Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŁUKASZ BOROŃ Laboratorium Badań Struktury i Właściwości MOŻLIWOŚCI BADAWCZE I APARATUROWE ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH INSTYTUTU ODLEWNICTWA www.iod.krakow.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŁUKASZ BOROŃ Laboratorium Badań Struktury i Właściwości MOŻLIWOŚCI BADAWCZE I APARATUROWE ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH INSTYTUTU ODLEWNICTWA www.iod.krakow.pl."— Zapis prezentacji:

1 ŁUKASZ BOROŃ Laboratorium Badań Struktury i Właściwości MOŻLIWOŚCI BADAWCZE I APARATUROWE ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH INSTYTUTU ODLEWNICTWA Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Badań Struktury i Właściwości ul. Zakopianska Krakow, POLAND Tel ; fax: ZAKOPANE

2 Zespół Laboratoriów Badawczych Zespół posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – certyfikat akredytacji nr AB 494 Zespół Laboratoriów Badawczych składa się z 3 laboratoriów: Laboratorium Badań Struktury i Właściwości, Laboratorium Chemii i Materiałów Formierskich, Laboratorium Ochrony Środowiska

3 Laboratorium Badań Struktury i Właściwości STANOWISKA DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH METODĄ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ NANOTOM 180 V|TOME|X L Maksymalna rozdzielczość < 0,5µ; - Źródło promieniowania X: 180 kV; - 2D rtg,3D tomografia komputerowa; - Porównywanie wymiarów przedmiotu z rysunkiem CAD; - Wizualizacja 3D poprzez przekrój warstw obrazów tomograficznych - Maksymalna rozdzielczość < 2µ; - Max waga przedmiotu do 100 kg; - dwa źródła promieniowania X: 300 kV i 450 kV; - dwa detektory: płaski i liniowy

4 Wyniki Rekonstrukcja obiektu, przekrój warstw, lokalizacja wad Laboratorium Badań Struktury i Właściwości

5 Laboratorium Badań Struktury i Właściwości STANOWISKO DO BADAŃ NIENISZCZCZĄCH W PODCZERWIENI Stanowisko to pozwala na obrazowanie i rejestrację rozkładu temperatur w badanym obiekcie. Flir SC wysoka czułość termiczna 0,065 0 C (dla 30 0 C); - szeroki zakres mierzonych temperatur od -40 do C o dokładności pomiaru ±2 0 C lub ±2% odczytu; - zakres temperatury pracy od -15 do 50 0 C;

6 Wyniki Termogramy z procesu odlewania Laboratorium Badań Struktury i Właściwości

7 Wyniki Laboratorium Badań Struktury i Właściwości STANOWISKA DO BADAŃ METALOGRAFICZNYCH Mikroskopy: Axio Observer Z1m, Neophot 32, Neophot 2, mikroskop stereoskopowy Mikroskop skaningowy Leica Stereoscan 420 wyposażony w mikroanalizator rentgenowski Link ISIS 300

8 Wyniki Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Laboratorium posiada certyfikat akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 na następujące badania: - pomiar powierzchni, obwodu, liczby składników mikrostruktury (Aphelion) - ocenę kształtu, wielkości i rozmieszczenia wydzieleń grafitu wg PN-ISO 945-1, PN-75/H (metoda porównawcza) - metalograficzne badanie wielkości ziarna wg ASTM E (2004), PN- EN ISO 643: 2005, PN-EN ISO 2624:1997 Badania akredytowane

9 Wyniki Laboratorium Badań Struktury i Właściwości ZBIORY OBRAZÓW MIKROSKOPOWYCH : IDENTYFIKACJA, KLASYFIKACJA, PARAMETRYZACJA MIKROSTRUKTUR Internetowa biblioteka M. Warmuzek Aluminum- silicon Casting Alloys Atlas of Microfractographs OBSERWACJE MIKROSKOPOWE: ASM Handbook M. Warmuzek Metallographic techniques for aluminium and its alloys J. Radzikowska Metallography and microstructures of Cast Iron Dyplomy International metalographic contest: Artistic and Color Microscopy J. Radzikowska 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, Ł. Boroń 2010, 2011 Analiza morfologiczna Aplikacja interaktywnych modeli morfologicznych mikrostruktury we wspomaganiu projektowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych Projekt badawczy Nr NN ( ) Kierownik projektu dr inż. Małgorzata Warmuzek

10 Wyniki Laboratorium Badań Struktury i Właściwości STANOWISKA DO BADAŃ TWARDOŚCI I UDARNOŚCI METALI Stanowisko to przeznaczone jest do badania twardości metodami statycznymi: Brinella, Vickersa, Rockwella. UNIWERSALNY TWARDOŚCIOMIERZ ZHU3000top STANOWISKO DO BADA Ń WYTRZYMAŁOŚCI DYNAMICZNEJ RKP450 Stanowisko do badań udarności wg metody Charpyego materiałów takich jak metale, stopy metali, kompozyty.

11 Wyniki Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Odciski wykonane metodą Brinella i Vickersa Próbki do badań udarności przed i po złamaniu - twardość sposobem Brinella wg PN-EN ISO : twardość sposobem Vickersa PN-EN ISO : twardość sposobem Rockwella (zakres od 20 do 70 HRC) wg PN- EN ISO : twardość sposobem Vickersa wg PN-EN ISO : udarność metodą Charpyego w temperaturze otoczenia i obniżonych do -40°C wg PN-EN :1994 Badania akredytowane

12 Wyniki Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Badania wytrzymałości - Maszyna wytrzymałościowa EU kN - Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8800M Zakres 100kN, - statyczna próba rozciągania w temperaturze -60 o C do 1200 o C, ściskania w temperaturze otoczenia, zginania, również z zastosowaniem ekstensometrów i techniki tensometrii oporowej do oznaczania np. umownych granic sprężystości i plastyczności, modułu Younga, liczby Poissona statyczna próba rozciągania w temperaturze otoczenia (zakres od 0 do 200 kN) wg PN-EN :2011 Badania akredytowane:

13 Wyniki Laboratorium Chemii i Materiałów Formierskich Spektrometr optyczny emisyjny ze wzbudzeniem jarzeniowym LECO GDS850A. Oznaczanie składu chemicznego próbek stałych metodą emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem jarzeniowym. Spektrometr umożliwia: oznaczenie składu chemicznego próbek następujących stopów : - aluminium (możliwość oznaczania.: Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn, Zr, Al), - tytanu (możliwość oznaczania.: Al., Cu, Fe, Ni, Si, Mo, Y, C, S, O, N, Cr, Sn, Zr, V, Co, W, B, Mn, Ti), - miedzi (możliwość oznaczania.: Al., Be, Bi, Cd, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Zn, Cu), - magnezu (możliwość oznaczania.: Al., Be, Ca, Cd, Ce, Cr, Cu, Fe, Gd, La, Li, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Sb, Si, Sn, Sr, Ti, Zn, Zr, Mg).

14 Wyniki Laboratorium Chemii i Materiałów Formierskich JEDNOCZESNY ANALIZATOR WĘGLA I SIARKI CS600 Analizator CS600 do jednoczesnego oznaczania zawartości węgla oraz siarki w stalach, żeliwach, stopach metali nieżelaznych jak również w innych stałych materiałach niemetalicznych takich jak cement, wapń, rudy, ceramika i inne.

15 Wyniki Laboratorium Chemii i Materiałów Formierskich JEDNOCZESNY ANALIZATOR AZOTU TLENU I WODORU TCH600 Analizator TCH600 do jednoczesnego oznaczania zawartości tlenu, azotu i wodoru w stalach, żeliwach, stopach metali nieżelaznych a także w stałych materiałach niemetalicznych.

16 Wyniki Laboratorium Chemii i Materiałów Formierskich Laboratorium posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 494 na badania składu chemicznego: - stali, - stopów żelaza, - stopów miedzi, - stopów tytanu, - stopów cyny, - stopów magnezu metodą optycznej spektrometrii emisyjnej, - oznaczania wegla i siarki w stopach żealaza i właściwości materiałów formierskich

17 Wyniki Laboratorium Ochrony Środowiska Nos elektroniczny – mobilny chromatograf gazowy Urządzenie pozwala na identyfikację w czasie rzeczywistym ponad 700 związków organicznych wchodzących w skład zapachów. Zalety: - krótki czas analizy (10 s) - wykrywalność związków na poziomie ppb - obiektywność pomiarów - mobilność - uniwersalność pomiarów (możliwość stosowania w różnych dziedzinach gospodarki)

18 Wyniki Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Badań Struktury i Właściwości ul. Zakopianska Krakow, POLAND Tel ; fax: , Zespół Laboratoriów Badawczych Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ŁUKASZ BOROŃ Laboratorium Badań Struktury i Właściwości MOŻLIWOŚCI BADAWCZE I APARATUROWE ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH INSTYTUTU ODLEWNICTWA www.iod.krakow.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google