Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BOBOMIGI Danuta Mikulska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BOBOMIGI Danuta Mikulska."— Zapis prezentacji:

1 BOBOMIGI Danuta Mikulska

2 WSTĘP Dzieci wiedzą lepiej. O szukaniu drogi: puzzle czy plastelina?
Mutanty. Od wnikliwej obserwacji, poprzez przypadki losu do eksperymentu naukowego.

3 Rozmowa z niemowlęciem
Po co ta rozmowa? Natura czy tortura. O 3 drogach do jednego celu.

4 Sign2Baby https://www.youtube.com/watch?v=snJvS3N_khY

5 Sign2Baby: Acredolo& Goodwyn

6 Sign2Baby: Acredolo & Goodwyn
Linda Acredolo i Susan Goodwyn (psychologowie): stymulacja okresu gestu w okresie prelingwalnym w celu budowania komunikacji pomiędzy niemowlęciem i rodzicem. 1982, USA, California: badania finansowane przez National Institute of Health. Wpływ stosowania gestów na rozwój mowy i rozwój intelektualny dzieci: szybszy rozwój mowy, przewaga około 4 miesięcy w rozwoju mowy; 12 punktów IQ więcej w wieku 8 lat. 1996: Baby Signs: How To Talk with Your Baby Before Your Baby Can Talk.

7 Sign2Baby: Garcia https://www.youtube.com/watch?v=5-fwQpCylW4

8 Sign2Baby: Garcia Joseph Garcia (tłumacz ASL): adaptacja ASL dla potrzeb komunikacyjnych słyszących. Schyłek lat 1970, USA, Washington: fascynacja możliwościami komunikacyjnymi głuchych niemowląt. 1987: badania naukowe, Alaska Pacific University. Wpływ stosowania gestów na rozwój komunikacji i rozwój językowy dzieci: komunikacja migowa już w wieku 8-9 miesięcy; szybszy rozwój mowy. 1999: SIGN with your BABY® Complete Learning Kit.

9 Bobomigi: Mikulska 2005: badanie pilotażowe (Lena, Mateusz, Jakub).
: badanie zasadnicze. Grupa badawcza: 298 => 53 => 10. Studium 10 przypadków jako produkt końcowy. Program Bobomigi.

10 Eksperyment: metoda Grupa badawcza: zespół par (rodzic + dziecko).
Czas badań: 2 lata. Stały zdalny kontakt: internet. Codzienna praca i obserwacja dziecka. Raportowanie postępów – aktywny monitoring. Znak PJM: ilustracja, topikalizacja treści wypowiadanych w języku polskim. Indywidualne traktowanie uczestników projektu.

11 Eksperyment: materiały

12 Eksperyment: materiały

13 Eksperyment: materiały

14 Eksperyment: materiały

15 Wyniki eksperymentu: kroki milowe
Obserwacja Rozpoznanie Rozumienie Gaworzenie rękami Powtórzenie znaku Pierwszy komunikat migowy Rozwój migania, pierwsze wypowiadane słowa Dominacja migania: wysyp znaków Neologizmy migowe i zabawa znakami Komunikacja bimodalna: konstrukcje pionowe i poziome Dominacja mowy i zanik znaków Zdania mówione i rozdzielenie systemów

16 Wiek a postępy w miganiu
Imię Wprowadzenie znaków Powtórzenie znaku Użycie znaku Konstrukcja migowa (1) Ida 6 mc 8 mc 10 mc 12/13 mc (2) Stefan 12 mc 15 mc (3) Maja 7 mc (4) Ola BRAK (5) Monika (6) Michalina 5 mc 9 mc 13 mc (7) Szymon 11 mc 14 mc (8) Stach (9) Iwo (10) Tadeusz

17 Mówienie a miganie-i-mówienie
Wiek Mówienie Miganie-i-mówienie 6–9 mc Gaworzenie Wprowadzenie pierwszych znaków; rozpoznanie, pozytywna reakcja, poczucie bezpieczeństwa, gaworzenie rękoma 9–11 mc Rozwój mimiki Powtarzanie znaków, pierwsze znaki w samodzielnych komunikatach. 11–15 mc Pierwsze wypowiadane słowa: mama, tata, baba, da Precyzowanie znaków; słownik znaków; próby tworzenia własnych gestów 15–18 mc 5-10 słów, rozwój gestu Wysyp znaków, zdania migowe 18–24 mc Rozwój słownictwa (norma: 10– 20 słów) Słownik migowy 60–150 znaków, współistnienie migania z mową, wypowiedzi migowo-mówione, zdania mówione. 24–30 mc Wysyp słownictwa; rozkwit komunikacji fonicznej. Pierwsze wypowiadane zdania. Dominacja mowy. Zanik znaków.

18 Najważniejsze wnioski
Potwierdzenie tezy. Wykorzystywanie gestów w komunikacji z niemowlęciem ma wyjątkowo korzystny wpływ na rozwój dziecka w aspekcie komunikacyjnym, językowym, społecznym i emocjonalnym. Wspieranie mowy prostymi gestami umożliwia wcześniejszą komunikację z niemowlętami. Język migowy jest na pewnym etapie akwizycji języka łatwiejszym i szybszym sposobem komunikacji. Język migowy daje dziecku przewagę czasową: może ono posługiwać się językiem dużo wcześniej, niż za pomocą mowy dźwiękowej. Ostatecznie jednak język foniczny okazuje się środkiem ekonomicznym i nośnym; dlatego zaczyna dominować i w rezultacie wypiera miganie jako narzędzie zbyteczne.

19 Najważniejsze wnioski
W procesie przyswajania znaków języka migowego dziecko pokonuje analogiczną drogę jak w opanowywaniu języka fonicznego. Wczesny rozwój języka charakteryzuje się tym, że rozwój mowy i gestu przebiega wspólnie w ramach systemu językowego. Język to zintegrowany system łączący gest i mowę Miganie w sposób zauważalny pozytywnie wpływa na rozwój komunikacyjny, społeczny i emocjonalny dziecka. Dzięki stosowaniu gestów dzieci (a) szybko uczą się własnego ciała, (b) doskonalą mimikę i mowę ciała, (c) wcześniej interesują się książkami i literami. Podczas migania rozwija się u dzieci wyobraźnia przestrzenna, pamięć, zdolność koncentracji.

20 Najważniejsze wnioski
Sukces migania w komunikacji ze słyszącymi niemowlętami związany jest w dużej mierze z wyborem rzeczywistego języka migowego (tu: PJM) jako narzędzia komunikacji i wykorzystaniem faktu dopasowania tego narzędzia do możliwości i preferencji małego dziecka na wczesnym etapie rozwoju języka.

21 Podsumowanie Język migowy jako cenne narzędzie komunikacji.
Komunikacja manualna nie opóźnia, ale wspiera nabywanie mowy. Stosowanie gestów jest naturalne dla niemowląt, tak jak miganie jest naturalne dla Głuchych. Obalenie mitu o ułomności komunikacji migowej w stosunku do fonicznej. Języki migowe = języki foniczne. Warto słuchać dzieci!


Pobierz ppt "BOBOMIGI Danuta Mikulska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google