Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 Biuro Międzynarodowych Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 Biuro Międzynarodowych Programów."— Zapis prezentacji:

1 1 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 82www2.p.lodz.pl/BMPNBMPN@p.lodz.pl Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych jako Punkt Kontaktowy Programów Ramowych uzyskało w poszczególnych latach dofinansowanie działalności wspomagającej uczestnictwo w Programach Ramowych w wysokości: 2003 - 15.000 zł 2004 - 18.000 zł 2005 - 18.000 zł 2006 - 37.105 zł 2007 - 40.000 zł Od 2007 roku BMPN pełni funkcję Punktu Kontaktowego 7 Programu Ramowego w latach 2007-2013 zgodne z decyzją i umową z MNiSW. Punkt kontaktowy działa we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym (umowa z IPPT PAN, Warszawa) i Regionalnym Punktem Kontaktowym (przy UŁ, umowa konsorcjum w trakcie przygotowywania).

2 2 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 82www2.p.lodz.pl/BMPNBMPN@p.lodz.pl W celu podnoszenia własnych kwalifikacji BMPN uczestniczyło w 2007 łącznie w 17 różnorodnych imprezach o charakterze szkoleniowym, informacyjnym i warsztatowym. W 2007 roku BMPN zorganizował następujące szkolenia: 27.02. – Granty europejskie od kuchni, z udziałem gości z Uniwersytetu w Dortmundzie 13.03. – Szkolenie BMPN na temat 7.PR. Przedstawienie programów szczegółowych, zasad uczestnictwa, nowych zasad finansowania, 03.04. – Szkolenie BMPN w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Ogólna prezentacja 7.PR, szczegółowa prezentacja programu IDEAS i konkursu ERC Starting Grant. 05.04. - Szkolenie BMPN - program PEOPLE

3 3 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 82www2.p.lodz.pl/BMPNBMPN@p.lodz.pl 13.04.- Konferencja inaugurująca 7. Program Ramowy w Regionie Łódzkim, we współpracy z konsorcjum RPK. 26.04.- Szkolenie i warsztaty prowadzone przez BMPN zatytułowane Finanse w 7.PR. Spotkanie miało charakter regionalny. 19 – 23.11. – cykl spotkań (dni informacyjne, szkolenia, konsultacje) Fundusze Europejskie dla Innowacyjnej Gospodarki zakończony V Konferencją Regionalną Nauka dla Gospodarki. BMPN współpracuje z Krajowym Punktem Kontaktowym (przystąpienie do sieci zajmującej się sprawami finansów w 7.PR) oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym w ramach konsorcjum łódzkich punktów kontaktowych współorganizując imprezy i szkolenia regionalne.

4 4 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 82www2.p.lodz.pl/BMPNBMPN@p.lodz.pl W celu wsparcia naukowców Uczelni podjęte zostały inicjatywy: Dofinansowania przez Prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą wyjazdów pracowników negocjujących przystąpienie lub przygotowujących projekt do 7.PR Wprowadzenie na Uczelni regulacji umożliwiających dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekty finansowane z zewnętrznych źródeł (w tym 7. PR) – uchwała senatu nr 5/2007 z dn. 30 maja 2007. BMPN uczestniczył zarówno w wewnętrznych pracach w uczelni, jak też w spotkaniach poza uczelnią (Polit. Wrocławska, KRAB) w celu przygotowania najlepszych rozwiązań i praktycznych wskazówek dla realizujących projekty. Prace te są kontynuowane.

5 5 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 82www2.p.lodz.pl/BMPNBMPN@p.lodz.pl LICZBA PROJEKTÓW 5. PR 6. PR 7.PR (1999-2002) (2002-2006) (2007-2013) W 1 Mechaniczny 121 b W 2 Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki750 W 3 Chemiczny 362 W 4 Inżynierii i Marketingu Tekstyliów 250 W 5 Biotechnologii i Nauk o Żywności 1 a 60 W 6 Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 11 1 b W 7 Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 100 W 9 Organizacji i Zarządzania000 W 10 Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 040 Pozawydziałowe Jedn. Organizacyjne (CITT)010 RAZEM projektów: 15304 Dwa projekty przeszły do drugiego etapu a) Projekt realizowany wspólnie z W2 b) Umowa w trakcie przygotowywania

6 6 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 82www2.p.lodz.pl/BMPNBMPN@p.lodz.pl W 7. PR podpisane zostały dwie umowy o grant: 1. NerveRegeneration - Grant Reintegracyjny: PLE-2007-4-3-IRG, Grant Agrement Number 206269 Prof. Janusz. M. Rosiak, dr Radosław Wach Międzyresortowy Instytut Technik Radiacyjnych, Wydział Chemiczny 2. NoE PolyNET - Network of Excellence for the exploitation of organic and large area electronics. Information and Communication Technologies, Grant Agreement Number 214006 Prof. Jacek Ulański Katedra Fizyki Molekularnej, Wydział Chemiczny

7 7 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 82www2.p.lodz.pl/BMPNBMPN@p.lodz.pl W trakcie podpisywania są kolejne dwie: 3. REG CON - Support action for innovation driven clusters in construction. Regional approaches, multi-stakeholder engagement and cross regional co-operation, Coordination and support action, FP7-REGIONS-2007-1. Dr Marek Lefik Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich, Wydział Budownictwa i Architektury. 4. MAMINA, Macro, Micro and Nano Aspects of Machining, MC Support for training and career development of researchers (Marie Curie), Proposal number: 211536-2, FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN Prof. Bogdan Walkowiak Zakład Inżynierii Powłok, Wydział Mechaniczny Dwa inne projekty przeszły do drugiego etapu ewaluacji.

8 8 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 82www2.p.lodz.pl/BMPNBMPN@p.lodz.pl Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych w składzie: Kazimiera Zacharska Karolina Zwierzchowska Podstawowym celem działania Biura Międzynarodowych Programów Naukowych jest pomoc wszystkim pracownikom naukowym i jednostkom PŁ w aplikowaniu o środki z programów ramowych Unii Europejskiej. Formy wsparcia: -elektroniczny, cotygodniowy Biuletyn BMPN, -szkolenia ogólne i na terenie Jednostek PŁ, zgodnie z ich zapotrzebowaniem -konsultacje telefoniczne, e-mailowe, osobiste w zakresie spraw formalnych, administracyjnych, prawnych, finansowych, -konsultowanie składanych projektów, a następnie dokumentów wymaganych przez koordynatorów -pomoc w fazie realizacji projektów, raportowania, rozliczania projektów.

9 9 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 82www2.p.lodz.pl/BMPNBMPN@p.lodz.pl Nominalna wartość wpływów w Euro na poszczególnych wydziałach 5.PR 6.PR Razem 5 i 6.PR Mechaniczny 190 0002,4%825 64510,2%1 015 64512,6% 2 Elektryczny 725 5889,0%1 538 22419,1%2 263 81228,1% 1 Chemiczny 457 0815,7%1 878 16723,3%2 335 24829,0% 3 Włókien. 209 1862,6%1 029 26112,8%1 238 44715,4% Biotechn. 00,0%758 6479,4%758 6479,4% Budown. 37 0000,5%40 0000,5%77 0001,0% Fizyka 62 0000,8%00,0%62 0000,8% Organiz. 00,0%0 0 Inż.Proces. 00,0%299 6243,7%299 6243,7% Pozawydz. 00,0%5 0000,1%5 0000,1% Ogółem 1 680 855 6 374 568 8 055 423

10 10 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 82www2.p.lodz.pl/BMPNBMPN@p.lodz.pl

11 11 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 82www2.p.lodz.pl/BMPNBMPN@p.lodz.pl Wpływy w PLN (nominalnie) na poszczególnych wydziałach z uwzględnieniem dofinansowania z MNiSW (tzw. "spub") projekty EUdofinans.razem 5.PRprojekty EUdofinans.razem 6.PRRazem 5 i 6.PR Mechaniczny 665 000687 0881 352 0882 889 758567 8343 457 5924 809 680 2. Elektrycz. 2 539 5581 776 6104 316 1685 383 7843 093 3728 477 15612 793 324 1. Chemiczny 1 599 7841 285 4502 885 2346 573 5853 707 66810 281 25313 166 487 3. Włókien. 732 151660 9091 393 0603 602 4142 662 5626 264 9767 658 036 Biotechn. 030 480 2 655 2651 703 1404 358 4054 388 885 Budown. 129 500115 200244 700140 000101 000241 000485 700 Fizyka 217 000156 500373 500000 Organiz. 0000000 Inż.Proces. 0001 048 684578 3491 627 033 Pozawydz. 00017 5006 20023 700 Ogółem 5 882 9934 712 23710 595 23022 310 99012 420 125 34 731 11545 326 345 Kurs Euro : 3,50006.PR - dwa projekty "spub" w trakcie oczekiwania na decyzje z MNiSW

12 12 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 82www2.p.lodz.pl/BMPNBMPN@p.lodz.pl L.P6.PR - Analiza uczestnictwa polskich zespołów w programach ramowych badań, rozwoju technologii i wdrożeń, A. Siemaszko, J. Supel 1 Politechnika Warszawska 2 PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki 3 Politechnika Wrocławska 4 Uniwersytet Warszawski 5 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica 6 Uniwersytet Jagielloński 7 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 8 Politechnika Łódzka (4 miejsce wśród uczelni technicznych) 9 Politechnika Gdańska 10 Uniwersytet Łódzki

13 13 luty 2008 Działalność naukowo-badawcza PŁ w 2007 r. Realizowane projekty badawcze ogółem – liczba i wartość Wydział/Instytut2006 r.2007 r.2006 r.2007 r. Mechaniczny 85896355,777197,16 Elektrotechniki, E., I. i A. 62573609,194687,44 Chemiczny 70835375,565186,91 Inż. i Marketingu Tekst. 49381957,342327,96 Biotechnol. i Nauk o Ż. 41511843,851918,31 Budown., Arch.i Inż.. Śr. 10 577,361099,40 Fizyki T., Inf. i Mat. St. 10 533,66475,70 Organizacji i Zarządzania 1821255,55442,86 Inżynierii Proc. i O. Śr. 39 2210,883718,35 Papiernictwa i Poligrafii 1112770,951028,78 Pozostałe jednostki 1114,69135,81 razem 39641123504,8228218,69


Pobierz ppt "1 luty 2008 Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Politechniki Łódzkiej Tel.: 631 20 Biuro Międzynarodowych Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google