Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stymulatory proliferacji: PHA, Con A, antygeny swoiste

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stymulatory proliferacji: PHA, Con A, antygeny swoiste"— Zapis prezentacji:

1 Stymulatory proliferacji: PHA, Con A, antygeny swoiste
Kontrola: medium H 3 tymidyna K K S S Hodowla 24h Hodowla  48h Pomiar radioaktywności w liczniku scyncylacyjnym S K Izolacja limfocytów Zbieranie komórek na filtr szklany S K Legenda: limfocyt limfocyt z wbudowanym izotopem S - hodowla stymulowana K - hodowla kontrolna Ryc. Schemat przebiegu izotopowego testu proliferacji limfocytów

2 Hemaglutynacja bierna
1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 Pos. Neg. miano 64 8 512 <2 32 128 4 Pacjent 1 2 3 5 6 7 Wynik dodatni Wynik ujemny

3 Ryc.Schemat komory do badania chemotaksji wg Boydena
Zawiesina komórek Komórki po przejściu przez filtr ( do liczenia) Filtr miliporowy Roztwór czynnika chemotaktycznego Kierunek chemotaksji Ryc.Schemat komory do badania chemotaksji wg Boydena

4 Ryc.„ Agarozowa „ metoda chemotaksji
B A I II III I II III Schemat płytki agarozowej z układem wyciętych dołków zawierających: I - czynnik chemotaktyczny, II - zawiesinę badanych komórek, III - płyn kontrolny. Schemat pomiaru chemotaksji ( A ) i migracji spontanicznej ( B ). Ryc.„ Agarozowa „ metoda chemotaksji

5 Ryc.Schemat przebiegu testu cytotoksycznego NK
Izolacja komórek efektorowych Wspólna hodowla ok 4 h Pomiar radioaktywności nadsączy hodowli Znakowane 51Cr komórki docelowe Legenda: - Komórki efektorowe ( badane) - Komórki docelowe zawierające izotop - Izotop wolny Ryc.Schemat przebiegu testu cytotoksycznego NK

6 Ryc. Schemat zasady mieszanej hodowli limfocytów ( MLR).
Proliferacja - limfocyty o różnych antygenach Hodowla Brak proliferacji - limfocyty identyczne antygenowo Hodowla Wzorcowe limfocyty o znanych antygenach HLA-D, po działaniu mitomycyny Limfocyty badane Legenda: Antygeny HLA - D na limfocytach Ryc. Schemat zasady mieszanej hodowli limfocytów ( MLR).

7 Odczyn antyglobulinowy Coombsa: A - bezpośredni, B - pośredni
Erytrocyt z antygenami Rh Przeciwciało anty Rh Przeciwciało antyglobulinowe Legenda: A Erytrocyty wzorcowe z antygenem Rh Przeciwciała anty-gammaglobulinowe B Aglutynacja Surowica badana z przeciwciałami anty - Rh Erytrocyty wzorcowe opłaszczone przeciwciałami anty - Rh

8 Otwory do wprowadzania płynów do wnętrza komory
Test zahamowania migracji leukocytów - metoda kapilarowa Płyn odżywczy z antygenem Płyn odżywczy bez antygenu - kontrola Strefa migracji w podłożu bez antygenu Strefa migracji w podłożu z antygenem Naklejone parafiną szkiełko nakrywkowe Otwory do wprowadzania płynów do wnętrza komory Przyklejone do brzegów komór fragmenty kapilar z odwirowanymi leukocytani krwi obwodowej pacjenta

9 Bakterie z antygenami somatycznymi
Aglutynacja bakteryjna Bakterie z antygenami somatycznymi Przeciwciała przeciw antygenom somatycznym Aglutynacja somatyczna” O „ ( grudkowa ) Bakterie z antygenami rzęskowymi Przeciwciała przeciw antygenom rzęskowym Aglutynacja rzęskowa” H „ ( obłoczkowa )

10 Przebieg reakcji precypitacji w zależności od stężenia reagentów
Strefa ekwiwalwncji. W reakcji immunologicznej biorą udział wszystkie antygeny i przeciwciała. Powstające kompleksy immunologiczne są duże i całkowicie precypitują Strefa nadmiaru antygenów W środowisku reakcji pozostają niezwiązane antygeny. Kompleksy immunologiczne są małe i nie wszystkie precypitują Strefa nadmiaru przeciwciał. W środowisku reakcji pozostają niezwiązane przeciwciała. Kompleksy immunologiczne są małe i nie wszystkie precypitują.

11 Immunoelektroforeza rakietkowa wg Laurella
Płytka szklana z żelem agarozowym zawierającym swoiste przeciwciała skierowane przeciw badanym antygenom Strefy precypitacji - „rakietki” Kierunek elektroforezy Anoda + Katoda - Pojemniki w żelu do nanoszenia wzorców antygenowych Pojemniki w żelu do nanoszenia badanego materiału

12 Test ASO Streptolizyna 1 U Rozcienczenie surowicy
1/ / / /1000 5% Erytrocyty królicze (inkubacja 45 min37st C) hemoliza Brak hemolizy

13 Odczyn wiązania dopełniacza - OWD
Antygen wzorcowy Surowica ujemna Antygen związany przez przeciwciała Wolny antygen Dopełniacz Inkubacja1/2 godz 37C Dopełniacz związany przez swoisty kompleks immunologiczny Wolny dopełniacz Erytrocyty w kompleksie z przeciwciałami anty - erytrocytalnymi Hemoliza krwinek uczulonych zależna od dopełniacza Brak hemolizy krwinek uczulonych Wynik testu ujemny Wynik testu dodatni

14 Test immunoenzymatyczny typu ELISA
Antygeny wzorcowe na fazie stałej Surowica badana z przeciwciałami Dokładne płukanie Przeciwciała antygammaglobulinowe wyznakowane enzymem Dokładne płukanie Substrat dla enzymu chromogen Pomiar intensywności zabarwienia środowiska reakcji Reakcja barwna

15 Test immunoenzymatyczny typu „kompetycyjnego”
Surowica badana z praeciwciałami Antygeny wzorcowe na fazie stałej Dokładne płukanie Wzorcowe przeciwciała wyznakowane enzymem Substrat dla enzymu chromogen Pomiar intensywności zabarwienia środowiska reakcji Reakcja barwna

16 Test immunoenzymatyczny typu „ kanapkowego”.
Dokładne płukanie Przeciwciała wzorcowe na fazie stałej Surowica badana z antygenami Przeciwciała wzorcowe anty - antygenowe wyznakowane enzymem Dokładne płukanie Substrat dla enzymu chromogen Pomiar intensywności zabarwienia środowiska reakcji Reakcja barwna


Pobierz ppt "Stymulatory proliferacji: PHA, Con A, antygeny swoiste"

Podobne prezentacje


Reklamy Google