Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU –"— Zapis prezentacji:

1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU –
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych E R A Z M U S Projekt „Sądecki Wolontariat Pracowniczy – czas na start !” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE Ewa Lech Nowy Sącz, r.

2 CZYM SĄ DOBRE PRAKTYKI CSR?
Dobre praktyki biznesowe z zakresu CSR to sprawdzone w praktyce działania i programy/ projekty podejmowane przez firmy, które: Dotyczą konkretnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (HR, marketing, produkcja itd.) bądź całej firmy i podnoszą jakość i efektywność jej działań. Są skierowane do jednej lub wielu grup interesariuszy (pracownicy, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itd.) i odpowiadają na ich konkretne potrzeby i/lub oczekiwania. Stanowią innowacyjne podejście do rozwiązania problemu i jednocześnie przynoszą korzyści dla firmy, stanowiąc wartość dodaną dla niej samej bądź społeczeństwa. Są powiązane z misją i wizją firmy, z jej wartościami i ogólną strategią. Mają określone kryteria sukcesu, które są mierzone i weryfikowane, zaś prowadzone działania są udoskonalane w miarę potrzeb. Informacje o nich są łatwe do uzyskania dla wszystkich zainteresowanych stron. Przynoszą korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Są elementem strategii CSRowej firmy (jeżeli firma taką strategię posiada).

3 DZIAŁANIA CSR - DOBRE PRAKTYKI
Obszary działań CSR, najważniejsze z punktu widzenia MSP: Działania adresowane do pracowników. Działania na rzecz środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Działania skierowane do społeczeństwa.

4 DZIAŁANIA CSR SKIEROWANE DO PRACOWNIKÓW – DOBRE PRAKTYKI:
Inicjatywy adresowane do pracowników uwzględniają m.in.: Poprawę warunków pracy. Zwiększenie satysfakcji zawodowej. Równowagę na polu praca-życie prywatne. Równe szanse i różnorodność. Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników. Komunikowanie/informowanie pracowników oraz włączenie ich w proces podejmowania decyzji w firmie. Odpowiedzialne i sprawiedliwe wynagradzanie lub pomoc finansową dla pracowników.

5 Firma dr Eris Podawana przez KE jako przykład polskiej firmy z grupy MŚP tworzącej przyjazne miejsce pracy. Firma prowadzi program szkoleniowy Laboratorium Zarządzania Eris, obejmujący pracowników wszystkich szczebli od pracowników liniowych produkcji po członków Zarządu. W firmie działa Centrum Szkoleniowe Dr Irena Eris, w którym prowadzone są szkolenia zawodowo-rozwojowe dla pracowników, współpracowników i klientów. Firma dofinansowuje naukę w szkołach wyższych. Na terenie firmy działa gabinet lekarski i pielęgniarski. Przeprowadzane są badania okresowe i szczepienia przeciw grypie (finansowane przez firmę). Kobiety dodatkowo mają zapewnioną opiekę ginekologiczną. Linie produkcyjne są specjalnie wyposażone w ergonomiczne krzesła, podnośniki do pakowania kartonów i inne udogodnienia. Pracownicy mogą korzystać z pożyczek, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla siebie i najbliższej rodziny (firma zatrudnia osoby z grupami inwalidzkimi). Pracownicy korzystają ze specjalnych zniżek na usługi w Kosmetycznych Instytutach Dr Irena Eris i w Hotelu SPA Dr Irena Eris w Krynicy Zdroju.

6 „BRE Bank SA” Firma w ramach programu rozwojowego i zarządzania „talentami” organizuje Konkurs BREmba. W programie może wziąć udział osoba, która przepracowała w firmie minimum 2 lata, uzyskała w ocenie rocznej co najmniej AS/AS, czyli „czwórkę” w pięciostopniowej skali i biegle włada językiem angielskim. Najlepsi pracownicy biorą udział w wewnętrznych studiach MBA na koszt banku. Dzięki temu programowi kadra banku jest wysoko wykwalifikowana i bank kształci sobie liderów, co zapewnia mu przewagę konkurencyjną. 

7 Firma kurierska „TNT Express Poland”
W 2002 roku firma podjęła współpracę ze światowym Programem Żywnościowym ONZ. 2003 rok - uruchomiony został  Program Wolontariatu dla pracowników TNT. Firma każdego roku w krajach dotkniętych głodem organizuje trzymiesięczne staże, w ramach których podejmuje pracę 32 wolontariuszy. Wolontariusze zachowują w tym czasie wszystkie prawa pracownicze, w tym wynagrodzenie. W 2007 roku udział w programie wzięli po raz pierwszy Polacy. Polscy wolontariusze pomagali m.in. w Sudanie i Tanzani w czynnościach związanych m.in. z poprawą standardów kuchni szkolnych, udostępnianiem czystej wody pitnej, utrzymaniem higieny i organizacją żywienia. Ponadto brali również udział w akcji edukowania lokalnych społeczności w tym zakresie oraz pomagali przy modernizowaniu infrastruktury.

8 Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy
Program został uruchomiony w czerwcu 2005 roku. Jego celem jest zachęcenie pracowników banku do wspierania swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami różnorodnych przedsięwzięć społecznych. W latach w prace na rzecz innych wolontariusze zaangażowali się prawie 6000 razy, a realizując 439 projektów przepracowali łącznie ponad godzin.

9 Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy
W ramach Programu Wolontariatu wolontariusze Citi Handlowy biorą udział m.in. w następujących projektach: Światowy Dzień Citi dla Społeczności. Wyjazdy integracyjne z wolontariatem. Wolontariat indywidualny. Akcja „Zostań asystentem św. Mikołaja”.

10 DZIAŁANIA CSR NA RZECZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO – DOBRE PRAKTYKI:
Inicjatywy CSR w zakresie ochrony środowiska skupiają się na: Projektowaniu przyjaznych dla środowiska produktów i procesów produkcyjnych. Efektywnym wykorzystywaniu zasobów. Ograniczeniu ilości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń. Stosowaniu “ekologicznej oceny” dostawców w kontekście ich standardów środowiskowych. Informowaniu partnerów biznesowych, klientów i społeczeństwa o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska.

11 „Nowy Styl Group” Firma do produkcji w swoich zakładach stosuje drewno, które pochodzi z kontrolowanej wycinki lasów i posiada Forest Stewardship Certificate (FSC). Produkcja drewnianych elementów odbywa się zgodnie z europejską normą środowiskową ISO Firma ogranicza emisję CO2 - energię cieplną stara się wytworzyć maksymalnie z odnawialnych źródeł wykorzystując odpady i pył drzewny. 99 % emitowanych przez firmę gazów jest poddawane oczyszczaniu. Ścieki przed wpuszczeniem do wód są filtrowane za pomocą wewnętrznej oczyszczalni. Od 2008 roku w firmie działa program edukacji środowiskowej „Bądź Eko-LOGICZNY” skierowany do pracowników, którego celem jest ukształtowanie świadomych, proekologicznych postaw oraz szerzenie przez nich ekologicznej świadomości wśród partnerów biznesowych, kooperantów, a nawet domowników.

12 Firma „Barlinek SA” Producent naturalnych podłóg drewnianych.
Realizuje od 10 lat program marketingu zaangażowanego społecznie „Zasada 1 za 1”, którego celem jest odnowa zasobów leśnych w Polsce. W ramach programu, za każdą zakupioną przez klientów paczkę deski barlineckiej z logo akcji, sadzone jest jedno drzewko. W 2008 r. Barlinecki Las Klientów liczył już ponad 4,75 miliona sztuk. W roku 2008 akcję zapoczątkowano także na Ukrainie i w Rosji. Rozsądne gospodarowanie surowcem – dostarczane do zakładu drewno jest wykorzystywane niemal w 100%, a z reszty kłody powstaje pelet oraz biomasa służąca do wytwarzania energii cieplnej. Zaangażowanie w ochronę środowiska firmy Barlinek S.A. potwierdzają liczne certyfikaty, m.in. Forest Stewardship Council (FSC). Duża produkcja własnej energii cieplnej spowodowała także zmiany w technologii produkcji, czego skutkiem jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, na korzyść odnawialnej.

13 INICJATYWY CSR ADRESOWANE DO SPOŁECZEŃSTWA – DOBRE PRAKTYKI:
Inicjatywy CSR adresowane do społeczeństwa mogą dotyczyć: Wsparcia finansowego lub materialnego lokalnych instytucji użyteczności publicznej. Integracji społecznej i/lub integracji z rynkiem pracy na poziomie społeczności. Poprawy lokalnej infrastruktury. Wsparcia społeczeństwa rozumianego w szerszym kontekście.

14 Koncern kosmetyczny „Avon Cosmetics Polska”
Od 1998 roku Avon prowadzi w Polsce „Wielką Kampanię Życia Avon Kontra Rak Piersi”. Kampania jest częścią światowego programu Fundacji Dla Kobiet Avon Cosmetics Inc. W ramach tej kampanii firma zrealizowała 2 programy: „Różowa Wstążeczka”, „Twoje Pierwsze USG Piersi”. Zrealizowano 20 tys. imprez Avon połączonych z badaniami i udzielaniem porad. Przeprowadzono we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce program - edukacyjny dla dziewcząt - "Różowa Wstążeczka”. Przebadano ponad 50 tys. kobiet. W ramach działań w Polsce przeznaczono na walkę z chorobą ponad 12 milionów złotych!.

15 Koncern kosmetyczny „Avon Cosmetics Polska”
W tym roku w ramach kampanii „Wielka Kampania Życia Avon Kontra Rak Piersi” realizowana jest akcja Adam, mająca na celu zwrócenie uwagi na rolę mężczyzn w profilaktyce raka piersi oraz podkreślenie znaczenia jakie ma dla kobiet miłość, troska oraz wsparcie ze strony płci przeciwnej.

16 Telekomunikacja Polska S.A.
„Telefon do Mamy” to autorski projekt TP realizowany od 2003 r. w ramach programu charytatywnego „Telekomunikacja Polska Dzieciom”. Telefon do Mamy działa na ponad oddziałach, czyli na niemal każdym dziecięcym oddziale szpitalnym w Polsce. Zakłada on udostępnienie dzieciom w szpitalach kolorowych, przyjaznych im aparatów telefonicznych, z których korzystają bezpłatnie dzięki specjalnym kartom telefonicznym, dostarczanym przez TP.

17 Producent wody „Dobrawa”

18 Firma Danone Firma od 2003 r. wdraża „Program Podziel się Posiłkiem”.
Część zysków ze sprzedaży produktów Danone oznaczonych talerzykiem „Podziel się Posiłkiem” firma przekazuje na dożywianie dzieci. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w szkołach podstawowych na zlecenie Danone i Banków Żywności (MillwardBrown 2009) 170 tysięcy dzieci cierpi z powodu niedożywienia, a ponad 70 tys. dzieci je tylko to, co dostanie w szkole. Trzy filary programu „Podziel się Posiłkiem”: POMOC – firma przekazuje pieniądze i żywność. WSPARCIE – firma przekazuje pieniądze na dobre pomysły. DZIAŁANIA – firma przekazuje pieniądze i dobre pomysły.

19 Firma Danone Dotychczas, w ramach Programu „Podziel się Posiłkiem”, do najbardziej potrzebujących dzieci w Polsce trafiło ponad 9 milionów posiłków. 24-25 września Ogólnopolska Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem. Listopad inauguracja kolejnej edycji Programu Grantowego Danone "Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”.

20 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google