Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wykonana przez Marlenę Orczyk pod opieką mgr Aleksandry Tomanek – Nowak w ramach przedmiotu Człowiek jako jednostka. KONFLIKTY I ICH ROZWIĄZYWANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wykonana przez Marlenę Orczyk pod opieką mgr Aleksandry Tomanek – Nowak w ramach przedmiotu Człowiek jako jednostka. KONFLIKTY I ICH ROZWIĄZYWANIE."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wykonana przez Marlenę Orczyk pod opieką mgr Aleksandry Tomanek – Nowak w ramach przedmiotu Człowiek jako jednostka. KONFLIKTY I ICH ROZWIĄZYWANIE

2

3 Konflikty są zjawiskiem złożonym i dynamicznym, przebiegającym w określonym czasie i przestrzeni społecznej, wyznaczanym przez wzajemne stosunki i orientacje mniejszej lub większej grupy osób.

4 KONFLIKT ROZUMIEĆ BEDZIEMY JAKO SYTUACJĘ NIEZGODNOŚCI (SPRZECZNOŚCI), KTÓRA W ODNIESIENIU DO LUDZI DOTYCZY ICH INTERESÓW, PRAGNIEŃ, PRZEKONAŃ I CELÓW.

5 Źródła konfliktu Konflikt wartości – wypływa z różnic w preferowanych wartościach dotyczących ideologii, tradycji, filozofii życia itp. Konflikt dotyczący dostępu do informacji – występuje w sytuacji braku lub posiadania odmiennych informacji albo też ich interpretacji.

6 Konflikt relacji – jest wynikiem nieprawidłowej komunikacji, której towarzyszą negatywne emocje, stereotypy, odwetowe zachowanie lub błędne spostrzeganie. Konflikt strukturalny – wypływa ze struktury sytuacji w której ludzie działają, pełnionych ról, licznych ograniczeń z nią związanych. Konflikt interesów – pojawia się wtedy, kiedy zaspokojenie potrzeb określonej osoby odbywa się kosztem innej osoby lub grupy.

7 Radzenie sobie z konfliktem Rywalizacja – silne dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb i obrony własnych interesów kosztem innych; brak jakichkolwiek chęci współdziałania z partnerem. Współpraca – pragnienie zaspokojenia w równym stopniu potrzeb własnych i partnera.

8 Dostosowanie się - pomijanie własnych interesów aby zaspokoić potrzeby innych. Unikanie - brak pewności siebie oraz odmowa współdzania z partnerem. Kompromis - pragnienie częściowego zaspokojenia interesów własnych oraz partnera.

9 Metody rozwiązywania konfliktów Autorytarna – jedna ze stron narzuca swoje rozwiązanie poprzez podjęcie decyzji według zasady „ja wiem najlepiej”. Działanie takie podejmują najczęściej osoby dominujące, posiadające władzę. Liberalna – sprowadza się do nieingerowania w sytuacje konfliktowe i pozostawienia spraw „własnemu biegowi”. Sposób ten przyczynia się do bezcelowych działań i anarchii, rzadziej sprzyja rozwiązaniom twórczym.

10  „Bez porażek” – to opanowanie konfliktu dzięki współpracy dwustronnej i przyjęcie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Nikt nie stosuje siły ani walki. Nie ma pokonanych bowiem obie strony zwyciężają.

11 Arbitraż i mediacja czyli bezstronność osób trzecich. Wypracowanie rozwiązania korzystnego dla obu stron Badanie przyczyn dające alternatywne rozwiązanie Strony konfliktu uczestniczą przy rozwiązywaniu sporu Częste spotkania z każdą stron aby uzgodnić stanowiska Mediator nie podejmuje decyzji Wyznaczenie winnego i pociągnięcie do konsekwencji Rozwiązanie kwestii spornych na podstawie dowodów Rozwiązanie konfliktu bez udziału i kontroli stron Nie wolno spotykać się ze stronami Strony muszą się dostosować do ostatecznej decyzji arbitra ARBITRAŻ MEDIACJA


Pobierz ppt "Prezentacja wykonana przez Marlenę Orczyk pod opieką mgr Aleksandry Tomanek – Nowak w ramach przedmiotu Człowiek jako jednostka. KONFLIKTY I ICH ROZWIĄZYWANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google