Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Postępowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Postępowania."— Zapis prezentacji:

1 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Postępowania przygotowawcze wszczęte, przestępstwa stwierdzone, podejrzani za lata 2001-2004

2 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE wg poszczególnych kategorii narkotyków

3 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE w 2004 roku

4 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE w 2004 roku

5 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Postępowania wszczęte w okresie 01-12 2004 roku.

6 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Postępowania wszczęte w okresie 01-12 2004 roku.

7 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE w 2004 roku.

8 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE w 2004 roku.

9 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Przestępstwa stwierdzone / współczynnik przestępstw na 100 tys. ludności w latach 2001-2004

10 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Przestępstwa stwierdzone za okres 01-12 2003 roku.

11 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Przestępstwa stwierdzone w 2003 i 2004 r. L.p.Wybrane kwalifikacje prawne 20032004WD 1.Art. 40 Nielegalny wyrób 297350117,8 % 2.Art. 41 Wyrób, przechowywanie przyrządów 23022095,7 % 3.Art. 42 Przemyt środków odurzających, przygotowanie do przemytu 354795224,6 % 4.Art. 43 Nielegalne wprowadzanie do obrotu 2 0642 323 112,5 % 5.Art. 45 Nielegalne udzielanie lub nakłanianie do zażywania 8 54810 573123,7 % 6.ART. 46 Udzielanie, ułatwianie zażywania w celu osiągnięcia korzyści 16 48817 778107,8% 7.Art. 46a Nie powiadomienie organów ścigania przez właściciela lokalu o popełnieniu przestępstwa z art. 43, 45 lub 46 1133300 % 8.Art. 47 Wytwarzanie, przerabianie, przewożenie przez granicę, nabywanie... 159178111,9 % 9.Art. 48 Nielegalne posiadanie narkotyków 18 68126 163140,1 % 10.Art. 49 ust. 1 Nielegalna uprawa 687886129 % 11.Art. 49 ust. 2 Nielegalny zbiór 694260,9 % 12.Art. 50 Zabór w celu przywłaszczenia 171588,2% Razem 47 60559 356124,7 %

12 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku PODEJRZANI w 2004 roku.

13 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku PODEJRZANI w 2004 roku.

14 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Dane dotyczące podejrzanych z ustawy w latach 2001-2004 – PODEJRZANI wg PŁCI.

15 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Podejrzani będący pod wpływem narkotyku w chwili popełnienia przestępstwa* w latach 2001-2004 * ) dotyczy przestępstw z art. 148, 151-159, 189-193, 197-199, 207, 216-217, 222-228, 278-282, 288-289 oraz rozdział XX i XXI kk.

16 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Podejrzani w okresie 01-12 2004 roku.

17 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Podejrzani w okresie 01-12 2004 roku.

18 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 L.p.Wybrane kwalifikacje prawne2004 1. Art. 278 Kradzież cudzej rzeczy 142 2. Art. 279 Kradzież z włamaniem 41 3. Art. 280 – 282 Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymuszenie 15 4. Art. 270 § 1 – 3 Fałszerstwo recepty lekarskiej 109 5. Razem wybrane przestępstwa z KK, których przedmiotem były narkotyki 307 Przestępstwa z KK, których przedmiotem były narkotyki (środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory i podobne) w 2004 r.

19 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 L.p.Wybrane kwalifikacje prawne2004 1. Przestępstwa z KK, których przedmiotem były narkotyki 307 2. Przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 59 356 3. Razem przestępstwa związane z narkotykami (Ustawa + KK) 59 663 4. Ogółem przestępstw w Polsce 1 461 217 Przestępstwa stwierdzone związane z narkotykami (Ustawa + Kodeks Karny)

20 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 L.p.Wybrane kwalifikacje prawne2004 1. Przestępstwa z KK, których przedmiotem były narkotyki 0,02 2. Przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 4,06 3. Razem przestępstwa związane z narkotykami (Ustawa + KK) 4,08 Struktura przestępstw związanych z narkotykami

21 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 ZESTAWIENIE ILOŚCI SKONFISKOWANYCH NARKOTYKÓW I PREKURSORÓW NA TERENIE POLSKI W 2003-2004 ROKU

22 Rodzaj narkotyku 2 0 0 3 rok 2 0 0 4 rok Policja kryminalna Centralne Biuro ŚledczeKGP OGÓŁEM Policja kryminalna Centralne Biuro ŚledczeKGP OGÓŁEM Amfetamina 40 kg 783 g151 kg 312 g192 kg 95 g56 kg 809 g179 kg 539 g236 kg 348 g Ecstasy 62.902 szt. 32.246 szt 1 kg 274 g 95.148 szt. 1 kg 274 g 148.412 szt.120.965 szt269.377 szt. Marihuana 116 kg 640 g81 kg 512 g198 kg 152 g116 kg 405 g89 kg 331 g205 kg 736 g Konopie; krzaki/ sadzonki 84.860 krz. 1.303 krzaki 258sadzonki 86.163krza i 258 sadzonki 14.241 krz. 1.199 krzaki 63 sadzonki 15.440krzaki 63 sadzonki Haszysz 25 kg 128 g8 kg 512 g33 kg 640 g17 kg 170 g23 kg 352 g41 kg 052 g Kokaina 796 g400 kg 429 g401 kg 225 g8.445 g13 kg 276 g21 kg 721 g Heroina 2 kg 173 g4 kg 740 g6 kg 913 g9 kg 834 g55 kg 753 g65 kg 587 g Opium Słoma makowa 4tony 398kg4 t 398 kg7.000kg 72,5 kg7 t 72,5 kg Polska heroina 15,5 litra 10,853 litra LSD 15.877 szt.4.725 szt.20.602 szt.16.737 szt.17.551 szt.34.288 szt. Prekursory 254,5 l BMK 254,5 l BMK 4.970,5 l BMK 4.970,5 l BMK Leki psych/anaboliki 29.816 szt.7.000 szt.36.818 szt..50.039 / 3863 szt. Grzyby hal. 5 kg 943 g 11 kg 502 g 3 g 11 kg 505 g

23 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 Kierunki w zwalczaniu nielegalnych laboratoriów Monitoring obrotu prekursorami Analiza kryminalna grup przestępczych i rynku narkotykowego Wykorzystanie wyników profilowania amfetaminy Systematyczna kontrola operacyjna grup przestępczych podejrzewanych o produkcje narkotyków syntetycznych Współdziałanie CBŚ z innymi podmiotami zobowiązanymi do zwalczania przestępczości narkotykowej ( np. Straż Graniczna, ABW, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Biuro ds. Narkomanii

24 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 KIERUNKI PRZEMYTU AMFETAMINY ORAZ TABLETEK EKSTASY

25 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 Kraje skandynawskie Niemcy USA tabletki ekstazy AUSTRIA amfetamina i tabletki ekstazy - Duży rynek zbytu ze względu na dobrą jakość oraz atrakcyjne ceny - Przemyt głównie drogą morską i lądową - Najczęściej organizatorami i kurierami są obywatele polscy

26 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 NAJCZĘSTRZE SPOSOBY PRZEMYTU AMFETAMINY w formie zasadowej jako bezbarwny płyn pakowany w butelki po alkoholu w samochodowych zbiornikach paliwa z podwójnym dnem w akumulatorach samochodowych w nadkolach i kołach samochodu pod wykładziną wnętrza samochodu w fotelach pojazdu.

27 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 SYSTEMOWA KONTROLA OBROTU PREKURSORAMI

28 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 Podstawą prawną kontroli obrotu nad prekursorami chemicznymi jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu 20 grudnia 1988 r., która została ratyfikowana przez większość państw członków ONZ (przez Polskę ratyfikowana 30.04.1994 r.). W Polsce kontrola prekursorów opiera się na ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

29 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 W drugiej połowie 2002 r. Centralne Biuro Śledcze KGP opracowało i wdrożyło koncepcję dot. kontroli obrotu prekursorami oraz szkłem laboratoryjnym. Koncepcja zawiera obowiązki i zadania dla Zespołów ds. kontroli obrotu prekursorami funkcjonujące w Wydziałach CBŚ KGP. Funkcjonariusze CBŚ KGP odpowiedzialni za powyższe zagadnienie zostali przeszkoleni i przygotowani do realizacji założeń przedmiotowej koncepcji

30 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce

31 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.

32 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.

33 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.

34 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.

35 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 Typowe przykłady nielegalnych laboratoriów likwidowanych w Polsce c.d.

36 Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005


Pobierz ppt "Wykonano w Wydziale VII CBŚ; podinsp. mgr Sławomir STOCHMAL styczeń 2005 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII z dnia 24 kwietnia 1997 roku Postępowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google