Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prasa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prasa."— Zapis prezentacji:

1 Prasa

2 Prasa drukowana to ogół gazet i czasopism
to środek masowego przekazu, w którym informacje zamieszczane są w postaci tekstu i obrazu.

3 PRASA GAZETY CZASOPISMA TABLOID
publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod nie zmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę. Potocznie za czasopisma uważa się publikacje od tygodnika wzwyż, te wydawane częściej nazywamy gazetami. sensację, afery i skandale ceni bardziej niż rzetelną informację. Artykuły są zazwyczaj bardzo krótkie, opatrzone dużą ilością fotografii. Zdjęcia zdecydowanie dominują nad tekstem. Tabloidy nazywane są także: bulwarówkami lub brukowcami rodzaj wydawnictwa ciągłego, czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie - w rozumieniu wszystkich dni roboczych.

4 Co znaczy słowo gazeta? Pochodzenie słowa gazeta nie jest do końca jasne. Wywodzi się przypuszczalnie z włoskiego gaza, dla określenia drobnej monety, za którą nabywano dzienniki w średniowiecznej Wenecji. Gaza oznacza też srokę, którą w charakterze logo często umieszczano w dziennikach włoskich. Być może źródło słów gazety to hebrajskie izgard, tłumaczone jako herold, goniec, zwiastun.

5 Przykładowe tytuły gazet

6 Czasopismo Periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod nie zmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.

7 Przykładowe tytuły czasopism

8 Budowa czasopisma

9 Karta tytułowa Tytulatura Metryka czasopisma – zwana stopką redakcyjną Teksty – gatunki dziennikarskie: artykuły, wiadomości, sprawozdania, listy do redakcji, reportaż, recenzja itp. Spis treści – znajduje się w każdym zeszycie czasopisma

10 Karta tytułowa Karta tytułowa – pierwsza strona karty tytułowej zawierająca tytulaturę Tytulatura - zawiera: tytuł i dodatki do tytułu, nazwę instytucji sprawczej, określenie częstotliwości, adres wydawniczy

11 Stopka redakcyjna To informacja o składzie redakcji, adresie, telefonie, itp. Stopka jest wyodrębniona graficznie i umieszczana zwykle u dołu ostatniej kolumny czasopisma. Stopką redakcyjną (wydawniczą) nazywa się także dane wydawnicze i drukarskie, znajdujące się zwykle na odwrocie strony tytułowej lub na końcu książek. W stopce redakcyjnej mogą też znaleźć się informacje na temat praw autorskich wydawnictwa

12 Przykładowa stopka redakcyjna
Redakcja WYDAWCA: Nowa Era Sp. z o.o. ADRES: Aleje Jerozolimskie 146 D, Warszawa tel. 22) 570 25 80   Redaktor naczelna pisma:   Małgorzata Węgrzecka tel.(022) 570 24 30  Grafik:   Marta Krzywicka   Asystentka redakcji: Magdalena Król  tel.(022)    Marketing: Zuzanna Gałuszkatel (022)570 26 27   Redaktor strony www: Karol Prokorym tel        Współpraca:   Redakcja Ksztatcenia Zintegrowanego       

13 BUDOWA PISMA

14 kolumna <strona, stronica gazety, czasopisma>.
szpalta <pewna liczba wierszy, dostosowana do wysokości kolumny, stanowiąca kolumnę lub jej część; strony czasopisma, książki z wydrukowanym na nich tekstem. Każda strona (kolumna) gazety podzielona jest pionowo w szpalty. Ilość i szerokość szpalt w redakcyjnej i ogłoszeniowej części gazety może być różna>. layout <szablon, wzorzec, stały układ kompozycyjny strony publikacji (także okładki i obwoluty), powtarzający się we wszystkich kolejnych numerach danego czasopisma, narzucający publikacji unikalny charakter i wyróżniający spośród innych pozycji tytułowych. W jego skład wchodzą m.in.: wielkość marginesów, krój i wielkość pisma, kolorystyka całości, elementy graficzne powtarzające się w całym piśmie, artykule inne stałe i niezmienne szczegóły>.

15

16 szpalta kolumna kolumna

17 Budowa artykułu

18 Tytuł Nagłówek LID Śródtytuł
<napis umieszczony nad tekstem; górna, wyodrębniona, tytułowa część pierwszej kolumny czasopisma>. LID (ang. lead) to część artykułu lub informacji prasowej (zazwyczaj pierwszy akapit tekstu), wyróżniona graficznie grubszą czcionką lub kursywą. Lid jest skrótem informacji, omówieniem komunikatu, jak również zachętą do dalszej lektury>. Śródtytuł

19 REDAKCJA

20 redaktor naczelny <odpowiada za całość czasopisma (dziennika lub innego periodyku). Osoba odpowiadająca za kształt oraz zawartość czasopisma. Redaktor naczelny kieruje także pracą zespołu dziennikarzy, często odpowiadając także za ich przyjmowanie i zwalnianie>. dziennikarz <osoba zajmująca się przygotowywaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji, internecie>. sekretarz redakcji <organizuje pracę całej redakcji, zatwierdza do druku wszystkie strony. Utrzymuje także kontakt z czytelnikami, odpowiadając na ich listy, meile>. łamacz <osoba zajmująca się tworzeniem obrazu strony, umiejętnie łączy tekst i grafikę (zdjęcia, obrazki), by powstał spójny, estetycznie wyglądający obraz, mieszczący się na stronie>. korektor <osoba czytająca próbne odbitki drukarskie, robiąca ich korektę, czyli poprawiająca błędy>. stopka redakcyjna <miejsce, w którym imiennie wymienione są osoby tworzące gazetę. Oprócz nazwisk dziennikarzy w stopce redakcyjnej znaleźć możemy także telefon kontaktowy do redakcji oraz adres www>.

21 chochlik drukarski <figlarny (ale i złośliwy) duszek, sprawca błędów, które przeszły niezauważone przez sito korekty i ujawniły się dopiero w gotowej publikacji poligraficznej, kiedy to na usunięcie ich jest już za późno i trzeba ogłaszać sprostowanie lub drukować erratę (poprawkę). Do ulubionych zabaw chochlika należy przestawianie liter w nazwiskach tak, aby brzmiały one szczególnie obraźliwie, tworzenie nieistniejących adresów pocztowych, podmienianie cen produktów, godzin pracy, dat, numerów stron itp., fałszowanie danych technicznych, zamienianie miejscami podpisów pod zdjęciami, ukrywanie nazwisk autorów itd>. kaczka dziennikarska <wiadomość nieprawdziwa, zmyślona, plotka>.

22 Jedną z najważniejszych funkcji tekstów publicystycznych jest przekazywanie informacji. Informowanie natomiast to nic innego jak prezentacja faktów.

23 Fakty są stałe, zmieniają się opinie na ich temat.
Fakt jest informacją o tym, co zaszło lub zachodzi w rzeczywistości, np. o jakimś zdarzeniu, zjawisku, stanie rzeczy. Informacja ta pozbawiona jest uwag, ocen, komen­tarzy autora. W piątek poprzedzający Dzień Papieski w Warszawie, Krakowie i innych miastach Polski rozpoczęły się kwesty i konferencje poświęcone papieskiemu nauczaniu. Wolon­tariusze zbierali pieniądze na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. OPINIA Opinia to sąd, przekonanie, pogląd na jakiś temat. Jest to komedia romantyczna nawiązująca do tradycji francuskiego kina, ale pozba­wiona lekkości, dowcipu i elegancji. Co prawda film zaczyna się zabawnie, ale potem jest coraz bardziej schematycznie i nudno. Gatunkiem, którego głównym celem nie jest prezentowanie faktów, lecz opinii, jest felieton. Fakty są tu tylko punktem wyjścia do refleksji autora nad docierającymi do niego problemami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi, politycznymi. Autor felietonu koncentruje się na krytycznej ocenie tego, co wokół niego się dzieje. Stara się, często przez żartobliwy i satyryczny ton, dotrzeć do czytelnika. Zapamiętaj! Fakty są stałe, zmieniają się opinie na ich temat.


Pobierz ppt "Prasa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google