Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 311[47] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik elektroenergetyk transportu szynowego: Organizuje pracę przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych). Celem jego pracy jest zapewnienie bezawaryjnej pracy urządzeń stosowanych w taborze kolejowym oraz bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych. Pracuje w lokomotywowniach, zakładach naprawczych taboru kolejowego, zajezdniach tramwajowych i trolejbusowych. Miejscem pracy są rozdzielnie wewnętrzne i napowietrzne, pomieszczenia aparatury kontrolno-pomiarowej lub praca na wolnym powietrzu. Obsługuje ręczne, mechaniczne, elektryczne i komputerowe urządzenia stosowane w taborze i elektroenergetyce. Jego praca wymaga dużej sprawności psychofizycznej. Najtrudniejszy okres pracy ma podczas zimy, gdy są liczne awarie spowodowane dużymi mrozami, obfitymi opadami i zawiejami śnieżnymi. W trakcie pracy wciąż rozwija swoje zainteresowania techniczne.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Wybrane zadania zawodowe technika elektroenergetyka transportu szynowego: Organizowanie stanowisk pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej i instruowanie pracowników o zakresie wykonywanych przeglądów i napraw. Sporządza pisemne dyspozycje do wykonywania robót i utrzymania urządzeń zasilania elektroenergetycznego i elektrotrakcyjnego. Diagnozowanie uszkodzeń maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmowanie decyzji o zakresie napraw. Wykonywanie napraw maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych. Montowanie i demontowanie aparatury poszczególnych obwodów elektrycznych taboru. Dobieranie i naprawianie aparatury zabezpieczającej, sygnalizacyjnej i sterującej. Przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji oraz napraw maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych. Sprawdzanie obwodów głównych, pomocniczych i sterujących taboru kolejowego oraz usuwanie występujących w nim usterek.

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Ocenienie stanu baterii akumulatorów, nastawianie wartości prądu ładowania oraz regulowanie pracy regulatora napięcia. Sprawdzanie działania poszczególnych aparatów i urządzeń w pojeździe trakcyjnym przy sterowaniu na „zimno” i na „gorąco”. Ocenianie stanu technicznego urządzeń pojazdów trakcyjnych związanych z bezpieczeństwem ruchu pociągów: urządzeń przeciwślizgowych, czuwakowych, samoczynnego hamowania pociągów oraz hamulcowych. Posługiwanie się uniwersalnymi i specjalistycznymi urządzeniami oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi. Posługiwanie się komputerem w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy (planowanie, materiały części zamienne). Nadzorowanie pracy nastawni zdalnego sterowania. Zabezpieczanie stanowiska pracy pod względem BHP. Uwaga: w podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika elektroenergetyka transportu szynowego niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis uniwersalne przyrządy kontrolno-pomiarowe służą do pomiarów parametrów elektrycznych (natężenie prądu, napięcie, moc); to podstawowe wyposażenie służb utrzymania ruchu specjalistyczne przyrządy kontrolno-pomiarowe generatory sygnałów, mierniki i rejestratory parametrów sieci do pomiarów impedancji, rezystancji uziemień, pomiarów i rejestracji parametrów sieci; stosowane są np. w diagnostyce, do ustalania rodzaju i miejsca awarii sieci i sprzętu trakcyjnego urządzenia komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem do wykonywania projektów, badań diagnostycznych, symulacji pracy i kierowania środkami transportu, do gromadzenia danych narzędzia elektro- instalacyjne: wkrętaki, różnego rodzaju szczypce, lutownice, ściągacze izolacji, noże monterskie używane do wszelkiego rodzaju prac instalacyjnych, montażowych, naprawczych tyrystorowy zespół rozruchowy używany w celu umożliwienia łagodnego rozruchu silników indukcyjnych zespół rezystorów rozruchowych do regulacji napięcia na wirnikach silników

8 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika elektroenergetyka transportu szynowego, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

9 Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy umiesz być odpowiedzialny za bezpieczeństwo innych? Czy jesteś gotów z narażeniem zdrowia ratować ludzi i mienie? 1 2. Czy jesteś odporny na pracę w trudnych warunkach środowiska? Czy masz dobrą kondycję fizyczną? 3. Czy stosujesz się do przepisów, reguł i procedur? 4. Czy potrafisz przez dłuższy czas koncentrować się na tych samych czynnościach i zajmować się jednocześnie więcej niż jednym zadaniem? 5. Czy rozwijasz zainteresowania techniczne? Czy przejawiasz szczególne zainteresowania transportem szynowym? 6. Czy masz rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną? Czy w dzieciństwie chętnie tworzyłeś konstrukcje z klocków? 7. Czy umiesz radzić sobie w sytuacjach stresowych? Czy nie masz lęku przestrzeni, wysokości? 8. Czy Twoja koordynacja wzrokowo-ruchowa jest dobra? 9. Czy umiesz szybko i samodzielnie podejmować decyzje? 10. Czy jesteś spostrzegawczy, dokładny i systematyczny w działaniu? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz swój wynik. Razem punktów:

10 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

11 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika elektroenergetyka transportu szynowego, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. Praca własna… Uwaga: w podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz niską sprawność lub wydolność fizyczną? 1 2. Czy masz wady wzroku nieskorygowane szkłami, zaburzenia widzenia barw lub zaburzenia widzenia obuocznego? 3. Czy w ostatnim czasie występowały u Ciebie zaburzenia stanu psychicznego lub układu nerwowego? Czy cierpisz na uzależnienia? 4. Czy masz wadę słuchu (choroby uszu), źle słyszysz osoby stojące w pobliżu? 5. Czy chorowałeś w ostatnim czasie na choroby płuc, oskrzeli? 6. Czy masz wady serca lub inne choroby układu krążenia uniemożliwiające wykonywanie prac fizycznych? 7. Czy masz dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego lub ruchu? 8. Czy leczysz się z powodu choroby układu moczowego, nerek, cukrzycy, reumatyzmu? 9. Czy zdarzają Ci się zaburzenia równowagi, zawroty głowy lub omdlenia? 10. Czy cierpisz na potliwość rąk, zaburzenia dotyku lub węchu?

13 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika elektroenergetyka transportu szynowego. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

14 Kształcenie w zawodzie
technika elektroenergetyka transportu szynowego: Aby przygotować się do zawodu, możesz wybrać: czteroletnie technikum dla absolwentów gimnazjum, szkołę policealną dla dorosłych. Po zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci uzyskują tytuł technika elektroenergetyka transportu szynowego. Tytuł ten jest jednym z podstawowych warunków do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko maszynisty pojazdu trakcyjnego. Po uzyskaniu matury można podwyższyć swoje kwalifikacje na uczelni wyższej na kierunku energetyka.

15 Szkoła kształci dorosłych w systemie zaocznym – dwudniowe zjazdy w miesiącu.
Podstawą nauczania jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 311[47]/T,SP/MENiS/ , zawierający obowiązujący plan nauczania, który przewiduje zajęcia edukacyjne z przedmiotów: technologia i materiałoznawstwo elektryczne, elektrotechnika i elektronika, podstawy transportu szynowego, laboratorium elektryczne i elektroniczne, tabor szynowy, eksploatacja taboru szynowego, maszyny i urządzenia elektryczne, elektroenergetyka, laboratorium maszyn i urządzeń elektrycznych, podstawy przedsiębiorczości, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne. 3. Po zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci uzyskują tytuł TECHNIKA ELEKTROENERGETYKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. 4. Tytuł zawodowy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest jednym z podstawowych warunków do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko maszynisty pojazdu trakcyjnego.

16 Kształcenie w zawodzie
Czego będziesz się uczył w technikum, przygotowując się do pracy w zawodzie technika elektroenergetyka transportu szynowego? Nauka w technikum obejmuje: zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, zajęcia praktyczne, praktykę zawodową, specjalizację zawodową. Zakres umiejętności i kształcenia zawodowego jest ujęty w takich blokach programowych, jak: wiedza o transporcie szynowym, elektroenergetyka, tabor szynowy, społeczno- prawny.

17 Wiedza o transporcie szynowym obejmuje zagadnienia takie, jak:
historia i organizacja transportu szynowego, budowa i znakowanie pojazdów szynowych, oznaczenia na planach i schematach, podtorze i budowle inżynierskie, nawierzchnie torowe, tor i jego elementy, rozjazdy, skrzyżowania i połączenia torów, kontrola i ocena stanu technicznego toru oraz naprawy rozjazdów, urządzenia sterowania ruchem, oprogramowanie komputerowe w zakresie automatyki transportu szynowego, diagnostyka taboru torów i rozjazdów oraz zadań przewozowych, przepisy UIC w zakresie eksploatacji taboru szynowego, pożary – akcje ratownicze, sygnalizacja ruchu w taborze szynowym, zasady i organizacja przewozów osób i ładunków, pojazdy szynowe w transporcie, służbowe rozkłady jazdy, telekomunikacja w transporcie, protokoły, sprawozdania korespondencja służbowa, pierwsza pomoc w wypadku porażenia prądem, poparzenia i innych wypadków.

18 Kształcenie w zawodzie
Aby uzyskać zawód technika elektroenergetyka transportu szynowego, należy poznać następujące treści programowe: prądnice prądu stałego, silniki jednofazowe i trójfazowe, mikromaszyny elektryczne, zabezpieczenia prądowe silników i transformatorów, przyrządy pomiarowe do diagnozowania taboru szynowego, technika pomiarów, rodzaje taboru kolejowego, podwozia i nadwozia pojazdów trakcyjnych i wagonów, urządzenia sprzęgowe i zderzne, napęd pojazdów szynowych, urządzenia pneumatyczne taboru szynowego, system urządzeń odbioru prądu elektrycznego,

19 Kształcenie w zawodzie
maszyny elektryczne, trakcyjne i pomocnicze taboru szynowego, urządzenia elektryczne obwodów głównych elektrycznych pojazdów trakcyjnych i pomocniczych taboru szynowego, przekształtniki trakcyjne, urządzenia automatyki w obwodach sterowania pojazdów trakcyjnych, regulatory w taborze szynowym, zabezpieczanie obwodów i urządzeń elektrycznych w taborze, schematy elektryczne i automatyki obwodów taboru szynowego, układy sterowania w pojazdach trakcyjnych, układy hamulcowe, hamulce elektropneumatyczne taboru szynowego, elementy elektroniki w taborze szynowym, organizację obsługi i naprawy taboru szynowego, ruch pociągu, tramwaju i metra, opory ruchu pociągu, tramwaju i metra, zasady bezpiecznej pracy z taborem trakcyjnym, i inne. W zawodzie elektroenergetyka transportu szynowego konieczne jest ciągłe i systematyczne uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

20 Kształcenie w zawodzie technika elektroenergetyka transportu szynowego
Z jakich podręczników będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu technika elektroenergetyka transportu szynowego? Przykładowe: Barlik R., Nowak M.: Układy sterowania i regulacji urządzeń energoelektronicznych, WSiP. Fabijański P.: Praktyczna elektrotechnika ogólna. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych, REA. Hołub J.: Zarys telekomunikacji, WSiP. Parchański J.: Miernictwo elektryczne i elektroniczne, WSiP.

21 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika elektroenergetyka transportu szynowego. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl).

22 Rynek pracy Technik elektroenergetyk transportu szynowego może pracować w: lokomotywowniach, zakładach naprawczych taboru kolejowego, zajezdniach tramwajowych i trolejbusowych, w przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy, w placówkach badawczych związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym. Może być zatrudniony jako: maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych, jeśli spełnieni dodatkowe warunki kwalifikacyjne i zdrowotne, dyspozytor pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych.

23 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika elektroenergetyka transportu szynowego? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z ilkoma osobami, najlepiej z technikami elektroenergetykami transportu szynowego zatrudnionymi w zakładach wymienionych na poprzedniej stronie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

24 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: TTS Technika Transportu Szynowego; EMI-PRESS, 20 grudnia 2009. Energetyka; Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Nosiw], 20 grudnia 2009. Pojazdy Szynowe; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych, 20 grudnia 2009. Narzędzia, Elektronarzędzia; 20 grudnia 2009. Nowa Elektrotechnika; 20 grudnia 2009. Problemy Kolejnictwa; 20 grudnia 2009. Pojazdy Szynowe; ;20 grudnia 2009.

25 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła
informacji: Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss Podstawa programowa zawodu technika elektroenergetyka transportu szynowego, (stan na 21 stycznia 2010). Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, (stan na 21 stycznia 2010). STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWODZIE technika elektroenergetyka transportu szynowego SYMBOL CYFROWY 314[47], (stan na 21 stycznia 2010). Modułowy program nauczania dla zawodu technika elektroenergetyka transportu szynowego SYMBOL CYFROWY 314[47]; , (stan na 21 stycznia 2010). Klasyfikacja zawodów i specjalności - opis zawodu technika elektroenergetyka transportu szynowego, (stan na 21 stycznia 2010).

26 Polecane publikacje Terczyński P.: Atlas lokomotyw, Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2007. Czapla J., Seruga W.: Trakcja elektryczna w transporcie, WKiŁ, 1990. Mierzejewski E.: Elektromonter taboru szynowego, WKiŁ, 1990. Podoski J., Kacprzak J., Mysłek J.: Zasady trakcji elektrycznej, WKiŁ, 1990. Gruszczyński J.: Eksploatacja pojazdów trakcyjnych, WKiŁ, 1977. Koleje, CARTA BLANCA Sp. z o.o., Grupa Wydawnicza PWN, 2007.

27 Źródła informacji Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

28 zawodów, które Cię interesują
Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują


Pobierz ppt "TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google