Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 Biuro Międzynarodowych Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 Biuro Międzynarodowych Programów."— Zapis prezentacji:

1 1 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych jako Punkt Kontaktowy Programów Ramowych uzyskało w poszczególnych latach dofinansowanie działalności wspomagającej uczestnictwo w Programach Ramowych w wysokości: zł zł zł zł zł Od 2007 roku BMPN pełni funkcję Punktu Kontaktowego 7 Programu Ramowego w latach zgodne z decyzją i umową z MNiSW. Punkt kontaktowy działa we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym (umowa z IPPT PAN, Warszawa) i Regionalnym Punktem Kontaktowym (przy UŁ, umowa konsorcjum w trakcie przygotowywania).

2 2 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: W celu podnoszenia własnych kwalifikacji BMPN uczestniczyło w 2007 łącznie w 17 różnorodnych imprezach o charakterze szkoleniowym, informacyjnym i warsztatowym. W 2007 roku BMPN zorganizował następujące szkolenia: – Granty europejskie od kuchni, z udziałem gości z Uniwersytetu w Dortmundzie – Szkolenie BMPN na temat 7.PR. Przedstawienie programów szczegółowych, zasad uczestnictwa, nowych zasad finansowania, – Szkolenie BMPN w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Ogólna prezentacja 7.PR, szczegółowa prezentacja programu IDEAS i konkursu ERC Starting Grant Szkolenie BMPN - program PEOPLE

3 3 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: Konferencja inaugurująca 7. Program Ramowy w Regionie Łódzkim, we współpracy z konsorcjum RPK Szkolenie i warsztaty prowadzone przez BMPN zatytułowane Finanse w 7.PR. Spotkanie miało charakter regionalny. 19 – – cykl spotkań (dni informacyjne, szkolenia, konsultacje) Fundusze Europejskie dla Innowacyjnej Gospodarki zakończony V Konferencją Regionalną Nauka dla Gospodarki. BMPN współpracuje z Krajowym Punktem Kontaktowym (przystąpienie do sieci zajmującej się sprawami finansów w 7.PR) oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym w ramach konsorcjum łódzkich punktów kontaktowych współorganizując imprezy i szkolenia regionalne.

4 4 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: W celu wsparcia naukowców Uczelni podjęte zostały inicjatywy: Dofinansowania przez Prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą wyjazdów pracowników negocjujących przystąpienie lub przygotowujących projekt do 7.PR Wprowadzenie na Uczelni regulacji umożliwiających dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekty finansowane z zewnętrznych źródeł (w tym 7. PR) – uchwała senatu nr 5/2007 z dn. 30 maja BMPN uczestniczył zarówno w wewnętrznych pracach w uczelni, jak też w spotkaniach poza uczelnią (Polit. Wrocławska, KRAB) w celu przygotowania najlepszych rozwiązań i praktycznych wskazówek dla realizujących projekty. Prace te są kontynuowane.

5 5 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: LICZBA PROJEKTÓW 5. PR 6. PR 7.PR ( ) ( ) ( ) W 1 Mechaniczny 121 b W 2 Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki750 W 3 Chemiczny 362 W 4 Inżynierii i Marketingu Tekstyliów 250 W 5 Biotechnologii i Nauk o Żywności 1 a 60 W 6 Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 11 1 b W 7 Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 100 W 9 Organizacji i Zarządzania000 W 10 Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 040 Pozawydziałowe Jedn. Organizacyjne (CITT)010 RAZEM projektów: Dwa projekty przeszły do drugiego etapu a) Projekt realizowany wspólnie z W2 b) Umowa w trakcie przygotowywania

6 6 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: W 7. PR podpisane zostały dwie umowy o grant: 1. NerveRegeneration - Grant Reintegracyjny: PLE IRG, Grant Agrement Number Prof. Janusz. M. Rosiak, dr Radosław Wach Międzyresortowy Instytut Technik Radiacyjnych, Wydział Chemiczny 2. NoE PolyNET - Network of Excellence for the exploitation of organic and large area electronics. Information and Communication Technologies, Grant Agreement Number Prof. Jacek Ulański Katedra Fizyki Molekularnej, Wydział Chemiczny

7 7 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: W trakcie podpisywania są kolejne dwie: 3. REG CON - Support action for innovation driven clusters in construction. Regional approaches, multi-stakeholder engagement and cross regional co-operation, Coordination and support action, FP7-REGIONS Dr Marek Lefik Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich, Wydział Budownictwa i Architektury. 4. MAMINA, Macro, Micro and Nano Aspects of Machining, MC Support for training and career development of researchers (Marie Curie), Proposal number: , FP7-PEOPLE ITN Prof. Bogdan Walkowiak Zakład Inżynierii Powłok, Wydział Mechaniczny Dwa inne projekty przeszły do drugiego etapu ewaluacji.

8 8 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych w składzie: Kazimiera Zacharska Karolina Zwierzchowska Podstawowym celem działania Biura Międzynarodowych Programów Naukowych jest pomoc wszystkim pracownikom naukowym i jednostkom PŁ w aplikowaniu o środki z programów ramowych Unii Europejskiej. Formy wsparcia: -elektroniczny, cotygodniowy Biuletyn BMPN, -szkolenia ogólne i na terenie Jednostek PŁ, zgodnie z ich zapotrzebowaniem -konsultacje telefoniczne, owe, osobiste w zakresie spraw formalnych, administracyjnych, prawnych, finansowych, -konsultowanie składanych projektów, a następnie dokumentów wymaganych przez koordynatorów -pomoc w fazie realizacji projektów, raportowania, rozliczania projektów.

9 9 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: Nominalna wartość wpływów w Euro na poszczególnych wydziałach 5.PR 6.PR Razem 5 i 6.PR Mechaniczny ,4% ,2% ,6% 2 Elektryczny ,0% ,1% ,1% 1 Chemiczny ,7% ,3% ,0% 3 Włókien ,6% ,8% ,4% Biotechn. 00,0% ,4% ,4% Budown ,5% ,5% ,0% Fizyka ,8%00,0% ,8% Organiz. 00,0%0 0 Inż.Proces. 00,0% ,7% ,7% Pozawydz. 00,0%5 0000,1%5 0000,1% Ogółem

10 10 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.:

11 11 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: Wpływy w PLN (nominalnie) na poszczególnych wydziałach z uwzględnieniem dofinansowania z MNiSW (tzw. "spub") projekty EUdofinans.razem 5.PRprojekty EUdofinans.razem 6.PRRazem 5 i 6.PR Mechaniczny Elektrycz Chemiczny Włókien Biotechn Budown Fizyka Organiz Inż.Proces Pozawydz Ogółem Kurs Euro : 3,50006.PR - dwa projekty "spub" w trakcie oczekiwania na decyzje z MNiSW

12 12 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: L.P6.PR - Analiza uczestnictwa polskich zespołów w programach ramowych badań, rozwoju technologii i wdrożeń, A. Siemaszko, J. Supel 1 Politechnika Warszawska 2 PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki 3 Politechnika Wrocławska 4 Uniwersytet Warszawski 5 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica 6 Uniwersytet Jagielloński 7 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 8 Politechnika Łódzka (4 miejsce wśród uczelni technicznych) 9 Politechnika Gdańska 10 Uniwersytet Łódzki

13 13 luty 2008 Działalność naukowo-badawcza PŁ w 2007 r. Realizowane projekty badawcze ogółem – liczba i wartość Wydział/Instytut2006 r.2007 r.2006 r.2007 r. Mechaniczny ,777197,16 Elektrotechniki, E., I. i A ,194687,44 Chemiczny ,565186,91 Inż. i Marketingu Tekst ,342327,96 Biotechnol. i Nauk o Ż ,851918,31 Budown., Arch.i Inż.. Śr ,361099,40 Fizyki T., Inf. i Mat. St ,66475,70 Organizacji i Zarządzania ,55442,86 Inżynierii Proc. i O. Śr ,883718,35 Papiernictwa i Poligrafii ,951028,78 Pozostałe jednostki 1114,69135,81 razem , ,69


Pobierz ppt "1 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 Biuro Międzynarodowych Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google