Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prasa. Prasa drukowana to ogół gazet i czasopism to środek masowego przekazu, w którym informacje zamieszczane są w postaci tekstu i obrazu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prasa. Prasa drukowana to ogół gazet i czasopism to środek masowego przekazu, w którym informacje zamieszczane są w postaci tekstu i obrazu."— Zapis prezentacji:

1 Prasa

2 Prasa drukowana to ogół gazet i czasopism to środek masowego przekazu, w którym informacje zamieszczane są w postaci tekstu i obrazu.

3 PRASA CZASOPISMACZASOPISMA GAZETY publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod nie zmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę. Potocznie za czasopisma uważa się publikacje od tygodnika wzwyż, te wydawane częściej nazywamy gazetami. rodzaj wydawnictwa ciągłego, czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie - w rozumieniu wszystkich dni roboczych. TABLOID sensację, afery i skandale ceni bardziej niż rzetelną informację. Artykuły są zazwyczaj bardzo krótkie, opatrzone dużą ilością fotografii. Zdjęcia zdecydowanie dominują nad tekstem. Tabloidy nazywane są także: bulwarówkami lub brukowcami

4 Co znaczy słowo gazeta? Pochodzenie słowa gazeta nie jest do końca jasne. Wywodzi się przypuszczalnie z włoskiego gaza, dla określenia drobnej monety, za którą nabywano dzienniki w średniowiecznej Wenecji. Gaza oznacza też srokę, którą w charakterze logo często umieszczano w dziennikach włoskich. Być może źródło słów gazety to hebrajskie izgard, tłumaczone jako herold, goniec, zwiastun.

5 Przykładowe tytuły gazet

6 Czasopismo Periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod nie zmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.

7 Przykładowe tytuły czasopism

8 Budowa czasopisma

9 Karta tytułowa Tytulatura Metryka czasopisma – zwana stopką redakcyjną Teksty – gatunki dziennikarskie: artykuły, wiadomości, sprawozdania, listy do redakcji, reportaż, recenzja itp. Spis treści – znajduje się w każdym zeszycie czasopisma

10 Karta tytułowa Karta tytułowa – pierwsza strona karty tytułowej zawierająca tytulaturę Tytulatura - zawiera: tytuł i dodatki do tytułu, nazwę instytucji sprawczej, określenie częstotliwości, adres wydawniczy

11 Stopka redakcyjna To informacja o składzie redakcji, adresie, telefonie, itp. Stopka jest wyodrębniona graficznie i umieszczana zwykle u dołu ostatniej kolumny czasopisma. Stopką redakcyjną (wydawniczą) nazywa się także dane wydawnicze i drukarskie, znajdujące się zwykle na odwrocie strony tytułowej lub na końcu książek. W stopce redakcyjnej mogą też znaleźć się informacje na temat praw autorskich wydawnictwa

12 Przykładowa stopka redakcyjna Redakcja WYDAWCA: Nowa Era Sp. z o.o. www.nowaera.pl ADRES: Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa tel. 22) 570 25 80 www.swierszczyk.pl e-mail: swierszczyk@swierszczyk.pl Redaktor naczelna pisma: Małgorzata Węgrzecka tel.(022) 570 24 30 Grafik: Marta Krzywicka Asystentka redakcji: Magdalena Król tel.(022)5702431 Marketing: Zuzanna Gałuszkatel (022)570 26 27 Redaktor strony www: Karol Prokorym tel.601481919 Współpraca: Redakcja Ksztatcenia Zintegrowanego

13 BUDOWA PISMA

14 kolumna. szpalta. layout.

15

16 kolumna szpalta

17 Budowa artykułu

18 Nagłówek. LID (ang. lead) to część artykułu lub informacji prasowej (zazwyczaj pierwszy akapit tekstu), wyróżniona graficznie grubszą czcionką lub kursywą. Lid jest skrótem informacji, omówieniem komunikatu, jak również zachętą do dalszej lektury>. Tytuł Śródtytuł

19 REDAKCJA

20 redaktor naczelny. dziennikarz. sekretarz redakcji. łamacz. korektor. stopka redakcyjna.

21 chochlik drukarski. kaczka dziennikarska.

22 Jedną z najważniejszych funkcji tekstów publicystycznych jest przekazywanie informacji. Informowanie natomiast to nic innego jak prezentacja faktów.

23 FAK T Fakt jest informacją o tym, co zaszło lub zachodzi w rzeczywistości, np. o jakimś zdarzeniu, zjawisku, stanie rzeczy. Informacja ta pozbawiona jest uwag, ocen, komen­tarzy autora. W piątek poprzedzający Dzień Papieski w Warszawie, Krakowie i innych miastach Polski rozpoczęły się kwesty i konferencje poświęcone papieskiemu nauczaniu. Wolon­tariusze zbierali pieniądze na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. OPI NIA Opinia to sąd, przekonanie, pogląd na jakiś temat. Jest to komedia romantyczna nawiązująca do tradycji francuskiego kina, ale pozba­wiona lekkości, dowcipu i elegancji. Co prawda film zaczyna się zabawnie, ale potem jest coraz bardziej schematycznie i nudno. Gatunkiem, którego głównym celem nie jest prezentowanie faktów, lecz opinii, jest felieton. Fakty są tu tylko punktem wyjścia do refleksji autora nad docierającymi do niego problemami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi, politycznymi. Autor felietonu koncentruje się na krytycznej ocenie tego, co wokół niego się dzieje. Stara się, często przez żartobliwy i satyryczny ton, dotrzeć do czytelnika. Zapamiętaj! Fakty są stałe, zmieniają się opinie na ich temat.


Pobierz ppt "Prasa. Prasa drukowana to ogół gazet i czasopism to środek masowego przekazu, w którym informacje zamieszczane są w postaci tekstu i obrazu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google