Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cechy i właściwości metali Cechy metali Dobra przewodność elektryczna Na ogół dobra plastyczność i obrabialność Dobra przewodność cieplnaMetalicznypołysk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cechy i właściwości metali Cechy metali Dobra przewodność elektryczna Na ogół dobra plastyczność i obrabialność Dobra przewodność cieplnaMetalicznypołysk."— Zapis prezentacji:

1

2 Cechy i właściwości metali

3 Cechy metali Dobra przewodność elektryczna Na ogół dobra plastyczność i obrabialność Dobra przewodność cieplnaMetalicznypołysk

4 Właściwości fizyczne metali Temperatura topnienia; Gęstość; Ciepło właściwe; Rozszerzalność cieplna; Przewodność elektryczna; Przewodność cieplna; Właściwości magnetyczne;

5 Podział metali ze względu na temperaturę topnienia metale łatwotopliwetrudnotopliwe bardzo trudnotopliwe

6 Podział metali ze względu na gęstość metale lekkieciężkie

7 Własności mechaniczne metali

8 Właściwości mechaniczne 1. Wytrzymałość. 2. Udarność. 3. Twardość.

9 Rodzaje odkształceń rozciąganieściskanie ścinanie wyboczenie zginanieskręcanie

10 Młot Charpyego

11 Twardościomierz Brinella

12 Zasada pomiaru met. Brinella

13 Twardościomierz Rockwella

14 Zasada pomiaru met. Vickersa

15 Właściwości technologiczne

16 Próby badania plastyczności

17

18

19 Budowa metali i stopów metali 1. Sieci krystaliczne metali 2. Zmiany stanu skupienia 3. Proces topnienia i krzepnięcia czystego metalu 4. Stopy metali

20 Sieć płasko-centryczna

21 Sieć przestrzennie-centryczna

22 Sieć heksagonalna

23 Wpływ ciśnienia i temperatury na zmiany stanu skupienia

24

25 Powstawanie struktury komórkowej Proces krzepnięcia rozpoczyna się od pojawienia się małych kryształków zwanych zarodkami krystalizacji. Zarodki te rozrastając się obejmują stopniowo coraz większą objętość substancji.

26 Równomierne odprowadzanie ciepła powoduje że zarodki krystalizacji rozrastają się równomiernie we wszystkich kierunkach. W takim przypadku powstaje STRUKTURA KOMÓRKOWA

27 Narastanie kryształów komórkowych

28 Powstawanie struktury dendrytycznej Nierównomierne odprowadzanie ciepła podczas procesu krzepnięcia substancji powoduje że zarodki krystalizacji rozrastają się nierównomiernie i rosną w jednych kierunkach szybciej a w innych wolniej. W takim przypadku powstaje STRUKTURA DENDRYTYCZNA

29 Narastanie kryształów dendrytycznych

30 Stopień przechłodzenia t k –temp. krzepnięcia t p - temp. przechłodzenia

31 STOPNIEM PRZECHŁODZENIA Różnica pomiędzy temperaturą krzepnięcia i temperaturą przechłodzenia nazywa się STOPNIEM PRZECHŁODZENIA

32 Budowa stopów Stopami nazywa się substancje wieloskładnikowe wykazujące własności metaliczne i powstałe z fazy ciekłej. W stanie stałym stop przybiera postać krystaliczną. W stanie stałym mogą występować w stopach dwa rodzaje faz jednorodnych: roztwory stałe; fazy międzymetaliczne.

33 Budowa stopów

34 Roztwory stałe różnowęzłowemiędzywęzłowenadstruktura Roztwory stałe powstają wówczas, gdy w skład sieci strukturalnej wchodzą przynajmniej dwa rodzaje atomów.

35 Faza międzymetaliczna Fazę międzymetaliczną cechuje odrębność struktury sieciowej w porównaniu z czystymi składnikami i określone pozycje atomów składników w węzłach sieci.

36 Stal i jej rodzaje. 1. Ogólna charakterystyka stali. 2. Rodzaje stali. 3. Oznaczanie gatunków stali.

37 Ogólna charakterystyka stali. Stal jest to stop żelaza z węglem o zawartości węgla do dwóch procent.

38 Rodzaje stali.

39

40

41 Oznaczanie gatunków stali Stale węglowe konstrukcyjne zwykłej jakości St 1 St 2 MSt 1 St 2 S 1832 N 7 N 8 Stale węglowe konstrukcyjne wyższej jakości Stale węglowe narzędziowe

42 Oznaczanie gatunków stali Stale stopowe konstrukcyjne. Znak tych stali składa się z liczby oznaczającej zawartość węgla w setnych częściach procenta i kolejnych liter wraz z cyframi oznaczającymi dodatki stopowe. G – mangan S – krzem H – chrom N – nikiel M – molibden F – wanad I – aluminium T - tytan Przykład: 30H2G2M Stal stopowa konstrukcyjna o zawartości węgla 0,30 %, której głównymi dodatkami stopowymi są chrom w ilości 2 %, mangan 2 % i molibden o zawartości poniżej 1,5 %.

43 Oznaczanie gatunków stali Stale stopowe narzędziowe do pracy na zimno. Znak tych stali składa się z litery N i kolejnych liter oznaczających dodatki stopowe. M – mangan S – krzem C – chrom W – wolfram V– wanad L – molibden P – grupa pierwiastków chrom – nikiel - wanad Przykład:NCWV Stal stopowa narzędziowa do pracy na zimno której głównymi dodatkami stopowymi są chrom, wolfram i wanad.

44 Oznaczanie gatunków stali Stale stopowe narzędziowe do pracy na gorąco. Znak tych stali składa się z litery W i kolejnych liter oznaczających dodatki stopowe. M – mangan S – krzem C – chrom N – nikiel L – molibden W – wolfram B - bor Przykład:WCL Stal stopowa narzędziowa do pracy na gorąco której głównymi dodatkami stopowymi są chrom i molibden

45 Oznaczanie gatunków stali Stale stopowe narzędziowe do szybkotnące. Znak tych stali składa się z litery S i litery oznaczającej głowny dodatek stopowy. M – mangan S – krzem C – chrom N – nikiel L – molibden W – wolfram B - bor Przykład:SW18 Stal stopowa narzędziowa do szybkotnąca której głównym dodatkiem stopowym jest wolfram w ilości ok. 18 %

46 Stopy miedzi. 1. Ogólna charakterystyka miedzi. 2. Stopy miedzi.

47 1.Ogólna charakterystyka miedzi. Barwa czerwono-złota; Dobra przewodność cieplna i elektryczna;

48 METODY BADANIA BUDOWY METALI I STOPÓW

49 W łasności metali i stopów zależą od ich budowy wewnętrznej. Nauka, która zajmuje się opisem budowy metali i stopów, nazywa się metalografią. Badania mające na celu określenie budowy dzielimy na: -makroskopowe -mikroskopowe -badania rentgenowskie strukturalne

50 Badania makroskopowe polegają na obserwacji przedmiotu gołym, nieuzbrojonym okiem. Badania te wykonuje się w celu wykrycia: Wad materiału(pęcherze gazowe, pęknięcia itp.) Niejednorodności budowy spowodowanej obróbką plastyczną. Niejednorodności składu chemicznego, zwanej segregacją.

51 Albo określenia: Rozłożenia zanieczyszczeń w metalu. Sposobu wykonania przedmiotów Prawidłowości wykonania spoin i połączeń zgrzewanych

52 Za pomocą tej próby można określić rozmieszczenie siarczków w stali.Kwas siarkowy, działając na siarczki żelaza i siarczki manganu zawarte w stali, powoduje reakcje FeS+H 2 SO 4 = FeSO 4 +H 2 S MnS+H 2 SO 4 = MnSO 4 +H 2 S Rozkład siarczków w nicie stalowym

53 Badania te wykonuje się w celu określenia struktury metali i stopów pod powiększeniem 100-900krotnym. Za pomocą mikroskopu optycznego można określić strukturę metalu, wielkość ziarn,zawartość zanieczyszczeń oraz jakiej obróbce metal był poddawany.

54 Wewnętrzne wady metali wykrywa się metodami: radiograficzną, magnetyczną, ultradźwiękową. Metoda radiograficzna – prześwietlenie przedmiotu promieniami X lub gamma. Źródłem promieni X jest lampa rentgenowska. 1-katoda,2-przesłona 3-anoda,4-strumień elektronów,5-promieniowanie

55 Zasada badań radiograficznych: 1- źródło promieniowania,2-badany przedmiot 3-stopień zaczernienia kliszy Wady uwidocznione są na kliszy w postaci plam.Na ich podstawie można wnioskować o wielkości i położeniu wady.

56 Metoda ultradźwiękowa umożliwia wykrycie wad występujących w metalach w postaci pęcherzy, pęknięć itp. Polega na obserwowaniu (na oscyloskopie) zaburzeń fali ultradźwiękowej.

57 Paliwa, oleje i smary

58 Paliwa

59 Właściwości paliw

60 Właściwości paliw ciężkich

61 Obróbka cieplna Hartowanie Odpuszczanie Wyżarzanie

62

63 Hartowanie 1) Ogólna charakterystyka hartowania 2) Rodzaje hartowania

64 Zakres temperatur wygrzewania podczas hartowania

65 Rodzaje hartowania

66 Tytuł schematu

67 Rodzaje hartowania z ogrzewaniem na wskroś Tytuł schematu

68

69 Wyżarzanie 1)Ogólna charakterystyka wyżarzania 2)Rodzaje wyżarzania

70 Ogólna charakterystyka wyżarzania Wyżarzanie jest zabiegiem cieplnym polegającym na nagrzaniu stopu do odpowiedniej temperatury wygrzaniu w tej temperaturze a następnie bardzo wolnym chłodzeniu ( najczęściej wraz z piecem )

71 Rodzaje wyżarzania Tytuł schematu

72 Zakres temperatur powrót

73 Wyżarzanie ujednoradniające Temperatura wygrzewania ( 1000 – 1250 ) Czas wygrzewania ( 12 – 15 h ) Cel zabiegu (usunięcie niejednorodności składu chemicznego powstałej podczas krzepnięcia stali)

74 Wyżarzanie normalizujące Temperatura wygrzewania ( 50 0 C powyżej lini A 3 ) Cel zabiegu otrzymanie równomiernej drobnoziarnistej struktury wykres

75 Wyżarzanie zmiękczające Temperatura wygrzewania ( w przybliżenie temp. lini A 1 ) Cel zabiegu stosuje się do stali w których występują duże kryształy cementytu

76 Wyżarzanie odprężające Temperatura wygrzewania ( 550 – 650 0 C ) Cel zabiegu usunięcie lub zmniejszenie naprężeń własnych powstałych w materiale wskutek zgrubnej obróbki skrawaniem, odlewania, spawania lub obróbki plastycznej

77 Rodzaje odpuszczania

78 Zakres temperatur odpuszczania

79 Zakres temperatur powrót

80 Odpuszczanie niskie Temperatura wygrzewania ( 150 - 250 C ) Cel zabiegu usunięcie naprężeń własnych bez spadku twardości

81 Odpuszczanie średnie Temperatura wygrzewania ( 300 - 500 ) Cel zabiegu (zachowanie wysokiej wytrzymałości i sprężystości przy dostatecznie dużej ciągliwości )

82 Odpuszczanie wysokie Temperatura wygrzewania ( 500 - 650 0 C ) Cel zabiegu uzyskanie dużej wytrzymałości i sprężystości przy zachowaniu dużej twardości i odporności na uderzenia wykres

83 Obróbka cieplno - chemiczna

84 Obróbka cieplno - chemiczna

85 Nawęglanie 1) Ogólna 1) Ogólna charakterystyka nawęglania 2) Rodzaje 2) Rodzaje nawęglania

86 Ogólna charakterystyka nawęglania Nawęglanie polega na wprowadzeniu węgla do warstw powierzchniowych stali. Atomy węgla wprowadzone dzięki zjawisku dyfuzji zajmują w sieciach miejsce między węzłami utworzonymi z atomów żelaza

87 Ogólna charakterystyka nawęglania Proces nawęglania polega na podgrzaniu stali do odpowiedniej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze w ośrodku wydzielającym węgiel

88 Rodzaje nawęglania


Pobierz ppt "Cechy i właściwości metali Cechy metali Dobra przewodność elektryczna Na ogół dobra plastyczność i obrabialność Dobra przewodność cieplnaMetalicznypołysk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google