Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W dniu 26 sierpnia odbył się w Sielsku zjazd kresowian pod nazwą "Powrót do korzeni", w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy powiatu łobeskiego, mieszkańcy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W dniu 26 sierpnia odbył się w Sielsku zjazd kresowian pod nazwą "Powrót do korzeni", w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy powiatu łobeskiego, mieszkańcy."— Zapis prezentacji:

1

2 W dniu 26 sierpnia odbył się w Sielsku zjazd kresowian pod nazwą "Powrót do korzeni", w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy powiatu łobeskiego, mieszkańcy Sielska oraz kresowianie przybyli ze Szczecina, Szczecin Dąbia, Słupska, Koszalina, Stargardu Szczecińskiego i Nowogardu. Gościem specjalnym zjazdu był Ks. Andrzej Remineć, który przybył specjalnie na tą uroczystość z Ukrainy, gdzie jest proboszczem w miejscowości Brzeżany i pod jego opieką znajduje się kościół w Kuropatnikach.

3 Na zjazd kresowian pn., "Powrót do korzeni" w 120 rocznicę powstania parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Kuropatnikach. Zjazd odbył się w dniu 26 sierpnia 2012r., w miejscowości Sielsko. Gość specjalny zjazdu Ks. Andrzej Remineć

4 Starostwo Powiatowe w Łobzie, Urząd Miejski w Węgorzynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Sielsku, Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn.: "Zbieranie wspomnień byłych i obecnych mieszkańców Kuropatnik oraz organizacja zjazdu Powrót do korzeni współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

5 W dniu r. w Sielsku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kresowian z Kuropatnik Województwo Tarnopol. Celem zebrania było rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego i założenie stowarzyszenia zarejestrowanego w sądzie w celu dalszego jego rozwoju i ułatwienia wykonywania zadań statutowych.

6 Dnia 19 września 2009 roku na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się Msza Święta w intencji pamięci zamordowanych Polaków na Kresach Południowo- Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA. W Sali Różańcowej odbyła się konferencja na temat 65 rocznicy dokonanych mordów na ludności polskiej. Podczas konferencji Jan Bas (jeden z inicjatorów założenia Stowarzyszenia Kresowian z Kuropatnik i pierwszy jego przewodniczący) został odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wniosek Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z Wrocławia. Medal wręczył przewodniczący Stowarzyszenia Szczepan Siekierka

7 W dniu 4 lipca 2004 roku w Sielsku miało miejsce II walne zgromadzenie członków i sympatyków Stowarzyszenia Kresowian z Kuropatnik. W pierwszej części zebrania w imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie finansowe z dwóch lat działalności odczytał Jan Bas. Następnie odbyła się dyskusja i przyjęto w głosowaniu sprawozdanie. W drugiej części zebrania przystąpiono do wyboru nowego Zarządu. Zgłaszano propozycje kandydatur do Zarządu, które następnie poddano pod głosowanie. W skład nowego Zarządu weszli: Jan Adamów - przewodniczący, Tadeusz Bas - za-ca przewodniczącego, Barbara Górniak - sekretarz, Marcin Horbacz - skarbnik, Jan Bas - członek Zarządu, Marek Jaskulski - członek Zarządu, Andrzej Marcinów - członek Zarządu, Stanisław Niedźwiedź - członek Zarządu, Stanisław Sobuś - członek Zarządu, Franciszek Rokosz - członek Zarządu, Marcin Bas - członek wspierający.

8 Grupa inicjatywna w składzie: Barbara Górniak, Michał Michalczyszyn, Jan Bas i Zbigniew Harbuz zorganizowała pierwsze spotkanie z udziałem księdza proboszcza parafii Sielsko - Krzysztofa Frydrycha, które odbyło się dn. 23 lutego 2002 r. na plebanii w Sielsku. Postanowiono zorganizować zjazd mieszkańców Kuropatnik. Zrodził się też pomysł wykonania i postawienia pomnika dla naszych rodaków pomordowanych w Kuropatnikach oraz wykonania tablicy upamiętniającej śp. ks. Franciszka Jastrzębskiego, byłego proboszcza parafii w Kuropatnikach, od sierpnia 1945 roku proboszcza parafii Sielsko. W celu zintegrowania społeczności Kresowian postanowiono założyć Stowarzyszenie Kresowian z Kuropatnik.

9 Działanie na rzecz podtrzymywania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Kresowian poprzez organizowanie zjazdów mieszkańców Kuropatnik i współpracę z młodzieżą szkolną i społeczeństwem Sielska. Krzewienie i podtrzymywanie tradycji chrześcijańskich i narodowych poprzez postawienie pomnika ku czci naszych rodaków pomordowanych w Kuropatnikach oraz wykonanie tablicy upamiętniającej śp. ks. Jastrzębskiego. Organizowane są również Msze Św. w rocznice mordów. Nawiązanie kontaktu i współpracy z parafią w Brzeżanach uwzględniając remont kościoła w Kuropatnikach. Zebranie materiałów o losach mieszkańców Kuropatnik-Seńkowa, którzy zostali wywiezieni na Sybir (10 luty 1940r.). Organizowanie wycieczek do Brzeżan, Kuropatnik i innych miejscowości na Kresach. Wyrażanie opinii w sprawach społeczno-samorządowych. Współpraca z innymi organizacjami. Przyczynianie się do podejmowania inicjatyw społecznych oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji. Realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia.

10 Wieś Kuropatniki położona jest w powiecie Brzeżany, województwo Tarnopol, obecnie na terenie zachodniej Ukrainy. Przed 1945 rokiem ziemie te nosiły nazwę Wschodniej Galicji. Wieś składa się z czterech części: Szołomków, Wygnanka, wieś (centrum) i Seńków. Kuropatniki graniczą z Baranówką, Byszkami, Potokiem i Kozówką.

11 Wieś Kuropatniki została założona około 1390 roku nad rzeką Ceniówką (dopływ Złotej Lipy) w odległości około 10 km od Brzeżan przez hrabiów Kuropatnickich. Mieszkańcy wyznania rzymsko-katolickiego należą do parafii w Brzeżanach. Rejon ten przeżywał najazdy tatarskie i kozackie w latach W wyniku tych najazdów Kuropatniki zostały zniszczone w około 85% (rejestr sądu we Lwowie). Po wielkich staraniach otrzymano pozwolenie na budowę kościoła w Kuropatnikach, którą ukończono w 1892 r. W tym samym roku nastąpiła konsekracja kościoła pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Konsekracji dokonał ks. biskup Puzyna. Parafię obsługiwali księża z Brzeżan. W 1896 roku parafię objął pierwszy proboszcz ksiądz Marceli Zawodowski, który rozpoczął również pracę z wiernymi z Byszek, Potoka i Koniuch. Ksiądz Marceli Zawodowski, pierwszy proboszcz w Kuropatnikach w latach

12 Beniamin Zachacz KL. 2c


Pobierz ppt "W dniu 26 sierpnia odbył się w Sielsku zjazd kresowian pod nazwą "Powrót do korzeni", w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy powiatu łobeskiego, mieszkańcy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google