Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU II Doposażenie pracowni zawodowych – stan realizacji zadania –

2 Stan realizacji zadania Zakup doposażenia sprzętu do pracowni przedmiotów zawodowych – runda I

3

4 Doposażenia branża T - zawarte umowy Nazwa Firmy/Nazwisko i imię Przedmiot umowyNr UmowyData zawarcia Termin realizacji (data) Kwota brutto EFEKT Meble Biurowe i Szkolne Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży turystycznej województwa dolnośląskiego część 4 17/UD/ ,71 Gama Plawego & Zawisza sp. jawna Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży turystycznej województwa dolnośląskiego część 1 30/UD/ ,00 Invest Horeca S. c. Jacek Gargula, Mariusz Gajdos Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży turystycznej województwa dolnośląskiego część 2 31/UD/ ,00 Invest Horeca S. c. Jacek Gargula, Mariusz Gajdos Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży turystycznej województwa dolnośląskiego część 11 32/UD/ ,00 Invest Horeca S. c. Jacek Gargula, Mariusz Gajdos Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży turystycznej województwa dolnośląskiego część 12 33/UD/ ,00 Invest Horeca S. c. Jacek Gargula, Mariusz Gajdos Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży turystycznej województwa dolnośląskiego część 13 34/UD/ ,00 EFEKT Meble Biurowe i Szkolne Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży turystycznej województwa dolnośląskiego część 9 35/UD/ , ,00 Szczegółowy wykaz szkół do których dostarczony będzie sprzęt w załączeniu.

5 Branża T – dostawy r. 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu - 1 regał 140x stoły robocze 80x stołów roboczych zabudowanych 120x szafek wiszących 60x zlewy jednokomorowe 60x60 2. Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Mirsku - 1 pomocnik kelnerski 3. Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi - 1 pomocnik kelnerski 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 prof.. Tadeusza Konopioskiego, Ludów Polski - 1 pomocnik kelnerski 5. Zespół Szkół Nr 2 im. prof.. T. Kotarbioskiego w Dzierżoniowie - 1 Stół roboczy 240x wózki z szafką 120x zlewozmywaki 2 komorowe 140x70 6. Zespół Szkół im. ks. J. Dzierżonia w Pieszycach - 1 pomocnik kelnerski

6 Doposażenia branża ME - zawarte umowy Nazwa Firmy/Nazwisko i imię Przedmiot umowyNr UmowyData zawarcia Termin realizacji (data) Kwota brutto NDN – Zbigniew Daniluk Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych branży mechatroniczno – elektronicznej województwa dolnośląskiego część 3 18/UD/ do ,00 NDN – Zbigniew Daniluk Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych branży mechatroniczno – elektronicznej województwa dolnośląskiego część 1 24/UD/ do ,00 Festo sp. z o.o.Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych branży mechatroniczno – elektronicznej województwa dolnośląskiego część 2 29/UD/ , ,00

7 Branża ME - dostawy Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Bogatyni, Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu, Zespół Szkół nr 1 w Lubinie, Zespół Szkół w Chocianowie, Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie, Graniczna data dostawy Nr części r r

8 Doposażenia branża EE - zawarte umowy Nazwa Firmy/Nazwisko i imię Przedmiot umowyNr UmowyData zawarcia Termin realizacji (data) Kwota brutto STREMAG S.C., Wrocław, ul. Chełmońskiego 12/11 Dostawa wyposażeniadla szkół zawodowych w branży elektryczno-energetycznej województwa dolnośląskiego część 5 12/UD/ ,00 METALZBYT-HURT sp. z o.o., Bielsko - Biała, ul. Bardowskiego 2 Dostawa wyposażeniadla szkół zawodowych w branży elektryczno-energetycznej województwa dolnośląskiego część 8 13/UD/ ,00 STREMAG S.C., Wrocław, ul. Chełmońskiego 12/13 Dostawa wyposażeniadla szkół zawodowych w branży elektryczno-energetycznej województwa dolnośląskiego część 9 14/UD/ ,00 MERAZET SP. ADostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży elektryczno-energetycznej województwa dolnośląskiego część 3 19/UD/ do ,11 MERAZET SP. ADostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży elektryczno-energetycznej województwa dolnośląskiego część 4 20/UD/ do ,13 STREMAG S.C.Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży elektryczno-energetycznej województwa dolnośląskiego część 1 21/UD/ do ,00 STREMAG S.C.Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży elektryczno-energetycznej województwa dolnośląskiego część 6 22/UD/ do , ,00

9 Dostawy branża EE - zrealizowane do r. Lp.Nazwa szkoły 1 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie 2 Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie 3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu 4 Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

10 Dostawy branża EE do r. Dostawcy: MERAZET SP. A STREMAG S.C. 1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie 2. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr w Lubaniu 4. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

11 Doposażenia branża M - zawarte umowy Nazwa Firmy/Nazwisko i imię Przedmiot umowyNr UmowyData zawarcia Termin realizacji (data) Kwota brutto Biuro Techniczno- Handlowe Rafał Rytwiński Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży mechanicznej województwa dolnośląskiego część 7 23/UD/ ,77 Centrum Przemysłowo- Usługowe ZETO sp. z o.o. Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży mechanicznej województwa dolnośląskiego część 1 - sprzęt komputerowy 25/UD/ ,70 Zakład Usługowo – Handlowy ELKOT K. Kotowski Dostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży mechanicznej województwa dolnośląskiego część 5 26/UD/ ,54 MERAZET SP. ADostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży mechanicznej województwa dolnośląskiego część 4 27/UD/ ,18 FaktorDostawa wyposażenia dla szkół zawodowych w branży mechanicznej województwa dolnośląskiego część 3 28/UD/ , ,52

12 Dostawy branża M Graniczna data dostawyNazwa części sprzęt mechaniczno - elektryczny sprzęt komputerowy przyrządy pomiarowe narzędzia montażowe obrabiarki ręczne Szczegółowy wykaz szkół do których dostarczony będzie sprzęt w załączeniu.

13 PROCEDURA DOSTAW SPRZĘTU W RAMACH C-F DO SZKÓŁ 1.Konsultant ds. kształcenia zawodowego w danej branży informuje dyrektora szkoły i lidera: a)po podpisaniu umowy z Wykonawcą o planowanej granicznej dacie dostawy wynikającej z umowy b) najpóźniej na 1 dzień przed faktyczną dostawą o dacie i godzinie dostawy oraz przesyła dokumenty: wzór protokołu odbioru, wykaz zakupionego sprzętu, instrukcję odbioru towaru. 2. Odbioru sprzętu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły (upoważnienie pisemne należy przesłać do DCIZiDN). Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to czy: sprzęt nie jest uszkodzony mechanicznie, zgadza się ilościowo numery fabryczne są zgodne z gwarancją wydaną przez wykonawcę; urządzenie -zestaw jest sprawny urządzenie -zestaw jest kompletny.

14 PROCEDURA DOSTAW SPRZĘTU W RAMACH C-F DO SZKÓŁ 3. Protokół odbioru podpisuje dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona (upoważnienie należy przesłać do DCIZiDN wraz z protokołem) i niezwłocznie odsyła dokument (1 egz.) do DCIZiDN w Wałbrzychu. 4. Konsultant zobowiązany jest do losowego sprawdzenia urządzeń i stwierdzenia ich sprawności w terminie do 10 dni od daty dostarczenia sprzętu w ilości 10% adresów dostaw. 5. Po otrzymaniu przez DCIZiDN faktury za dostarczony sprzęt sporządzona będzie i przesłana do szkoły umowa użyczenia.

15 Dokumenty niezbędne do realizacji zadania Wzór protokołu ilościowo - jakościowego Umowa użyczenia sprzętu

16 Umowa użyczenia - ubezpieczenie § 6 1.Biorący w użyczenie zobowiązany jest do ubezpieczenia otrzymanego sprzętu w terminie nieprzekraczającym ……… dni od dnia zawarcia niniejszej umowy i i przekazania Użyczającemu kopii polisy ubezpieczeniowej w ciągu 14 dni od dnia zawarcia ubezpieczenia. 2.W przypadku kradzieży, zniszczenia lub trwałego uszkodzenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Użyczającego, w terminie do 14 dni od zdarzenia oraz podjąć kroki związane z uzyskaniem odszkodowania

17 Umowa użyczenia – wprowadzanie na stan § 5 Biorący w użyczenie zobowiązuje się do: (…) 5. wprowadzenia na stan księgowy użyczonego sprzętu/maszyny/urządzenia/zestawu jako środki obce i wyznaczenia osoby odpowiedzialnej materialnie, 6. przekazania Użyczającemu w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy dokumentacji księgowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem potwierdzającej wprowadzenie otrzymanego sprzętu do pozabilansowej ewidencji środków trwałych w ujęciu ilościowo-wartościowym 7. potwierdzania stanu księgowego posiadanego sprzętu/maszyn/urządzeń/WNiP na dzień 31 grudnia każdego roku oraz w innych terminach wskazanych pisemnie przez Użyczającego,

18 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU II


Pobierz ppt "Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google