Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku"— Zapis prezentacji:

1 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku
WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Postępowania przygotowawcze wszczęte, przestępstwa stwierdzone, podejrzani za lata

2 WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE wg poszczególnych kategorii narkotyków

3 WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE w 2004 roku

4 WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE w 2004 roku

5 WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Postępowania wszczęte w okresie roku.

6 WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Postępowania wszczęte w okresie roku.

7 WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE w 2004 roku.

8 WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE w 2004 roku.

9 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku
WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Przestępstwa stwierdzone / współczynnik przestępstw na 100 tys. ludności w latach

10 WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Przestępstwa stwierdzone za okres roku.

11 WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Przestępstwa stwierdzone w 2003 i 2004 r. L.p. Wybrane kwalifikacje prawne 2003 2004 WD 1. Art. 40 Nielegalny wyrób 297 350 117,8 % 2. Art. 41 Wyrób, przechowywanie przyrządów 230 220 95,7 % 3. Art. 42 Przemyt środków odurzających, przygotowanie do przemytu 354 795 224,6 % 4. Art. 43 Nielegalne wprowadzanie do obrotu 2 064 2 323 112,5 % 5. Art. 45 Nielegalne udzielanie lub nakłanianie do zażywania 8 548 10 573 123,7 % 6. ART. 46 Udzielanie, ułatwianie zażywania w celu osiągnięcia korzyści 16 488 17 778 107,8% 7. Art. 46a Nie powiadomienie organów ścigania przez właściciela lokalu o popełnieniu przestępstwa z art. 43, 45 lub 46 11 33 300 % 8. Art. 47 Wytwarzanie, przerabianie, przewożenie przez granicę, nabywanie ... 159 178 111,9 % 9. Art. 48 Nielegalne posiadanie narkotyków 18 681 26 163 140,1 % 10. Art. 49 ust. 1 Nielegalna uprawa 687 886 129 % 11. Art. 49 ust. 2 Nielegalny zbiór 69 42 60,9 % 12. Art. 50 Zabór w celu przywłaszczenia 17 15 88,2% Razem 47 605 59 356 124,7 %

12 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku
WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku PODEJRZANI w 2004 roku.

13 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku
WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku PODEJRZANI w 2004 roku.

14 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku
WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Dane dotyczące podejrzanych z ustawy w latach – PODEJRZANI wg PŁCI.

15 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku
WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Podejrzani będący pod wpływem narkotyku w chwili popełnienia przestępstwa* w latach *) dotyczy przestępstw z art. 148, , , , 207, , , , oraz rozdział XX i XXI kk.

16 WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Podejrzani w okresie roku.

17 WYDZIAŁ VII USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Podejrzani w okresie roku.

18 Wybrane kwalifikacje prawne 2004 1. 142 2. 41 3. 15 4. 109 5. 307
WYDZIAŁ VII Przestępstwa z KK, których przedmiotem były narkotyki (środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory i podobne) w 2004 r. L.p. Wybrane kwalifikacje prawne 2004 1. Art. 278 Kradzież cudzej rzeczy 142 2. Art. 279 Kradzież z włamaniem 41 3. Art. 280 – 282 Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymuszenie 15 4. Art. 270 § 1 – 3 Fałszerstwo recepty lekarskiej 109 5. Razem wybrane przestępstwa z KK, których przedmiotem były narkotyki 307

19 Wybrane kwalifikacje prawne 2004 1. 307 2. 59 356 3. 59 663 4.
WYDZIAŁ VII Przestępstwa stwierdzone związane z narkotykami (Ustawa + Kodeks Karny) L.p. Wybrane kwalifikacje prawne 2004 1. Przestępstwa z KK, których przedmiotem były narkotyki 307 2. Przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 59 356 3. Razem przestępstwa związane z narkotykami (Ustawa + KK) 59 663 4. Ogółem przestępstw w Polsce

20 Struktura przestępstw związanych z narkotykami
WYDZIAŁ VII Struktura przestępstw związanych z narkotykami L.p. Wybrane kwalifikacje prawne 2004 1. Przestępstwa z KK, których przedmiotem były narkotyki 0,02 2. Przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 4,06 3. Razem przestępstwa związane z narkotykami (Ustawa + KK) 4,08

21 ILOŚCI SKONFISKOWANYCH NARKOTYKÓW NA TERENIE POLSKI W 2003-2004 ROKU
WYDZIAŁ VII ZESTAWIENIE ILOŚCI SKONFISKOWANYCH NARKOTYKÓW I PREKURSORÓW NA TERENIE POLSKI W ROKU

22 Centralne Biuro ŚledczeKGP
Rodzaj narkotyku rok rok Policja kryminalna Centralne Biuro ŚledczeKGP OGÓŁEM Amfetamina 40 kg 783 g 151 kg 312 g 192 kg 95 g 56 kg 809 g 179 kg 539 g 236 kg 348 g Ecstasy szt. szt 1 kg 274 g szt. 1 kg 274 g szt. szt szt. Marihuana 116 kg 640 g 81 kg 512 g 198 kg 152 g 116 kg 405 g 89 kg 331 g 205 kg 736 g Konopie; krzaki/ sadzonki krz. 1.303 krzaki 258sadzonki 86.163krza i 258 sadzonki krz. 1.199 krzaki sadzonki 15.440krzaki 63 sadzonki Haszysz 25 kg 128 g 8 kg 512 g 33 kg 640 g 17 kg 170 g 23 kg 352 g 41 kg 052 g Kokaina 796 g 400 kg 429 g 401 kg 225 g 8.445 g 13 kg 276 g 21 kg 721 g Heroina 2 kg 173 g 4 kg 740 g 6 kg 913 g 9 kg 834 g 55 kg 753 g 65 kg 587 g Opium Słoma makowa 4tony 398kg 4 t 398 kg 7.000kg 72,5 kg 7 t 72,5 kg Polska heroina 15,5 litra 10,853 litra LSD szt. 4.725 szt. szt. szt. szt. szt. Prekursory 254,5 l BMK 4.970,5 l 4.970,5 l Leki psych/anaboliki szt. 7.000 szt. szt. . / 3863 szt. / szt. Grzyby hal. 5 kg 943 g 5 kg 943 g 11 kg 502 g 3 g 11 kg 505 g

23 Kierunki w zwalczaniu nielegalnych laboratoriów
WYDZIAŁ VII Kierunki w zwalczaniu nielegalnych laboratoriów Monitoring obrotu prekursorami Analiza kryminalna grup przestępczych i rynku narkotykowego Wykorzystanie wyników profilowania amfetaminy Systematyczna kontrola operacyjna grup przestępczych podejrzewanych o produkcje narkotyków syntetycznych Współdziałanie CBŚ z innymi podmiotami zobowiązanymi do zwalczania przestępczości narkotykowej ( np. Straż Graniczna, ABW, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Biuro ds. Narkomanii

24 PRZEMYTU AMFETAMINY ORAZ TABLETEK EKSTASY
WYDZIAŁ VII KIERUNKI PRZEMYTU AMFETAMINY ORAZ TABLETEK EKSTASY

25 Kraje skandynawskie WYDZIAŁ VII USA Niemcy AUSTRIA
Duży rynek zbytu ze względu na dobrą jakość oraz atrakcyjne ceny Przemyt głównie drogą morską i lądową Najczęściej organizatorami i kurierami są obywatele polscy USA tabletki ekstazy Niemcy AUSTRIA amfetamina i tabletki ekstazy

26 NAJCZĘSTRZE SPOSOBY PRZEMYTU AMFETAMINY
WYDZIAŁ VII NAJCZĘSTRZE SPOSOBY PRZEMYTU AMFETAMINY w formie zasadowej jako bezbarwny płyn pakowany w butelki po alkoholu w samochodowych zbiornikach paliwa z podwójnym dnem w akumulatorach samochodowych w nadkolach i kołach samochodu pod wykładziną wnętrza samochodu w fotelach pojazdu .

27 SYSTEMOWA KONTROLA OBROTU PREKURSORAMI
WYDZIAŁ VII SYSTEMOWA KONTROLA OBROTU PREKURSORAMI

28 WYDZIAŁ VII Podstawą prawną kontroli obrotu nad prekursorami chemicznymi jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu 20 grudnia 1988 r., która została ratyfikowana przez większość państw członków ONZ (przez Polskę ratyfikowana r.). W Polsce kontrola prekursorów opiera się na ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

29 WYDZIAŁ VII W drugiej połowie 2002 r. Centralne Biuro Śledcze KGP opracowało i wdrożyło koncepcję dot. kontroli obrotu prekursorami oraz szkłem laboratoryjnym. Koncepcja zawiera obowiązki i zadania dla Zespołów ds. kontroli obrotu prekursorami funkcjonujące w Wydziałach CBŚ KGP. Funkcjonariusze CBŚ KGP odpowiedzialni za powyższe zagadnienie zostali przeszkoleni i przygotowani do realizacji założeń przedmiotowej koncepcji

30 Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce
WYDZIAŁ VII Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce

31 Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.
WYDZIAŁ VII Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.

32 Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.
WYDZIAŁ VII Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.

33 Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.
WYDZIAŁ VII Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.

34 Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.
WYDZIAŁ VII Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.

35 Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.
WYDZIAŁ VII Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google