Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izolacja limfocytów Hodowla 48h Hodowla 24h Stymulatory proliferacji: PHA, Con A, antygeny swoiste Kontrola: medium H 3 tymidyna Ryc. Schemat przebiegu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izolacja limfocytów Hodowla 48h Hodowla 24h Stymulatory proliferacji: PHA, Con A, antygeny swoiste Kontrola: medium H 3 tymidyna Ryc. Schemat przebiegu."— Zapis prezentacji:

1 Izolacja limfocytów Hodowla 48h Hodowla 24h Stymulatory proliferacji: PHA, Con A, antygeny swoiste Kontrola: medium H 3 tymidyna Ryc. Schemat przebiegu izotopowego testu proliferacji limfocytów S S Pomiar radioaktywności w liczniku scyncylacyjnym S K K Zbieranie komórek na filtr szklany S K K Legenda: limfocyt limfocyt z wbudowanym izotopem S - hodowla stymulowana K - hodowla kontrolna

2 Hemaglutynacja bierna 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 Pos. Neg. miano 64 8 512 <2 32 128 32 4 Pacjent 1 2 3 4 5 6 7 8 Wynik dodatni Wynik ujemny

3 Zawiesina komórek Roztwór czynnika chemotaktycznego Filtr miliporowy Ryc.Schemat komory do badania chemotaksji wg Boydena Komórki po przejściu przez filtr ( do liczenia) Kierunek chemotaksji

4 I II III Ryc. Agarozowa metoda chemotaksji Schemat płytki agarozowej z układem wyciętych dołków zawierających: I - czynnik chemotaktyczny, II - zawiesinę badanych komórek, III - płyn kontrolny. Schemat pomiaru chemotaksji ( A ) i migracji spontanicznej ( B ). B A I II III

5 Znakowane 51 Cr komórki docelowe Wspólna hodowla ok 4 hPomiar radioaktywności nadsączy hodowli Izolacja komórek efektorowych Ryc.Schemat przebiegu testu cytotoksycznego NK Legenda: - Komórki efektorowe ( badane) - Komórki docelowe zawierające izotop - Izotop wolny

6 Limfocyty badane Wzorcowe limfocyty o znanych antygenach HLA-D, po działaniu mitomycyny Brak proliferacji - limfocyty identyczne antygenowo Hodowla Ryc. Schemat zasady mieszanej hodowli limfocytów ( MLR). Proliferacja - limfocyty o różnych antygenach Hodowla Legenda: Antygeny HLA - D na limfocytach

7 Erytrocyty wzorcowe z antygenem Rh Surowica badana z przeciwciałami anty - Rh Erytrocyty wzorcowe opłaszczone przeciwciałami anty - Rh Przeciwciała anty- gammaglobulinowe Aglutynacja B A Odczyn antyglobulinowy Coombsa: A - bezpośredni, B - pośredni Legenda: Erytrocyt z antygenami Rh Przeciwciało anty Rh Przeciwciało antyglobulinowe

8 Płyn odżywczy z antygenemPłyn odżywczy bez antygenu - kontrola Przyklejone do brzegów komór fragmenty kapilar z odwirowanymi leukocytani krwi obwodowej pacjenta Otwory do wprowadzania płynów do wnętrza komory Test zahamowania migracji leukocytów - metoda kapilarowa Naklejone parafiną szkiełko nakrywkowe Strefa migracji w podłożu z antygenem Strefa migracji w podłożu bez antygenu

9 Bakterie z antygenami somatycznymi Przeciwciała przeciw antygenom somatycznym Aglutynacja somatyczna O ( grudkowa ) Bakterie z antygenami rzęskowymiPrzeciwciała przeciw antygenom rzęskowym Aglutynacja rzęskowa H ( obłoczkowa ) Aglutynacja bakteryjna

10 Przebieg reakcji precypitacji w zależności od stężenia reagentów Strefa nadmiaru przeciwciał. W środowisku reakcji pozostają niezwiązane przeciwciała. Kompleksy immunologiczne są małe i nie wszystkie precypitują. Strefa ekwiwalwncji. W reakcji immunologicznej biorą udział wszystkie antygeny i przeciwciała. Powstające kompleksy immunologiczne są duże i całkowicie precypitują Strefa nadmiaru antygenów W środowisku reakcji pozostają niezwiązane antygeny. Kompleksy immunologiczne są małe i nie wszystkie precypitują

11 Anoda + Katoda - Kierunek elektroforezy Płytka szklana z żelem agarozowym zawierającym swoiste przeciwciała skierowane przeciw badanym antygenom Pojemniki w żelu do nanoszenia badanego materiału Pojemniki w żelu do nanoszenia wzorców antygenowych Immunoelektroforeza rakietkowa wg Laurella Strefy precypitacji - rakietki

12 Streptolizyna 1 U 1/25 1/100 1/500 1/1000 Rozcienczenie surowicy 5% Erytrocyty królicze (inkubacja 45 min37st C) Brak hemolizy hemoliza Test ASO

13 Antygen wzorcowy Inkubacja1/2 godz 37 C Wynik testu ujemnyWynik testu dodatni Surowica ujemna Wolny antygen Antygen związany przez przeciwciała Wolny dopełniacz Dopełniacz Dopełniacz związany przez swoisty kompleks immunologiczny Erytrocyty w kompleksie z przeciwciałami anty - erytrocytalnymi Hemoliza krwinek uczulonych zależna od dopełniacza Brak hemolizy krwinek uczulonych Odczyn wiązania dopełniacza - OWD

14 Antygeny wzorcowe na fazie stałej Surowica badana z przeciwciałami Dokładne płukanie Substrat dla enzymu chromogen Reakcja barwna Pomiar intensywności zabarwienia środowiska reakcji Przeciwciała antygammaglobulinowe wyznakowane enzymem Dokładne płukanie Test immunoenzymatyczny typu ELISA

15 Surowica badana z praeciwciałami Wzorcowe przeciwciała wyznakowane enzymem Antygeny wzorcowe na fazie stałej Dokładne płukanie Substrat dla enzymu chromogen Pomiar intensywności zabarwienia środowiska reakcji Reakcja barwna Test immunoenzymatyczny typu kompetycyjnego

16 Substrat dla enzymu chromogen Dokładne płukanie Reakcja barwna Pomiar intensywności zabarwienia środowiska reakcji Test immunoenzymatyczny typu kanapkowego. Przeciwciała wzorcowe na fazie stałej Surowica badana z antygenami Przeciwciała wzorcowe anty - antygenowe wyznakowane enzymem


Pobierz ppt "Izolacja limfocytów Hodowla 48h Hodowla 24h Stymulatory proliferacji: PHA, Con A, antygeny swoiste Kontrola: medium H 3 tymidyna Ryc. Schemat przebiegu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google