Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI"— Zapis prezentacji:

1 KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI
Dyrektor Z-ca Dyrektora Z-ca Dyrektora Kierownik Kierownik Kierownik Pracownicy Pracownicy Pracownicy Pracownicy Pracownicy

2 ŚRODKI KOMUNIKACJI Pisemne: Audio-wizualne: Ustne: Elektroniczne:
biuletyny raporty notatki kwestionariusze postaw Ustne: spotkania w dużej grupie spotkania reprezentantów spotkania zespołów wymiana interpersonalna formalne prezentacje plotki wykłady Audio-wizualne: slajdy filmy radio postery Elektroniczne: poczta elektroniczna Niewerbalne

3 SYSTEMY KOMUNIKACJI 1 ZNACZENIE KOMUNIKACJI: KOMUNIKACJA W DÓŁ:
Umożliwia przekształcenie decyzji podejmowanych przez menedżerów w działania ich podwładnych. Upewnia, że działania są konsekwentnie podejmowane i skoordynowane. Obniża koszty poprzez redukcję błędów. Wywołuje wyższy poziom zaangażowania ze strony pracowników, a przez to zapewnia lepszą jakość stanowionych usług. Poprawia efektywność działań.

4 SYSTEMY KOMUNIKACJI 2 KOMUNIKACJA W GÓRĘ:
Pozwala na zrozumienie zachowań podwładnych, ich postaw i wartości. Ostrzega przed wystąpieniem potencjalnych problemów. Dostarcza użytecznych rozwiązań problemów. Dostarcza informacji potrzebnych do podejmowania decyzji. Zwiększa motywację podwładnych. Dostarcza informacji zwrotnej o efektywności komunikacji w dół oraz sposobów jej poprawienia.

5 SYSTEMY KOMUNIKACJI 3 USPRAWNIENIA W SYSTEMIE KOMUNIKACJI:
Wykorzystuj więcej niż jedną sieć komunikacji. Wykorzystuj sieci nieformalne, aby przygotować grunt dla komunikacji formalnej. Zachęcaj do komunikacji dwukierunkowej. Zabiera ona więcej czasu, ale poprawia rozumienie i wykonanie. Utrzymuj jak najmniej ogniw w łańcuchu komunikacji.

6 ZABURZENIA W KOMUNIKACJI 1
"Niewłaściwa komunikacja jest zewnętrznym przejawem ukrytych zaburzeń w organizacji" Charles Handy "Understanding Organisation" Odbiorca - zakłócenia percepcji. Spostrzegamy to, na co jesteśmy nastawieni. Nieprzyjemne informacje są zakłócane, bądź filtrowane. Nadawca - ominięcia, zakłócenia. Z różnych powodów nadawca przekształca informacje, lub pomija niektóre jej aspekty. Na przykład osoby o dużych ambicjach zawodowych ukrywają informacje potencjalnie grożące ich pozycji w firmie.

7 ZABURZENIA W KOMUNIKACJI 2
Brak zaufania. Powoduje skrupulatne monitorowanie udzielanych informacji, czemu często towarzyszą negatywne emocje i zachowania. Dominacja komunikatów niewerbalnych nad werbalnymi. Odbiór twardych danych może zostać zakłócony niewerbalnymi przejawami emocji. Przeciążenie. Nadmiar informacji wywołuje zachowania stereotypowe. Rola pozycji. Władza związana z daną pozycją wywołuje nastawienie na ukrywanie informacji.

8 ZABURZENIA W KOMUNIKACJI 3
Dystans. Występuje odwrotna zależność pomiędzy fizycznym dystansem a nawiązywaniem kontaktu. Status. Osoby o niższym statusie rzadziej inicjują komunikację w grupach oraz z osobami o wyższym statusie. Brak jednoznaczności. To, co jest oczywiste dla nadawcy, nie musi być oczywiste dla odbiorcy komunikatu.

9 ORGANIZACJA JAKO SYSTEM POLITYCZNY
Założenia: organizacja jest z samej swej istoty polityczna, bo musi znaleźć sposoby tworzenia ładu i wspólnego kierunku działania między ludźmi o potencjalnie rozbieżnych i sprzecznych interesach, kwestie autorytetu, władzy, stosunków przełożony i podwładny to problemy polityczne wiążące się z działaniami rządzących i rządzonych, w organizacji są różne formy manipulacji i zabiegów, za pomocą których ludzie realizują swoje interesy, polityka i „politykowanie” może być zasadniczym aspektem życia organizacji, a nie przejawem jej dysfunkcji, w organizacji, poszczególne jednostki kierują się interesami związanymi z zadaniem (stanowiskiem), karierą oraz sprawami prywatnymi; sposób godzenia i realizacji tych interesów, kształtuje ich działanie, konflikt (osobisty, interpersonalny, międzygrupowy) jest zjawiskiem naturalnym.

10 ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ – Chris Argyris
Dociekanie (inquiry) – myślenie i działanie podejmowane w obliczu niedookreślonej sytuacji problemowej blokującej dotychczasowe działanie (Dewey). Cybernetyczne zasady komunikowania i uczenia się. Systemy muszą mieć zdolność: odczuwania, bieżącego śledzenia i badania istotnych aspektów swego otoczenia powiązania tych informacji z normami operacyjnymi, które kierują zachowaniem systemu wykrywania istotnych odchyleń od tych norm inicjowania działań korygujących, kiedy zostaną odkryte sprzeczności

11 PĘTLE UCZENIA SIĘ Pętla pojedyncza – wykrywanie i korygowanie odchyleń od ustalonych z góry norm z wbudowaną funkcją pamięci (poprzednie poziomy osiągniętych wyników wykorzystuje się jako normy do kontrolowania poziomów bieżących). Pętla podwójna (deuterolearning – Gregory Bateson) – przeglądanie i kwestionowanie podstawowych norm, polityki i procedur operacyjnych w związku ze zmianami w otoczeniu.

12 SYSTEM UCZENIA Składa się ze struktur wyznaczających dociekanie i zachowanie organizacyjne. kanały komunikacji (forum dla dyskusji, formalne i nieformalne wzorce interakcji) systemy informacyjne (media, technologie) otoczenie przestrzenne wywierające wpływ na komunikację procedury kierujące dociekaniem systemy wzmocnień wpływające na uczenie się

13 DWA RODZAJE TEORII DZIAŁANIA
teoria głoszona (jawna) – wyrażana w formie przekonań i wartości (myślenie grupowe, racjonalizacje, retoryka). teoria użytkowa (ukryta) – konstruowana na podstawie obserwacji wzorców działania: normy zachowania strategie osiągania wartości założenia łączące strategie i wartości często obłożona tabu.

14 UNIWERSALNA TEORIA DZIAŁANIA
Model I: Osiągnij zamierzony cel. Maksymalizuj zyski i minimalizuj straty. Stłum negatywne emocje. Działaj zgodnie z tym, co uznajesz za racjonalne. Strategie działania: Broń swojej pozycji. Oceniaj myśli i działania swoje i innych. Przypisuj przyczyny wszystkiemu, co próbujesz zrozumieć.

15 ORGANIZACYJNE RUTYNY OBRONNE
działania, polityka, praktyka, które chronią przed doświadczeniem skrępowania, zażenowania, zagrożenia i jednocześnie umożliwia odkrywanie przyczyn tych doświadczeń. NP. NIESPÓJNE PRZEKAZY „Marto, kierujesz tym wydziałem, ale konsultuj się z Jerzym.” „Adamie, bądź innowacyjny, ale uważaj.” wyślij niespójny przekaz zachowaj się tak, jakby nie był niespójny spraw, aby poprzednie dwa punkty były niedyskutowalne spraw, aby niedyskutowalność była niedyskutowalna

16 TECHNIKA LEWEJ KOLUMNY
Myśli i uczucia niewypowiedziane Konwersacja Mam nadzieję, że się nam uda dogadać. Szef: Jestem pewien, że mamy te same cele. Musimy przemyśleć nasze ostatnie szacunki kosztów. Obawiam się, że to będzie trudne. Podwładny: Rzeczywiście nie są one zbyt wiarygodne. Cos z nim „nie tak”. Pogadajmy o prawdziwym problemie. Szef: Rozumiem, że niektóre koszty można zredukować (zgodnie z Twoja sugestią), ale ciągle mamy problem. Podwładny: To nie my jesteśmy autorami tych szacunków i nigdy się z nimi nie zgadzaliśmy. Nie chce wziąć odpowiedzialności. Chce ją zwalic na mnie. Szef: Musimy przy nich pozostać, taka jest rzeczywistość


Pobierz ppt "KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google