Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 311[38] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że technik transportu kolejowego: 1. Organizuje i nadzoruje przewóz pasażerów i towarów oraz odprawy osób i przesyłek. Prowadzi marketing usług kolejowych. Organizuje ruch kolejowy i prace manewrowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami i taryfami posługując się sprzętem informatycznym i sprzętem łączności. Kieruje pracami na bocznicy kolejowej i w wewnętrznej sieci kolejowej zakładu przemysłowego w zakresie transportu materiałów pomiędzy poszczególnymi wydziałami.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

5 NA WESOŁO Powrót Kolejarze rzucają monetą:
– Jak wypadnie reszka, to gramy w karty – mówi jeden. – Jak wypadnie orzeł, to idziemy spać – mówi drugi. – A jak stanie na sztorc? – Trudno, pech to pech, wtedy zabieramy się do roboty... Na dworcu mała dziewczynka zgubiła w tłumie ojca. Podchodzi więc do kolejarza i pyta: – Czy nie widział pan gdzieś tatusia bez takiej dziewczynki jak ja? Powrót

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Wykonywanie i opracowywanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem ruchu, odpraw osób i przesyłek. Prowadzenie reklamy i akwizycji usług przewozowych. Doskonalenie pracy wszystkich rodzajów stacji kolejowych. Prowadzenie, organizowanie i nadzorowanie ruchu na wyznaczonych posterunkach ruchu i przyległych szlakach kolejowych. Regulowanie rozmieszczenia wagonów towarowych w obrębie nadzorowanego obszaru sieci kolejowej. Kierowanie gospodarką wagonami towarowymi i osobowymi na stacji kolejowej. Nadzorowanie i operatywne koordynowanie pracy stacji kolejowej. Nadzorowanie nadawania i wydawania przesyłek bagażowych, ekspresowych i towarowych oraz użytkowania wagonów towarowych na torach stacyjnych i bocznicach. Kierowanie gospodarką urządzeń ładunkowych oraz nadzorowanie pracy ładunkowej. Kierowanie pracą sieci na stanowiskach ruchowych i handlowo-przewozowych. Opracowywanie operatywnych planów pracy rozrządowej z wykorzystaniem otrzymanych analiz ruchu pociągów oraz planu obsługi stacji i planu przemieszczania wagonów. Posługiwanie się urządzeniami informatycznymi w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w transporcie kolejowym. Organizowanie prac oraz kierowanie pracą brygady roboczej i robotami na stacji bądź bocznicy kolejowej, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Możliwość prowadzenia prac w jednostkach naprawczych zmechanizowanych służb drogowych (pociągi naprawcze) oraz wykonywanie prac w zespołach terenowych jednostek badawczych kolejnictwa.

7 Udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
Posługiwanie się aktami prawnymi i przepisami regulującymi transport kolejowy w celu rozwiązania zaistniałych problemów. Odczytywanie oznakowań na wagonach kolejowych. Rysowanie przekrojów poprzecznych i podłużnych drogi kolejowej. Rysowanie schematycznych planów stacji kolejowych. Przygotowanie w formie elektronicznej dokumentacji technicznej z wypełnionych czynności służbowych oraz prowadzenie korespondencji służbowej. Kontrolowanie wagonów w składzie pociągu pod względem technicznym i handlowym. Obliczanie prędkości maksymalnej, technicznej i handlowej pojazdów trakcyjnych. Wypełnianie kart pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów. Rozróżnianie sygnalizatorów przytorowych stosowanych w PKP. Nadawanie odpowiednich sygnałów przy wyprawianiu i przepuszczaniu pociągów. Nadawanie komunikatów dla podróżnych w pociągu i na stacji. Określanie czasu niezbędnego do opracowania wykresu ruchu pociągów i rozkładu jazdy. Stosowanie sygnałów łączności podczas pracy manewrowej. Zamykanie torów i prowadzenie ruchu podczas zamknięć. Kierowanie pracą drużyny konduktorskiej. Przygotowywanie dokumentów przewozowych i ustalanie należności za przewóz towarów. Organizowanie i prowadzenie załadunku i rozładunku wagonów towarowych. Posługiwanie się językiem obcym w przekazie ustnym i pisemnym z obcokrajowcami. I wiele innych… Na wesoło Praca własna… Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe, niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 NA WESOŁO Małżonkowie wpadają na dworzec kolejowy i co sił biegną na peron. Niestety, pociąg już odjechał. Mąż odwraca się do żony i krzyczy: – Gdybyś się tak nie guzdrała, to byśmy zdążyli! – Gdybyś mnie tak nie poganiał, to byśmy krócej czekali na następny! Kowalski do kolegi: – Moja rodzina przeżyła ostatnio katastrofę kolejową. – Co się stało? – Teściowa przyjechała do nas pociągiem. Powrót

9 Podstawowe narzędzia pracy
Do pracy w zawodzie technika transportu kolejowego niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis zestaw komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym wspomaga realizację procesu przewozowego na kolei kasa fiskalna urządzenie służące do rejestracji sprzedaży biletów kolejowych i zarządzania nią kalkulator przyrząd do wykonywania podstawowych operacji matematycznych drukarka urządzenie współpracujące z komputerem, służące do przenoszenia danego tekstu, obrazu na różne nośniki druku (papier, folia, płótno itp.) latarka służy na kolei do przekazywania umownych sygnałów świetlnych

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technik transportu kolejowego, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W zamieszczonym tekście mogłeś napotkać wiele nowych, niezrozumiałych sformułowań. Spróbuj je rozszyfrować.

11 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy masz zainteresowania techniczne i interesujesz się np. kolejnictwem? 2 Na podstawie obserwacji własnego zachowania w klasie uważasz, że masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie? 3 Czy Twoją mocną stroną jest zręczność rąk i w związku z tym potrafisz sprawnie i szybko wykonywać nimi różne czynności? 4 Czy jesteś odporny na zmęczenie i możesz bez trudu pracować fizycznie przez dłuższy czas? 5 Czy jesteś odporny na stres? 6 Jak sądzisz, czy komunikatywność to mocna strona Twojej osobowości? 7 Czy jesteś spostrzegawczy? 8 Czy potrafisz samodzielnie podejmować decyzje? 9 Czy jesteś odpowiedzialny i potrafisz ponieść konsekwencje decyzji, które podjąłeś? 10 Czy posiadasz podzielną uwagę i bez trudu potrafisz skoncentrować się na wykonywaniu kilku czynności na zmianę ? Dodaj wszystkie punkty i zapisz wynik w okienku. Razem punktów:

12 Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że jest to zawód, który powinieneś wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Ciebie? Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

13 NA WESOŁO Generał wojsk niemieckich podczas II wojny światowej mówi do niższego stopniem żołnierza: – Hans, idź na pobliską stację kolejową i zrób coś, aby nasi wrogowie nie mogli z niej korzystać. – Tak jest panie generale! – odpowiedział Hans. Po jakichś 2 godzinach Hans wraca do generała, a ten pyta: – I zablokowaliście stację? –Tak jest panie generale, wykupiliśmy wszystkie bilety! Przychodzi student na egzamin z historii transportu u bardzo wymagającego profesora i ten zadaje mu pytanie: – Proszę podać, ile wynosiła długość linii kolejowych w Polsce? Student początkowo zdębiał, ale pyta: – A w którym roku? W odpowiedzi słyszy: – Wie pan co, jest mi to obojętne. Odpowiedź studenta: – Rok 1493 – kilometrów 0. Powrót

14 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika transportu kolejowego, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne i oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczony tekst zawiera wiele sformułowań Medycznych. Zanim odpowiesz na pytania, postaraj się je wyjaśnić.

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3 Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz problemy ze wzrokiem i trudności sprawia Ci rozróżnianie szczegółów np. na mapie? 2 Czy masz problemy z rozróżnianiem barw? 3 Czy masz problemy z kondycją fizyczną podczas dłuższych spacerów? 4 Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5 Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy rąk, np. na reumatyzm? 6 Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz poleceń osób stojących w pobliżu? 7 Czy masz zaburzenia układu nerwowego i w związku z tym łatwo Cię wyprowadzić z równowagi?

16 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz wybrałeś wariant „TAK” odpowiadając na powyższe pytania, powinieneś skontaktować się z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika transportu kolejowego. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

17 NA WESOŁO Student wchodzi do sali egzaminacyjnej. Profesor siedzący obok swojego asystenta trzyma w ręku kartki z zestawami pytań i każe zdającemu wylosować jedną z nich. Student wyciąga kartkę, lecz po przeczytaniu prosi o pozwolenie na kolejne losowanie. Profesor zgodził się. Następny zestaw pytań także nie odpowiadał studentowi, więc ponowił swoją prośbę. Profesor na to: – Idź już. Dostajesz trójkę. Ucieszony student wychodzi z sali. Po chwili, zaskoczony asystent profesora pyta: – Dlaczego ten student dostał trójkę, przecież nie odpowiedział na żadne pytanie?! – Ale coś wiedział, bo szukał! – odpowiada profesor. Powrót

18 Kształcenie w zawodzie technika transportu kolejowego
Aby pracować w zawodzie technika transportu kolejowego: 1.1. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego możesz wybrać dwuletnią szkołę policealną. 1.2. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej możesz kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a po uzyskaniu matury możesz podjąć naukę na uczelni wyższej. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w szkole policealnej lub technikum uzupełniającym? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, liceum uzupełniającego albo technikum uzupełniającego lub zasadniczej szkoły zawodowej oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika transportu kolejowego.

19 Kształcenie w zawodzie technika transportu kolejowego
Czego będziesz się uczył w szkole policealnej, przygotowując się do wykonywania zawodu technika transportu kolejowego? W ramach modułu: 3.1. Podstawy transportu kolejowego – opanujesz treści ogólno zawodowe dotyczące: stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, stosowania przepisów prawa transportu kolejowego, zasad marketingu usług kolejowych, rozpoznawania elementów budowy i działania pojazdów kolejowych oraz rozpoznawania elementów budowy drogi kolejowej. 3.2. Eksploatacja taboru kolejowego – zapoznasz się z tematyką związaną z eksploatowaniem wagonów i pojazdów trakcyjnych oraz przygotowaniem pociągu do jazdy. 3.3. Prowadzenie ruchu kolejowego – przyswoisz tematykę związaną ze stosowaniem sygnalizacji kolejowej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym, organizowaniem ruchu kolejowego, wykonywaniem manewrów i ich nadzorowaniem oraz sterowaniem ruchem kolejowym. 3.4. Eksploatacja handlowa kolei – opanujesz tematykę związaną z obsługą podróżnych i przewozem towarów, organizowaniem i nadzorowaniem załadunku towarów, a także posługiwaniem się językiem obcym zawodowym w zakresie obejmującym podstawy transportu kolejowego, prowadzeniem ruchu kolejowego oraz eksploatacją handlową kolei. 3.5. Praktyka zawodowa – pozwoli na praktyczne opanowanie tematyki dotyczącej wykonywania przewozów, obsługiwania podróżnych i prowadzenia ruchu kolejowego.

20 Kształcenie w zawodzie technika transportu kolejowego
Z jakich podręczników będziesz się uczył, przygotowując się do wykonywania zawodu technik transportu kolejowego? Przykładowe: Batko M., Budowa i utrzymanie dróg kolejowych, t. 2., WKiŁ, Bernaś M., Koktysz B., Maszyny i urządzenia do robót torowych, WKiŁ, Drewnowski A., Zalewski P., Siedlecki P., Technologia transportu kolejowego, WKiŁ, Gajda B., Technika ruchu kolejowego, WKiŁ, Gruszczyński A., Eksploatacja taboru kolejowego, WKiŁ, Rosiak St., Kolejowe maszyny drogowe, WKiŁ .

21 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika transportu kolejowego. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło

22 NA WESOŁO Studenci wybrali się na egzamin. Czekają pod drzwiami sali, nudziło im się, więc zaczęli się bawić indeksami tak się grało monetami w podstawówce – czyj indeks zatrzyma się bliżej ściany, ten wygrywa. Jednemu nie wyszło to zbyt dobrze, bo zamiast w ścianę, trafił indeksem w szparę pod drzwiami do sali egzaminacyjnej. Przeraził się okrutnie, ale za chwilę indeks wyleciał z powrotem. Student otwiera, patrzy i widzi wpisana ocenę z egzaminu: 4! Koledzy postanowili rzucać dalej. Następny dostał 3.5, potem 3.0. W tym momencie zaczęli się zastanawiać... Kolejna ocena wydawała się dosyć jednoznaczna (2.5 nie wchodziło w grę). Wreszcie jeden zaryzykował. Wrzuca indeks... Czeka... Nagle otwierają się drzwi, staje w nich egzaminator: – Piątka za odwagę! Idzie trzech wariatów po torach kolejowych. – O, jakie te schody płaskie! – O, jaka ta poręcz niska! – Nie przejmujcie się, winda już jedzie! Powrót

23 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie technika transportu kolejowego są: dyżurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy, kierownik pociągu, manewrowy, ustawiacz, rewident taboru, dyspozytor, ekspedytor (sytuator), naczelnik sekcji inżynierii ruchu, ajent zdawczy, inspektor ruchu. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować technik transportu kolejowego, są: kierownik zespołu kas biletowych, bagażowych i ekspresowych, kasjer biletowo-bagażowy, kasjer towarowy, kierownik zespołu drużyn konduktorskich, konduktor, rewizor pociągu, kierownik zespołu obsługi informacyjnej, naczelnik sekcji pasażerskiej, dróżnik przejazdowy. Technik transportu kolejowego może poszukiwać pracy w przedsiębiorstwach kolejowych, transportowych i agencjach obsługi.

24 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika transportu kolejowego? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami transportu kolejowego pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

25 NA WESOŁO Idą 2 mrówki przez pustynię, jedna niesie budkę telefoniczną, druga szynę kolejową. Podbiega do nich grupa reporterów. Pytają pierwszą: – Po co ci ta budka? – Jak będzie lew, to się do niej schowam. – A po co ci ta szyna? – pytają drugą. – Jak będzie lew, to rzucę szynę i będzie lżej uciekać! Zabawne, jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżkę, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop. Powrót

26 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Rynek kolejowy (http://www.rynek-kolejowy.pl/, 17 stycznia 2010). Świat kolei (http://www.infotransport.pl, 17 stycznia 2010). Technika Transportu Szynowego (http:// 17 stycznia 2010). Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem (http:// 17 stycznia 2010). ETR. Eisenbahntechnische Rundschau (http://www.eurailpress.de/etr-aktuelle-ausgabe.html, 17 styczna 2010). Railway Gazette International (http://www.railwaygazette.com/publications.html, 17 stycznia 2010).

27 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Technik transportu kolejowego (https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody, 17 stycznia 2010). Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik transportu kolejowego, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań, 2005 (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Tech_transp_kolej.pdf, stan na: 17 stycznia 2010). Poczopko A., Kąś Z., Politowicz D., Modułowy program nauczania. Technik transportu kolejowego 311[38], MEN, Warszawa 2007. Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Technik transportu kolejowego (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php, 17 stycznia 2010). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, s. 98–99. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik transportu kolejowego, Warszawa, MEN (http://www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_311_38.pdf, 17 stycznia 2010). Przewodnik po zawodach, wydanie II, tom VII, MGPiPS, Warszawa 2003, s. VII–1–VII-6.

28 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860, z późn. zm). Na wesoło

29 NA WESOŁO Na lekcji matematyki pani podchodzi do Jasia i pyta: – Jasiu, gdzie jest twoja praca domowa? – Pani nie uwierzy, zrobiłem z niej samolocik i porwali go terroryści. Blondynka podczas egzaminu na prawo jazdy: – Jakiego koloru jest biały maluch? Blondynka nie wie. – No niech pani pomyśli, jakiego koloru jest biały maluch. Po kilku minutach blondynka się uśmiecha i mówi: – Biały! – Bardzo dobrze, widać, że się pani dużo uczyła, a teraz drugie pytanie: ile drzwi ma dwudrzwiowy samochód? Blondynka myśli, myśli, myśli i woła uradowana: – Biały! Blondynka zdaje egzamin na prawo jazdy. – Proszę opisać pracę silnika – mówi egzaminator. Blondynka: – Brum, brum, brum, brum, brum. Powrót

30 Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google