Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wprowadzenie 2000 Co to jest Arkusz kalkulacyjny połączenie kartki papieru z kalkulatorem Jest to interaktywny program komputerowy, składający się z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wprowadzenie 2000 Co to jest Arkusz kalkulacyjny połączenie kartki papieru z kalkulatorem Jest to interaktywny program komputerowy, składający się z."— Zapis prezentacji:

1

2 wprowadzenie 2000

3 Co to jest Arkusz kalkulacyjny połączenie kartki papieru z kalkulatorem Jest to interaktywny program komputerowy, składający się z zestawu wierszy i kolumn. Największą zaletą elektronicznych arkuszy kalkulacyjnych jest automatyczne przeliczanie formuł po zmianie zawartości którejkolwiek z komórek przez te formuły wykorzystywanych. (stanowi w swojej istocie model danych).

4 Idea arkuszy kalkulacyjnych Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu obliczeń. Pomysł jest prosty. W pamięci komputera tworzona jest tabela podzielona na pola, do których można wpisywać liczby, teksty oraz obliczenia według rozmaitych wzorów. Zazwyczaj, oprócz spełniania podstawowych funkcji, czyli umożliwienia wprowadzania danych i wykonywania prostych działań arytmetycznych, programy tego typu są wyposażone w narzędzia graficzne, funkcje matematyczne, statystyczne, finansowe i inne dodatki pozwalające na tworzenie wykresów, złożonych analiz i zestawień.

5 Historia Excela Excel 1 – 1985/6 dla komputerów Macintosh Excel 2 – 1987 dla Windows (prosty) Excel 3 – 1990 (+paski narzędzi+wykresy 3D+praca grupowa) Excel 4 – 1992 (początki rozpowszechniania Windows i jego interfejsu) Excel 5 – 1994 (dochodzi VBA – Visual Basic for Applications) Excel 6 – nie powstał Excel 7 – 1995 (właściwa nazwa Excel for Windows 95) – po raz pierwszy skompilowany do postaci 32-bitowego kodu. Excel 8 – 1997 (znany jako Excel 97) nowe paski narzędzi, asystent pomocy, Internet Excel 9 – 1999 (znany jako 2000)

6 Inne arkusze kalkulacyjne Lotus Quattrro Pro Obydwa pracują w środowisku Windows i są bardzo podobne do Excela. W zasadzie posiadają podobne możliwości.

7 Główne cechy Excela Obsługa plików wieloarkuszowych (plik Excela nazywamy skoroszytem, może on składać się z dowolnej liczby pojedynczych arkuszy- czyli tak jakbyśmy spięli w jeden dokument wiele luźnych kartek) Możliwość jednoczesnego używania wielu plików. Pozwala to na otwarcie wielu skoroszytów jednocześnie i przenosić pomiędzy nimi dane Pomoc kontekstowa

8

9 Główne cechy Excela Zarządzanie listami (tzn. że dane z arkuszy można sortować, filtrować, podsumowywać, przetwarzać) Wbudowane liczne funkcje (np. Finansowe, statystyczne) Wbudowany język VBA (możliwość budowania własnych funkcji) Możliwość indywidualnego dostosowywania pasków narzędzi

10 Możliwości graficzne Wykresy Tworzenie map Narzędzie do rysowania

11 Cechy Excela Tabele przestawne – pozwalają na zmianę sposobu oglądania tabeli danych (także za pomocą techniki ciągnij i upuść) Bogate narzędzia analityczne (np. Szukaj wyniku, Solver itp.) Pakiet Analysis ToolPak – zawierający zaawansowane procedury statystyczne, finansowe, naukowe itp.) Łatwe drukowanie i podgląd wydruku (WYSIWYG)

12 Inne cechy Excela Komentarze dołączane do komórek Scenariusze (co – jeśli itp.) Kontrola pisowni Szablony Zarządzanie bazami danych Obsługa makr.xml VBA (Visual Basic dla aplikacji) Możliwość tworzenia własnych okien dialogowych Kontrolki arkuszy DDE Dynamic Data Exchange – pozwala tworzyć połączenia między danymi pochodzącymi z różnych aplikacji Obsługa OLE 2 (object Linking and Embedding) – pozwala osadzać obiekty z innych programów Obsługa formatu HTML

13 Tworzenie nowego skoroszytu, Otwieranie, zapisywanie plików Excela Pliki Excela mają rozszerzenia:.xls Pliki szablonów Excela:.xlt Dalej

14 Z menu plik: wybieramy nowy Następnie: ogólne Tworzenie nowego skoroszytu

15 Wykorzystanie gotowych szablonów

16 Własne ustawienia stałe (początkowe) Z menu narzędzia wybieramy Opcje

17 Charakterystyczne elementy ekranu programu EXCEL Aktywna komórka A1 – pole zawierające dane, formuły lub tekst Pole: Adres aktualnie zaznaczonej komórki pole wyświetlające zawartość komórki : np. formuła, tekst, wartość liczbowa

18 Budowa arkusza Pliki programu Microsoft Excel, noszą nazwę skoroszytów. Skoroszyt może składać się z jednego lub kilku arkuszy roboczych, ich liczbę może ustalać użytkownik. Arkusz jest podzielony na kolumny i wiersze, które są odpowiednio nazwane: kolumny kolejnymi literami alfabetu (A, B, C,..., Z, AA, AB, AC,..., IV), wiersze kolejnymi liczbami (1, 2, 3,..., 65536). Na ekranie monitora widoczna jest zazwyczaj tylko niewielka część arkusza. Podstawowym elementem arkusza jest komórka, której niepowtarzalny adres powstaje z połączenia nazwy kolumny i wiersza, na przecięciu których się znajduje. Komórka o adresie B5

19 Wprowadzanie danych Przycisk Wpis Przycisk Anuluj Excel rozróżnia trzy typy danych: Etykiety – tak określa się wpisywany tekst: tytuł, nagłówki kolumn i wierszy tabeli. Etykiety tekstowe są standardowo wyrównywane do lewej krawędzi komórki. Liczby – są to wartości liczbowe wprowadzone do komórki. Część całkowitą liczby od dziesiętnej należy oddzielać przecinkiem lub kropką z klawiatury numerycznej. Liczby standardowo są wyrównywane do prawej krawędzi komórki. Wzory (formuły) – są to wszelkie zapisy złożone z liczb, adresów komórek, operatorów arytmetycznych i specjalnych wbudowanych funkcji. Zatwierdzenie wprowadzonych danych odbywa się automatycznie przy przejściu do innej komórki, naciśnięciu klawisza Enter lub kliknięciu przycisku Wpis. Rezygnację z wprowadzanych danych można zrealizować przez naciśnięcie klawisza ESC lub kliknięcie przycisku Anuluj.

20 Wprowadzanie danych do komórki Adres aktywnej komórki Zawartość komórki (formuły, funkcje itd..) XV Potwierdzenie (lub Enter) Odwołanie (Esc)

21 Wprowadzanie danych do komórki z wykorzystaniem menu podręcznego 1. Wpisujemy w komórce znak = Rozwinięte menu Przycisk rozwijający

22 Edycja danych w komórce Edycja danych w komórce możliwa jest po wstawieniu do niej kursora, jedną z podanych metod: dwukrotne kliknięcie myszką na komórce, zaznaczenie komórki i naciśnięcie klawisza F2, zaznaczenie komórki i kliknięcie myszką w Pasku edycji. Kursor w Pasku edycjiKursor w komórce

23 Poruszanie się w obrębie arkusza Klawisze ruchu kursora Przemieszczenie o jedną komórkę, zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałki Kliknięcie myszkąUaktywnienie komórki, którą wskazuje wskaźnik myszki TabZmienia aktywność z bieżącej do następnej komórki HomeUaktywnia komórkę na początku bieżącego wiersza Ctrl+HomeUaktywnia pierwszą komórkę arkusza Ctrl+End Uaktywnia ostatnią komórkę danych, w prawym dolnym narożniku

24 Elementy ekranu cd... Pionowy i poziomy pasek przewijania Pole wyboru aktywnego arkusza otwartego skoroszytu Nazwa aktywnego skoroszytu (pliku) Oznaczenia kolumn ABC... Oraz wierszy 1,2,3...

25 Wskaźniki myszy: zwykły Do przemieszczanie się po arkuszu (komórkach )

26 Wskaźniki myszy cd.... do zmiany szerokości kolumny, wiersza (lub kilku zaznaczonych)

27 Dokładne ustawienie szerokości kolumny lub wysokości wiersza

28 Zmiana szerokości kolumny (wysokości wiersza) Kształt wskaźnika przy zmianie szerokości kolumny Zmiana szerokości kolumny z użyciem myszki. Dwukrotne kliknięcie myszką powoduje autodopasowanie szerokości kolumny. Zmiana szerokości kolumny (kolumn) z użyciem menu. Zaletą tej metody jest możliwość modyfikacji szerokości jednocześnie dla kilku kolumn oraz dokładność ustawień. Szerokość kolumn jest wyrażona w znakach.

29 Wstawianie nowych wierszy, kolumn, arkuszy Mamy kilka technik wstawiania nowych wierszy, kolumn: 1)Z menu górnego wstaw: Kolumny wstawiane są po lewej stronie, a wiersze powyżej wiersza,w którym znajduje się kursor

30 Wstawianie nowych wierszy, kolumn, arkuszy cd. Wykorzystując menu podręczne (prawy klawisz myszy): Wstawiony nowy wiersz Jeżeli umieścimy kursor w nagłówkach kolumn (A,B,C.. lub wierszy 1,2,3.. i wywołamy menu podręczne a następnie wystaw, Excel już bez dodatkowych pytań wstawi odpowiednio nową kolumnę lub wiersz

31 Wskaźnik wstawiania i wypełniania jeżeli po zaznaczeniu komórek, naciśniemy SHIFT i ustawimy kursor na małym czarnym kwadraciku i przeciągniemy w dół to nastąpi wstawienie nowych komórek, (tyle ile zostało zaznaczonych przez przeciąganie)

32 Pasek narzędzi formatowanie Styl i rozmiar czcionki Krój czcionki: pogrubienie, kursywa, podkreślenie Wyrównywanie w obszarze komórki (lub zaznaczonych komórkach) do lewej, do środka, do prawej Scala (centruje zawartość komórki) Format liczby Np..: waluta, zł procent zapis z odstępami co 3 cyfry: ,00, dodawanie i odejmowanie miejsc dziesiętnych z jednoczesnym zaokrąglaniem , 00000

33 Pasek narzędzi formatowanie cd.... Zwiększa (zmniejsza) wcięcie tekstu Krawędzie (rozwija podmenu) Kolor wypełnienia Określa kolor czcionki

34 Wprowadzanie danych Przycisk Wpis Przycisk Anuluj Excel rozróżnia trzy typy danych: Etykiety – tak określa się wpisywany tekst: tytuł, nagłówki kolumn i wierszy tabeli. Etykiety tekstowe są standardowo wyrównywane do lewej krawędzi komórki. Liczby – są to wartości liczbowe wprowadzone do komórki. Część całkowitą liczby od dziesiętnej należy oddzielać przecinkiem lub kropką z klawiatury numerycznej. Liczby standardowo są wyrównywane do prawej krawędzi komórki. Wzory (formuły) – są to wszelkie zapisy złożone z liczb, adresów komórek, operatorów arytmetycznych i specjalnych wbudowanych funkcji. Zatwierdzenie wprowadzonych danych odbywa się automatycznie przy przejściu do innej komórki, naciśnięciu klawisza Enter lub kliknięciu przycisku Wpis. Rezygnację z wprowadzanych danych można zrealizować przez naciśnięcie klawisza ESC lub kliknięcie przycisku Anuluj.

35 Typy odwołań Względne – zmiana adresu przy kopiowaniu Bezwzględne – nie ulega zmianie adres komórki podczas kopiowania Mieszane

36 Kopiowanie wzorów Obliczenia przebiegające według takiego samego schematu nie wymagają konstruowania nowych wzorów, Excel umożliwia ich kopiowanie. Kształt wskaźnika myszki przy kopiowaniu Przy kopiowaniu formuł istotne znaczenie ma sposób adresowania. W Excelu można stosować trzy rodzaje adresowania: adresowanie względne np. E6, adresowanie bezwzględne np. $B$3, mieszane z blokowaniem wiersza np. B$7 z blokowaniem kolumny np. $B7

37 Odwołania względne Gdy tworzona jest formuła, odwołania do komórek lub zakresów są zwykle oparte na ich względnym położeniu w stosunku do komórki zawierającej formułę. Przy kopiowaniu formuły zawierającej odwołania względne, odwołania we wklejanej formule są aktualizowane i dotyczą innych komórek względem położenia formuły

38 Odwołania bezwzględne bezwzględnym Jeżeli adresowanie komórek w występujących wyrażeniach nie zmienia się podczas kopiowania tych wyrażeń to mamy do czynienia z adresowaniem bezwzględnym B7*$B$1 B8*$B$1

39 Przykład zastosowania adresowania mieszanego Tak skonstruowaną formułę można skopiować zarówno w poziomie, jak i w pionie


Pobierz ppt "wprowadzenie 2000 Co to jest Arkusz kalkulacyjny połączenie kartki papieru z kalkulatorem Jest to interaktywny program komputerowy, składający się z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google