Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy Twoje dziecko dobrze słyszy?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy Twoje dziecko dobrze słyszy?"— Zapis prezentacji:

1 Czy Twoje dziecko dobrze słyszy?

2 Czy wiesz, że zmysł słuchu czynny jest
u dziecka już od pierwszych dni życia? Słysząc mowę z otoczenia dziecko w sposób naturalny uczy się ją naśladować, żeby wreszcie samo mówić.

3 Czy wiesz, że uszkodzenie słuchu nawet w niewielkim stopniu opóźnia, ogranicza i bardzo utrudnia rozwój mowy małego dziecka, ale go nie uniemożliwia?

4 Dlatego tak bardzo ważne jest podjęcie wczesnej rehabilitacji w przypadku, gdy Twoje dziecko ma wadę słuchu

5 Im wcześniej rozpoznana jest wada słuchu i im wcześniej dziecko będzie rehabilitowane, tym większą ma ono szansę nauczenia się mowy, przeprowadzania prawidłowych operacji myślowych, a co za tym idzie również na pełny rozwój ogólny.

6 Perspektywy rozwojowe dziecka, u którego stwierdzono wadę słuchu, zależą nie tylko od stopnia utraty słuchu, ale w dużej mierze od warunków, w jakich dziecko się wychowuje. Bardzo wiele zależy tu od samych rodziców, od ich świadomości i gotowości współdziałania w procesie rehabilitacji ich dziecka.

7 Obecnie, dzięki zastosowaniu aparatów słuchowych o zaawansowanej technologii oraz implantów ślimakowych, dzieci z głębokim uszkodzeniem słuchu mogą rozwijać mowę także drogą słuchową. Wczesna diagnoza uszkodzenia słuchu oraz wcześnie rozpoczęta rehabilitacja pozwalają dzieciom na ich wszechstronny rozwój.

8 Dziecko z wadą słuchu ma szansę prawidłowego rozwoju, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
wczesne uchwycenie i rozpoznanie wady słuchu wczesne wyposażenie w dobrze dopasowane aparaty słuchowe lub implant ślimakowy (w zależności od stopnia uszkodzenia słuchu) odpowiednia stymulacja narządu słuchu wychowanie w mowie dźwiękowej systematyczna praca nad systemem słownikowo- gramatycznym

9 Spostrzeganie otaczającej nas rzeczywistości odbywa się za pomocą receptorów. Im więcej receptorów bierze udział w spostrzeganiu, tym spostrzeżenia są bardziej adekwatne do rzeczywistości. Pełne poznanie otoczenia może nastąpić jedynie wtedy, gdy sprawnie działają wszystkie receptory.

10 Rodzicu, odpowiedz sobie na następujące pytania

11 Czy moje dziecko reaguje, gdy mówię do niego normalnym głosem
  Czy moje dziecko reaguje, gdy mówię do niego normalnym głosem? Pamiętaj jednak, że dzieci czasem słyszą tylko to, co „chcą”.

12 Czy moje dziecko słyszy, gdy mówię za jego plecami
Czy moje dziecko słyszy, gdy mówię za jego plecami? Pamiętaj jednak, że kiedy dziecko widzi twarz mówiącego może wspomagać się odczytem z ruchu warg i sprawiać wrażenie, że wszystko jest w porządku.

13 Czy moje dziecko oglądając telewizor ustawia go głośniej niż ja lub siada bardzo blisko?

14 Czy moje dziecko jest nieusłuchane, niegrzeczne zarówno w domu jak i w przedszkolu? To czasem może wynikać z niedosłuchu.

15 Drogi Rodzicu, jeśli Twoje dziecko słabo słyszy lub przypuszczasz, że może mieć problemy ze słuchem proponujemy bezpłatne konsultacje specjalistyczne

16 surdopedagogiczne Zajęcia surdopedagogiczne przeznaczone są dla dzieci z wadą słuchu. W ramach zajęć usprawnia się funkcje słuchowe, prowadzi trening uwagi słuchowej dziecka, stymuluje jego rozwój mowy, prowadzi ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia językowe oraz poprawiające komunikowanie się.

17 surdologopedyczne Zajęcia surdologopedyczne to specjalne zajęcia logopedyczne przeznaczone dla dzieci z wadą słuchu. Ich głównym celem jest terapia mowy dziecka niezależnie od rodzaju i stopnia uszkodzenia słuchu oraz przygotowanie go do swobodnego porozumiewania się z otoczeniem.

18 terapii Integracji Sensorycznej
Terapia ta ma na celu rozwijanie u dziecka prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczonych z otoczenia poprzez wszystkie jego zmysły. Ma charakter wesołej zabawy i jest dla dzieci bardzo atrakcyjna. Odbywa się w specjalnie do tego celu zaprojektowanej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce .

19 EEG Bioofeedbacku To metoda zwiększania możliwości naszego umysłu. Wykorzystuje się w niej specjalistyczną aparaturę EEG. Celem treningu prowadzonego tą metoda jest polepszenie czynności mózgu z ukierunkowaniem na wzmocnienie koncentracji uwagi i hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia.

20 Doświadczeni specjaliści wykonają przesiewowe, komputerowe badanie słuchu i mowy, zdiagnozują w zakresie Integracji Sensorycznej. Po wstępnej diagnozie dziecko będzie miało możliwość uczestnictwa zajęciach ze specjalistami.

21 Serdecznie zapraszamy


Pobierz ppt "Czy Twoje dziecko dobrze słyszy?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google