Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe przestrzenie w animacji pracy z ludźmi starszymi Miriam Mościcka-Biedak Joanna Czerniewicz III Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka 2 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe przestrzenie w animacji pracy z ludźmi starszymi Miriam Mościcka-Biedak Joanna Czerniewicz III Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka 2 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 Nowe przestrzenie w animacji pracy z ludźmi starszymi Miriam Mościcka-Biedak Joanna Czerniewicz III Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

2 Przyczyny rozwoju edukacji seniorów: starzenie się społeczeństwa w Polsce jest już ponad 6 milionów ludzi w wieku poprodukcyjnym rozwój medycyny i technologii wpływa na wydłużenie życia wzrost potrzeby uczenia się przez osoby starsze możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskie 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

3 Korzyści płynące z uczenia się ludzi starszych: ogólny rozwój jednostki wzrost aktywności realizowanie zadań stawianych przez społeczeństwo umiejętność radzenia sobie z nowinkami technologicznymi podniesienie samooceny i dobrego samopoczucia podtrzymywanie sprawności psycho-fizycznej konstruktywne spędzanie czasu wolnego funkcjonowanie w grupie 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

4 Zalety pracy z seniorami: uczenie się oparte na doświadczeniach możliwość poszerzenia swojej wiedzy i perspektywy myślenia praca seniorów przynosi wymierne efekty oraz satysfakcję dla seniorów jak i animatora 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

5 Trudności wynikające z pracy z seniorami: lęk przed tym, co nowe trudność z motoryką, ograniczenia ruchowe problemy ze wzrokiem mniejsze możliwości percepcyjne mniejsze możliwości zapamiętywania mniejszą mobilnością 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

6 O czym należy pamiętać w pracy z seniorami: doborze odpowiednich metod wyznaczaniu jasnych zadań określeniu jasnych ram czasowych dostosowaniu programu do potrzeb i możliwości 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

7 Kryteria doboru metod, czyli na co należy zwrócić uwagę: sprawność fizyczna uczestników tematyka treść czas trwania miejsce materiały czy jest to metoda do pracy grupowej czy indywidualnej 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

8 Dobra metoda powinna: zostać jasno przedstawiona mieć jasno sformułowany cel być adekwatna do tematyki zajęć dostosowana do specyfiki grupy dostosowana do czasu 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

9 Nowe przestrzenie edukacji ludzi starszych: e-learning nauczanie języków obcych nauczanie technologii informacyjnych nauczanie wspierane komputerem projekty unijne wspierające rozwój seniorów pracownie artystyczne wykłady uniwersyteckie w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku integracja młodzieży i seniorów 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

10 Kompetencje niezbędne do pracy z seniorami: komunikatywność asertywność i cierpliwość wytrwałość znajomość psychologii człowieka starszego umiejętność kreowania nowych przestrzeni edukacyjnych oraz nowych metod kształcenia 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

11 Możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych do pracy z seniorami: Studia z zakresu Pedagogiki Pracownicy socjalni Terapeuci Animatorzy kultury Psycholodzy Kursy i szkolenia uzupełniające z zakresu pracy z osobami dorosłymi 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

12 Instytucjonalne możliwości pracy z seniorami: Uniwersytety Trzeciego Wieku Uniwersytety Ludowe Placówki kulturalno-oświatowe (Koła i Kluby Seniorów) Biblioteki Spółdzielnie Mieszkaniowe Domy opieki Stowarzyszenia/fundacje 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

13 Finansowanie nauczania seniorów: Samorządy Terytorialne Ministerstwo Edukacji Fundusz Pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki Pomocowe z Unii Europejskiej Bank Światowy środki własne 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

14 Linki dotyczące pracy z seniorami: http://www.seniorzywakcji.pl/ http://www.seniorzy.ymca.pl/ http://www.cas.gdynia.pl/ http://www.stowarzyszenie.witryna.info/ http://www.drugamlodosc.pl/ http://www.e-mentor.edu.pl/ http://www.inp.uni.opole.pl/ 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

15 Dziękujemy za uwagę 2 czerwca 2009 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Pobierz ppt "Nowe przestrzenie w animacji pracy z ludźmi starszymi Miriam Mościcka-Biedak Joanna Czerniewicz III Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka 2 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google