Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Październik 2003Autor: Ewa Kowalczuk1 PRZEDSTAWIANIE INFORMACJI W KOMPUTERZE bity bajty system binarny ASCII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Październik 2003Autor: Ewa Kowalczuk1 PRZEDSTAWIANIE INFORMACJI W KOMPUTERZE bity bajty system binarny ASCII."— Zapis prezentacji:

1 październik 2003Autor: Ewa Kowalczuk1 PRZEDSTAWIANIE INFORMACJI W KOMPUTERZE bity bajty system binarny ASCII

2 2 Czy można mierzyć informację? Kiedy można mierzyć informację? Znaczenie informacji fizycznie jest niemierzalne. Jeżeli informacja przybiera formę komunikatu zaczyna być zakodowana (w postaci tekstu). Wiadomość tekstową można mierzyć np. ilością liter komunikatu.

3 3 Inne sposoby kodowania Inne sposoby kodowania....... Znaki kodowe: alfabet, alfabet Morsea, alfabet chorągiewkowy.

4 4 Ilość znaków kodowych kodu a ich rozróżnialność Im mniej znaków kodowych tym rozróżnialność ich może być większa. Np. 1, 0 (żarówka świeci, żarówka nie świeci)

5 5 Przesyłanie informacji Nadawca Odbiorca Tor przesyłowy

6 6 Przesyłanie informacji + Wył. – 0, Wł. – 1. Nie świeci – 0, świeci – 1. Dwie informacje mogą być wysłane i odebrane przy pomocy toru jednobitowego.

7 7 Ile różnych informacji można wysłać i odebrać przy pomocy toru 2 bitowego? +

8 8 + 00 01 10 11 4 = 2^2 4 = 2^2 Odp.:

9 9 Ile różnych informacji można wysłać i odebrać przy pomocy toru 3 bitowego? +

10 10 Ile różnych informacji można wysłać i odebrać przy pomocy toru 3bitowego? 8 = 2^3 8 = 2^3 1. 000 2. 001 3. 010 4. 011 5. 100 6. 101 7. 110 8. 111 + Odp.:

11 11 Przy dodaniu każdego następnego toru bitowego (bitu) ilość niepowtarzalnych kombinacji zer i jedynek ulega podwojeniu, a więc podwaja się liczba możliwych do zakodowania informacji.

12 12 Ile różnych informacji można wysłać i odebrać przy pomocy toru n bitowego?

13 13 n Ile różnych informacji można wysłać i odebrać przy pomocy toru n bitowego? 2^n 2^n Odp.:

14 14 Istnieją komputery zdolne do bezpośredniego przetwarzania danych analogowych wyrażonych w postaci np. napięć elektrycznych. Podstawowym jednak narzędziem informatyki jest obecnie komputer cyfrowy, czyli maszyna przetwarzająca dane możliwe do przedstawienia w postaci skończonych liczb

15 15 Termin liczba kojarzy się na ogół z jej reprezentacją dziesiętną ( ), używaną na co dzień. Przy przechowywaniu liczb w komputerze każdą liczbę trzeba przedstawić jako stan pewnego zjawiska fizycznego, np. stan napięcia między okładkami kondensatora. W systemie dziesiętnym trzeba by cyfrom przypisać 10 różnych wartości napięcia. Byłoby to kłopotliwe. system dziesiętny

16 16 t [s] 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0,5 5 0 U [V] 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Digitalizacja przebiegu ciągłego napięcia czyli przedstawienie napięć z zakresu 0-5V jedną cyfrą dziesiętną

17 17 Łatwiej i pewniej jest wykorzystać tylko dwa skarajne, przeciwstawne stany, np. dwie wartości napięcia: 0V i 5V. Impulsy prądowe przyjmują tylko dwie wartości: wysoką i niską. Każdy z impulsów oznaczono cyfrą: 0 i 1.Ciąg impulsów stanowi zakodowaną informację.5V0V 1 1 0 0 0

18 18 W systemie tym występują tylko dwie cyfry: 0 i 1. Cyfry układu binarnego nazywa się bitami. Najmniejszą porcją informacji, którą komputer może zapamiętać jest jedna cyfra dwójkowa, czyli bit. W związku z użyciem tylko dwu stanów, oznaczonych 0 i 1 do kodowania informacji w komputerze zastosowano system liczenia dwójkowy

19 19 Jednostki informacji bit bajt kilobajt kilobit megabajt megabit gigabajt gigabit bit bajt kilobajt kilobit megabajt megabit gigabajt gigabit = 8 bitów = 1024 bajtów = 10 3 bitów = 1024 kilobajtów = 10 6 bitów = 1024 megabajtów = 10 9 bitów

20 20 Bit [1b] to najmniejsza, niepodzielna jednostka informacji posiadająca dwie różne wartości.

21 21 Szybkość transmisji X– szybkość transmisji b/s (bit per second), D – wielkość danych w b, T – całkowity czas zużyty na transmisję.

22 22 Bajt 1 bajt = 8 bitów 1B 1B = 8 b 1KB 1KB = 1024 B = (1024 * 8) b 1 MB 1 MB = 1024 KB 1 GB 1 GB = 1024 MB 1 bajt = 8 bitów 1B 1B = 8 b 1KB 1KB = 1024 B = (1024 * 8) b 1 MB 1 MB = 1024 KB 1 GB 1 GB = 1024 MB 1 2 3 4 5 6 7 8

23 23 Na ile sposobów można ustawić na 8 bitach (miejscach) dwie cyfry 0 i 1? czyli Ile różnych informacji można zakodować w jednym bajcie?

24 24 Odp.: 256 = 2 8 256 = 2 8 Ile różnych informacji można zakodować w jednym bajcie?

25 25 Aby komputer mógł zapamiętywać informacje liczbowe, należy je zakodować w systemie dla niego zrozumiałym czyli w systemie dwójkowym (binarnym). Każdą liczbę dziesiętną można zamienić na liczbę binarną.

26 26 W jaki sposób zamienić zapis dziesiętny liczby na jej zapis binarny?

27 27 Dlaczego liczymy w systemie dziesiętnym? ? Powrót do slajdu 15 Powrót do slajdu 15

28 28 Przyjrzyjmy się systemowi dziesiętnemu: podstawą jest liczba 10 i wykorzystuje on 10 cyfr (0....9), system pozycyjny tzn. znaczenie cyfry zależy od pozycji, na której się ona znajduje. np. 5273= 5*1000+2*100+7*10+3*1= 5*10 3 +2*10 2 +7*10 1 +3*10 0

29 29 Jak byśmy liczyli gdybyśmy mieli po jednym palcu u ręki? A jak, gdybyśmy mieli tylko jedną taką rękę?

30 30 Analogicznie do systemu dziesiętnego w systemie dwójkowym: podstawą jest liczba 2 i do dyspozycji są tylko 2 liczby (0;1) jest to system pozycyjny W jaki sposób można zmienić zapis dziesiętny liczby np. 45 na jej zapis binarny?

31 31 W systemie dziesiętnym: 45 (10) = 4*10 1 +5*10 0 Aby zamienić liczbę dziesiętną na liczbę dwójkową należy liczbę dziesiętną rozłożyć na sumę liczb, które są potęgami liczby 2: 2 0 =1, 2 1 =2, 2 2 =8, 2 3 =8, 2 4 =16, 2 5 =32, 2 6 =64, 2 7 =128, 2 8 =256 2 9 =512 2 10 =1024 2 0 =1, 2 1 =2, 2 2 =8, 2 3 =8, 2 4 =16, 2 5 =32, 2 6 =64, 2 7 =128, 2 8 =256 2 9 =512 2 10 =1024 45 (10) = 32+8+4+1 = =1*2 5 + 0*2 4 + 1*2 3 + 1*2 2 +0*2 1 +1*2 0 = =1*2 5 + 0*2 4 + 1*2 3 + 1*2 2 +0*2 1 +1*2 0 = = 1 0 1 1 0 1 (2) = 1 0 1 1 0 1 (2) w zapisie brakuje czwartej i pierwszej potęgi liczby 2

32 32 Stystem dwójkowy jest systemem pozycyjnym tzn. znaczenie cyfry zależy od pozycji, na której się ona znajduje: 1 0 0 1 1 1 0 (2) 00 11 22 334455 66 [potęga liczby 2] DLA DOCIEKLIWYCH

33 33 Aby komputer mógł zapamiętywać nie tylko informacje liczbowe, ale również litery i inne znaki, każdemu znakowi z klawiatury przyporządkowano kolejny numer zwany np. literze A odpowiada w kodzie liczba 65 Liczbę dziesiętną 65 (10) można zamienić na liczbę binarną, w ten sposób komputer zapamięta literę A jako liczbę 1000001 (2) K O D E M A S C I K O D E M A S C I K O D E M A S C I K O D E M A S C I

34 34 Jeżeli kod znaku z klawiatury będziemy zapisywać w jednym bajcie, możemy w nim zapisać aż 256 znaków. 00 1 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 1 00 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 001............................ 1 2 3 4 256 Na 8 bitach możemy ustawić dwie cyfry: 0 i 1 na 256 sposobów....

35 35 Kod ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Kod ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Każdemu znakowi przyporządkowano liczbę (kod): kody od 0 do 31 to znaki specjalne nie majace odpowiednika w alfabecie (sterują ekranem i drukarką) kody od 32 do 127 to m.in. kody cyfr (od 48 (0) do 57 (9)), kody dużych liter to od 65(A) do 90 (Z) kody małych liter: od 97(a) do 122 (z) Kodów ASCII jest 128, a ponieważ bajt jest najmniejszą jednostką informacji, więc drugie 128 znaków może być wykorzystane na zdefiniowanie znaków narodowych (polskie znaki diakrytyczne) Powrót do slajdu 28 Powrót do slajdu 28

36 36 A oto inny sposób przeliczania liczb dziesiętnych na dwójkowe: dzielimy liczbę całkowicie przez 2 i zapisujemy reszty z dzielenia zgodnie z pozycją danej cyfry 45 : 2 = 22reszta1cyfra jedności (2 0 ) 22 : 2 = 110cyfra dwójek (2 1 ) 11 : 2 = 51cyfra czwórek (2 2 ) 5 : 2 = 21cyfra ósemek (2 3 ) 2 : 2 = 10cyfra szesnastek (2 4 ) 1 : 2 = 01cyfra trzydziestek dwójek (2 5 ) 45 : 2 = 22reszta1cyfra jedności (2 0 ) 22 : 2 = 110cyfra dwójek (2 1 ) 11 : 2 = 51cyfra czwórek (2 2 ) 5 : 2 = 21cyfra ósemek (2 3 ) 2 : 2 = 10cyfra szesnastek (2 4 ) 1 : 2 = 01cyfra trzydziestek dwójek (2 5 ) 45 (10) = 101101 (2) Zaczynamy spisywać reszty od dołu, gdyż tam się znajduje cyfra o najwyższej wadze:

37 37 Przelicz samodzielnie liczby dziesiętne na system dwójkowy: 11 (10) =27 (10) = 102 (10) =125 (10) = Sprawdź Sprawdź Sprawdź Sprawdź

38 38 Jak przeliczyć liczbę zapisaną w systemie dwójkowym na liczbę dziesiętną? 1 0 0 1 1 1 0 (2) 0 1 2 345 6 = (1*2 6 + 0*2 5 + 0*2 4 + 1*2 3 +1*2 2 +1*2 1 + 0*2 0 ) 10 = = = (64 + 8 + 4 +2) (10) = 78 (10) Przelicz samodzielnie liczby dwójkowe na system dziesiętny: 00001011 (2) =00011011 (2) = 01100110 (2) =01111101 (2) = Sprawdź Sprawdź Sprawdź Sprawdź

39 39 ODPOWIEDZIODPOWIEDZI Powrót do slajdu 36 Powrót do slajdu 36 11 (10) =00001011(2 27 (10) = 00011011(2) 102 (10) = 01100110(2) 125 (10) =01111101(2 11 (10) =00001011(2 27 (10) = 00011011(2) 102 (10) = 01100110(2) 125 (10) =01111101(2

40 40 ODPOWIEDZIODPOWIEDZI Powrót do slajdu 37 Powrót do slajdu 37 00001011 (2) = 11 (10) 00011011 (2) = 27 (10) 01100110 (2) = 102 (10) 01111101 (2) = 125 (10) 00001011 (2) = 11 (10) 00011011 (2) = 27 (10) 01100110 (2) = 102 (10) 01111101 (2) = 125 (10)


Pobierz ppt "Październik 2003Autor: Ewa Kowalczuk1 PRZEDSTAWIANIE INFORMACJI W KOMPUTERZE bity bajty system binarny ASCII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google