Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Łódzka Twoja Strefa Sukcesu Politechnika

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Łódzka Twoja Strefa Sukcesu Politechnika"— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Łódzka Twoja Strefa Sukcesu www.p.lodz.pl Politechnika

2 Wybierz Politechnikę Łódzką
Politechnika Łódzka Wybierz Politechnikę Łódzką Nasza uczelnia istnieje od 1945 r. Na trwałe wpisała się w krajobraz Łodzi i jest nierozerwalnie związana z jej historią. 66 lat temu… 525 studentów 3 wydziały 33 katedry … i dziś przeszło studentów 9 wydziałów 75 katedr i instytutów

3 Kampus z klimatem Kampus A
Wyjątkowy, tętniący życiem, 32-hektarowy kampus czerwona linia – to teren w 1945 roku żółta linia – obecny teren kampusu Kampus z klimatem Kampus A

4 Kampus z klimatem Kampus B
XIX-wieczne pałacyki i zrewitalizowane budynki pofabryczne przystosowane są do nowocześnie prowadzonego kształcenia. Ozdobą kampusu jest park z unikatowym drzewostanem. czerwona linia – obecny teren kampusu Kampus z klimatem Kampus B

5 Rektorat mieści się w odrestaurowanej XIX-wiecznej willi Reinholda Richtera.

6 Jedyna uczelnia techniczna w regionie
Politechnika Łódzka Jedyna uczelnia techniczna w regionie 3. najchętniej wybierana uczelnia w Polsce (raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 4. wśród 23 uczelni technicznych 8. wśród 90 uczelni akademickich (ranking „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” 2011) Pierwsza uczelnia w Polsce wyróżniona przez Komisję Europejską prestiżowym certyfikatem jakości kształcenia „ECTS Label”

7 Wysoka jakość kształcenia Studia z pomysłem na przyszłość
Politechnika Łódzka Wysoka jakość kształcenia Studia z pomysłem na przyszłość Studia z pomysłem na przyszłość Oferujemy obecnie 36 kierunków studiów z wieloma specjalnościami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy i najnowszych osiągnięć w danej dziedzinie kształcenia. Niektóre kierunki prowadzone są na wielu wydziałach. Wielką wagę przywiązujemy do poziomu i jakości nauczania, czego efektem jest pozytywna ocena wydana przez Państwową Komisję Akredytacyjną dla wszystkich badanych przez nią kierunków. Współpraca z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi zapewnia dostęp do najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz przyczynia się do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań na światowym poziomie.

8 Politechnika Łódzka Wydziały Mechaniczny automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa mechanika i budowa maszyn (również w j. ang. w IFE, studia I st.) mechatronika (również w j. ang. w IFE, studia II st.) transport zarządzanie i inżynieria produkcji Fabryka Inżynierów XXI wieku to nowoczesny obiekt dydaktyczno-laboratoryjny wydziału, który powstanie w wyniku projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

9 Wydziały Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka Wydziały Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki automatyka i robotyka elektronika i telekomunikacja (również w j. ang. w IFE, studia I i II st.) elektrotechnika energetyka informatyka (również w j. ang. w IFE, studia I i II st.) inżynieria bezpieczeństwa pracy mechatronika transport inżynieria biomedyczna (w j. ang. w IFE, studia I stopnia) Wydział jest koordynatorem projektu „KOLEJ SZYBKICH PRĘDKOŚCI”.

10 Wydziały Faculties Chemiczny
Politechnika Łódzka Wydziały Chemiczny chemia chemia budowlana inżynieria materiałowa nanotechnologia ochrona środowiska technologia chemiczna Chemia budowlana to nowy, unikatowy kierunek studiów, realizowany we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Gdańską. Faculties

11 Wydziały Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Politechnika Łódzka Wydziały Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów edukacja techniczno-informatyczna inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria materiałowa włókiennictwo wzornictwo Warsztaty plenerowe, kursy językowe i informatyczne, wysokie stypendia motywacyjne to tylko niektóre działania realizowane w ramach kierunku zamawianego wzornictwo.

12 Wydziały Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka Wydziały Biotechnologii i Nauk o Żywności biotechnologia (również w j. ang. w IFE, studia I i II st.) technologia żywności i żywienie człowieka ochrona środowiska Jako jedyny wydział w polskim szkolnictwie wyższym łączy nauki biologiczne, chemiczne i inżynieryjne, co przekłada się interdyscyplinarny program kształcenia.

13 Wydziały Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka Wydziały Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska architektura i urbanistyka architektura wnętrz budownictwo inżynieria środowiska inżynieria architektoniczna (w j. ang. w IFE, studia I st.) Studenci inżynierii środowiska – kierunku zamawianego będą mogli wziąć udział w wycieczkach dydaktycznych czy stażach studenckich z wynagrodzeniem. Czekają na nich również wysokie stypendia motywacyjne.

14 Wydziały Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Politechnika Łódzka Wydziały Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej fizyka techniczna (również w j. ang. w IFE, studia I st.) informatyka (również w j. ang. w IFE, studia I i II st.) logistyka matematyka Kurs księgowości i maklerski, kurs przygotowujący do egzaminu wymaganego od przyszłych aktuariuszy, wysokie stypendia motywacyjne to działania realizowane w ramach kierunku zamawianego matematyka - I i II st.

15 Wydziały Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka Wydziały Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria środowiska Studenci inżynierii środowiska – kierunku zamawianego będą mogli wziąć udział w wycieczkach dydaktycznych czy stażach studenckich z wynagrodzeniem. Czekają na nich również wysokie stypendia motywacyjne.

16 Wydziały Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka Wydziały Organizacji i Zarządzania europeistyka zarządzanie (również w j. ang. w IFE, studia II st.) zarządzanie i inżynieria produkcji (również w j. ang. i fr. w IFE, studia I st.) inżynieria bezpieczeństwa pracy Program studiów, nawiązujący do formuły realizowanej w zachodnich szkołach biznesu, daje możliwość zdobycia wiedzy humanistyczno-menedżerskiej w połączeniu z dyscyplinami technicznymi i praktyką.

17 Wydziały Wydziały Instytut Papiernictwa i Poligrafii
Politechnika Łódzka Wydziały Wydziały Instytut Papiernictwa i Poligrafii papiernictwo i poligrafia W Instytucie studenci zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności, ale również nawiązują pierwsze kontakty z pracodawcami. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do programu kształcenia bloku przedmiotów zawodowych.

18 Kolegia Kolegium Gospodarki Przestrzennej Kolegium Logistyki
Politechnika Łódzka Kolegia Kolegium Gospodarki Przestrzennej gospodarka przestrzenna Kolegium Logistyki logistyka Kolegium Towaroznawstwa towaroznawstwo Kolegia to jednostki międzywydziałowe, dzięki którym program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny.

19 Dlaczego warto wybrać studia techniczne?
Politechnika Łódzka Dlaczego warto wybrać studia techniczne? Studia z pomysłem na przyszłość Studia z pomysłem na przyszłość Inżynier to prestiżowy zawód z przyszłością Praktyki i staże w renomowanych firmach krajowych i zagranicznych Szansa na wysokie stypendium Stypendia w ramach programu MŁODZI W ŁODZI Nasi studenci otrzymali najwięcej stypendiów spośród łódzkich uczelni.

20 Międzynarodowe sukcesy
Politechnika Łódzka Międzynarodowe sukcesy Oferujemy aż 10 kierunków studiów prowadzonych całkowicie po angielsku i francusku w Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Wszyscy studenci tych studiów przebywają co najmniej przez jeden semestr w uczelniach zagranicznych. Nasi studenci zdobywają podwójne dyplomy Politechniki Łódzkiej i partnerskiej uczelni zagranicznej. Mogą otrzymać dyplomy uczelni francuskich, tureckich, duńskich, holenderskich i angielskich.

21 Międzynarodowe sukcesy
Politechnika Łódzka Międzynarodowe sukcesy Jesteśmy w czołówce w wymianie studentów w ramach programu LLP-Erasmus. Jest to efekt podpisanie prawie 300 umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi. Za wyjątkową aktywność w tym programie, w konkursie zorganizowanym z okazji jego 10-lecia otrzymaliśmy tytuł „uczelnia przyjazna mobilności”. Jesteśmy liderem w Polsce w wymianie studenckich, zagranicznych praktyk wakacyjnych w ramach programu IAESTE. (praktyki długoterminowe - średni czas trwania - 14,5 tygodnia)

22 Dbamy o studentów Biblioteka Studium Języków Obcych
Politechnika Łódzka Dbamy o studentów Biblioteka Supernowoczesne centrum informacji naukowo-technicznej. Ma w zbiorach ponad pół miliona książek, które można również zamawiać za pośrednictwem internetu. Studium Języków Obcych Wykorzystuje najnowocześniejsze metody, najnowsze środki dydaktyczne i audiowizualne. Bezpłatne zajęcie wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów pierwszych lat

23 Politechnika bez barier Dbamy o studentów
Łódzka Politechnika bez barier Dbamy o studentów Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, czyli wdrażanie programu „Politechnika bez barier” Oferuje studentom niepełnosprawnym kompleksowe usługi, np.: dostosowanie programu studiów i zajęć do indywidualnych potrzeb, pomoc psychologiczna i doradztwo zawodowe, udział w szkoleniach rozwijających umiejętności osobiste dostęp do specjalistycznego sprzętu, np. przenośne powiększalniki dla osób słabo widzących, przenośne urządzenia wspomagające słyszenie, urządzenia brajlowskie, mini notebooki, dyktafony itp.

24 Kariera inżyniera Dbamy o studentów Biuro Karier
Politechnika Łódzka Kariera inżyniera Dbamy o studentów Biuro Karier organizacja Akademickich Targów Pracy prezentacja ofert pracy stałej i tymczasowej spotkania z pracodawcami doradztwo z zakresu problematyki startu zawodowego praktyki zawodowe u największych pracodawców regionu (Bosch, Dalkia, Dell, Indesit…) szkolenia indywidualne i zbiorowe z zakresu m.in.: prowadzenia działalności gospodarczej, autoprezentacji czy skutecznych metod poszukiwania pracy

25 Coolturalny inżynier ;)
Politechnika Łódzka Coolturalny inżynier ;) Klub turystyczny „PŁazik” Studenckie Radio „Żak” Chór i orkiestra akademicka Klub motocyklistów Klub fotograficzny Teatr studencki Galerie sztuki Samorząd studencki Organizacje europejskie (BEST, ESN-EYE, AIESEC, AEGEE)

26 Zakręceni na punkcie nauki
Politechnika Łódzka Zakręceni na punkcie nauki W naszej uczelni prężnie działa ok. 60 Studenckich Kół Naukowych. Skupiają one pasjonatów, którzy realizują własne projekty. Organizują i uczestniczą w konferencjach oraz seminariach, zdobywając doświadczenie i nowe umiejętności. Wiele naszych kół naukowych może pochwalić się licznymi osiągnięciami i sukcesami.

27 Nakręć się na sukces! Student success
Politechnika Łódzka Nakręć się na sukces! Student success Nasi studenci zajmują czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych konkursach... Zespół CodeRaiders z PŁ wygrał ogólnopolski konkurs Imagine Cup w kategorii Projektowanie Oprogramowania. Teraz studenci przygotowują się do finałów w USA. Kot Schrödingera Koło Naukowe Fizyków PŁ zostało laureatem prestiżowego konkursu „Popularyzator Nauki 2009” organizowanego przez Polską Agencję Prasową oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adam Kszczot, student Wydziału Organizacji i Zarządzanie, zdobył złoty medal na Halowych Mistrzostwach Europy w Paryżu oraz brązowy medal na Halowych Mistrzostwach Świata w Dogha w biegu na 800 m.

28 Studia z pomysłem na przyszłość Studia z pomysłem na przyszłość
Politechnika Łódzka Studia z pomysłem na przyszłość Studia z pomysłem na przyszłość Projekty naszych studentów ekologiczny ośrodek wypoczynkowy papierowe meble Sukcesy naszych absolwentów Listonic.pl – darmowa, mobilna lista zakupów, która umożliwia nowoczesne zarządzanie zakupami zarówno przez telefon komórkowy, jak i komputer MobileMS – pierwszy w Europie wirtualny przewodnik dostępny w telefonie komórkowym, wykorzystujący system oparty o technologię fotokodów - „Odkoduj Łódź”

29 Politechnika Łódzka Drzwi Zawsze Otwarte Otwarte wydziały i laboratoria oraz wykłady na wybrany temat oferujemy w ramach akcji Drzwi Zawsze Otwarte. Przez cały rok, w dowolnym, ustalonym wcześniej terminie zapraszamy do odwiedzenia PŁ. Targi edukacyjne połączone z Festiwalem Studenckich Kół Naukowych odbywają się w styczniu. Specjalnie dla Was przygotowujemy wybuchowe pokazy, konkursy i interesujące doświadczenia. Informacji na temat rekrutacji oraz planowanych imprez szukajcie na naszym blogu:

30 Tu możecie nas znaleźć Tu nas możesz znaleźć Tu nas znajdziesz
Politechnika Łódzka Tu możecie nas znaleźć Tu nas znajdziesz Tu nas możesz znaleźć

31 Kontakt Sekcja Rekrutacji Politechniki Łódzkiej
Politechnika Łódzka Kontakt Sekcja Rekrutacji Politechniki Łódzkiej Łódź, ul. Radwańska 29, budynek A13 tel.: ;

32 Dziękujemy za uwagę Campus B


Pobierz ppt "Politechnika Łódzka Twoja Strefa Sukcesu Politechnika"

Podobne prezentacje


Reklamy Google