Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, kwiecień 2015r. Badanie opinii na temat organizacji igrzysk The World Games.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, kwiecień 2015r. Badanie opinii na temat organizacji igrzysk The World Games."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, kwiecień 2015r. Badanie opinii na temat organizacji igrzysk The World Games

2 Nota metodologiczna

3 Czas realizacji badania:31.03.2015r. Miejsce realizacji:Miasto Wrocław Próba:losowo – kwotowa, stanowiąca liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu mieszkańców Polski (dane wg GUS). Jednostka badaniaosoby w wieku 18 i więcej lat Operat losowania:baza teleadresowa jednostek będąca powszechnie uznanym spisem zawierającym niezbędne punkty teleadresowe i spełniające następujące metodologicznie konieczne warunki: aktualności, kompletności, wyłączności i dostępności. Techniką pozyskiwania numerów telefonicznych respondentów jest Random Digit Dialing - polega ona na losowaniu numerów telefonów z bazy powstałej przez generowanie numerów telefonów na podstawie przydziałów prefixów telefonicznych poszczególnym operatorom telefonii stacjonarnej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wielkość próby:n = 1100; błąd oszacowania = 3 proc. poziom ufności 0,95. Technika badawcza:badanie zrealizowane metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

4 Podsumowanie

5  Ponad ⅓ zapytanych słyszała o mającej się odbyć we Wrocławiu imprezie World Games.  ⅔ respondentów deklaruje, że wie czym jest World Games.  Ponad ¾ ankietowanych dobrze ocenia pomysł zorganizowania World Games we Wrocławiu.  Bardzo zbliżony odsetek uważa (76. proc.) uważa, że organizacja takiej imprezy może przynieść miastu korzyści.  Ponad 80 proc. wrocławian uważa, że miasto powinno inwestować w organizację imprez sportowych.

6 Czy słyszał Pan(i) o mającej się odbyć we Wrocławiu imprezie World Games? Niewiele częściej niż co trzeci respondent słyszał o mającej odbyć się we Wrocławiu imprezie The World Games.

7 Czy wie Pan(i) co to jest World Games? Znajomość The World Games deklaruje ⅔ zapytanych mieszkańców miasta.

8 Czy wie Pan(i) co to jest The World Games? Jeżeli tak, to co to jest? Respondenci, którzy deklarowali znajomość The World Games w 57 proc. stwierdzili, że jest to olimpiada sportów nieolimpijskich, 16 proc. stwierdziło, że jest to impreza sportowa, natomiast 8 proc., że są to światowe zawody i gry. Opowiadają respondenci deklarujący znajomość World Games

9 Jak ocenia Pan(i) pomysł zorganizowania takiego wydarzenia we Wrocławiu? Zdecydowana większość respondentów dobrze ocenia pomysł zorganizowania takiego wydarzenia we Wrocławiu. Odpowiedzi takiej udzieliło więcej niż ¾ zapytanych osób. Zdecydowanie dobrze pomysł takiej inicjatywy oceniło 32 proc. ankietowanych. Negatywne wskazania stanowią 14 proc, natomiast 8 proc. wrocławian nie miało zdania na ten temat.

10 Czy Pana(i) zdaniem organizacja takiej imprezy we Wrocławiu może przynieść miastu korzyści? Podobnie wysoki odsetek zapytanych stwierdził, że organizacja takiej imprezy we Wrocławiu może przynieść miastu korzyści. Trzech na czterech ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Odpowiedzi negatywne stanowiły 17 proc. wszystkich wskazań.

11 Jakie korzyści Pana(i) zdaniem może przynieść organizacja The World Games we Wrocławiu? Zdaniem badanych największe korzyści z organizacji The World Games we Wrocławiu to promocja i reklama miasta, taką odpowiedź wskazało niespełna sześciu na dziesięciu zapytanych. Zwiększenie ilości turystów wskazało 17 proc. badanych, zbliżony odsetek (15 proc.) wskazał na korzyści finansowe. Na poprawę infrastruktury miejskiej wskazało zaledwie 4 proc. wrocławian. Opowiadają respondenci, którzy uważają, że World Games może przynieść miastu korzyści.

12 Czy Pana(i) zdaniem miasto powinno ubiegać się o organizowanie we Wrocławiu dużych imprez sportowych? Mieszkańcy Wrocławia w znacznej większości uważają, że miasto powinno inwestować w ubieganie się o organizowanie dużych sportowych imprez. Odpowiedzi pozytywnej na to pytanie udzieliło więcej niż ośmiu na dziesięciu ankietowanych. Warto zaznaczyć, że odpowiedzi zdecydowanie pozytywne stanowiły 45 proc. ogółu wskazań, natomiast przeciwników takich inwestycji jest 12 proc.

13

14

15

16

17 6.4.1 Miasto Gospodarz nie ujawni osobom trzecim, za wyjątkiem zawodowych doradców i w sytuacjach wymaganych prawem, żadnych informacji związanych z zawartością tego Porozumienia.

18

19

20

21


Pobierz ppt "Warszawa, kwiecień 2015r. Badanie opinii na temat organizacji igrzysk The World Games."

Podobne prezentacje


Reklamy Google