Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Łódzka Twoja Strefa Sukcesu www.p.lodz.pl Politechnika Łódzka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Łódzka Twoja Strefa Sukcesu www.p.lodz.pl Politechnika Łódzka."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Łódzka Twoja Strefa Sukcesu www.p.lodz.pl Politechnika Łódzka

2 66 lat temu… 525 studentów 3 wydziały 33 katedry … i dziś przeszło 20 000 studentów 9 wydziałów 75 katedr i instytutów Politechnika Łódzka Nasza uczelnia istnieje od 1945 r. Na trwałe wpisała się w krajobraz Łodzi i jest nierozerwalnie związana z jej historią. Wybierz Politechnikę Łódzką

3 Wyjątkowy, tętniący życiem, 32-hektarowy kampus Kampus z klimatem Kampus A czerwona linia – to teren w 1945 roku żółta linia – obecny teren kampusu

4 XIX-wieczne pałacyki i zrewitalizowane budynki pofabryczne przystosowane są do nowocześnie prowadzonego kształcenia. Ozdobą kampusu jest park z unikatowym drzewostanem. Kampus z klimatem Kampus B czerwona linia – obecny teren kampusu

5 Rektorat mieści się w odrestaurowanej XIX-wiecznej willi Reinholda Richtera. Rektorat

6 3. najchętniej wybierana uczelnia w Polsce (raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Jedyna uczelnia techniczna w regionie Politechnika Łódzka 4. wśród 23 uczelni technicznych 8. wśród 90 uczelni akademickich (ranking Rzeczpospolitej i Perspektyw 2011) Pierwsza uczelnia w Polsce wyróżniona przez Komisję Europejską prestiżowym certyfikatem jakości kształcenia ECTS Label

7 Studia z pomysłem na przyszłość Oferujemy obecnie 36 kierunków studiów z wieloma specjalnościami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy i najnowszych osiągnięć w danej dziedzinie kształcenia. Niektóre kierunki prowadzone są na wielu wydziałach. Politechnika Łódzka Studia z pomysłem na przyszłość Wysoka jakość kształcenia Wielką wagę przywiązujemy do poziomu i jakości nauczania, czego efektem jest pozytywna ocena wydana przez Państwową Komisję Akredytacyjną dla wszystkich badanych przez nią kierunków. Współpraca z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi zapewnia dostęp do najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz przyczynia się do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań na światowym poziomie.

8 Wydziały Mechaniczny automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa mechanika i budowa maszyn (również w j. ang. w IFE, studia I st.) mechatronika (również w j. ang. w IFE, studia II st.) transport zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Łódzka Fabryka Inżynierów XXI wieku to nowoczesny obiekt dydaktyczno-laboratoryjny wydziału, który powstanie w wyniku projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

9 Wydziały Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki automatyka i robotyka elektronika i telekomunikacja (również w j. ang. w IFE, studia I i II st.) elektrotechnika energetyka informatyka (również w j. ang. w IFE, studia I i II st.) inżynieria bezpieczeństwa pracy mechatronika transport inżynieria biomedyczna (w j. ang. w IFE, studia I stopnia) Politechnika Łódzka Wydział jest koordynatorem projektu KOLEJ SZYBKICH PRĘDKOŚCI.

10 Wydziały Chemiczny chemia chemia budowlana inżynieria materiałowa nanotechnologia ochrona środowiska technologia chemiczna Faculties Chemia budowlana to nowy, unikatowy kierunek studiów, realizowany we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Gdańską. Politechnika Łódzka

11 Wydziały Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów edukacja techniczno-informatyczna inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria materiałowa włókiennictwo wzornictwo Politechnika Łódzka Warsztaty plenerowe, kursy językowe i informatyczne, wysokie stypendia motywacyjne to tylko niektóre działania realizowane w ramach kierunku zamawianego wzornictwo.

12 Wydziały Biotechnologii i Nauk o Żywności biotechnologia (również w j. ang. w IFE, studia I i II st.) technologia żywności i żywienie człowieka ochrona środowiska Politechnika Łódzka Jako jedyny wydział w polskim szkolnictwie wyższym łączy nauki biologiczne, chemiczne i inżynieryjne, co przekłada się interdyscyplinarny program kształcenia.

13 Wydziały Politechnika Łódzka Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska architektura i urbanistyka architektura wnętrz budownictwo inżynieria środowiska inżynieria architektoniczna (w j. ang. w IFE, studia I st.) Studenci inżynierii środowiska – kierunku zamawianego będą mogli wziąć udział w wycieczkach dydaktycznych czy stażach studenckich z wynagrodzeniem. Czekają na nich również wysokie stypendia motywacyjne.

14 Wydziały Politechnika Łódzka Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej fizyka techniczna (również w j. ang. w IFE, studia I st.) informatyka (również w j. ang. w IFE, studia I i II st.) logistyka matematyka Kurs księgowości i maklerski, kurs przygotowujący do egzaminu wymaganego od przyszłych aktuariuszy, wysokie stypendia motywacyjne to działania realizowane w ramach kierunku zamawianego matematyka - I i II st.

15 Wydziały Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria środowiska Politechnika Łódzka Studenci inżynierii środowiska – kierunku zamawianego będą mogli wziąć udział w wycieczkach dydaktycznych czy stażach studenckich z wynagrodzeniem. Czekają na nich również wysokie stypendia motywacyjne.

16 Wydziały Politechnika Łódzka Organizacji i Zarządzania europeistyka zarządzanie (również w j. ang. w IFE, studia II st.) zarządzanie i inżynieria produkcji (również w j. ang. i fr. w IFE, studia I st.) inżynieria bezpieczeństwa pracy Program studiów, nawiązujący do formuły realizowanej w zachodnich szkołach biznesu, daje możliwość zdobycia wiedzy humanistyczno-menedżerskiej w połączeniu z dyscyplinami technicznymi i praktyką.

17 Wydziały Politechnika Łódzka Instytut Papiernictwa i Poligrafii papiernictwo i poligrafia Wydziały W Instytucie studenci zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności, ale również nawiązują pierwsze kontakty z pracodawcami. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do programu kształcenia bloku przedmiotów zawodowych.

18 Kolegia Kolegium Gospodarki Przestrzennej gospodarka przestrzenna Kolegium Logistyki logistyka Kolegium Towaroznawstwa Politechnika Łódzka towaroznawstwo Kolegia to jednostki międzywydziałowe, dzięki którym program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny.

19 Studia z pomysłem na przyszłość Inżynier to prestiżowy zawód z przyszłością Praktyki i staże w renomowanych firmach krajowych i zagranicznych Politechnika Łódzka Studia z pomysłem na przyszłość Dlaczego warto wybrać studia techniczne? Szansa na wysokie stypendium Stypendia w ramach programu MŁODZI W ŁODZI Nasi studenci otrzymali najwięcej stypendiów spośród łódzkich uczelni.

20 Międzynarodowe sukcesy Politechnika Łódzka Oferujemy aż 10 kierunków studiów prowadzonych całkowicie po angielsku i francusku w Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Wszyscy studenci tych studiów przebywają co najmniej przez jeden semestr w uczelniach zagranicznych. Nasi studenci zdobywają podwójne dyplomy Politechniki Łódzkiej i partnerskiej uczelni zagranicznej. Mogą otrzymać dyplomy uczelni francuskich, tureckich, duńskich, holenderskich i angielskich.

21 Międzynarodowe sukcesy Jesteśmy w czołówce w wymianie studentów w ramach programu LLP-Erasmus. Jest to efekt podpisanie prawie 300 umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi. Za wyjątkową aktywność w tym programie, w konkursie zorganizowanym z okazji jego 10-lecia otrzymaliśmy tytuł uczelnia przyjazna mobilności. Politechnika Łódzka Jesteśmy liderem w Polsce w wymianie studenckich, zagranicznych praktyk wakacyjnych w ramach programu IAESTE. (praktyki długoterminowe - średni czas trwania - 14,5 tygodnia)

22 Dbamy o studentów Biblioteka Studium Języków Obcych Bezpłatne zajęcie wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów pierwszych lat Politechnika Łódzka Supernowoczesne centrum informacji naukowo-technicznej. Ma w zbiorach ponad pół miliona książek, które można również zamawiać za pośrednictwem internetu. Wykorzystuje najnowocześniejsze metody, najnowsze środki dydaktyczne i audiowizualne. www.cmf.p.lodz.pl

23 Dbamy o studentów Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, czyli wdrażanie programu Politechnika bez barier Oferuje studentom niepełnosprawnym kompleksowe usługi, np.: dostosowanie programu studiów i zajęć do indywidualnych potrzeb, pomoc psychologiczna i doradztwo zawodowe, udział w szkoleniach rozwijających umiejętności osobiste dostęp do specjalistycznego sprzętu, np. przenośne powiększalniki dla osób słabo widzących, przenośne urządzenia wspomagające słyszenie, urządzenia brajlowskie, mini notebooki, dyktafony itp. Politechnika Łódzka Politechnika bez barier

24 Dbamy o studentów organizacja Akademickich Targów Pracy prezentacja ofert pracy stałej i tymczasowej spotkania z pracodawcami doradztwo z zakresu problematyki startu zawodowego praktyki zawodowe u największych pracodawców regionu (Bosch, Dalkia, Dell, Indesit…) szkolenia indywidualne i zbiorowe z zakresu m.in.: prowadzenia działalności gospodarczej, autoprezentacji czy skutecznych metod poszukiwania pracy Biuro Karier Politechnika Łódzka Kariera inżyniera

25 Coolturalny inżynier ;) Klub turystyczny PŁazik Studenckie Radio Żak Chór i orkiestra akademicka Klub motocyklistów Klub fotograficzny Teatr studencki Galerie sztuki Samorząd studencki Organizacje europejskie (BEST, ESN-EYE, AIESEC, AEGEE) Politechnika Łódzka

26 Zakręceni na punkcie nauki Politechnika Łódzka W naszej uczelni prężnie działa ok. 60 Studenckich Kół Naukowych. Skupiają one pasjonatów, którzy realizują własne projekty. Organizują i uczestniczą w konferencjach oraz seminariach, zdobywając doświadczenie i nowe umiejętności. Wiele naszych kół naukowych może pochwalić się licznymi osiągnięciami i sukcesami.

27 Student success Nasi studenci zajmują czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych konkursach... Politechnika Łódzka Nakręć się na sukces! Zespół CodeRaiders z PŁ wygrał ogólnopolski konkurs Imagine Cup w kategorii Projektowanie Oprogramowania. Teraz studenci przygotowują się do finałów w USA. Kot Schrödingera Koło Naukowe Fizyków PŁ zostało laureatem prestiżowego konkursu Popularyzator Nauki 2009 organizowanego przez Polską Agencję Prasową oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adam Kszczot, student Wydziału Organizacji i Zarządzanie, zdobył złoty medal na Halowych Mistrzostwach Europy w Paryżu oraz brązowy medal na Halowych Mistrzostwach Świata w Dogha w biegu na 800 m.

28 Studia z pomysłem na przyszłość Projekty naszych studentów ekologiczny ośrodek wypoczynkowy papierowe meble Listonic.pl – darmowa, mobilna lista zakupów, która umożliwia nowoczesne zarządzanie zakupami zarówno przez telefon komórkowy, jak i komputer MobileMS – pierwszy w Europie wirtualny przewodnik dostępny w telefonie komórkowym, wykorzystujący system oparty o technologię fotokodów - Odkoduj Łódź Politechnika Łódzka Studia z pomysłem na przyszłość Sukcesy naszych absolwentów

29 Drzwi Zawsze Otwarte Otwarte wydziały i laboratoria oraz wykłady na wybrany temat oferujemy w ramach akcji Drzwi Zawsze Otwarte. Przez cały rok, w dowolnym, ustalonym wcześniej terminie zapraszamy do odwiedzenia PŁ. Politechnika Łódzka Targi edukacyjne połączone z Festiwalem Studenckich Kół Naukowych odbywają się w styczniu. Specjalnie dla Was przygotowujemy wybuchowe pokazy, konkursy i interesujące doświadczenia. Informacji na temat rekrutacji oraz planowanych imprez szukajcie na naszym blogu: www.blog.p.lodz.pl

30 Tu nas możesz znaleźć Tu nas znajdziesz Politechnika Łódzka Tu możecie nas znaleźć

31 Kontakt Sekcja Rekrutacji Politechniki Łódzkiej 90-924 Łódź, ul. Radwańska 29, budynek A13 tel.: 42 631 20 92; 636 61 58 e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl www.rekrutacja.p.lodz.pl Politechnika Łódzka

32 Dziękujemy za uwagę Campus B


Pobierz ppt "Politechnika Łódzka Twoja Strefa Sukcesu www.p.lodz.pl Politechnika Łódzka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google