Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA"— Zapis prezentacji:

1 ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 322[01] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że asystentka stomatologiczna: 1. Pomaga lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej. 2. Potrafi przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty oraz przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych, czuwa nad stanem higienicznym poradni i gabinetów stomatologicznych oraz ich wyposażeniem. 3. Pracuje samodzielnie przygotowując gabinet i współpracuje z lekarzem stomatologiem. 4. Może być zatrudniona w gabinetach stomatologicznych, oddziałach chirurgii szczękowej, klinikach i poradniach dentystycznych. 5. Pracuje od 6 do 8 godzin dziennie, przeważnie w systemie dwuzmianowym. 6. Narażona jest na kontakt z zakaźnie chorymi, materiałem i narzędziami zakażonymi, zatruciami itp. 7. Wykonuje zawód raczej dla kobiet, podobnie jak zawód pielęgniarki czy ortoptystki.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Opieka nad stanem higienicznym poradni i gabinetów stomatologicznych oraz ich wyposażeniem. Przygotowanie gabinetu stomatologicznego i stanowiska pracy dla lekarza stomatologa – kompletowanie odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych. Asystowanie lekarzowi stomatologowi podczas zabiegu. Przechowywanie i przygotowanie leków, materiałów stomatologicznych, narzędzi i sprzętu stosowanego w gabinecie dentystycznym. Prowadzenie ewidencji pacjentów, dokumentacji leczniczej wykonywanych zabiegów i książki inwentarzowej gabinetu. Komunikowanie się z pacjentami. Użytkowanie, przechowywanie i konserwowanie urządzeń, aparatów oraz instrumentów stomatologicznych. Pomaga lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (w usuwaniu kamienia nazębnego, fluorowania itp.). Prowadzi wśród pacjentów w różnym wieku naukę masażu dziąseł, mycia zębów i utrzymywania higieny jamy ustnej.

6 Asystentka stomatologiczna:
Przygotowuje pacjenta do zabiegu (fizycznie i psychicznie). Czynnie asystuje podczas zabiegu, przygotowuje oraz podaje narzędzia i leki, nie wchodzące w skład podstawowych zestawów lub wyposażenia stolika lekarskiego. Przygotowuje potrzebne do zabiegu materiały (w zależności od typu zabiegu stomatologicznego) i masy wyciskowe w przypadku zamierzonych zabiegów protetycznych. Obsługuje sprzęt diagnostyczny (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczy (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne), znajdujący się w gabinecie. Kontroluje tętno i ciśnienie krwi pacjenta podczas zabiegów chirurgicznych. Wyjaławia, odkaża oraz konserwuje narzędzia i urządzenia stomatologiczne. Współdziała z lekarzem stomatologiem w udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach. Prowadzi ewidencję pacjentów i dokumentacji leczniczej, sprawozdawczej wykonanych zabiegów, wypełnia karty chorób pacjentów, diagramów zębów, opisuje plan profilaktyczno-leczniczy.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis wyposażenie: unit dentystyczny, asystor, lampa doustna polimeryzacyjna, rękawiczki, tacka dentystyczna fotel dentystyczny wraz z oprzyrządowaniem, szafka na podręczne wyposażenie stanowiska dla stomatologa, lampa do utwardzania plomb, środki ochrony przed zakażeniem się, do podawania narzędzi i lekarstw

8 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis narzędzia: lusterko stomatologiczne, szczypczyki, nakładacz, zgłębnik, podajnik do amalgamatu, narzędzia chirurgiczne, strzykawki jednorazowe, igły – do oglądania jamy ustnej – do trzymania wacików, przenoszenia narzędzi, do przygotowywania plomb i podawania materiału dentystycznego – do zabiegów chirurgicznych – do wykonywania zastrzyków

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis aparaty: autoklaw, wywoływarka RTG zębów, endometr – do sterylizacji narzędzi – do ręcznego wywoływania zdjęć RTG – do sprawdzania głębokości kanałów zębowych materiały dentystyczne: fleczer, cementy, amalgamaty, kompozyty – do wypełnień czasowych, materiały podkładowe, materiały do wypełnień stałych

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

11 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy lubisz pomagać innym, a szczególnie osobom cierpiącym? 1 2. Czy sprawnie wykonujesz polecenia? 3. Czy jesteś sprawna fizycznie? 4. Czy jesteś dokładny? 5. Czy nie masz skłonności do alergii? 6. Czy wyraźnie mówisz, nie zacinasz się i nie jąkasz? 7. Czy masz dobry słuch? 8. Czy jesteś cierpliwa? 9. Czy utrzymujesz porządek w miejscu pracy? 10. Czy potrafisz wielokrotnie precyzyjnie wykonywać te same czynności? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

12 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

13 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

14 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz kłopoty ze wzrokiem:m ostrością widzenia, rozróżnianiem kolorów, widzeniem obuocznym? 1 2. Czy masz kłopoty z układem kostnym, bóle reumatyczne, poważne skrzywienie kręgosłupa? 3. Czy masz ograniczenia ruchowe rąk, palców, nóg wynikające z choroby lub kalectwa? 4. Czy masz skłonności do uczuleń skóry rąk oraz nadmiernej potliwości? 5. Czy boisz się widoku krwi? 6. Czy cierpisz na jakąś przewlekłą chorobę? 7. Czy chorowałaś na żółtaczkę? 8. Czy masz skłonność do alergii? 9. Czy zdarzyła Ci się utrata przytomności? 10. Czy chorujesz na padaczkę?

15 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

16 Kształcenie w zawodzie
W zawodzie asystentki stomatologicznej kształcą tylko szkoły policealne (dostępne po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie średnie). Nauka trwa 1 rok. Aby pracować w zawodzie asystentki stomatologicznej, możesz: 1. Jako absolwentka gimnazjum wybrać liceum ogólnokształcące trzyletnie, liceum profilowane, technikum czteroletnie w innym pokrewnym zawodzie (np. technik analityki klinicznej), ukończyć wybraną szkołę i kontynuować naukę już w zawodzie asystentki stomatologicznej w szkole policealnej, ukończyć ją i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 2. Jako absolwent gimnazjum wybrać trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, a po jej ukończeniu kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym w innym, zbliżonym zawodzie (np. technik analityki klinicznej), liceum uzupełniającym, a po ukończeniu wybranej szkoły kontynuować naukę już w zawodzie asystentki stomatologicznej w szkole policealnej, ukończyć ją i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w szkole policealnej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej. Uwaga! Niektóre szkoły wprowadzają dodatkowe warunki, np. rozmowę kwalifikacyjną.

17 Kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna
Czego będziesz się uczyła w szkole policealnej, przygotowując się do pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej? Jako asystentka stomatologiczna będziesz się uczyła: 1. Psychologii, anatomii i fizjologii narządu żucia, podstaw mikrobiologii, farmakologii, zasad i technik pracy asystentki stomatologicznej, podstaw przedsiębiorczości. 2. Zajęcia teoretyczne uzupełnione są zajęciami praktycznymi i ćwiczeniami odbywającymi się w szkole oraz w gabinetach stomatologicznych. 17

18 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie asystentki stomatologicznej. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi, pracującymi w zawodzie lub z kolegami, uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki.

19 Rynek pracy Czy wiesz, że:
1) Asystentka stomatologiczna ze zdobytymi kwalifikacjami znajdzie pracę w gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, klinikach i poradniach dentystycznych, oddziałach chirurgii szczękowej, w zespołach implantologicznych. 2) Typowymi stanowiskami pracy dla asystentki stomatologicznej są: pomoc lekarza stomatologa, higienistka stomatologiczna. 19

20 Rynek pracy Czy wiesz, że:
3) Pokrewnymi stanowiskami pracy na, których może pracować asystentka stomatologiczna są: sprzedawca materiałów stomatologicznych, rejestratorka medyczna, pomoc technika dentystycznego. 4) Zawodami pokrewnymi są: technik analityki klinicznej, pielęgniarka, sanitariuszka, fizykoterapeuta. 20

21 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z asystentkami stomatologicznymi zatrudnionymi w czyjejś firmie lub publicznej służbie zdrowia. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 2. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

22 Źródła informacji II. Czasopisma specjalistyczne:
I. Interesujące źródła informacji: Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje” II. Czasopisma specjalistyczne: Twój Przegląd Stomatologiczny (http://tps.elamed.pl/strona-numer.html , stan na 9 marca 2010).‏ Magazyn Stomatologiczny (http://www.magazyn-stomatologiczny.pl/, stan na 9 marca 2010)‏. Poradnik Stomatologiczny (http://www.mariola07.za.pl/stomatol/1_10/spis.html, stan na 9 marca 2010). 22

23 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie asystentki stomatologicznej: (http://www.msz.czest.pl/pobierz/PODSTAWA_PROGRAMOWA-asystentka_stomatologiczna.pdf, stan na 9 marca 2010).‏ Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Asystentka stomatologiczna. CKE, Warszawa 2005 (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Asyst_stomatol.pdf, stan na 9 marca 2010).‏ Modułowy program nauczania dla zawodu asystentki stomatologicznej (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy/asystentka.stomatologiczna_322%5B01%5D.pdf, stan na 9 marca 2010). Standardy wyposażenia pracowni wg KOWEZiU (http://www.koweziu.edu.pl/standardy/322_01.pdf, stan na 9 marca 2010).‏ Opis zawodu: Serwis urzędów pracy – Klasyfikacja zawodów i specjalności – opisy grup i zawodów (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php, stan na 9 marca 2010), Kiosk z pracą – GCI Radzanowo (http://kiosk.radzanowo.infocentrum.com.pl/index.php?modul=zawody&l=A&s=62, stan na 9 marca 2010), Kuratorium Oświaty Katowice (http://app.kuratorium.katowice.pl/zawodyDetails.aspx?zawod= , stan na 9 marca 2010).‏ Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss 23

24 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej l Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U nr 26, poz. 217).

25 Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google