Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Rozpoczęcie działalności w 1983 r., 2.Udział w przetargach i realizacja wszystkich zadań z zakresu budownictwa drogowego, 3.Obszar działań obejmuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Rozpoczęcie działalności w 1983 r., 2.Udział w przetargach i realizacja wszystkich zadań z zakresu budownictwa drogowego, 3.Obszar działań obejmuje."— Zapis prezentacji:

1

2 1.Rozpoczęcie działalności w 1983 r., 2.Udział w przetargach i realizacja wszystkich zadań z zakresu budownictwa drogowego, 3.Obszar działań obejmuje województwa zachodniopomorskie i lubuskie, 4.Łączna długość dróg, na których prowadzimy prace utrzymaniowe: 700 km. 2 MALDROBUD Myślibórz:

3 MODELE UTRZYMANIOWE: 1.Utrzymaj standard: Utrzymanie S3 km 0+000 do 54+012 w latach 2010-2014 GDDKiA O. Szczecin. 2.Utrzymaj standard na bazie Koncepcji Działań: Utrzymanie S3 km 54+012 do 111+113 w latach 2015-2021 GDDKiA O. Zielona Góra. 3.Utrzymaj standard na bazie robót rutynowych i strukturalnych: Utrzymanie sieci dróg krajowych w latach 2016-2021 GDDKiA O. Gdańsk. 3

4 1. UTRZYMAJ STANDARD S3 km 0+000 do 54+012 w latach 2010–2014 GDDKiA O. Szczecin 4

5 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:  Termin realizacji umowy: 48 miesięcy,  Wymagania co do minimalnej ilości sprzętu z określeniem parametrów technicznych, bez określenia wieku,  Wymagania dotyczące cech jakimi mają charakteryzować się wszystkie elementy wyposażenia drogi w całym okresie trwania umowy, tzw. STANDARDY,  Oferta bazująca na własnej ocenie częstotliwości i sposobu wykonywania prac,  O wyborze oferty decyduje 100% cena. 1. UTRZYMAJ STANDARD S3 km 0+000 do 54+012 w latach 2010–2014 GDDKiA O. Szczecin 5

6 1.UTRZYMAJ STANDARD S3 km 0+000 do 54+012 w latach 2010–2014 GDDKiA O. Szczecin GŁÓWNE ZAŁOŻENIA c.d. :  Wykonawca samodzielnie ustala harmonogram wykonywania prac,  Bieżąca ocena Zamawiającego spełnienia wymaganych standardów,  Karta kar,  Wynagrodzenie ryczałtowe w cyklu miesięcznym. 6

7 1. UTRZYMAJ STANDARD S3 km 0+000 do 54+012 w latach 2010–2014 GDDKiA O. Szczecin NAJWAŻNIEJSZE CECHY:  Średni czas trwania umowy: 48 miesięcy,  Pewne wynagrodzenie przypadku spełnienia wszystkich wymagań,  Samodzielność Wykonawcy w realizacji harmonogramów robót co ułatwia planowanie zasobów,  Ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym,  Kontrakt przyjazny dla Wykonawcy. 7

8 2. UTRZYMAJ STANDARD z Koncepcją Działań S3 km 54+012 do 111+113 w latach 2015-2021 GDDKiA O. Zielona Góra 8

9 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:  Termin realizacji umowy: 72 miesiące,  Brak określenia jakichkolwiek wymagań co do sprzętu,  Wymagania dotyczące cech jakimi mają charakteryzować się wszystkie elementy wyposażenia drogi w całym okresie trwania umowy, tzw. STANDARDY,  NOWOŚĆ: na etapie przygotowania oferty Koncepcja Działań,  O wyborze oferty decyduje 90% cena i 10% ocena Koncepcji Działań,  Wykonawca samodzielnie ustala harmonogram wykonywania prac. 2. UTRZYMAJ STANDARD z Koncepcją Działań S3 km 54+012 do 111+113 w latach 2015-2021 GDDKiA O. Zielona Góra 9

10 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA c.d. : NOWOŚĆ: System Kontroli  W każdej chwili 24 h/dobę do dyspozycji Zamawiającego ma być Kierownik Utrzymania, który będzie uczestniczył w niezapowiedzianych kontrolach,  Ocena spełnienia wymagań - sposób oparty na losowo wybranych 2 odcinkach długości 1 km,  Wynagrodzenie miesięczne na podstawie wzoru Cyklicznego Wynagrodzenia, 2. UTRZYMAJ STANDARD z Koncepcją Działań S3 km 54+012 do 111+113 w latach 2015-2021 GDDKiA O. Zielona Góra 10

11 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA c.d.: Naliczanie kar umownych:  Nieterminowe przedstawienie zatwierdzonego PDR,  Niespełnienie wymagań dla elementów Drogi po upływie określonego terminu po kontroli,  Nieprawidłowa realizacja działań interwencyjnych oraz ograniczenie przejezdności,  Niepodjęcie działań prewencyjnych przy ZUD,  Nieterminowe sporządzenie i nierzetelne wykonywanie zapisów zatwierdzonego PZJ,  Niezgłoszenie wady lub usterki Zamawiającemu - 10 000 zł,  Wykonywanie prac niezgodnie z Koncepcją działań,  Nieprawidłowe prowadzenie Dzienników pracy Wykonawcy. 2. UTRZYMAJ STANDARD z Koncepcją Działań S3 km 54+012 do 111+113 w latach 2015-2021 GDDKiA O. Zielona Góra 11

12 NAJWAŻNIEJSZE CECHY:  Długi czas realizacji umowy: 72 miesiące,  10% znaczenia Koncepcji Działań w wyborze oferty, (30% lepszym rozwiązaniem),  Ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego,  Wysokie Ryzyko kar finansowych,  Samodzielność Wykonawcy w realizacji harmonogramów,  Zasady stawiające przed Wykonawcą ogromne wymagania, których spełnienie powinno wiązać się z odpowiednim wynagrodzeniem.  Kontrakt niepewny dla Wykonawcy. 2. UTRZYMAJ STANDARD z Koncepcją Działań S3 km 54+012 do 111+113 w latach 2015-2021 GDDKiA O. Zielona Góra 12

13 3. UTRZYMAJ STANDARD Roboty rutynowe i strukturalne: Sieć Dróg Krajowych w latach 2016-2021 GDDKiA O. Gdańsk 13

14 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:  Termin realizacji umowy: 66 miesięcy,  Wymagania sprzętowe z określeniem wieku jednostek,  Prace rutynowe wykonywane w zaplanowanych ilościach rozliczane ryczałtowo,  Prace strukturalne wykonywane na dodatkowe zlecenia rozliczane obmiarowo,  Zamawiający wyznacza harmonogramy wykonywania robót,  O wyborze oferty decyduje 90% cena i 10% gwarancja, 3. UTRZYMAJ STANDARD Roboty rutynowe i strukturalne: Sieć Dróg Krajowych w latach 2016-2021 GDDKiA O. Gdańsk 14

15 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA c.d. : System kontroli:  Bieżące kontrole doraźne,  Kontrole obszarowe planowane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu na wylosowanym odcinku drogi dł. 2-5 km,  Niespełnienie wymagań skutkuje naliczeniem punktów karnych będących podstawą do potrąceń,  Płatność jako suma cyklicznego wynagrodzenia za roboty rutynowe oraz obmiarowego wynagrodzenia za roboty strukturalne. 3. UTRZYMAJ STANDARD Roboty rutynowe i strukturalne: Sieć Dróg Krajowych w latach 2016-2021 GDDKiA O. Gdańsk 15

16 NAJWAŻNIEJSZE CECHY:  Długi czas realizacji umowy: 66 miesiący,  Precyzyjne wymagania ilości i jakości prac,  Zaplanowane harmonogramy ułatwiają wycenę i organizację pracy,  Konkretne wymagania sprzętowe eliminują udział niesprawnych jednostek,  Gwarancja przychodów w przypadku spełnienia wszystkich wymagań i uniknięcia kar,  Ryzyko związane z zimowym utrzymaniem,  Kontrakt przyjazny Wykonawcy. UTRZYMAJ STANDARD Roboty rutynowe i strukturalne: Sieć Dróg Krajowych w latach 2016-2021 GDDKiA O. Gdańsk 16

17  Kompleksowe całoroczne utrzymanie dobrym sposobem na zagwarantowanie wysokiego poziomu realizacji,  Optymalny okres trwania umowy: od 48 do 72 miesięcy,  Określenie wieku i stanu technicznego sprzętu na etapie przetargu wyznacza jednakowy poziom dla wszystkich oferentów,  Określenie ilości najważniejszych robót do wykonania bezpieczne dla Zamawiającego i Wykonawcy. 17 WNIOSKI KOŃCOWE:

18  Kontrakty „Utrzymaj Standard” - zestawienie poziomu cen w latach 2010 - 2015 18

19 19 POJAZY PATROLOWE

20 20 MASZYNY KOSZĄCE

21 21 MERCEDES BENZ UNIMOG

22 22 PŁUGOSOLARKI

23 23

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 24


Pobierz ppt "1.Rozpoczęcie działalności w 1983 r., 2.Udział w przetargach i realizacja wszystkich zadań z zakresu budownictwa drogowego, 3.Obszar działań obejmuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google