Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody oznaczania biopierwiastków. Absorpcyjna spektrometria atomowa AAS M Ep + h ν M Ek Absorpcja promieniowania przez wolne atomy Źródła promieniowania:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody oznaczania biopierwiastków. Absorpcyjna spektrometria atomowa AAS M Ep + h ν M Ek Absorpcja promieniowania przez wolne atomy Źródła promieniowania:"— Zapis prezentacji:

1 Metody oznaczania biopierwiastków

2

3

4 Absorpcyjna spektrometria atomowa AAS M Ep + h ν M Ek Absorpcja promieniowania przez wolne atomy Źródła promieniowania: lampy z katodą wnękową, lampy z wyładowaniem bezelektrodowym Atomizery: płomieniowe, elektrotermiczne, wodorkowe, z zimnymi parami rtęci, dla substancji stałych z atomizacją w plazmie laserowej Detektory: fotopowielacze Układ komputerowy

5 Fluorescencja rentgenowska Pomiar widm rentgenowskich powstałych w wyniku wzbudzenia próbki wysokoenergetycznym promieniowaniem rentgenowskim Źródła promieniowania: lampa rentgenowska Element rozszczepiający promieniowanie fluorescencyjne Detektory: liczniki Geigera-Mullera, liczniki scyntylacyjne, detektory półprzewodnikowe Układ komputerowy Metoda niedestrukcyjna

6 Fluorescencja rentgenowska

7 Spektrofotometria UV/Vis

8

9

10 Diagram poziomów energetycznych. Absorpcja promieniowania zachodzi w ciągu s, relaksacja związana z drganiami w cząsteczce – s, z przemianami wewnętrznymi – s, fluorescencja – od s do s (>10 -5 s – fosforescencja)

11 Zależność pomiędzy widmem absorpcji (wzbudzenia) i emisji (fluorescencji) Absorbancja fluorescencja

12

13

14

15

16

17

18

19 Zmieniając związek ulegający fluorescencji można obserwować inne jony np. Mg 2+, Na +, Cl -, K +, H +

20

21 NMR spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego Jądra atomu posiadające spin różny od zera wykazują moment magnetyczny. NMR bada jego oddziaływanie z zewnętrznym polem magnetycznym.

22 NMR spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego E fale radiowe

23

24

25 NMR

26

27 Spektrometria mas

28

29 Techniką SIMS badano czy jony Mg 2+ podczas filtracji do moczu wbudowują się w strukturę komórek nerek. Do organizmu wprowadzono izotop 26 Mg. Znaleziono go w strukturze komórek nerkowych.

30

31

32

33

34 osocze limfocyty erytrocyty

35

36

37

38

39 Erytrocytysurowica Mg w surowicy i erytrocytach u zdrowych i chorych ludzi

40 Częstość hipomagnezemii u krytycznie chorych po operacjach Całkowite stężenieMg 2+ w surowicyMg 2+ w erytrocytach w surowicy %

41 Porównanie metod oznaczania iMg w komórce fluorymet ria 31 P NMR Punkt 0 (AAS) Punkt 0 UV/Vis SIMSISE Mikroel ISE KONE Stan Próbki Żywa komórka Żywy organizm Popula cja kom Pojedyn cza kom Populacj a kom WynikRozkład stężeń Średnie stęż. Rozkład stężeń Lokalne stężenie Średnie stęż. Zakres Stężeń Czas Analizy ?< 1 godzOk. 1 godz ??Ok. ½ godz Jakie jonyCa, Mg, K, Na, Cl, H Mg, HH, Ca, Mg Mg, CaMgMg, K, Na, Cl, H Ile jednocześ nie 1111wiele1 Kosztdroga średnia drogaśredniatania automatyz acja Wprow - Wyniki ??-- +


Pobierz ppt "Metody oznaczania biopierwiastków. Absorpcyjna spektrometria atomowa AAS M Ep + h ν M Ek Absorpcja promieniowania przez wolne atomy Źródła promieniowania:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google