Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFLIKTY I ICH ROZWIĄZYWANIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFLIKTY I ICH ROZWIĄZYWANIE"— Zapis prezentacji:

1 KONFLIKTY I ICH ROZWIĄZYWANIE
Prezentacja wykonana przez Marlenę Orczyk pod opieką mgr Aleksandry Tomanek – Nowak w ramach przedmiotu Człowiek jako jednostka.

2 KONFLIKTY I ICH ROZWIĄZYWANIE

3 Konflikty są zjawiskiem złożonym i dynamicznym, przebiegającym w określonym czasie i przestrzeni społecznej, wyznaczanym przez wzajemne stosunki i orientacje mniejszej lub większej grupy osób.

4 KONFLIKT ROZUMIEĆ BEDZIEMY JAKO SYTUACJĘ NIEZGODNOŚCI (SPRZECZNOŚCI), KTÓRA W ODNIESIENIU DO LUDZI DOTYCZY ICH INTERESÓW, PRAGNIEŃ, PRZEKONAŃ I CELÓW.

5 Źródła konfliktu Konflikt wartości – wypływa z różnic w preferowanych wartościach dotyczących ideologii, tradycji, filozofii życia itp. Konflikt dotyczący dostępu do informacji – występuje w sytuacji braku lub posiadania odmiennych informacji albo też ich interpretacji.

6 Konflikt relacji – jest wynikiem nieprawidłowej komunikacji, której towarzyszą negatywne emocje, stereotypy, odwetowe zachowanie lub błędne spostrzeganie. Konflikt strukturalny – wypływa ze struktury sytuacji w której ludzie działają, pełnionych ról, licznych ograniczeń z nią związanych. Konflikt interesów – pojawia się wtedy, kiedy zaspokojenie potrzeb określonej osoby odbywa się kosztem innej osoby lub grupy.

7 Radzenie sobie z konfliktem
Rywalizacja – silne dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb i obrony własnych interesów kosztem innych; brak jakichkolwiek chęci współdziałania z partnerem. Współpraca – pragnienie zaspokojenia w równym stopniu potrzeb własnych i partnera.

8 Dostosowanie się - pomijanie własnych interesów aby zaspokoić potrzeby innych.
Unikanie - brak pewności siebie oraz odmowa współdzania z partnerem. Kompromis - pragnienie częściowego zaspokojenia interesów własnych oraz partnera.

9 Metody rozwiązywania konfliktów
Autorytarna – jedna ze stron narzuca swoje rozwiązanie poprzez podjęcie decyzji według zasady „ja wiem najlepiej”. Działanie takie podejmują najczęściej osoby dominujące, posiadające władzę. Liberalna – sprowadza się do nieingerowania w sytuacje konfliktowe i pozostawienia spraw „własnemu biegowi”. Sposób ten przyczynia się do bezcelowych działań i anarchii, rzadziej sprzyja rozwiązaniom twórczym.

10 „Bez porażek” – to opanowanie konfliktu dzięki współpracy dwustronnej i przyjęcie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Nikt nie stosuje siły ani walki. Nie ma pokonanych bowiem obie strony zwyciężają.

11 Arbitraż i mediacja czyli bezstronność osób trzecich.
Wyznaczenie winnego i pociągnięcie do konsekwencji Rozwiązanie kwestii spornych na podstawie dowodów Rozwiązanie konfliktu bez udziału i kontroli stron Nie wolno spotykać się ze stronami Strony muszą się dostosować do ostatecznej decyzji arbitra Wypracowanie rozwiązania korzystnego dla obu stron Badanie przyczyn dające alternatywne rozwiązanie Strony konfliktu uczestniczą przy rozwiązywaniu sporu Częste spotkania z każdą stron aby uzgodnić stanowiska Mediator nie podejmuje decyzji


Pobierz ppt "KONFLIKTY I ICH ROZWIĄZYWANIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google