Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ALFRED MARSHALL (1842 – 1924) „ZASADY EKONOMIKI”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ALFRED MARSHALL (1842 – 1924) „ZASADY EKONOMIKI”."— Zapis prezentacji:

1 ALFRED MARSHALL (1842 – 1924) „ZASADY EKONOMIKI”

2 Alfred Marshall ukierunkowanie na święcenia kapłańskie w kościele anglikańskim uniwersyteckie wykształcenie silne nastawienie humanistyczne na poprawienie jakości życia ludzi biednych wykładowca ekonomii politycznej w Cambridge

3 dyrektor w Uniwersity College w Bristolu
od 1881r. przewodni ekonomista Brytyjski (ze strony naukowej) praca nad dziełem „zasady ekonomiki” 1890r. publikacja I tomu i zyskanie bardzo dobrej opinii na świecie nie ukończenie wielu dzieł przez zbytnią wnikliwość

4 Cele Marshalla: zwiększenie roli matematyki w ekonomii, żeby ekonomia przestała być nauką pobłażaną przełożenie ekonomii Richarda i Milla na język matematyki polepszenie warunków życia całego społeczeństwa, szczególnie ubogich

5 Historycznie sprzyjający czas:
kruszenie się podstaw teorii klasycznej J.S. Mill odrzucił w 1869r. teorię funduszu płac

6 „Ekonomia polityczna lub ekonomika jest studiowaniem ludzkości w jej niezwykłych sprawach: zajmuje się badaniem tej części działalności indywidualnej i zbiorowej, która jest najściślej związana z uzyskiwaniem i z używaniem materialnych rekwizytów dobrobytu”

7 System według Marshalla:
używaj matematyki jako języka stenograficznego, a nie jako narzędzia badawczego trzymaj się matematyki póki nie skończysz swoich badań przetłumacz na język angielski zilustruj przykładami z prawdziwego życia spal część matematyczną jeżeli nie udaje Ci się 4 to spal 3. „Tak ja robie często”

8 Określenie Keynesa: „Jevons zobaczył, że w kotle wrze i zaczął krzyczeć rozradowanym głosem dziecka; Marshall również zobaczył że w kotle wrze i w milczeniu zasiadł do budowania maszyny parowej” Jevons pośpiesznie ogłaszał swoje teorie i pretensje do zburzenia klasycznej teorii wartości Marshall przez ponad 20 lat wypróbowywał swoje koncepcje na studentach i kolegach zanim je opublikował

9 Pojęcie rynku Strefa, w której kupujący i sprzedający pozostają ze sobą w stosunkach handlowych. (Cournot) Grupa ludzi, pozostających ze sobą w stosunkach handlowych. (Jevons)

10 Ośrodki rynku Giełda Sale licytacyjne
Ich lokalizacja nie ma większego znaczenia, dzięki m.in. komunikacji pocztowej umożliwiającej nawiązanie kontaktu między kupcami.

11 Im doskonalszy rynek, tym silniejsza tendencja do wyrównywania się cen.

12 Rodzaje rynków Światowe - bezpośrednie współzawodnictwo wszystkich części świata. Zamknięte – współzawodnictwo pośrednie.

13 Koszty produkcji – ceny podaży wysiłków i ofiar.
Nakłady produkcyjne - wydatki na produkcję danego dobra.

14 Zasada substytucji Charakteryzuje się m.in. dążeniem producenta do wprowadzenia mniej kosztownej metody produkcji.

15 Założenia potrzebne do analizy zmian ceny
Siły popytu i podaży działają swobodnie Nie istnieje porozumienie między sprzedawcami czy producentami danego dobra Istnieje zjawisko wolnej konkurencji na rynku Nie zachodzą zmiany preferencji ani technologii Nie pojawi się żadne dobro substytucyjne

16 Wnioski z badań Marshall’a
Na rynku istnieje „cena popytu na każdą poszczególna ilość towaru”, czyli cena dla jakiej każda jednostka oferowana na rynku znajdzie nabywcę Cena popytu na poszczególną jednostkę towaru zmniejsza się w miarę zwiększania zaofiarowaniej ilości towaru

17 Cena podaży Cena wyższa od istniejącej ceny podaży umożliwiłaby szybszy rozwój firm lepiej prosperujących i spowolniłaby upadek firm słabszych (ogólny wzrost produkcji) Cena niższa od istniejącej przyśpieszyłaby upadek firm słabszych i zmiejszyłaby rozwój firm lepiej prosperujących

18 Zmiany ceny podaży Zmiana ceny podaży względem zmian zachodzących w produkcji jest ciężka do jednoznacznego określenia Wraz ze wzrostem produkcji cena podaży może zwiększać się, albo zmniejszać lub też te zmiany mogą zachodzić na przemian

19 Zależność między ceną popytu a podaży
Cena popytu większa od ceny podaży – (zyski dla firmy) tendencja do zwiększenia ilości towaru wypuszczanego na rynek Cena popytu mniejsza od ceny podaży – (nie opłaca się wypuszczać na rynek danej ilości towaru) są tendencje do zmniejszania produkcji Cena popytu równa cenie podaży - nie istnieją tendencje ani do zwiększania ani do zmniejszania

20 Równowaga rynku Równowaga istnieje gdy cena popytu równa się cenie podaży Każde wahanie powoduje tendencje powrotu do danego poziomu równowagi Ilość towaru produkowaną w jednostce czasu nazywamy ilością odpowiadającą równowadze Cena po jakiej ilość jest sprzedawana można nazwać ceną równowagi

21 Od czego zależy wartość?
Cena zależy od pragnienia posiadania danego towaru i ilości pieniędzy jaką możemy przeznaczyć na zakup go Na rynku ograniczonym cena zależy w głównym stopniu od popytu Ceną rynkową jest stały koszt produkcji, gdy koszty produkcji są obojętne na skalę produkcji

22 Podział czasu według Marshall’a
Okres rynkowy – podaż jest stała Krótki okres – możliwa jest zmiana produkcji i podaży, ale nie rozmiaru zakładu produkcyjnego Długi okres – bardziej elastyczna krzywa podaży, wszystkie koszty są kosztami zmiennymi Okres sekularny – dopuszcza zmiany technologii i liczby ludności

23 Najsłynniejsze dzieła Marshalla:
“Principles of Economics” “The Pure Theoty of Foreign Trade: The Pure Theory of Domestic Values” “The Economics of Industry” “Money, Credit, and Commerce”


Pobierz ppt "ALFRED MARSHALL (1842 – 1924) „ZASADY EKONOMIKI”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google