Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCZNIOWIE Ilość uczniów w szkole podstawowej : Rok 2007/2008 – 199

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCZNIOWIE Ilość uczniów w szkole podstawowej : Rok 2007/2008 – 199"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W JANOWCU KOŚCIELNYM ROK 2007/2008

2 UCZNIOWIE Ilość uczniów w szkole podstawowej : Rok 2007/2008 – 199
Ilość uczniów w gimnazjum : Rok 2007/2008 – 138 UCZNIOWIE Ilość uczniów w szkole podstawowej : Rok 2007/2008 – 199 Ilość uczniów w gimnazjum : Rok 2007/2008 – 138

3 KADRA PEDAGOGICZNA Ilość nauczycieli w roku 2007/2008 ogółem – 29
W tym: Ilość nauczycieli z tytułem magistra- 27 Ilość nauczycieli z tytułem licencjata- 2 Ilość nauczycieli dyplomowanych- 13 Ilość nauczycieli mianowanych- 10 Ilość nauczycieli kontraktowych- 2 Ilość nauczycieli stażystów- 4 KADRA PEDAGOGICZNA Ilość nauczycieli w roku 2007/2008 ogółem – 29 W tym: Ilość nauczycieli z tytułem magistra- 27 Ilość nauczycieli z tytułem licencjata- 2 Ilość nauczycieli dyplomowanych- 13 Ilość nauczycieli mianowanych- 10 Ilość nauczycieli kontraktowych- 2 Ilość nauczycieli stażystów- 4

4 DOWOŻENIE Ilość uczniów dowożonych w szkole podstawowej:
Rok 2007/2008 – 164 (82%) Ilość uczniów dowożonych w gimnazjum: Rok 2007/2008 – 106 (77%) DOWOŻENIE Ilość uczniów dowożonych w szkole podstawowej: Rok 2007/2008 – 164 (82%) Ilość uczniów dowożonych w gimnazjum: Rok 2007/2008 – 106 (77%)

5 DOŻYWIANIE Ilość uczniów dożywianych w szkole podstawowej:
Rok 2007/2008 – 146 (73%) Ilość uczniów dożywianych w gimnazjum: Rok 2007/2008 – 81 (59%) DOŻYWIANIE Ilość uczniów dożywianych w szkole podstawowej: Rok 2007/2008 – 146 (73%) Ilość uczniów dożywianych w gimnazjum: Rok 2007/2008 – 81 (59%)

6 ZADANIA PRIORYTETOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W JANOWCU KOŚCIELNYM W ROKU SZKOLNYM 2007/2008
Kontynuacja działań mających na celu wdrażanie programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” Przeprowadzenie badań porównawczych nt. frekwencji uczęszczania uczniów na zajęcia szkolne w latach pod kątem spełniania obowiązku szkolnego. Wykorzystanie technologii informacyjnej jako czynnika podwyższającego efektywność nauczania. Poprawa skuteczności nauczania pod kątem wykorzystania wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży, przygotowujących do aktywnego włączenia się w społeczeństwo informatyczne i posługiwania się współczesną techniką. ZADANIA PRIORYTETOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W JANOWCU KOŚCIELNYM W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 Kontynuacja działań mających na celu wdrażanie programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” Przeprowadzenie badań porównawczych nt. frekwencji uczęszczania uczniów na zajęcia szkolne w latach pod kątem spełniania obowiązku szkolnego. Wykorzystanie technologii informacyjnej jako czynnika podwyższającego efektywność nauczania. Poprawa skuteczności nauczania pod kątem wykorzystania wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży, przygotowujących do aktywnego włączenia się w społeczeństwo informatyczne i posługiwania się współczesną techniką.

7 ANALIZA ROCZNEJ FREKWENCJI W 2007-2008 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

8 ANALIZA ROCZNEJ FREKWENCJI W 2007-2008 W GIMNAZJUM

9 ANALIZA ŚREDNIEJ ROCZNEJ FREKWENCJI W LATACH 2004-2008 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

10 ANALIZA ŚREDNIEJ ROCZNEJ FREKWENCJI W LATACH 2004-2008 W GIMNAZJUM

11 DZIAŁANIA SZKOŁY MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA
Organizacja w ramach godzin do dyspozycji dyrektora zajęć wspomagających (fakultetów) w klasach VI i III gimnazjum przeznaczonych na przygotowanie uczniów do egzaminu. Prowadzenie dodatkowych zajęć przez nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych ( w ramach nieodpłatnej pracy) dla wszystkich chętnych uczniów mających problemy w nauce lub pragnących utrwalić swoje umiejętności. Realizacja projektów edukacyjnych, w trakcie których przy pomocy nowoczesnych metod pracy uczestnicy rozwijają swoją wiedzę i umiejętności. DZIAŁANIA SZKOŁY MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA 1.Organizacja w ramach godzin do dyspozycji dyrektora zajęć wspomagających (fakultetów) w klasach VI i III gimnazjum przeznaczonych na przygotowanie uczniów do egzaminu. 2.Prowadzenie dodatkowych zajęć przez nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych ( w ramach nieodpłatnej pracy) dla wszystkich chętnych uczniów mających problemy w nauce lub pragnących utrwalić swoje umiejętności. 3.Realizacja projektów edukacyjnych, w trakcie których przy pomocy nowoczesnych metod pracy uczestnicy rozwijają swoją wiedzę i umiejętności.

12 DZIAŁANIA SZKOŁY MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA
4. Organizacja szkolnych konkursów wiedzy. 5. Organizacja uczestnictwa uczniów w konkursach wyższych szczebli : rejonowych, powiatowych itp. 6. Organizacja szkolnych pokazów i prezentacji. 7. Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, który wykorzystywany jest na lekcjach i zajęciach szkolnych (np. tablica interaktywna, sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy itp.) 4. Organizacja szkolnych konkursów wiedzy. 5. Organizacja uczestnictwa uczniów w konkursach wyższych szczebli : rejonowych, powiatowych itp. 6. Organizacja szkolnych pokazów i prezentacji. 7. Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, który wykorzystywany jest na lekcjach i zajęciach szkolnych (np. tablica interaktywna, sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy itp.)

13 ŚREDNIA OCEN W ROKU 2007/2008 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

14 ŚREDNIA OCEN W ROKU 2007/2008 W GIMNAZJUM

15 PORÓWNANIE ŚREDNIEJ OCEN ZA I i II SEMESTR W ROKU 2007/2008 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

16 PORÓWNANIE ŚREDNIEJ OCEN ZA I i II SEMESTR W ROKU 2007/2008 W GIMNAZJUM

17 ANALIZA PORÓWNAWCZA ŚREDNICH OCEN ROCZNYCH I WYNIKÓW EGZAMINÓW W ROKU 2007/2008

18 SPRAWDZIAN 2008 ANALIZA PORÓWNAWCZA W STOSUNKU DO WYNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

19 EGZAMINY GIMNAZJUM 2008 ANALIZA PORÓWNAWCZA W STOSUNKU DO WYNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

20 SPRAWDZIAN - ANALIZA SPRAWDZIAN - ANALIZA Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 9. najwyższy 34,7 - 39,5 32,9 - 39,0 31,3 - 39,5 33,9 - 39,2 31,4 - 39,0 31,8 - 39,5 31,0 - 38,0 8. bardzo wysoki 32,9 - 34,6 31,4 - 32,8 29,0 - 31,2 32,4 - 33,8 29,1 - 31,3 29,8 - 31,7 29,1 - 30,9 7. wysoki 30,2 - 31,3 27,3 - 28,9 31,1 - 32,3 27,4 - 29,0 28,3 - 29,7 27,6 - 29,0 6. wyżej średni 30,1 - 31,3 29,0 - 30,1 25,8 - 27,2 29,8 - 31,0 25,8 - 27,3 26,9 - 28,2 26,2 - 27,5 5. średni 28,8 - 30,0 27,7 - 28,9 24,4 - 25,7 28,5 - 29,7 24,2 - 25,7 25,5 - 26,8 24,8 - 26,1 4. niżej średni 27,5 - 28,7 26,4 - 27,6 23,0 - 24,3 27,1 - 28,4 22,7 - 24,1 24,2 - 25,4 23,4 - 24,7 3. niski 26,1 - 27,4 25,0 - 26,3 21,5 - 22,9 25,7 - 27,0 21,0 - 22,6 22,0 - 23,3 2. bardzo niski 24,3 - 26,0 23,2 - 24,9 19,7 - 21,4 23,8 - 25,6 19,2 - 20,9 20,9 - 22,6 20,1 - 21,9 1. najniższy 7,5 - 24,2 7,7 - 23,1 2,0 - 19,6 11,0 - 23,7 4,0 - 19,1 7,2 - 20,8 5,2 - 20,0 SPRAWDZIAN - ANALIZA

21 SPRAWDZIAN - ANALIZA SPRAWDZIAN - ANALIZA

22 EGZAMIN – CZ.HUMANISTYCZNA
Stanin Przedział punktowy 2002 2003 2004 2005 2006 2008 9. najwyższy 37,3 - 47,8 39,1 - 46,7 35,3 - 48,0 40,5 - 46,8 38,3 - 45,7 40,0 - 48,0 39,3 - 46,8 8. bardzo wysoki 34,4 - 37,2 36,1 - 39,0 31,6 - 35,2 37,3 - 40,4 35,4 - 38,2 36,0 - 39,9 35,4 - 39,2 7. wysoki 32,4 - 34,3 34,1 - 36,0 29,2 - 31,5 35,2 - 37,2 33,4 - 35,3 33,8 - 35,9 33,2 - 35,3 6. wyżej średni 30,6 - 32,3 32,4 - 34,0 27,4 - 29,1 33,6 - 35,1 31,8 - 33,3 32,0 - 33,7 31,4 - 33,1 5. średni 29,0 - 30,5 30,8 - 32,3 25,6 - 27,3 32,1 - 33,5 30,3 - 31,7 30,2 - 31,9 29,6 - 31,3 4. niżej średni 27,4 - 28,9 29,2 - 30,7 24,0 - 25,5 30,6 - 32,0 28,8 - 30,2 28,5 - 30,1 27,7 - 29,5 3. niski 25,7 - 27,3 27,5 - 29,1 22,2 - 23,9 28,8 - 30,5 26,9 - 28,7 26,5 - 28,4 25,3 - 27,6 2. bardzo niski 22,9 - 25,6 24,2 - 27,4 19,0 - 22,1 24,5 - 28,7 22,1 - 26,8 19,5 - 26,4 18,5 - 25,2 1. najniższy 8,5 - 22,8 10,3 - 24,1 8,9 - 18,9 11,1 - 24,4 0,0 - 22,0 6,0 - 19,4 4,0 - 18,4 EGZAMIN – CZ.HUMANISTYCZNA

23 EGZAMIN – CZ.HUMANISTYCZNA

24 EGZAMIN – CZ.MAT-PRZYR EGZAMIN – CZ.MAT-PRZYR Stanin
Przedział punktowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 9. najwyższy 38,5 - 46,9 37,5 - 47,0 35,6 - 46,0 34,4 - 45,9 33,8 - 46,9 35,0 - 48,0 38,0 - 47,9 8. bardzo wysoki 35,0 - 38,4 32,9 - 37,4 30,4 - 35,5 29,1 - 34,3 28,5 - 33,7 30,1 - 34,9 32,1 - 37,9 7. wysoki 31,7 - 34,9 29,1 - 32,8 27,1 - 30,3 26,4 - 29,0 25,9 - 28,4 27,3 - 30,0 29,3 - 32,0 6. wyżej średni 28,9 - 31,6 24,8 - 27,0 24,5 - 26,3 24,0 - 25,8 25,4 - 27,2 27,4 - 29,2 5. średni 26,5 - 28,8 24,0 - 26,3 22,8 - 24,7 22,9 - 24,4 22,3 - 23,9 23,9 - 25,3 25,6 - 27,3 4. niżej średni 24,6 - 26,4 22,0 - 23,9 21,1 - 22,7 21,3 - 22,8 20,8 - 22,2 22,2 - 23,8 23,9 - 25,5 3. niski 22,9 - 24,5 19,8 - 21,9 19,3 - 21,0 19,4 - 21,2 19,0 - 20,7 20,3 - 22,1 21,9 - 23,8 2. bardzo niski 20,6 - 22,8 15,3 - 19,7 15,1 - 19,2 14,6 - 19,3 13,7 - 18,9 15,2 - 20,2 15,3 - 21,8 1. najniższy 10,1 - 20,5 6,5 - 15,2 7,3 - 15,0 5,0 - 14,5 0,0 - 13,6 9,3 - 15,1 7,0 - 15,2 EGZAMIN – CZ.MAT-PRZYR

25 EGZAMIN – CZ.MAT-PRZYR EGZAMIN – CZ.MAT-PRZYR

26 EGZAMINY -WSKAŹNIK EGZAMINY -WSKAŹNIK

27 PRÓBNE EGZAMINY Przygotowaniu uczniów do egzaminów oraz sprawdzeniu ich umiejętności służy organizacja co roku egzaminów próbnych. PRÓBNE EGZAMINY Przygotowaniu uczniów do egzaminów oraz sprawdzeniu ich umiejętności służy organizacja co roku egzaminów próbnych.

28 Podniesieniu efektywności nauczania służy organizacja w szkole szeregu projektów, konkursów, imprez kulturalnych i wycieczek edukacyjnych Podniesieniu efektywności nauczania służy organizacja w szkole szeregu projektów, konkursów, imprez kulturalnych i wycieczek edukacyjnych

29 RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA
Od września 2007 r. realizowany był, w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa, projekt „Gdy Ci smutno lub się nudzisz web-Janowiec Cię rozbudzi”. Zorganizowane zostały między innymi szkolenia komputerowe dla młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy… RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA Od września 2007 r. realizowany był, w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa, projekt „Gdy Ci smutno lub się nudzisz web-Janowiec Cię rozbudzi”. Zorganizowane zostały między innymi szkolenia komputerowe dla młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy…

30 RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA
….zajęcia teatralne Inter-Teatr i taneczne Gim-Dance. ….zajęcia teatralne Inter-Teatr i taneczne Gim-Dance.

31 RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA
Odbywały się również zajęcia Klubu Młodych Odkrywców podczas których uczestnicy poszerzali swoją wiedzę z chemii poprzez doświadczenia i eksperymenty. Odbywały się również zajęcia Klubu Młodych Odkrywców podczas których uczestnicy poszerzali swoją wiedzę z chemii poprzez doświadczenia i eksperymenty. Młodzi odkrywcy przeprowadzili również warsztaty dla swoich młodszych kolegów ze szkół podstawowych w Janowcu i Waśniewie. Młodzi odkrywcy przeprowadzili również warsztaty dla swoich młodszych kolegów ze szkół podstawowych w Janowcu i Waśniewie.

32 RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA
W sekcji filmowej młodzież uczyła się nagrywania i montażu filmów… W sekcji filmowej młodzież uczyła się nagrywania i montażu filmów… … a grupa Młodego Omnibusa nauczyła się m.in. tworzyć interaktywne quizy wiedzy. … a grupa Młodego Omnibusa nauczyła się m.in. tworzyć interaktywne quizy wiedzy.

33 INTERAKTYWNE QUIZY OPRACOWANE PRZEZ GRUPĘ MŁODEGO OMNIBUSA
W trakcie warsztatów powstały między innymi następujące quizy: INTERAKTYWNE QUIZY OPRACOWANE PRZEZ GRUPĘ MŁODEGO OMNIBUSA W trakcie warsztatów powstały między innymi następujące quizy:

34 RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA
Efektem realizacji projektu jest utworzenie portalu internetowego Web-Janowiec promującego gminę, na którym sukcesywnie publikowane są filmy, zdjęcia oraz inne prace młodzieży. (www.zsjanowiec.org.pl) Efektem realizacji projektu jest utworzenie portalu internetowego Web-Janowiec promującego gminę, na którym sukcesywnie publikowane są filmy, zdjęcia oraz inne prace młodzieży. (www.zsjanowiec.org.pl)

35 WIRTUALNY PRZEWODNIK PO ZABYTKACH POBOŻA
Promocji gminy służy również utworzony w ramach projektu Wirtualny przewodnik po zabytkach Poboża. Promocji gminy służy również utworzony w ramach projektu Wirtualny przewodnik po zabytkach Poboża.

36 PROJEKT COMENIUS Rok 2007/2008 to również ostatni rok realizacji w naszej szkole projektu „Ruszmy nasze szkoły do przodu” w ramach międzynarodowego programu Comenius. Nauczyciele uczestniczyli w dwóch wyjazdach roboczych do Wielkiej Brytanii i Rumunii. PROJEKT COMENIUS Rok 2007/2008 to również ostatni rok realizacji w naszej szkole projektu „Ruszmy nasze szkoły do przodu” w ramach międzynarodowego programu Comenius. Nauczyciele uczestniczyli w dwóch wyjazdach roboczych do Wielkiej Brytanii i Rumunii. Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w video-konferencjach z partnerami z Portugalii zorganizowanymi pod opieką P.Szczepkowskiego. Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w video-konferencjach z partnerami z Portugalii zorganizowanymi pod opieką P.Szczepkowskiego.

37 ORGANIZACJA KONKURSÓW
14 kwietnia 2008r. o godz.8.30 w Szkole Podstawowej odbył się konkurs czytelniczy dla kl.V pt. "Z nitką Ariadny po wieniec laurowy". Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, popularyzacja literatury mitologicznej, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej, zaznajomienie z mitami Jana Parandowskiego. Następnie czwórka zwycięzców pojechała na konkurs z wiedzy mitologicznej do Janowa. Uczniów przygotowywała pani Iwona Chmielewska ORGANIZACJA KONKURSÓW 14 kwietnia 2008r. o godz.8.30 w Szkole Podstawowej odbył się konkurs czytelniczy dla kl.V pt. "Z nitką Ariadny po wieniec laurowy". Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, popularyzacja literatury mitologicznej, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej, zaznajomienie z mitami Jana Parandowskiego. Następnie ta czwórka pojechała na konkurs z wiedzy mitologicznej do Janowa. Uczniów przygotowywała pani Iwona Chmielewska

38 ORGANIZACJA KONKURSÓW
23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w tym dniu o godz w Szkole Podstawowej odbył się konkurs czytelniczy dla klas czwartych pt."Witajcie w Akademii Pana Kleksa". Celem konkursu było kształtowanie czytelniczych zainteresowań dzieci, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów. Konkurs przeprowadziły: Wiesława Górna, Anna Szczepkowska, Agnieszka Piotrkowska 23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w tym dniu o godz w Szkole Podstawowej odbył się konkurs czytelniczy dla klas czwartych pt."Witajcie w Akademii Pana Kleksa". Celem konkursu było kształtowanie czytelniczych zainteresowań dzieci, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów. Konkurs przeprowadziły: Wiesława Górna, Anna Szczepkowska, Agnieszka Piotrkowska

39 ORGANIZACJA KONKURSÓW
29 maja w szkole podstawowej odbył się Dzień Kultury Europejskiej. Uczniowie klas szóstych pod opieką Piotra Szczepkowskiego, przygotowali przedstawienie w języku angielskim pt. Freda’s fashion show”. Następnie odbył się konkurs wiedzy historycznej „1 z 10-ciu” oraz ogłoszono wyniki konkursu plastycznego. Konkurs przygotowała i przeprowadziła p. Sylwia Szczepkowska. 29 maja w szkole podstawowej odbył się Dzień Kultury Europejskiej. Uczniowie klas szóstych pod opieką Piotra Szczepkowskiego, przygotowali przedstawienie w języku angielskim pt. Freda’s fashion show”. Następnie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego. Konkurs przygotowała i przeprowadziła p. Sylwia Szczepkowska.

40 DZIEŃ WIOSNY 2008 W GIMNAZJUM
Dzień Wiosny rozpoczęty został od podsumowania projektu „Rzeczpospolita Internetowa”. Następnie zaprezentowały się dziewczęta z kółka tanecznego GIM- DANCE, którego koordynatorem była Pani Ela Zielińska. Swoimi predyspozycjami tanecznymi pochwaliły się również dziewczęta z klasy I b. Zorganizowane zostały też rozgrywki klasowe w piłkę nożną. Organizatorem Dnia Wiosny była Judyta Wrzeszczyńska. DZIEŃ WIOSNY 2008 W GIMNAZJUM Dzień Wiosny rozpoczęty został od podsumowania projektu „Rzeczpospolita Internetowa”. Następnie zaprezentowały się dziewczęta z kółka tanecznego GIM- DANCE, którego koordynatorem była Pani Ela Zielińska. Swoimi predyspozycjami tanecznymi pochwaliły się również dziewczęta z klasy I b. Zorganizowane zostały też rozgrywki klasowe w piłkę nożną. Organizatorem Dnia Wiosny była Judyta Wrzeszczyńska.

41 DZIEŃ OWOCA W roku 2008 w szkole podstawowej w ramach realizacji programu profilaktyki uczniowie, pod kierunkiem Sylwii Szczepkowskiej i Anety Lejk zorganizowali Dzień Owoca. Uczestnicy obejrzeli przygotowaną przez uczniów klasy VI prezentację multimedialną na temat wartości odżywczych owoców i warzyw, a następnie zespoły z poszczególnych klas układały z owoców kompozycje plakatowe. Rozstrzygnięto również konkurs rysunkowy na temat "Warzywa i owoce są na 5" DZIEŃ OWOCA W roku 2008 w szkole podstawowej w ramach realizacji programu profilaktyki uczniowie, pod kierunkiem Sylwii Szczepkowskiej i Anety Lejk zorganizowali Dzień Owoca. Uczestnicy obejrzeli przygotowaną przez uczniów klasy VI prezentację multimedialną na temat wartości odżywczych owoców i warzyw, a następnie zespoły z poszczególnych klas układały z owoców kompozycje plakatowe. Rozstrzygnięto również konkurs rysunkowy na temat "Warzywa i owoce są na 5"

42 DZIEŃ ZIEMI 2008 W GIMNAZJUM
29 kwietnia w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym odbył się apel z okazji „Obchodów Dnia Ziemi”. Uczniowie klasy I b i II a gimnazjum pod opieką Pani Judyty Wrzeszczyńskiej i Krystyny Szulczak przygotowali krótki montaż, którym przybliżyli swoim rówieśnikom jak ważną rolę w naszym życiu ogrywa przyroda, jak możemy ją chronić i zapobiegać wszelkim anomaliom klimatycznym DZIEŃ ZIEMI 2008 W GIMNAZJUM 29 kwietnia w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym odbył się apel z okazji „Obchodów Dnia Ziemi”. Uczniowie klasy I b i II a gimnazjum pod opieką Pani Judyty Wrzeszczyńskiej i Krystyny Szulczak przygotowali krótki montaż, którym przybliżyli swoim rówieśnikom jak ważną rolę w naszym życiu ogrywa przyroda, jak możemy ją chroni i zapobiegać wszelkim anomaliom klimatycznym

43 ŚWIĘTO ZIEMI 2008 Jak co roku również w szkole podstawowej uczniowie razem z wychowawcami przygotowali obchody Święta Ziemi. Były montaże słowno-muzyczne o tematyce ekologicznej oraz konkurs pysznych wiosennych sałatek przygotowanych przez rodziców. ŚWIĘTO ZIEMI 2008 Jak co roku również w szkole podstawowej uczniowie razem z wychowawcami przygotowali obchody Święta Ziemi. Były montaże słowno-muzyczne o tematyce ekologicznej oraz konkurs pysznych wiosennych sałatek przygotowanych przez rodziców.

44 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ montaż słowno-muzyczny przygotowany został przez uczniów klasy Ib gimnazjum pod opieką wychowawczyni Judyty Wrzeszczyńskiej. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ montaż słowno-muzyczny przygotowany został przez uczniów klasy Ib gimnazjum pod opieką wychowawczyni Judyty Wrzeszczyńskiej.

45 DZIEŃ PATRONA W październiku, w trakcie Dni Papieskich w Zespole Szkół zorganizowany został Dzień Patrona. Wystawkę poświęconą patronowi szkoły w gimnazjum wykonały Anna Szczepkowska i Agnieszka Piotrkowska. Gimnazjaliści i uczniowie szkoły podstawowej przygotowani przez nauczycieli katechetów: Agnieszkę Piotrkowską, Justynę Jabłonowską oraz ks.Marka Kotapkę, zaprezentowali montaż poetycki na temat życia i działalności Jana Pawła II. Uroczystość uświetniły gościnne występy chóru z Zespołu Szkół w Szkotowie. DZIEŃ PATRONA W październiku, w trakcie Dni Papieskich w Zespole Szkół zorganizowany został Dzień Patrona. Wystawkę poświęconą patronowi szkoły w gimnazjum wykonały Anna Szczepkowska i Agnieszka Piotrkowska. Gimnazjaliści i uczniowie szkoły podstawowej przygotowani przez nauczycieli katechetów: Agnieszkę Piotrkowską, Justynę Jabłonowską oraz ks.Marka Kotapkę, zaprezentowali montaż poetycki na temat życia i działalności Jana Pawła II. Uroczystość uświetniły gościnne występy chóru z Zespołu Szkół w Szkotowie.

46 PREZENTACJE Z OKAZJI ŚWIĄT NARODOWYCH
W naszej szkole nie zapominamy o ważnych świętach narodowych. Jak co roku w listopadzie, odbyła się w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym, uroczystość na cześć odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku montaż poetycko-muzyczny przygotowany został przez uczniów szkoły podstawowej pracujących pod opieką Iwony Chmielewskiej, Sylwii Szczepkowskiej i Wiesławy Górnej. Scenografią zajęła się Alicja Kutryb. PREZENTACJE Z OKAZJI ŚWIĄT NARODOWYCH W naszej szkole nie zapominamy o ważnych świętach narodowych. Jak co roku w listopadzie, odbyła się w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym, uroczystość na cześć odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku montaż poetycko-muzyczny przygotowany został przez uczniów szkoły podstawowej pracujących pod opieką Iwony Chmielewskiej, Sylwii Szczepkowskiej i Wiesławy Górnej. Scenografią zajęła się Alicja Kutryb. W maju uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi przygotowali, pod kierunkiem Iwony Chmielewskiej i Wiesławy Górnej, uczniowie szkoły podstawowej. W maju uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi przygotowali, pod kierunkiem Iwony Chmielewskiej i Wiesławy Górnej, uczniowie szkoły podstawowej.

47 JASEŁKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W grudniu mieliśmy możliwość obejrzenia Jasełek. Tym razem w szkole podstawowej przedstawienie przygotowały pod opieką Marianny Zakrzewskiej i Anny Szczepkowskiej, maluchy z oddziału przedszkolnego…. JASEŁKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W grudniu mieliśmy możliwość obejrzenia Jasełek. Tym razem w szkole podstawowej przedstawienie przygotowały pod opieką Marianny Zakrzewskiej i Anny Szczepkowskiej, maluchy z oddziału przedszkolnego….

48 JASEŁKA W GIMNAZJUM …..a w gimnazjum młodzież pod opieką ks. Marka Kotapki. …..a w gimnazjum młodzież pod opieką ks. Marka Kotapki.

49 SZKOLNA WIGILIA 2007 W ostatni dzień przed feriami świątecznymi zorganizowane zostały pod opieką wychowawców wigilie klasowe. SZKOLNA WIGILIA 2007 W ostatni dzień przed feriami świątecznymi zorganizowane zostały pod opieką wychowawców wigilie klasowe.

50 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA 2008
Dnia 2 kwietnia odbyła się uroczystość poświęcona trzeciej rocznicy śmierci Ojca Świętego. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod opieką pani Judyty Wrzeszczyńskiej, Agnieszki Piotrkowskiej i ks. Marka przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym przybliżyli swoim kolegom i koleżankom postać patrona szkoły. ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA 2008 Dnia 2 kwietnia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym odbyła się uroczystość poświęcona trzeciej rocznicy śmierci Ojca Świętego. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod opieką pani Judyty Wrzeszczyńskiej, Agnieszki Piotrkowskiej i ks. Marka przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym przybliżyli swoim kolegom i koleżankom postać patrona szkoły.

51 WYCIECZKI SZKOLNE Dnia 22.IX.07r. odbyła się jednodniowa XXV Pielgrzymka Przasnysz- Rostkowo, którą zorganizował ks. Marek Kotapka. W wyjeździe udział wzięli „pielgrzymi” ze wszystkich grup wiekowych od przedszkolnej do ponadgimnazjalnej. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali m.in. nauczyciele naszego gimnazjum: ks. Marek Kotapka, Elżbieta Kownacka i Agnieszka Piotrkowska WYCIECZKI SZKOLNE Dnia 22.IX.07r. odbyła się jednodniowa XXV Pielgrzymka Przasnysz- Rostkowo, którą zorganizował ks. Marek Kotapka. W wyjeździe udział wzięli „pielgrzymi” ze wszystkich grup wiekowych od przedszkolnej do ponadgimnazjalnej. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali m.in. nauczyciele naszego gimnazjum: ks. Marek Kotapka, Elżbieta Kownacka i Agnieszka Piotrkowska 2 października 2007 uczniowie gimnazjum pojechali do kina w Olsztynie na głośny w mediach film pt."Katyń". Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Agnieszka Szemplińska, Magdalena Adamska i Zbigniew Czechowski 2 października 2007 uczniowie gimnazjum pojechali do kina w Olsztynie na głośny w mediach film pt."Katyń". Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Agnieszka Szemplińska, Magdalena Adamska i Zbigniew Czechowski

52 WYCIECZKI SZKOLNE W 2007 roku wzięliśmy udział w programie MEN "Wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży- Podróże w czasie i przestrzeni„. W ramach otrzymanej dotacji w szkole podstawowej zrealizowany został projekt „Szlakiem Piastowskim”, a w gimnazjum projekt „Szlakiem kaźni narodu polskiego”, które zakończone były wyjazdem na kilkudniowe wycieczki. W 2007 roku wzięliśmy udział w programie MEN "Wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży- Podróże w czasie i przestrzeni„. W ramach otrzymanej dotacji w szkole podstawowej zrealizowany został projekt „Szlakiem Piastowskim”, a w gimnazjum projekt „Szlakiem kaźni narodu polskiego”, które zakończone były wyjazdem na kilkudniowe wycieczki. Fotografie przedstawiają prezentację podsumowującą projekt „Szlakiem Piastowskim”. Opiekę merytoryczną sprawowała Sylwia Szczepkowska- nauczyciel historii . Podobna prezentacja projektu „Szlakiem kaźni narodu polskiego” odbyła się w gimnazjum Fotografie przedstawiają prezentację podsumowującą projekt „Szlakiem Piastowskim”. Opiekę merytoryczną sprawowała Sylwia Szczepkowska- nauczyciel historii . Podobna prezentacja projektu „Szlakiem kaźni narodu polskiego” odbyła się w gimnazjum

53 WYCIECZKA SZKOLNA – „SZLAKIEM PIASTOWSKIM”
Wycieczka „Szlakiem Piastowskim” odbyła się w dniach października 2007 r. Dzieci zwiedziły m.in. Kruszwicę, Gniezno, Poznań, Biskupin. Opiekunami podczas wycieczki byli: Sylwia Szczepkowska, Jadwiga Kazimierska oraz Stanisław Kazimierski. Wycieczka „Szlakiem Piastowskim” odbyła się w dniach października 2007 r. Dzieci zwiedziły m.in. Kruszwicę, Gniezno, Poznań, Biskupin. Opiekunami podczas wycieczki byli: Sylwia Szczepkowska, Jadwiga Kazimierska oraz Stanisław Kazimierski.

54 WYCIECZKA SZKOLNA – „SZLAKIEM KAŹNI NARODU POLSKIEGO”
Wycieczka „Szlakiem kaźni narodu polskiego” odbyła się w dniach października 2007 r. Gimnazjaliści zwiedzili miejsca martyrologii w Warszawie oraz Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Opiekunami podczas wycieczki byli: Krystyna Szulczak, Magdalena Adamska i Zbigniew Czechowski. Wycieczka „Szlakiem kaźni narodu polskiego” odbyła się w dniach października 2007 r. Gimnazjaliści zwiedzili miejsca martyrologii w Warszawie oraz Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Opiekunami podczas wycieczki byli: Krystyna Szulczak, Magdalena Adamska i Zbigniew Czechowski.

55 WYCIECZKI SZKOLNE Wiosną 2008 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w wycieczce Wrocław- Karpacz-Książ. Opiekunami podczas wycieczki były: A.Szemplińska, M.Adamska, K.Szulczak Wiosną 2008 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w wycieczce Wrocław- Karpacz-Książ. Opiekunami podczas wycieczki były: A.Szemplińska, M.Adamska, K.Szulczak Ponadto młodsze dzieci uczestniczyły w wyjeździe do Nidzicy na przedstawienie Zaczarowana księżniczka oraz na basen do Mławy. Ponadto młodsze dzieci uczestniczyły w wyjeździe do Nidzicy na przedstawienie Zaczarowana księżniczka oraz na basen do Mławy.

56 UDZIAŁ SZKOŁY W GMINNYCH IMPREZACH
Ważnym elementem pracy wychowawczej szkoły jest udział dzieci i młodzieży w gminnych imprezach kulturalnych. Jak co roku uczestniczyliśmy w organizowanym w naszej gminie Gminnym Święcie Pieczonego Ziemniaka. Przygotowaliśmy stoisko prezentujące osiągnięcia naszej szkoły UDZIAŁ SZKOŁY W GMINNYCH IMPREZACH Ważnym elementem pracy wychowawczej szkoły jest udział dzieci i młodzieży w gminnych imprezach kulturalnych. Jak co roku uczestniczyliśmy w organizowanym w naszej gminie Gminnym Święcie Pieczonego Ziemniaka. Przygotowaliśmy stoisko prezentujące osiągnięcia naszej szkoły

57 UDZIAŁ SZKOŁY W GMINNYCH IMPREZACH
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Gminnej Majówce Zaprezentowali montaż muzyczno-poetycki nt. Konstytucja 3 Maja. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Gminnej Majówce Zaprezentowali montaż muzyczno-poetycki nt. Konstytucja 3 Maja. Odbyły się również występy taneczne dziewcząt z gimnazjum. Odbyły się również występy taneczne dziewcząt z gimnazjum.

58 UDZIAŁ SZKOŁY W GMINNYCH IMPREZACH
Braliśmy również udział w gminnym święcie Dni Rodziny, podczas którego gimnazjaliści zaprezentowali sztukę teatralną „Z całej mocy stop przemocy” przygotowana pod opieką A.Szemplińskiej Braliśmy również udział w gminnym święcie Dni Rodziny, podczas którego gimnazjaliści zaprezentowali sztukę teatralną „Z całej mocy stop przemocy” przygotowana pod opieką A.Szemplińskiej

59 ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH
W związku z jubileuszem 80-tej rocznicy urodzin oraz wydania siódmego tomiku poezji, w bieżącym roku nasza szkoła przygotowała benefis naszej ludowej poetki Barbary Krajewskiej. ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH W związku z jubileuszem 80-tej rocznicy urodzin oraz wydania siódmego tomiku poezji, w bieżącym roku nasza szkoła przygotowała benefis naszej ludowej poetki Barbary Krajewskiej.

60 „TRZYMAJ FORMĘ” W bieżącym roku w naszej szkole realizowany był również projekt pt. „TRZYMAJ FORMĘ”, którego głównym celem było poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej. W ramach tego projektu zorganizowane zostały np. rozgrywki klasowe w piłkę nożną „TRZYMAJ FORMĘ” W bieżącym roku w naszej szkole realizowany był również projekt pt. „TRZYMAJ FORMĘ”, którego głównym celem było poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej. W ramach tego projektu zorganizowane zostały np. rozgrywki klasowe w piłkę nożną W ramach projektu dziewczęta z klasy I b pod opieką wychowawczyni J.Wrzeszczyńskiej zorganizowały 22 kwietnia RAJD ROWEROWY W ramach projektu dziewczęta z klasy I b pod opieką wychowawczyni J.Wrzeszczyńskiej zorganizowały 22 kwietnia RAJD ROWEROWY

61 SAMORZĄD UCZNIOWSKI W pracy wychowawczej szkoły bardzo ważną rolę odgrywa działalność Samorządu Uczniowskiego. Co roku we wrześniu odbywają się wybory do samorządu i wybory opiekuna. Od września opiekunami samorządu są: w szkole podstawowej Jadwiga Kazimierska, a w gimnazjum Judyta Wrzeszczyńska. W roku 2007 Samorząd Uczniowski zwłaszcza w gimnazjum bardzo prężnie działał. SAMORZĄD UCZNIOWSKI W pracy wychowawczej szkoły bardzo ważną rolę odgrywa działalność Samorządu Uczniowskiego. Co roku we wrześniu odbywają się wybory do samorządu i wybory opiekuna. Od września opiekunami samorządu są: w szkole podstawowej Jadwiga Kazimierska, a w gimnazjum Judyta Wrzeszczyńska. W roku 2007 Samorząd Uczniowski zwłaszcza w gimnazjum bardzo prężnie działał. Cyklicznie organizowane były „Dni Słodkości” podczas których dziewczęta sprzedawały za symboliczną złotówkę własnoręcznie wykonane wypieki. Cyklicznie organizowane były „Dni Słodkości” podczas których dziewczęta sprzedawały za symboliczną złotówkę własnoręcznie wykonane wypieki.

62 SAMORZĄD UCZNIOWSKI W lutym Samorząd Uczniowski gimnazjum zorganizował kiermasz walentynkowy, na którym sprzedawano karty walentynkowe przygotowane przez dziewczęta. 14 lutego w „Dniu zakochanych” specjalny listonosz, dostarczył karty do adresatów. W lutym Samorząd Uczniowski gimnazjum zorganizował kiermasz walentynkowy, na którym sprzedawano karty walentynkowe przygotowane przez dziewczęta. 14 lutego w „Dniu zakochanych” specjalny listonosz, dostarczył karty do adresatów.

63 SAMORZĄD UCZNIOWSKI W listopadzie po raz pierwszy zorganizowane zostało w gimnazjum Halloween. W listopadzie po raz pierwszy zorganizowane zostało w gimnazjum Halloween.

64 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 6 grudnia Święty Mikołaj i Śnieżynki częstowali uczniów słodyczami zakupionymi z zarobionych wcześniej pieniędzy. 6 grudnia Święty Mikołaj i Śnieżynki częstowali uczniów słodyczami zakupionymi z zarobionych wcześniej pieniędzy.

65 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Samorząd zorganizował również inne uczniowskie święta, takie jak na przykład: Dzień Pluszaka Dzień Uśmiechu i Życzliwości Dzień Zielony, Różowy itd…… Samorząd zorganizował również inne uczniowskie święta, takie jak na przykład: Dzień Pluszaka Dzień Uśmiechu i Życzliwości Dzień Zielony, Różowy itd……

66 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Odbył się również Dzień bereta czy też Dzień krawata Odbył się również Dzień bereta czy też Dzień krawata

67 SAMORZĄD UCZNIOWSKI W zakresie obowiązków Samorządu Uczniowskiego jest również kierowanie i opieka nad rodzicami podczas Dni Otwartych organizowanych w naszej szkole. Rodzice mogą skorzystać z oferowanej kawy, herbaty ciast lub sałatek. W zakresie obowiązków Samorządu Uczniowskiego jest również kierowanie i opieka nad rodzicami podczas Dni Otwartych organizowanych w naszej szkole. Rodzice mogą skorzystać z oferowanej kawy, herbaty ciast lub sałatek.

68 AKCJE CHARYTATYWNE – GÓRA GROSZA
Samorząd Uczniowski koordynował również organizację na terenie szkoły ogólnopolskich akcji, takich jak na przykład charytatywna akcja „Góra Grosza”….. AKCJE CHARYTATYWNE – GÓRA GROSZA Samorząd Uczniowski koordynował również organizację na terenie szkoły ogólnopolskich akcji, takich jak na przykład charytatywna akcja „Góra Grosza”…..

69 OGÓLNOPOLSKA AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA
…. czy też akcję „Sprzątanie Świata”. …. czy też akcję „Sprzątanie Świata”.

70 DRUŻYNA HARCERSKA Pracę wychowawczą szkoły w 2007/2008 roku wspierała również drużyna harcerska Żywioły, prowadzona przez druha Jacka Górnego. DRUŻYNA HARCERSKA Pracę wychowawczą szkoły w 2007/2008 roku wspierała również drużyna harcerska Żywioły, prowadzona przez druha Jacka Górnego. Sukcesywnie organizowane były biwaki harcerskie, często z udziałem harcerzy z zaprzyjaźnionych innych drużyn. Sukcesywnie organizowane były biwaki harcerskie, często z udziałem harcerzy z zaprzyjaźnionych innych drużyn.

71 DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
W dniach r odbył się biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Biwak został zorganizowany w Sali Rycerskiej na Zamku Krzyżackim w Nidzicy W dniach r odbył się biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Biwak został zorganizowany w Sali Rycerskiej na Zamku Krzyżackim w Nidzicy

72 DRUŻYNA HARCERSKA Harcerze sprzątali groby przed Świętem Zmarłych, pełnili wartę w kościele podczas Wielkiej Soboty oraz uczestniczyli w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Harcerze sprzątali groby przed Świętem Zmarłych, pełnili wartę w kościele podczas Wielkiej Soboty oraz uczestniczyli w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

73 PROMOCJA SZKOŁY 9 października 2007r. w V Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie , odbył się Festiwal europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius, Etwinning, Leonardo da Vinci w praktyce szkolnej. Podczas Festiwalu zaprezentowały swoje osiągnięcia szkoły i placówki korzystające z europejskich programów edukacyjnych i prowadzące współpracę międzynarodową. PROMOCJA SZKOŁY 9 października 2007r. w V Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie , odbył się Festiwal europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius, Etwinning, Leonardo da Vinci w praktyce szkolnej. Podczas Festiwalu zaprezentowały swoje osiągnięcia szkoły i placówki korzystające z europejskich programów edukacyjnych i prowadzące współpracę międzynarodową.

74 SPORT Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli również w szeregu imprezach sportowych. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli również w szeregu imprezach sportowych.

75 PROMOCJA SZKOŁY Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym również przygotował stoisko prezentujące realizację projektu : „Ruszmy nasze szkoły do przodu!” . PROMOCJA SZKOŁY Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym również przygotował stoisko prezentujące realizację projektu : „Ruszmy nasze szkoły do przodu!” .

76 PROMOCJA SZKOŁY Prezentacja naszej szkoły przygotowana została przez Jadwigę Kazimierską, Ewę Lisek, Jacka Górnego i Piotra Szczepkowskiego. Janowieckich harcerzy reprezentowała Kalina Jóźwiak. Prezentacja naszej szkoły przygotowana została przez Jadwigę Kazimierską, Ewę Lisek, Jacka Górnego i Piotra Szczepkowskiego. Janowieckich harcerzy reprezentowała Kalina Jóźwiak.

77 UDZIAŁ W IMPREZACH INNYCH SZKÓŁ
28 września 2007 wzięliśmy udział w uroczystości nadania imienia Ks.Jana Twardowskiego Zespołowi Szkół w Szkotowie. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Kasia Szypulska, Magda Moszczyńska i Marcin Dzięgielewski. 28 września 2007 wzięliśmy udział w uroczystości nadania imienia Ks.Jana Twardowskiego Zespołowi Szkół w Szkotowie. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Kasia Szypulska, Magda Moszczyńska i Marcin Dzięgielewski.

78 PROMOCJA SZKOŁY Wszystkie działania szkoły sukcesywnie publikowane są na szkolnej witrynie internetowej Wszystkie działania szkoły sukcesywnie publikowane są na szkolnej witrynie internetowej

79 RADA RODZICÓW We wrześniu 2007 r. wybrana została nowa Rada Rodziców, która we współpracy z nauczycielami opracowała Program Profilaktyki i Program Wychowawczy szkoły. Przeprowadzona została również analiza frekwencji na spotkaniach z rodzicami, potwierdzająca zasadność organizacji Dni otwartych w szkole. We wrześniu 2007 r. wybrana została nowa Rada Rodziców, która we współpracy z nauczycielami opracowała Program Profilaktyki i Program Wychowawczy szkoły. Przeprowadzona została również analiza frekwencji na spotkaniach z rodzicami, potwierdzająca zasadność organizacji Dni otwartych w szkole.

80 ANALIZA PORÓWNAWCZA SPOTKAŃ Z RODZICAMI

81 BEZPIECZEŃSTWO W grudniu 2007 r. w ramach programu MEN szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup i instalację systemu monitoringu. W szkole zainstalowano 8 kamer. BEZPIECZEŃSTWO W grudniu 2007 r. w ramach programu MEN szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup i instalację systemu monitoringu. W szkole zainstalowano 8 kamer.

82 SKRZYNKA ZAUFANIA Ponadto na stronie internetowej szkoły zainstalowano SKRZYNKĘ ZAUFANIA, dzięki której zarówno uczniowie jak i rodzice mogą sygnalizować zaobserwowane problemy. Uwagi wysyłane przez skrzynkę trafiają bezpośrednio do dyrektora szkoły. Ponadto na stronie internetowej szkoły zainstalowano SKRZYNKĘ ZAUFANIA, dzięki której zarówno uczniowie jak i rodzice mogą sygnalizować zaobserwowane problemy. Uwagi wysyłane przez skrzynkę trafiają bezpośrednio do dyrektora szkoły.

83 WDN W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w roku 2007/2008 zorganizowane zostały następujące szkolenia: Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach. Metoda projektu na lekcjach historii Wykorzystanie technologii informacyjnej podczas lekcji na wszystkich etapach kształcenia Warsztaty - Tworzenie interaktywnych środków dydaktycznych z wykorzystaniem programu Fabryka lekcji Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i grupy uczniów W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w roku 2007/2008 zorganizowane zostały następujące szkolenia: Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach. Metoda projektu na lekcjach historii Wykorzystanie technologii informacyjnej podczas lekcji na wszystkich etapach kształcenia Warsztaty - Tworzenie interaktywnych środków dydaktycznych z wykorzystaniem programu Fabryka lekcji Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i grupy uczniów

84 ŚRODKI FINANSOWE I RZECZOWE POZYSKANE PRZEZ SZKOŁĘ W ROKU 2007/2008
W 2007/ 2008 roku Zespół Szkół pozyskał z zewnątrz dodatkowe fundusze na: Wycieczki edukacyjne w ramach programu MEN – zł. Realizację ostatniego (trzeciego) etapu międzynarodowego projektu „Ruszmy nasze szkoły do przodu!” w ramach programu Comenius - „Uczenie się przez całe życie” – euro ( zł.) Realizację projektu „Gdy Ci smutno lub się nudzisz web-Janowiec Cię rozbudzi” w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa – zł, pakiet startowy (laptop i aparat cyfrowy) oraz 5 używanych zestawów komputerowych. ŚRODKI FINANSOWE I RZECZOWE POZYSKANE PRZEZ SZKOŁĘ W ROKU 2007/2008 W 2007/ 2008 roku Zespół Szkół pozyskał z zewnątrz dodatkowe fundusze na: Wycieczki edukacyjne w ramach programu MEN – zł. Realizację ostatniego (trzeciego) etapu międzynarodowego projektu „Ruszmy nasze szkoły do przodu!” w ramach programu Comenius - „Uczenie się przez całe życie” – euro ( zł.) Realizację projektu „Gdy Ci smutno lub się nudzisz web-Janowiec Cię rozbudzi” w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa – zł, pakiet startowy (laptop i aparat cyfrowy) oraz 5 używanych zestawów komputerowych.

85 ŚRODKI FINANSOWE i RZECZOWE POZYSKANE PRZEZ SZKOŁĘ W ROKU 2007/2008
ŁĄCZNIE KWOTA POZYSKANYCH PRZEZ SZKOŁĘ W ROKU 2007/2008 ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYNIOSŁA: zł. ŁĄCZNIE KWOTA POZYSKANYCH PRZEZ SZKOŁĘ W ROKU 2007/2008 ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYNIOSŁA: zł.

86 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "UCZNIOWIE Ilość uczniów w szkole podstawowej : Rok 2007/2008 – 199"

Podobne prezentacje


Reklamy Google