Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Falowe własności materii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Falowe własności materii."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Falowe własności materii

2 Mikroświat

3 Fale materii Rok francuski fizyk Louis de Broglie Potwierdzenie eksperymentalne w 1927 roku - Davisson i Germer

4 Dyfrakcja elektronów na krysztale Pomiar z wiązką o bardzo małym natężeniu Interferencja fal jednego elektronu, uginających się na różnych płaszczyznach kryształu

5 Zasada nieoznaczoności Pomiar położenia poruszającej się cząstki Z 1 minimum dyfrakcyjnego: Warunek na minimum:

6 Zasada nieoznaczoności Werner Heisenberg w 1927 roku Wielkości kanonicznie sprzężone.

7 Równanie Schrödingera Równanie Schrödingera przypisuje poruszającej się swobodnie cząstce falę o określonej częstotliwości i długości Rozwiązaniem jest funkcja opisująca przemieszczanie się fali – funkcja falowa W mechanice kwantowej nie określamy położenia cząstki, a określamy prawdopodobieństwo tego położenia. Paczka falowa - suma fal harmonicznych różniących się częstotliwościami, a więc i długościami fal. Poruszająca się cząstka paczka falowa Zasada nieoznaczoności

8 Funkcja falowa Sens fizyczny ma kwadrat funkcji odpowiadający prawdopodobieństwu tego,że cząstka znajduje się w określonym punkcie w przestrzeni i czasie. Funkcja falowa jest często funkcją zespoloną. Wielokrotne pomiary położenia w tych samych warunkach - różne wyniki mające pewien rozkład statystyczny charakteryzujący "rozmycie" położenia w przestrzeni.

9 Struktura atomu Model Thompsona: Eksperyment Rutherforda (1911): m Masa skupiona w jądrze o rozmiarach ~ m

10 Struktura atomu Wynik oczekiwany dla modelu Thompsona: Wynik eksperymentu Rutherforda:

11 Struktura atomu Trudności modelu Rutherforda: Elektrony nie mogą być w spoczynku, bo siły elektrostatyczne przyciągnęłyby je do dodatniego jądra. Jeśli elektrony krążą wokół jądra, to zgodnie z teorią Maxwella muszą emitować promieniowanie o widmie ciągłym – obserwujemy widmo liniowe! Wskutek emisji promieniowania elektrony tracą energię i w końcu spadną na jądro.

12 Widmo wodoru Widmo światła białego Widmo wodoru Seria Balmera: Liczba falowa: Stała Rydberga:

13 Widmo wodoru Wzór dla wszystkich serii: m identyfikuje nazwę serii: Lymana (m=1), Balmera (m=2), Paschena (m=3), Bracketta (m=4), Pfunda (m=5).

14 Model atomu Bohra Niels Bohr (1913) 2.Emisja promieniowania następuje w sposób nieciągły gdy elektron zmienia swe położenie przeskakując na inna orbitę. Częstotliwość wyemitowanego wówczas promieniowania określona jest przez różnicę energii elektronu na obu orbitach: gdzie E 1 i E 2 oznaczają odpowiednio energie elektronu na orbitach przed i po emisji. 1.Elektron w atomie może poruszać się tylko po takich orbitach, dla których orbitalny moment pędu równy jest całkowitej wielokrotności stałej Plancka. W takim stanie ruchu elektron nie emituje promieniowania elektromagnetycznego.

15 Model atomu Bohra I postulat Bohra

16 Model atomu Bohra Równowaga sił: I postulat Bohra: Atom wodoropodobny

17 Model atomu Bohra Energia elektronu:

18 Model atomu Bohra Energia elektronu na n-tej orbicie

19 Model atomu Bohra Energia elektronu na n-tej orbicie

20 Model atomu Bohra Energia fotonu wypromieniowana przy przeskoku z orbity n na orbitę m

21 Model atomu Bohra Stała Rydberga

22 Emisja promieniowania rentgenowskiego Promieniowanie liniowe Promieniowanie ciągłe (hamowania)

23


Pobierz ppt "FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Falowe własności materii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google