Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady budżetowe.. Zasady budżetowe traktowane są jako: cechy idealnego budżetu, cechy idealnego budżetu, elementy definicji budżetu, elementy definicji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady budżetowe.. Zasady budżetowe traktowane są jako: cechy idealnego budżetu, cechy idealnego budżetu, elementy definicji budżetu, elementy definicji."— Zapis prezentacji:

1 Zasady budżetowe.

2 Zasady budżetowe traktowane są jako: cechy idealnego budżetu, cechy idealnego budżetu, elementy definicji budżetu, elementy definicji budżetu, postulaty pod adresem budżetu lub gospodarki budżetowej. postulaty pod adresem budżetu lub gospodarki budżetowej.

3 Zasady jako postulaty. Zasady budżetowe wykształciły się jako postulaty nauki pod adresem praktyki budżetowej (opracowywania, uchwalania, wy­konywania budżetu). Zasady budżetowe wykształciły się jako postulaty nauki pod adresem praktyki budżetowej (opracowywania, uchwalania, wy­konywania budżetu).

4 Zasady jako normy prawne. Postulaty budżetowe przejął prawodawca, określając je w przepisach konstytucji lub w ustawie poświęconej finansom publicznym (prawo budżetowe). Zasady budżetowe wynikają z przepisów Konstytucji RP i z ustawy o finansach publicznych. Postulaty budżetowe przejął prawodawca, określając je w przepisach konstytucji lub w ustawie poświęconej finansom publicznym (prawo budżetowe). Zasady budżetowe wynikają z przepisów Konstytucji RP i z ustawy o finansach publicznych.

5 Zasady powszechnie akceptowane: powszechności, powszechności, jedności materialnej, jedności materialnej, jedności formalnej, jedności formalnej, roczności, roczności, szczegółowości, szczegółowości, uprzedniości, uprzedniości, jawności i jawności i przejrzystości. przejrzystości. Kontrowersje wywołuje zwłaszcza zasada równowagi budżetowej.

6 Powszechność (zupełność) budżetu. Powszechność budżetu oznacza wymóg objęcia nim wszystkich dochodów i wydatków publicznych wszystkich jednostek sektora finansów publicznych. W takim ujęciu powszechność budżetu od dawna należy już do przeszłości, ponieważ ujęcie to odnosiło się do tzw. budżetowania brutto, czyli objęcia budżetem wszystkich dochodów i wydatków publicznych. Od metody tej odstąpiono, ponieważ okazała się ona zbyt uciążliwa i uniemożliwiająca samodzielne ponoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie środkami publicznymi. Powszechność budżetu oznacza wymóg objęcia nim wszystkich dochodów i wydatków publicznych wszystkich jednostek sektora finansów publicznych. W takim ujęciu powszechność budżetu od dawna należy już do przeszłości, ponieważ ujęcie to odnosiło się do tzw. budżetowania brutto, czyli objęcia budżetem wszystkich dochodów i wydatków publicznych. Od metody tej odstąpiono, ponieważ okazała się ona zbyt uciążliwa i uniemożliwiająca samodzielne ponoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie środkami publicznymi.

7 Formy budżetowania. Jedność budżetu występuje w dwóch znaczeniach, tzn. jako: jedność formalna i jedność formalna i jedność materialna. jedność materialna. Narysować.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


Pobierz ppt "Zasady budżetowe.. Zasady budżetowe traktowane są jako: cechy idealnego budżetu, cechy idealnego budżetu, elementy definicji budżetu, elementy definicji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google