Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Mariusz Jagielski EKONOMICZNE ASPEKTY KONSTYTUCJI -własność Wydział Prawa i Administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Mariusz Jagielski EKONOMICZNE ASPEKTY KONSTYTUCJI -własność Wydział Prawa i Administracji."— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Mariusz Jagielski EKONOMICZNE ASPEKTY KONSTYTUCJI -własność Wydział Prawa i Administracji

2 Ekonomiczne aspekty konstytucji WOLNOŚĆ 1). Uprawniony ma możliwość wyboru sposobu postępowania. 2). Wolność nie wynika z prawa w znaczeniu przedmiotowym. Bez przepisu wolność też istnieje. 3). W przypadku sporu organ państwowy chcący ograniczyć wolność musi wskazać podstawę prawną ograniczenia wolności.

3 Ekonomiczne aspekty konstytucji PRAWO 1). Uprawniony ma możliwość wyboru sposobu postępowania 2). Prawo podmiotu wynika z prawa w znaczeniu przedmiotowym. Bez przepisu prawo by nie istniało. 3). W przypadku sporu uprawniony chcący skorzystać z prawa musi wskazać podstawę prawną jego istnienia.

4 Ekonomiczne aspekty konstytucji WŁASNOŚĆ W KONSTYTUCJI Art. 20 – „Własność” Art. 21 – „Własność” Art. 64 ust. 1 – „Prawo do własności” Art. 64 ust. 2 i 3 – „Własność” Art. 165 „Prawo własności” Stosować zasady dotyczące wolności, czy praw?

5 Ekonomiczne aspekty konstytucji POJĘCIE RÓWNOŚCI Równość oznacza nakaz jednakowego traktowania podmiotów i sytuacji odpowiadających sobie (RELEWANTNYCH) Równość nie ma charakteru absolutnego. Równo mają być traktowane podmioty będące w takiej samej lub podobnej sytuacji - charakteryzujące się tą samą cechą istotną.

6 Ekonomiczne aspekty konstytucji RELEWANTNOŚĆ Należy sobie zadać pytanie: czy można wskazać istotną cechę faktyczną lub prawną uzasadniającą wyróżnienie określonej osoby lub grupy podmiotów z ogółu ? Jeżeli nie można – to należy wszystkich potraktować tak samo. Jeśli można – to należy potraktować je inaczej.

7 Ekonomiczne aspekty konstytucji USPRAWIEDLIWIENIE Zastosowane kryterium różnicowania musi być usprawiedliwione – dobrane z poszanowaniem zasad konstytucyjnych. Nie każdy i nie zawsze może domagać się specjalnego traktowania!

8 Ekonomiczne aspekty konstytucji GRANICE WŁASNOŚCI Art. 31. ust. 3 Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

9 Ekonomiczne aspekty konstytucji ZASADA PROPORCJONALNOŚCI Zakaz nadmiernej ingerencji - ewentualne ograniczenia praw i wolności, jeśli są rzeczywiście konieczne, to powinny następować w zakresie niezbędnym (minimalnym) dla osiągnięcia założonego celu.

10 Ekonomiczne aspekty konstytucji ZASADA PROPORCJONALNOŚCI Ingerencja państwa jest dopuszczalna, tylko, gdy jest: 1). usprawiedliwiona 2). konieczna 3). nie nadmierna W przypadku istotnego ograniczenia praw lub wolności jednostki powinny być one odpowiednio zrekompensowane.

11 Ekonomiczne aspekty konstytucji KONCEPCJA ISTOTY PRAW (WOLNOŚCI) Założenie: każde prawo i wolność składa się z dwóch elementów: rdzeń otoczka. (jądro)

12 Ekonomiczne aspekty konstytucji KONCEPCJA ISTOTY PRAW (WOLNOŚCI) Rdzeń (jądro) to takie elementy, które mają charakter podstawowy, bez których dane prawo lub wolność w ogóle nie będą mogły być urzeczywistnione. Wszystkie pozostałe elementy określane są mianem otoczki.

13 Ekonomiczne aspekty konstytucji KONCEPCJA ISTOTY PRAW (WOLNOŚCI) O ile otoczka może podlegać ograniczeniom, to rdzeń (jądro) jest nienaruszalne, gdyż jego naruszenie oznaczałoby pozbawienie jednostki gwarantowanego przez konstytucję prawa (wolności).

14 EKONOMICZNE ASPEKTY KONSTYTUCJI KONIEC


Pobierz ppt "Dr hab. Mariusz Jagielski EKONOMICZNE ASPEKTY KONSTYTUCJI -własność Wydział Prawa i Administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google