Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 1. Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały sformułowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 1. Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały sformułowanie."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 1

2 Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały sformułowanie praw fizyki kwantowej: promieniowanie katodowe promieniotwórczość doświadczenie Rutherforda

3 PRZEŁOM!!!!!!!!!!!!!! [Js] Promieniowanie ciała doskonale czarnego (Planck, 1900) stała Plancka

4 Stara teoria kwantów – korpuskularna natura promieniowania Model Bohra Ruch niejednostajny – Elektron wysyła promieniowanie gdzie n = 1, 2, 3...

5 Schrödinger (1923) Heisenberg (1925) Dirac Doświadczenie Davissona i Germera (1927) – wiązka elektronów przepuszczona prez kryształ ulega dyfrakcji, podobnie jak promienie Roentgena Nowa teoria kwantów – falowa natura promieniowania

6 CH 4 CO 2 H 2 O

7 Zasada nieoznaczoności Heisenberga Istnieją pary wielkości odnoszące się do mikroskopowych układów, których nie można jednocześnie znać z absolutną dokładnością

8 Równanie falowe Schrödingera - prędkość fazowa Jakże podobne do równania falowego opisującego fale dźwiękowe, fale w wodzie, fale elektromagnetyczne, drgający sznurek H – operator Hamiltona (Hamiltonian) Równanie Schrödingera dla stanów stacjonarnych

9 stąd funkcja Hamiltona

10 (gradient) Zastępujemy pęd operatorem pędu funkcja Hamiltonaoperator Hamiltona czyli w notacji wektorowej

11 operator Laplacea

12 Procedura rozwiązywania równania Schrödingera 1.Ustalamy jaki jest Hamiltonian energii 2.Piszemy równanie Schrödingera 3.Rozwiązując to równanie znajdujemy funkcję falową (x, y, z) 4.Znajdujemy gęstość prawdopodobieństwa 5.Obliczamy energię

13 Energie stanowią dyskretny zbiór wartości, bo na funkcje (x, y, z) nałożone są pewne wartości brzegowe:JAKIE? a. musi mieć wartość skończoną b. musi być wszędzie skończona, jednoznaczna i gładka (funkcja i jej pierwsza pochodna muszą być ciągłe) c.dla wszystkich stanów związanych

14 Atom wodoru gdziejest promieniem Bohra zdefiniowanym jako najbardziej prawdopodobna odległość elektronu od jądra w stanie podstawowym (n=1) atomu wodoru ( 0 – przenikalność elektryczna próżni) (orbital s)

15 Jednostki atomowe: e - ładunek elektronu 1,602 10 -19 C m - masa elektronu 9,11 10 -31 kg a 0 - promień Bohra 5,292 10 -11 m jednostka energii (Hartri) 4,359 10 -18 J postać orbitalu s w jednostkach atomowych

16 Matematyczna postać orbitali atomowych wodoropodobnych atomów wyrażona w jednostkach atomowych 2s(n=2, l=0) 2p(n=2, l=1) 1s 2s, 2p

17 3s(n=3, l=0) 3p(n=3, l=1) 3s, 3p

18 3d(n=3, l=2) 3d

19 n=1l=0m=0Y 100 1s l=0m=0Y 200 2s l=1m=-1, 0, 1Y 21m 2p l=0m=0Y 300 3s n=3l=1m=-1, 0, 1Y 31m 3p l=2m=-2,-1,0,1,2Y 32m 3d l=0 (s),l=1 (p),l=2 (d),l=3 (f) Orbitale atomowe atomów wodoropodobnych n=2

20 Orbitale typu s

21 Orbitale typu p

22 Orbitale typu d

23 Elektronowa budowa atomów Liczby kwantowe charakteryzujące elektrony w atomie n, l, m, m s układ jednoelektronowy n, l, m, Sukład wieloelektronowy np.S=1 S=0

24 Zasady rządzące konfiguracją powłok elektronowych: Zasada Pauliego:w układzie wieloelektronowym żadne dwa elektrony nie mogą być w tym samym stanie, tzn. mieć jednakowe wszystkie liczby kwantowe Zasada Hunda:energetycznie najkorzystniejsze (najniższa energia) jest takie rozmieszczenie elektronów, gdy jak najwięcej z nich ma spiny zgodnie skierowane


Pobierz ppt "WYKŁAD 1. Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały sformułowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google