Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania materiałów konstrukcyjnych w laboratoriach przemysłowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania materiałów konstrukcyjnych w laboratoriach przemysłowych"— Zapis prezentacji:

1 Badania materiałów konstrukcyjnych w laboratoriach przemysłowych
Metrotest Sp. z o.o. Laboratorium firmy Federal Mogul Bimet S.A.

2 Laboratorium Federal Mogul Bimet S.A.
Zakres pracy Wykonuje badania materiałowe dla BIMET S.A. Badania mikro i makrostruktury taśm łożysk ślizgowych Badania rentgenowskie Badania połączeń warstw bimetalicznych Badania twardości i grubości warstw bimetalicznych Badania surowców (proszków) do wytwarzania łożysk z warstwą materiału spiekanego

3 Laboratorium Federal Mogul Bimet S.A.
Rola laboratorium w procesie produkcyjnym Kontrola surowców wejściowych Kontrola międzyoperacyjna częściowo przetworzonych elementów Kontrola końcowa gotowych produktów

4 Laboratorium Federal Mogul Bimet S.A.
Przygotowanie próbek do badania

5 Laboratorium Federal Mogul Bimet S.A.
Techniczne przygotowanie próbek Materiał na próbki pobierany jest z taśmy bimetalowej zwiniętej w krąg (rulon) Z każdego kręgu po zejściu z produkcji pobierany jest materiał na próbki do badań Próbki zatapiane są w żywicy epoksydowej Końcowe wykańczanie próbek odbywa się poprzez docieranie na docierarkach do powierzchni płaskich (ruch obrotowy wykonuje zarówno separator jak i docierak)

6

7 Laboratorium Federal Mogul Bimet S.A.
Celem badań mikroskopowych jest wykrywanie następujących wad: Segregacja składników mikrostruktury Porowatości Rozwarstwienia oraz sprawdzenie wielkości ziarna

8 Laboratorium Federal Mogul Bimet S.A.
Badania mikroskopowe – mikroskopy świetlne Mikroskop optyczny zintegrowany z komputerem Mikroskop optyczny

9 Laboratorium BIMET Badania mikroskopowe
Stanowisko do badań mikroskopowych zintegrowane z komputerem Stanowisko do badań mikroskopowych (mikroskop optyczny)

10 Laboratorium Federal Mogul Bimet S.A.
Badania makroskopowe Wykonywane za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego

11 Laboratorium Federal Mogul Bimet S.A.
Badania rentgenowskie Wykonywane są za pomocą aparatu rentgenowskiego Mają na celu wykrywanie pęknięć w stopie, wykrywanie porowatości W mniejszym stopniu segregacja składników mikrostruktury

12 Laboratorium Federal Mogul Bimet S.A.
Technologiczna próba ścinania Polega na pomiarze wielkości siły potrzebnej do ścięcia (oddzielenia) jednej warstwy od drugiej Wykonywana na okrągłej próbce wciętej z taśmy bimetalowej Naprężenia ścinające podczas próby działają równolegle do powierzchni złącza

13 Metrotest Sp. z o. o. Zakres pracy
Firma jest wydzielonym zespołem laboratoriów z ALSTOM Power Sp. z o. o. Bieżąca obsługa zamówień ALSTOM Power Realizacja badań i wzorcowań zleconych przez innych klientów

14 Metrotest Sp. z o. o. Podstawowe kierunki działalności
Laboratorium Mechaniczne Laboratorium Metalograficzne Laboratorium Długości i Kąta Laboratorium Wielkości Fizycznych

15 Metrotest Sp. z o. o. Laboratorium Metalograficzne przeprowadza:
Badania makroskopowe Badania mikroskopowe jakościowe i ilościowe Pomiary twardości sposobem Vickersa w zakresie HV0,01 – HV10 Wyznaczanie głębokości warstw utwardzonych Analizę spektralną metodą spektrometrii emisyjnej w celu oznaczenia gatunku materiału Badania endoskopowe otworów o średnicy powyżej 20 [mm]

16 Metrotest Sp. z o. o. Laboratorium Długości i Kąta wzorcuje:
Czujniki, głębokościomierze, kątomierze, liniały, mikrometry Pierścienie wzorcowe, płytki wzorcowe Poziomnice, profilometry, przymiary Sprawdziany, suwmiarki, średnicówki, wałeczki pomiarowe, wysokościomierze Wzorce łuków kołowych, nastawcze do mikrometrów, do noży do gwintów, chropowatości i zarysu gwintu

17 Metrotest Sp. z o. o. Laboratorium Wielkości Fizycznych wzorcuje:
Przyrządy pomiarowe wielkości fizycznych: woltomierzy, amperomierzy, omomierzy, watomierzy, mierniki uniwersalne Przyrządy pomiarowe wielkości temperatury: termoelementy typu S, J, K, termoelementów typu Pt100, Ni100, rejestratory i regulatory temperatur, wskaźniki temperatur Wykonuje również pomiary specjalistyczne: rozkłady temperatur w piecach do obróbki cieplnej i cieplno – chemicznej, komorach grzewczych, suszarniczych i chłodniach.

18 Metrotest Sp. z o. o. Laboratorium Mechaniczne przeprowadza badania własności mechanicznych wyrobów hutniczych Statycznych i technologicznych do obciążeń 1000 kN Zmęczeniowych rozciągająco – ściskających przy obciążeniach ±100 kN Udarności do energii 300 J Twardości na próbkach i na wyrobach przy wszystkich obciążeniach

19 Metrotest Sp. z o. o. Dodatkowo mechaniczne badania stopów metali i złączy spawanych w zakresie: Statyczna próba rozciągania w zakresie temperatur -196 do 600°C Próba udarności z wyznaczaniem progu kruchości w zakresie temperatur od -50 do 600°C Pomiary twardości sposobami Brinella, Vickersa, Rockwella Pomiar twardości przy zastosowaniu twardościomierzy przenośnych

20 Metrotest Sp. z o. o. Technologiczne próby zginania, spłaszczania, łamania, tłoczenia, przeginania Próby zmęczenia wysoko i niskocyklowego w zakresie temperatur do + 600°C Badanie charakterystyk sprężyn talerzowych i śrubowych Wzorcowanie kluczy dynamometrycznych

21 Metrotest Sp. z o. o. Próby rozciągania wykonywane są na maszynie Zwick Z250 => do 250 kN zintegrowanej z komputerem klasy PC Automatyczne zapisywanie i archiwizowanie wyników

22 Metrotest Sp. z o. o. Próby udarnościowe wykonywane są na maszynie Zwick 5111 Automatyczny pomiar wielkości udarności

23 Metrotest Sp. z o. o. Próby przeprowadzane dla niskich temperatur odbywają się poprzez schłodzenie próbki do odpowiedniej temperatury Dla temperatury do -50°C chłodzenie przeprowadza się w lodówce (denaturat) Dla temperatury do -196°C chłodzenie przeprowadza się w pojemniku z ciekłym azotem

24 Metrotest Sp. z o. o. Próby statyczne i zmęczeniowe przeprowadzane dla podwyższonych temperatur odbywają się na specjalistycznej maszynie INITRON 1341 wyposażonej w specjalną komorę grzewczą (z możliwością wprowadzenia zamiennie medium chłodniczego)

25 Metrotest Sp. z o. o. Badanie charakterystyk sprężyn talerzowych i śrubowych oraz wzorcowanie kluczy dynamometrycznych odbywa się na maszynie pomiarowej ZWICK 1145

26 Metrotest Sp. z o. o. Dla prób wymagających o wiele większych sił niż standardowo np. dla spoin o grubości 60 mm stosuje się maszynę o maksymalnym obciążeniu do 1000 kN (do 100 ton)

27 Metrotest Sp. z o. o. Badania twardości przeprowadzane są na tradycyjnych twardościomierzach jak również za pomocą twardościomierzy przenośnych EQUOTIP, MICRODUR

28 Metrotest Sp. z o. o. Techniczne przygotowanie próbek
Techniczne przygotowanie próbek odbywa się w przyległym do laboratorium warsztacie, wyposażonym we frezarki, tokarkę, przecinarkę oraz maszynę do znakowania próbek

29 Metrotest Sp. z o. o. Najczęściej spotykane problemy
Dobór kryteriów zniszczenia przy badaniu wyrobów (złamania, pęknięcia) Zaspokojenie potrzeb klientów Mocowanie próbek/detali w maszynach (dostarczane przez klientów próbki rzadko są spreparowane do badań i konieczna jest ich normalizacja)


Pobierz ppt "Badania materiałów konstrukcyjnych w laboratoriach przemysłowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google