Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie pomorskim

2 Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Pomorskiego realizując cele i priorytety Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich koncentruje się na takich działaniach, jak: promocja produktów tradycyjnych i regionalnych, działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie działań na rzecz rozwoju innowacyjności w rolnictwie, wsparcie działań realizowanych przez pomorskie LGD.

3 Przykłady projektów zrealizowanych przez Sekretariat Regionalnych w ramach PD KSOW Działanie: Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat promocja produktów tradycyjnych i regionalnych: Organizacja i współorganizacja imprez i wydarzeń promujących produkty tradycyjne oraz wysokiej jakości żywność regionalną pochodzącą z różnych części Pomorza: Kaszub, Kociewia, Żuław i Powiśla. Są to m.in. takie wydarzenia, jak: Festiwal „Pomorskie Smaki” podczas Jarmarku św. Dominika w Gdańsku Święto Produktu Tradycyjnego Pomorski Jarmark Wielkanocny Kaszubskie Truskawkobranie Festiwal Żurawiny Festiwal Potraw Kaszubskich „Kaszëbsczé Jestkù” sympozjum kulinarne „O jeściu na Kociewiu”

4 promocja produktów tradycyjnych i regionalnych: impreza folklorystyczna „Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina” kiermasz „Lista produktów tradycyjnych” konferencja nt. pomorskich miodów tradycyjnych Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie konkursy kulinarne o Bursztynowy Laur Marszałka konkurs „Mój rynek – mój produkt” publikacje: „Kuchnia Żuław”, przewodnik kulinarno – turystyczny „Szlakiem dobrego smaku”, „Pomorskie smaki. Lista produktów tradycyjnych”

5 działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego: Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej Kaszubska Biesiada Kabaretowa „Bëlny Wic” Jarmark Żuławski Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Dni Folkloru Pomorza „Czarne Wesele” w Klukach „Jesień się pyta, co lato zrobiło” Warsztaty wyplatania sieci rybackich Warsztaty „Tańcowała igła z nitką”

6 wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich: Warsztaty nt. nowych form rozwoju przedsiębiorczości na wsi - dwudniowe szkolenie skierowane do liderów wiejskich mające na celu wypracowanie nowych możliwości rozwoju działalności na obszarach wiejskich m.in. poprzez tworzenie nowych specjalizacji gospodarstw, alternatywnych form sprzedaży produktów rolnych, tworzenie wiosek tematycznych oraz specjalizację świetlic wiejskich i szkół. Warsztaty wyjazdowe „Śladami produktów turystycznych terenów wiejskich” – uczestnicy wizytowali gospodarstwa agro- i ekoturystyczne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zapoznając się z możliwościami rozwoju turystyki wiejskiej i kreowania produktów turystycznych poprzez tworzenie szlaków tradycji i zwyczajów, zdrowia, wypoczynku oraz edukacji. Konferencja „Turystyka wiejska i produkty tradycyjne narzędziem rozwoju Żuław i Powiśla”

7 działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich: seminarium „Idea zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej – dobre praktyki” cykl konferencji w ramach obchodów Roku Krajobrazów Pomorza konferencja „Dawne rasy i odmiany - powrót do gospodarstw” konferencja „Czyste jeziora Pomorza bogactwem województwa pomorskiego – szanse i zagrożenia” wystawy zwierząt hodowlanych konkursy: „Piękna Wieś Pomorska”, Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne

8 Działanie: Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych, organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich: Warsztaty „Współtworzymy piękno krajobrazu” - cykl spotkań warsztatowych zrealizowanych w 2013 r. z inicjatywy Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w trosce o zachowanie walorów krajobrazowych oraz zasobów przyrodniczych i kulturowych kaszubskich wsi. Głównym celem spotkań było zwrócenie uwagi i uwrażliwienie uczestników na proces kształtowania przestrzeni w zgodzie z tradycyjną kaszubską architekturą. wsparcie działań na rzecz rozwoju innowacyjności w rolnictwie: Konferencja „Wykorzystanie informatyki, w tym Internetu, na potrzeby rolnictwa” – zorganizowana z inicjatywy Pomorskiej Izby Rolniczej w lutym 2015 r. Uczestniczący w konferencji rolnicy zdobyli wiedzę na temat dostępnych na rynku programów i aplikacji komputerowych wspierających zarządzanie m.in. hodowlą zwierząt, zasiewami i nawożeniem, obrotem działek, kontrolą kosztów czy gospodarką magazynową. Część spotkania poświęcona była również przekazaniu fachowej wiedzy na temat sposobów i możliwości wykorzystania Internetu jako skutecznego narzędzia promocji gospodarstw rolnych i agroturystycznych.

9 Działanie: Przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń miedzy lokalnymi grupami działania spotkania i szkolenia m.in. seminarium nt. współpracy administracji samorządowej z LGD, konferencja dotycząca przyszłości podejścia Leader w Polsce i Europie, wyjazdy studyjne dla przedstawicieli pomorskich LGD m.in. do Niemiec, Finlandii, Portugalii, badanie ewaluacyjne „Ocena efektywności wdrażania podejścia Leader pod kątem działalności Lokalnych Grup Działania oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie pomorskim”, kampania promocyjna dotycząca podejścia Leader w województwie pomorskim.

10 Działanie: Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej Promocja produktów tradycyjnych i regionalnych: promocja oferty kulinarnej i turystycznej województwa pomorskiego na krajowych i zagranicznych targach takich, jak: „Smaki Regionów” w Poznaniu, „Natura Food” w Łodzi, „Agrotravel” w Kielcach, „Grüne Woche” w Berlinie, „Slow Food” w Stuttgarcie i in.

11 Działanie: Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej wsparcie działań na rzecz rozwoju innowacyjności w rolnictwie wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Zagraniczne wyjazdy studyjne dla pomorskich rolników oraz przedstawicieli agencji i instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich m.in. do Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch. Wyjazdy były okazją m.in. do zapoznania się z funkcjonowaniem biogazowani oraz nowoczesnymi metodami produkcji rolniczej w krajach UE, a także wymiany doświadczeń i dobrych praktyki w zakresie rozwoju działalności turystycznej i agroturystycznej na obszarach wiejskich.

12 promocja produktów tradycyjnych i regionalnych, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Krajowe wyjazdy studyjne dla liderów wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz przedstawicieli kół gospodyń wiejskich oraz lokalnych organizacji i stowarzyszeń: wyjazd studyjno-szkoleniowy „Dobre praktyki współpracy na rzecz wiejskiego produktu turystycznego” na terenie województwa małopolskiego, wyjazd studyjny „Zagroda edukacyjna i wioska tematyczna – formą różnicowania działalności na obszar wiejskich” na terenie województwa zachodniopomorskiego, wizyta studyjna „Kaszuby nad Biebrzą dla kobiet wiejskich” na terenie województwa podlaskiego.

13 Dziękuję za uwagę Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego Ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Tel. 58 32 68 338 ksow@pomorskie.eu


Pobierz ppt "Realizacja Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google