Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONTER KADŁUBÓW OKRĘTOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONTER KADŁUBÓW OKRĘTOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 MONTER KADŁUBÓW OKRĘTOWYCH
WERSJA DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

2 MONTER KADŁUBÓW OKRĘTOWYCH
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: MONTER KADŁUBÓW OKRĘTOWYCH Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 721[02] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że monter kadłubów okrętowych: 1. Wykonuje i montuje elementy konstrukcji i zbrojenia kadłuba statków (konstrukcji przestrzennej statku, nadającej mu kształt zewnętrzny oraz zapewniającej pływalność). 2. Przeważnie pracuje w dużych halach, gdzie narażony jest na hałas, zanieczyszczenia pyłami, dymem i gazami spawalniczymi. Praca na pochylni odbywa się na wolnym powietrzu, w związku z tym narażony jest na różne warunki atmosferyczne (latem – żar słońca, wiosną i jesienią – deszcze, zimą – śnieg). 3. Może pracować na bardzo dużych wysokościach. 4. W trakcie pracy współpracuje z pomocnikami oraz z innymi specjalistami zatrudnionymi przy budowie statku. 5. Zwykle pracuje osiem godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

5 NA WESOŁO Polski statek podpływa do afrykańskiego portu. Marynarz rzuca linę cumowniczą na brzeg, krzycząc do miejscowego, stojącego na nabrzeżu: – Trzymaj linę! Miejscowy nie rozumie. Polak znów rzuca cumę krzycząc: Miejscowy stoi bez ruchu. Polak pyta: – Mówisz po polsku? Cisza. – Parlez vous francais? – Sprechen Sie Deutsch? – Do you speak English? – Yes, I do. – No to trzymaj linę! Na budowie statku robotnicy rzucają monetą: – Jak wypadnie reszka, to gramy w karty, a jak orzeł, to idziemy spać. – A jak stanie na sztorc? – No to wtedy trudno, weźmiemy się do roboty. Powrót

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Trasowanie, czyli wyznaczanie na powierzchni obrabianego metalu linii i punktów, wg których będzie dokonywana jego obróbka. Ręczne, półautomatycznie i automatycznie cięcie gazowe i gazowo-elektryczne blach wykorzystywanych do budowy kadłubów okrętowych. Gięcie na zimno i na gorąco blach i profili stosowanych w budowie statków. Szlifowanie i wycinanie elementów z blach stosowanych do budowy kadłubów statków. Przygotowywanie i stosowanie oprzyrządowania do prefabrykacji, montażu i transportu konstrukcji okrętowych. Montowanie różnych zespołów konstrukcyjnych, sekcji, uzbrojenia kadłuba. Prostowanie konstrukcji okrętowych. Remontowanie konstrukcji okrętowych. Przygotowywanie pochylni, wyciągów i doków do montażu kadłuba. Wydawanie narzędzi i zespołów konstrukcyjnych z magazynu lub placu składowego.

7 Rozpoznawanie zagrożenia dla zdrowia lub życia wynikające z wykonywanej pracy i wskazywanie sposobów ich usunięcia. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia. Rozróżnianie i odczytywanie rysunków technicznych: wykonawczych, złożeniowych, zestawieniowych, montażowych, zabiegowych, operacyjnych, dotyczących budowy okrętów. Scharakteryzowanie materiałów metalowych, stosowanych przy budowie statku. Dokonywanie pomiarów elementów konstrukcji kadłuba. Posługiwanie się Polskimi Normami, dokumentacją techniczną, stosowaną przy budowie statku. Rozróżnianie głównych elementów konstrukcyjnych statku. Dobieranie materiałów, parametrów i technik do spawania ręcznego oraz podłączanie podstawowego urządzenia. Układanie spoin montażowych, czyli łączenie ze sobą dwóch elementów blach poprzez pospawanie. Określanie zadań poszczególnych wydziałów stoczni. Scharakteryzowanie znaków i symboli traserskich oraz posługiwanie się narzędziami w trakcie trasowania. Praca własna… Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 Stosowanie narzędzi do cięcia gazowego, ukosowania krawędzi, gięcia blach i profili.
Układanie spoin montażowych i spoin krótkich. Wykonywanie montażu gretingów, schodni, systemów rurociągów. Scharakteryzowanie urządzeń do wodowania statku. Określanie czynników, powodujących korozję kadłuba. Wykonywanie konserwacji wyposażenia kadłuba okrętowego. Zaplanowanie kolejności czynności remontowych, demontażu i montażu elementów kadłuba. Zastosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska podczas remontu kadłuba statku. I wiele innych… Na wesoło Praca własna… Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

9 NA WESOŁO Monter trzyma w ręku szczotkę do czyszczenia, stoi na drabinie i czyści ostatni fragment burty statku. Nagle podchodzi do niego pomocnik i pyta: – Szefie, mocno się pan trzyma szczotki? – No mocno, a co? – No to zabieram drabinę… ONZ do wszystkich krajów świata rozesłało ankietę następującej treści: „Proszę uczciwie odpowiedzieć na pytanie, jak, pani/pana zdaniem, należy pokojowo rozwiązać problem niedostatku żywności w wielu krajach na świecie”. Ankieta okazała się totalną porażką, ponieważ: 1. W Afryce nikt nie wiedział, co to jest żywność. 2. W Europie Wschodniej nikt nie wiedział, co to jest uczciwość. 3. W Europie Zachodniej nikt nie wiedział, co to jest niedostatek. 4. W Chinach nikt nie wiedział, co to jest własne zdanie. 5. Na Bliskim Wschodzie nikt nie wiedział, co to jest pokojowe rozwiązanie problemu. 6. W Ameryce Południowej nikt nie wiedział, co to znaczy "proszę". 7. W Stanach Zjednoczonych nikt nie wiedział, że są jakieś inne państwa na świecie. Powrót

10 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie montera kadłubów okrętowych niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis rysiki traserskie, punktaki narzędzia wykorzystywane do trasowania powierzchni, to jest wyznaczania linii i punktów, wg których będzie dokonywana ich obróbka (cięcie, szlifowanie, wiercenie) palniki do spawania i cięcia urządzenia techniczne, przeznaczone do wytwarzania wysokich temperatur poprzez spalanie gazu, stosowane do łączenia elementów metalowych lub do przecinania ich reduktory tlenowe i acetylenowe redukują, czyli zmniejszają ciśnienie przepływającego przez nie gazu spawalniczego butle gazowe są używane do przechowywania gazów pod dużym ciśnieniem szlifierki urządzenie umożliwiające szlifowanie powierzchni metalowych młotki różnej wielkości, stosowane są przez monterów do trasowania powierzchni, zginania blach pilniki przyrządy do ręcznej obróbki powierzchni metalu wiertarki narzędzia elektryczne wykorzystywane do robienia otworów w blachach stalowych rękawice robocze, ubranie robocze środki stosowane przez pracowników do indywidualnej ochrony przed niekorzystnymi oddziaływaniami i zagrożeniami występującymi w miejscu pracy

11 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie montera kadłubów okrętowych, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1 Czy jesteś cierpliwy? 2 Czy nie masz skłonności do bałaganiarstwa? 3 Czy potrafisz przez dłuższy czas (np. 2 godziny) skoncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności? 4 Czy Twoją mocną stroną jest sprawność rąk i w związku z tym potrafisz zręcznie i szybko wykonywać różne czynności przy ich użyciu? 5 Czy nie masz lęku wysokości? 6 Czy jesteś odporny na długotrwały wysiłek fizyczny i mógłbyś np. przez dwie godziny (z przerwami) podawać cegły ważące 1,5 kg? 7 Czy masz zainteresowania typowo techniczne? 8 Czy masz dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną i patrząc np. na rysunek techniczny jesteś w stanie wyobrazić sobie to, co on przedstawia? 9 Czy jesteś spostrzegawczy? 10 Czy masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie i potrafisz nawiązać kontakt z innymi ludźmi? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

13 Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

14 NA WESOŁO Rok Po morzu płynie sobie statek piracki straszliwego kapitana Rudobrodego. Nagle na horyzoncie pojawia się statek towarowy. Majtek woła z bocianiego gniazda: – Kapitanie, brytyjski statek towarowy na horyzoncie! – Dobra jest! Podajcie mi szybko moją czerwoną koszulę! Kapitan wkłada koszulę, piraci dokonują abordażu, a potem straszliwej rzezi – i statek jest ich. Następnego dnia sytuacja się powtarza. Kapitan znowu zakłada swoją koszulę. Po kilku takich akcjach jeden z marynarzy pyta: – Kapitanie, dlaczego za każdym razem przed abordażem zakłada pan tę czerwoną koszulę?! – Bo jak napadamy na statek, to mogą mnie przecież zranić, a na czerwonej koszuli nie widać krwi. A gdy nie widać, że kapitan jest ranny, to duch załogi nie upada, no i wszyscy walczą jak tygrysy! W tej chwili słychać głos majtka: – KAPITANIE! 12 brytyjskich okrętów wojennych na horyzoncie! – OK! Podajcie mi szybko moje brązowe spodnie! Powrót

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie montera kadłubów okrętowych, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy test zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

16 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz problemy z widzeniem barw? 2 Czy chorujesz na padaczkę? 3 Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 4 Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5 Czy masz lęk wysokości? 6 Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz poleceń osób stojących w pobliżu? 7 Czy chorowałeś ostatnio na przewlekłe choroby płuc lub oskrzeli? 8 Czy masz wadę serca, która uniemożliwia Ci wykonywanie ciężkich prac fizycznych? 9 Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk, np. na reumatyzm?

17 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie montera kadłubów okrętowych. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

18 NA WESOŁO Zatonął duży pasażerski statek rejsowy. Z katastrofy ocalało tylko małżeństwo Szkotów. – Już nic gorszego nie mogło nas spotkać. Straciliśmy cały bagaż! – Mogło być gorzej. Zamierzałem kupić bilety powrotne! Dwaj chłopcy stoją nad brzegiem morza i obserwują zbliżający się do portu statek. – To szkocki statek – odzywa się pierwszy. – Skąd wiesz? – pyta drugi. – To jasne. Nie leci za nim żadna mewa. Powrót

19 Kształcenie w zawodzie montera kadłubów okrętowych
Aby pracować w zawodzie montera kadłubów okrętowych, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum wybrać dwuletnią zasadniczą szkołę zawodową. 1.2. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym (np. technik budownictwa okrętowego), a po uzyskaniu matury podjąć naukę na uczelni wyższej, na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, oceanotechnika. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w zasadniczej szkole zawodowej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu montera kadłubów okrętowych. Zasadnicze szkoły zawodowe przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18-roku życia.

20 Kształcenie w zawodzie montera kadłubów okrętowych
Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu montera kadłubów okrętowych? W ramach modułu: 3.1. Techniczne podstawy zawodu: posługiwania się w umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, odwzorowywania części maszyn, doboru materiałów okrętowych, obróbki ręcznej i pomiarów warsztatowych. 3.2. Podstawy budowy okrętów: umiejętności z zakresu posługiwania się podstawowym specjalistycznym słownictwem związanym z okrętownictwem, wykonywania i czytania rysunku okrętowego, wykonywania prac spawalniczych oraz planowania prac dotyczących produkcji. 3.3. Technologia budowy kadłuba okrętowego: umiejętności trasowania, wykonywania i montowania elementów kadłuba okrętowego, montażu wyposażenia ślusarskiego i przygotowania statku i pochylni do wodowania. 3.4. Technologia remontu kadłuba okrętu: umiejętności konserwacji i remontu kadłuba okrętu.

21 Kształcenie w zawodzie montera kadłubów okrętowych
Z jakich podręczników będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu montera kadłubów okrętowych? Przykładowe: Doerffer J.: Technologia budowy kadłubów okrętowych, WM, Gdańsk 1969. Maksymowicz A.: Rysunek zawodowy dla szkół zasadniczych, WSiP,1999. Misiur L.: Spawanie gazowe i elektryczne, WSiP, 1991. Palasik L.: Monter kadłubowy, WM, Gdańsk 1969.

22 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie montera kadłubów okrętowych. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie; przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych; rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie; i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło

23 NA WESOŁO Powrót Ksiądz podczas mszy w kościele:
– Małżeństwo to tak, jakby dwa okręty spotkały się w porcie. Jeden z mężczyzn odzywa się szeptem do kolegi: – To ja chyba trafiłem na okręt wojenny. Statek pasażerski przepływa obok maleńkiej wysepki, na której brzegu skacze, wymachując rękami, długowłosy, brodaty mężczyzna, odziany w strzępy ubrania. – Co to za człowiek? – pyta kapitana jeden z pasażerów. – To jakiś psychopata! Od dziesięciu lat, gdy tędy przepływamy, on skacze i macha nam jak starym znajomym. Powrót

24 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie montera kadłubów okrętowych są: pomocnik montera, monter konstrukcji kadłubowych, kowal okrętowy (po przeszkoleniu uzupełniającym), obsługujący ciągi potokowe sekcji, traser (po dodatkowym przeszkoleniu uzupełniającym), monter ślusarskiego wyposażenia kadłuba, pracownik magazynów międzyoperacyjnych i kompletujących. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować monter kadłubów okrętowych, są: blacharz okrętowy, spawacz (po zdobyciu odpowiednich uprawnień), monter rurociągów okrętowych, monter konstrukcji stalowych, ślusarz. Monter kadłubów okrętowych może poszukiwać pracy w stoczniach na wydziałach obróbki kadłubowej, prefabrykacji i montażu kadłuba okrętowego, wyposażenia kadłuba, ślusarniach stoczniowych, w magazynach, na placach składowych, narzędziowniach, w przedsiębiorstwach produkujących spawane konstrukcje stalowe, na pochylniach, podnośnikach, w dokach, w kadłubowniach stoczni remontowej. Może także prowadzić własną firmę.

25 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie montera kadłubów okrętowych? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z monterami kadłubów okrętowych, pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

26 NA WESOŁO Przychodzi mama Jasia do biura pośrednictwa pracy, żeby synowi robotę jaką załatwić: – Pani, nie byłoby dla Jasia jakieś roboty, bo chłopak się marnuje pod sklepem... – A co Jasiu potrafi? – No spawać umie, zawodówkę skończył... – A to mamy: montera kadłubów okrętowych, 4000 na rękę... – Pani kochana! Toć przecież Jasiu cały czas po pracy będzie pod sklepem siedział, jak tyle pieniędzy zarobi... A za mniej nie ma? – No jest jeszcze – pomocnik montera, 3000 na rękę.... – No ale 3000? Też za dużo… A tak za złotych to coś by się nie znalazło? – Hmmm... To by Jasio musiał studia skończyć… Powrót

27 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Inżynieria materiałowa (http://www.sigma-not.pl). Mechanik (http://www.mechanik.media.pl). Przegląd spawalnictwa (http://www.pspaw.ps.pl/). Nasze morze (http://www.naszemorze.com.pl/). Czas Morza (http://zmigm.org.pl/czasmorza/czas_morza_41.pdf). Eurologistyk (http://www.eurologistics.pl).

28 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Monter kadłubów okrętowych (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php, 12 kwietnia 2010). Podstawa programowa kształcenia w zawodzie monter kadłubów okrętowych, MEN, Warszawa, Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler z dnia (Dz.U. Nr 62, poz. 439.). Kuligowska B., Giemza J., Drzewowski W.: Modułowy program nauczania. Monter kadłubów okrętowych 721[02], MEN, Warszawa 2006. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Monter kadłubów okrętowych, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 2003 (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_ZSZ/monter_kadlubow_okretowych.pdf, stan na: 12 kwietnia 2010). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss

29 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Na wesoło

30 NA WESOŁO Powrót Majster zatrzymuje swojego pomocnika i pyta:
– Kowalski dlaczego ty nosisz po jednej rurze, a Nowak po dwie? – Bo to jest leń, nie chce mu się dwa razy chodzić. Komisja wojskowa przyjmuje rekruta. – Malinowski, do jakiej formacji chcielibyście wstąpić? – Do marynarki – odpowiada mężczyzna. – Pływać umiecie? – A co, okrętów nie macie? Powrót

31 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "MONTER KADŁUBÓW OKRĘTOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google