Biskupin. Opiekunami podczas wycieczki byli: Sylwia Szczepkowska, Jadwiga Kazimierska oraz Stanisław Kazimierski.

54 54 WYCIECZKA SZKOLNA – „SZLAKIEM KAŹNI NARODU POLSKIEGO” Wycieczka „Szlakiem kaźni narodu polskiego” odbyła się w dniach 13-14 października 2007 r. Gimnazjaliści zwiedzili miejsca martyrologii w Warszawie oraz Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Opiekunami podczas wycieczki byli: Krystyna Szulczak, Magdalena Adamska i Zbigniew Czechowski.

55 55 WYCIECZKI SZKOLNE Wiosną 2008 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w wycieczce Wrocław- Karpacz- Książ. Opiekunami podczas wycieczki były: A.Szemplińska, M.Adamska, K.Szulczak Ponadto młodsze dzieci uczestniczyły w wyjeździe do Nidzicy na przedstawienie Zaczarowana księżniczka oraz na basen do Mławy.

56 56 UDZIAŁ SZKOŁY W GMINNYCH IMPREZACH Jak co roku uczestniczyliśmy w organizowanym w naszej gminie Gminnym Święcie Pieczonego Ziemniaka. Przygotowaliśmy stoisko prezentujące osiągnięcia naszej szkoły Ważnym elementem pracy wychowawczej szkoły jest udział dzieci i młodzieży w gminnych imprezach kulturalnych.

57 57 UDZIAŁ SZKOŁY W GMINNYCH IMPREZACH Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Gminnej Majówce 2008. Zaprezentowali montaż muzyczno-poetycki nt. Konstytucja 3 Maja. Odbyły się również występy taneczne dziewcząt z gimnazjum.

58 58 UDZIAŁ SZKOŁY W GMINNYCH IMPREZACH Braliśmy również udział w gminnym święcie Dni Rodziny, podczas którego gimnazjaliści zaprezentowali sztukę teatralną „Z całej mocy stop przemocy” przygotowana pod opieką A.Szemplińskiej

59 59 ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH W związku z jubileuszem 80-tej rocznicy urodzin oraz wydania siódmego tomiku poezji, w bieżącym roku nasza szkoła przygotowała benefis naszej ludowej poetki Barbary Krajewskiej.

60 60 „TRZYMAJ FORMĘ” W ramach projektu dziewczęta z klasy I b pod opieką wychowawczyni J.Wrzeszczyńskiej zorganizowały 22 kwietnia RAJD ROWEROWY W bieżącym roku w naszej szkole realizowany był również projekt pt. „TRZYMAJ FORMĘ”, którego głównym celem było poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej. W ramach tego projektu zorganizowane zostały np. rozgrywki klasowe w piłkę nożną

61 61 SAMORZĄD UCZNIOWSKI W pracy wychowawczej szkoły bardzo ważną rolę odgrywa działalność Samorządu Uczniowskiego. Co roku we wrześniu odbywają się wybory do samorządu i wybory opiekuna. Od września opiekunami samorządu są: w szkole podstawowej Jadwiga Kazimierska, a w gimnazjum Judyta Wrzeszczyńska. W roku 2007 Samorząd Uczniowski zwłaszcza w gimnazjum bardzo prężnie działał. Cyklicznie organizowane były „Dni Słodkości” podczas których dziewczęta sprzedawały za symboliczną złotówkę własnoręcznie wykonane wypieki.

62 62 SAMORZĄD UCZNIOWSKI W lutym Samorząd Uczniowski gimnazjum zorganizował kiermasz walentynkowy, na którym sprzedawano karty walentynkowe przygotowane przez dziewczęta. 14 lutego w „Dniu zakochanych” specjalny listonosz, dostarczył karty do adresatów.

63 63 SAMORZĄD UCZNIOWSKI W listopadzie po raz pierwszy zorganizowane zostało w gimnazjum Halloween.

64 64 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 6 grudnia Święty Mikołaj i Śnieżynki częstowali uczniów słodyczami zakupionymi z zarobionych wcześniej pieniędzy.

65 65 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Samorząd zorganizował również inne uczniowskie święta, takie jak na przykład: -Dzień Pluszaka - Dzień Uśmiechu i Życzliwości -Dzień Zielony, Różowy itd……

66 66 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Odbył się również Dzień bereta czy też Dzień krawata

67 67 SAMORZĄD UCZNIOWSKI W zakresie obowiązków Samorządu Uczniowskiego jest również kierowanie i opieka nad rodzicami podczas Dni Otwartych organizowanych w naszej szkole. Rodzice mogą skorzystać z oferowanej kawy, herbaty ciast lub sałatek.

68 68 AKCJE CHARYTATYWNE – GÓRA GROSZA Samorząd Uczniowski koordynował również organizację na terenie szkoły ogólnopolskich akcji, takich jak na przykład charytatywna akcja „Góra Grosza”…..

69 69 OGÓLNOPOLSKA AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA …. czy też akcję „Sprzątanie Świata”.

70 70 DRUŻYNA HARCERSKA Pracę wychowawczą szkoły w 2007/2008 roku wspierała również drużyna harcerska Żywioły, prowadzona przez druha Jacka Górnego. Sukcesywnie organizowane były biwaki harcerskie, często z udziałem harcerzy z zaprzyjaźnionych innych drużyn.

71 71 DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ W dniach 22-23.02.2008r odbył się biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Biwak został zorganizowany w Sali Rycerskiej na Zamku Krzyżackim w Nidzicy

72 72 DRUŻYNA HARCERSKA Harcerze sprzątali groby przed Świętem Zmarłych, pełnili wartę w kościele podczas Wielkiej Soboty oraz uczestniczyli w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

73 73 PROMOCJA SZKOŁY 9 października 2007r. w V Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie, odbył się Festiwal europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius, Etwinning, Leonardo da Vinci w praktyce szkolnej. Podczas Festiwalu zaprezentowały swoje osiągnięcia szkoły i placówki korzystające z europejskich programów edukacyjnych i prowadzące współpracę międzynarodową.

74 74 SPORT Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli również w szeregu imprezach sportowych.

75 75 PROMOCJA SZKOŁY Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym również przygotował stoisko prezentujące realizację projektu : „Ruszmy nasze szkoły do przodu!”.

76 76 PROMOCJA SZKOŁY Prezentacja naszej szkoły przygotowana została przez Jadwigę Kazimierską, Ewę Lisek, Jacka Górnego i Piotra Szczepkowskiego. Janowieckich harcerzy reprezentowała Kalina Jóźwiak.

77 77 UDZIAŁ W IMPREZACH INNYCH SZKÓŁ 28 września 2007 wzięliśmy udział w uroczystości nadania imienia Ks.Jana Twardowskiego Zespołowi Szkół w Szkotowie. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Kasia Szypulska, Magda Moszczyńska i Marcin Dzięgielewski.

78 78 PROMOCJA SZKOŁY Wszystkie działania szkoły sukcesywnie publikowane są na szkolnej witrynie internetowej www.zsjanowiec.prv.pl

79 79 RADA RODZICÓW We wrześniu 2007 r. wybrana została nowa Rada Rodziców, która we współpracy z nauczycielami opracowała Program Profilaktyki i Program Wychowawczy szkoły. Przeprowadzona została również analiza frekwencji na spotkaniach z rodzicami, potwierdzająca zasadność organizacji Dni otwartych w szkole.

80 80 ANALIZA PORÓWNAWCZA SPOTKAŃ Z RODZICAMI

81 81 BEZPIECZEŃSTWO W grudniu 2007 r. w ramach programu MEN szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup i instalację systemu monitoringu. W szkole zainstalowano 8 kamer.

82 82 SKRZYNKA ZAUFANIA Ponadto na stronie internetowej szkoły zainstalowano SKRZYNKĘ ZAUFANIA, dzięki której zarówno uczniowie jak i rodzice mogą sygnalizować zaobserwowane problemy. Uwagi wysyłane przez skrzynkę trafiają bezpośrednio do dyrektora szkoły.

83 83 WDN W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w roku 2007/2008 zorganizowane zostały następujące szkolenia: Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach. Metoda projektu na lekcjach historii Wykorzystanie technologii informacyjnej podczas lekcji na wszystkich etapach kształcenia Warsztaty - Tworzenie interaktywnych środków dydaktycznych z wykorzystaniem programu Fabryka lekcji Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i grupy uczniów

84 84 ŚRODKI FINANSOWE I RZECZOWE POZYSKANE PRZEZ SZKOŁĘ W ROKU 2007/2008 W 2007/ 2008 roku Zespół Szkół pozyskał z zewnątrz dodatkowe fundusze na: 1. Wycieczki edukacyjne w ramach programu MEN – 20.931 zł. 2. Realizację ostatniego (trzeciego) etapu międzynarodowego projektu „Ruszmy nasze szkoły do przodu!” w ramach programu Comenius - „Uczenie się przez całe życie” – 8.000 euro (28.533 zł.) 3. Realizację projektu „Gdy Ci smutno lub się nudzisz web-Janowiec Cię rozbudzi” w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa – 15.000 zł, pakiet startowy (laptop i aparat cyfrowy) oraz 5 używanych zestawów komputerowych.

85 85 ŚRODKI FINANSOWE i RZECZOWE POZYSKANE PRZEZ SZKOŁĘ W ROKU 2007/2008 ŁĄCZNIE KWOTA POZYSKANYCH PRZEZ SZKOŁĘ W ROKU 2007/2008 ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYNIOSŁA: 64.464 zł.

86 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W JANOWCU KOŚCIELNYM ROK 2007/2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google