Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszty transakcyjne jako czynnik kreujący warunki dla przedsiębiorczości w krajach Europy Środkowo - Wschodniej Elżbieta Rogalska Katedra Ekonomii Wydział

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszty transakcyjne jako czynnik kreujący warunki dla przedsiębiorczości w krajach Europy Środkowo - Wschodniej Elżbieta Rogalska Katedra Ekonomii Wydział"— Zapis prezentacji:

1 Koszty transakcyjne jako czynnik kreujący warunki dla przedsiębiorczości w krajach Europy Środkowo - Wschodniej Elżbieta Rogalska Katedra Ekonomii Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 Cel referatu Próba weryfikacji efektywności polskiego systemu instytucjonalnego w zakresie tworzenia warunków dla przedsiębiorczości. Analiza porównawcza Polski z pozostałymi krajami Europy Środkowo – Wschodniej.

3 Plan wystąpienia SYSTEM INSTYTUCJONALNY JAKO ŹRÓDŁO KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POLSKI SYSTEM INSTYTUCJONANALNY NA TLE POZOSTAŁYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

4 Definicja systemu instytucjonalnego według D. C. Northa Instytucje to ograniczenia zachowań ludzkich, mające wpływ na jakość interakcji. Instytucje obejmują formalne zasady zachowania oraz nieformalne ograniczenia Instytucje stanowią restrykcje w zakresie zawierania umów pomiędzy aktorami życia gospodarczego. Wpływają na efektywność gospodarczą determinując transakcje i kreowanie kosztów działalności gospodarczej. D. C. North, Economic Performance through Time, American Economic Review 1994, Vol. 84, No. 3, s. 359

5 Koszty transakcyjne K. J. Arrow – koszty funkcjonowania systemu gospodarczego. O. E. Williamsona – koszty transakcyjne są dla systemu ekonomicznego tym, czym tarcie dla systemów fizycznych. Tarcie jest zjawiskiem powszechnie występującym i musi być brane pod uwagę analizach fizycznych. Takiego samego postrzegania kosztów transakcyjnych brakuje ekonomistom. K. J. Arrow, The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Nonmarket Allocation, w: The Analysis and Evaluation of Public Expenditure: The PPB System, Vol. 1, US Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st Session, Washington DC 1969, US Government Printing Office, s. 59 -73. O. E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 32.

6 System instytucjonalny, koszty transakcyjne a poziom przedsiębiorczości System instytucjonalny, koszty transakcyjne będące jego pochodną determinują poziom przedsiębiorczości oraz efektywność gospodarki. Dobrze określone i zabezpieczone prawa własności, zdecentralizowany proces podejmowania decyzji politycznych i ekonomicznych, konkurencja tworzą warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i stanowią fundament budowy nowoczesnej gospodarki zdolnej do czerpania korzyści ze zdobyczy nowoczesnej technologii

7 Analiza porównawcza Polskiego systemu instytucjonalnego z pozostałymi krajami Europy Środkowo - Wschodniej Koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej Koszty uzyskania licencji Koszty rejestracji własności Koszty egzekucji kontraktów

8 Koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej Kraj Liczba wymaganych procedur przy rejestracji firmy Liczba dni niezbędnych na wykonanie każdej procedury Oficjalny koszt spełniania każdej procedury (% dochodów per capita) Wymagany minimalny kapitał (% dochodów per capita) Czechy10248.936.8 Estonia6355.134.3 Węgry63820.974.2 Łotwa5163.526.1 Litwa7262.848.8 Polska103121.4204.4 Słowacja9254.839.1 Słowenia9609.416.1 Źródło: World Bank, Doing Business 2007

9 Koszty uzyskania licencji Kraj Liczba wymaganych procedur przy inwestycji budowlanej Liczba dni niezbędnych na wykonanie każdej procedury Oficjalny koszt spełniania każdej procedury (% dochodów per capita) Czechy3127114.5 Estonia1311734.3 Węgry25212260.0 Łotwa2215236.3 Litwa14151182 Polska2532285.6 Słowacja1327217.1 Słowenia14207122.2 Źródło: World Bank, op. cit.

10 Koszty rejestracji własności Kraj Liczba wymaganych procedur przy rejestracji własności Liczba dni niezbędnych na wykonanie każdej procedury Oficjalny koszt spełniania każdej procedury (% wartości nieruchomości) Czechy41233.0 Estonia3510.7 Węgry47811.0 Łotwa8542.0 Litwa330.7 Polska61972.0 Słowacja3170.1 Słowenia63912.0 Źródło: World Bank, op. cit.

11 Koszty egzekucji kontraktów Kraj Liczba wymaganych procedur Liczba dni niezbędnych na rozstrzygnięcie sporu Koszty postępowania sądowego (% wartości długu) Czechy2182014.1 Estonia2527511.5 Węgry213359.6 Łotwa2124011.8 Litwa241668.6 Polska4198010.0 Słowacja2756515.7 Słowenia25135015.2 Źródło: World Bank, op. cit.

12 WNIOSKI Polski system instytucjonalny jest źródłem wysokich kosztów transakcyjnych. W Polsce występuje najwięcej ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej w porównaniu z sąsiadami. –negatywne konsekwencje dla poziomu przedsiębiorczości –zagrożenie dla średnio i długookresowego wzrostu gospodarczego –ograniczanie konkurencyjności międzynarodowej Osiągnięcie szybkiego i długotrwałego efektu konwergencji w stosunku do pozostałych krajów wysoko rozwiniętych nie będzie możliwe bez wysokiego poziomu przedsiębiorczości wewnętrznej kraju.


Pobierz ppt "Koszty transakcyjne jako czynnik kreujący warunki dla przedsiębiorczości w krajach Europy Środkowo - Wschodniej Elżbieta Rogalska Katedra Ekonomii Wydział"

Podobne prezentacje


Reklamy Google