Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza szeregów czasowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza szeregów czasowych"— Zapis prezentacji:

1 Analiza szeregów czasowych
Szereg czasowy: zmierzona zależność danej wielkości od czasu. Szeregi czasowe przedstawia się w postaci tabeli lub wykresu. trend Sezonowość lub komponent stochastyczny Zależność liczby pasażerów samolotów na miesiąc (w tysiącach) od czasu w USA w latach

2 Przykładowe dane kinetyczne

3 Wykres energii w zależności od czasu w dynamice molekularnej

4 Przykłady szeregów czasowych w chemii
“Surowe” dane z pomiarów spektroskopowych (np. FID w pomiarach NMR). “Surowe” dane z pomiarów kinetycznych. Dane z monitoringu Wielkości charakteryzujące układ w danej chwili czasu otrzymane w wyniku symulacji MD lub Monte Carlo (energia, promień bezwładności itp.).

5 Przykłady szeregów czasowych w życiu codziennym
Kursy walut Kursy giełdowe Wyniki sondaży

6 Cele analizy szeregów czasowych
Określenie natury zjawiska reprezentowanego przez daną sekwencję obserwacji Przewidywanie przyszłych wartości zmiennej zależnej szeregu czasowego.

7 Metody wyodrębniania trendu
Uśrednianie Metoda średnich ruchomych Autoregresja Dopasowywanie form funkcyjnych Transformacja Fouriera Analiza autokorelacji

8 Ogólna postać szeregu czasowego
y(t) Średnia ruchoma t

9 Lepszym estymatorem h w danym przedziale jest wielomian
Współczynniki x1,x2,…,xl+1 wyznaczamy prowadząc regresję liniową dla j=-k,-k+1,…,k

10 Pierwszy współczynnik x1 odpowiada wartości trendu ho pośrodku przedziału.

11 Transformacja Fouriera

12 Oryginalny szereg czasowy Wartość współrzędnej
Transformata Fouriera Intensywność Częstość

13 Aproksymacja trygonometryczna
Mamy dane wartości funkcji f(x) w punktach xi=pi/L dla i=0,1,…,2L-1 Przez te punkty chcemy poprowadzić wielomian trygonometryczny o postaci tak aby był najlepiej dopasowany do punktów w sensie średniokwadratowym:

14 Wskutek ortogonalności różnych od siebie funkcji składowych

15 Układ równań normalnych przyjmuje postać diagonalną co daje analityczne wzory na współczynniki rozwinięcia Fouriera.

16 Funkcja autokorelacji


Pobierz ppt "Analiza szeregów czasowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google