Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowa klasyfikacja chorób…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowa klasyfikacja chorób…"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowa klasyfikacja chorób…
Wykład IV

2 Dwa kody dla niektórych stanów
System gwiazdek i krzyżyków Rewizja 9 wprowadziła system kontynuowany w Rewizji 10, dwóch kodów dla określeń diagnostycznych zawierających informacje zarówno o wyjściowej chorobie ogólnej, jak i o manifestacji problemu zdrowotnego w danym narządzie lub miejscu.

3 System gwiazdek i krzyżyków
PODSTAWOWYM KODEM JEST KOD CHOROBY WYJŚCIOWEJ – JEST ON OZNACZONY KRZYŻYKIEM - † Kodem dodatkowym dla objawu jest kod oznaczony gwiazdką (*)

4 Dlaczego kod i gwiazdka ? cd
Kodowanie samej choroby często było niesatysfakcjonujące dla tworzenia statystyki, Istniała bowiem potrzeba analizy stanu wg objawu, gdyż on był przyczyną działań medycznych

5 Czyli.. Kod z krzyżykiem jest kodem głównym i zawsze musi być stosowany, Kod z gwiazdką powinien być używany dodatkowo w przypadku, gdy wymagana jest również alternatywna forma prezentacji

6 Podczas procesu kodowania
kod z gwiazdką nie może być stosowany jako jedyny

7 Czyli.. Obszary klasyfikacji, gdzie występuje system krzyżykowy lub gwiazdkowy są ograniczone W całej klasyfikacji istnieje 83 specjalnych kategorii gwiazdkowych, które są wymienione na początku odpowiednich rozdziałów

8 Terminy zaznaczone krzyżykiem mogą przybierać jedną z trzech form:
Jeśli symbol i alternatywny kod gwiazdkowy pojawiają się w nagłówku rubryki wszystkie terminy zaklasyfikowane do tej rubryki mogą być przedmiotem podwójnej klasyfikacji i wszystkie mają ten sam kod alternatywny np. A17.0 † Gruźlicze zapalenie opon mózgowych (G01*) Gruźlica opon (mózgu) Gruźlicze zapalenie opon miękkich mózgu

9 Terminy zaznaczone krzyżykiem mogą przybierać jedną z trzech form:
B. Jeśli symbol taki pojawia się w nagłówku rubryki, ale nie występuje alternatywny kod gwiazdkowy, wszystkie terminy są przedmiotem podwójnej klasyfikacji . ALE – mają różne kody alternatywne, np. A18.1 † Gruźlica układu moczowo- płciowego Gruźlica: pęcherza moczowego (N33.0*) szyjki macicy (N74.0*) nerki (N29.1*)

10 Terminy zaznaczone krzyżykiem mogą przybierać jedną z trzech form:
C. Jeśli w tytule nie występuje powyższy symbol, ani kod gwiazdkowy – to rubryka jako całość nie jest powodem podwójnej klasyfikacji. Mogą jej jednak podlegać pojedyncze terminy. Jeśli tak jest, to terminy te będą oznaczone symbolem(†), a ich alternatywne kody podane są na końcu frazy

11 Np.. A 54.8 Inne zakażenia rzeżączkowe Rzeżączkowy(e): …..
zapalenie otrzewnej †(K67.1*) zapalenie płuc†(J17.0*) posocznica uszkodzenia skóry

12 Nawiasy okrągłe () Do zawarcia słów uzupełniających, które mogą występować w terminach diagnostycznych, nie wpływając na numer kodu np. I10 Nadciśnienie (tętnicze)(łagodne) (samoistne)

13 Nawiasy okrągłe () 2. Wpisywany jest także numer kodu, do którego odnosi się termin wykluczony („nie obejmuje) np. H10.0 Zapalenie brzegów powiek i spojówek (H10.5)

14 Nawiasy okrągłe () 3. Zastosowanie nawiasu okrągłego w bloku tytułowym. Wpisane są w nim trzyznakowe kody kategorii zawartych w tym bloku. 4. Nawiasy użyte do włączenia kodu krzyżykowego do kategorii gwiazdkowej

15 Nawiasy kwadratowe [ ] a/dla dodania synonimów, alternatywnych słów, fraz wyjaśniających np. A Trąd [choroba Hansena] b/ jako odsyłacze do poprzednich uwag C00.8 Zmiana przekraczająca granice wargi [patrz uwaga 5 na stronie 182]

16 Nawiasy kwadratowe [ ] c/ dla odniesienia do poprzedniego ustalonego zestawu czteroznakowych podkategorii wspólnych dla danych kategorii, np. K27 Wrzód trawienny, miejsce nieokreślone [podkategorie –patrz strona 529]

17 Dwukropek Używany podczas wymieniania terminów włączonych lub wykluczonych w sytuacji, gdy słowa, które go poprzedzają nie są kompletnymi terminami przyporządkowanymi do tej rubryki.

18 Dwukropek Np. K36 „Inne zapalenia wyrostka robaczkowego”
Diagnoza zapalenie wyrostka robaczkowego ma być tam zaklasyfikowane jeśli występują słowa „przewlekłe” lub „nawracające”

19 Klamra } Jest używana podczas wymieniania terminów włączonych (Obejmuje) i wykluczonych (Nie obejmuje) dla wskazania, że zarówno słowa, które je poprzedzają jak i słowa po niej występujące, nie są terminami kompletnymi.

20 Klamra } Każdy termin występujący przed klamrą powinien być dookreślony jednym lub większą ilością terminów, które następują po niej, np. Położnicze uszkodzenie stawów i więzadeł miedniczych Oderwanie chrząstki spojenia łonowego Uszkodzenie kości guziczej podczas porodu

21 BNO Czyli „bliżej nie określone terminy”
Np. stenoza mitralna – najczęściej jest ten termin używany do reumatycznej stenozy mitralnej Ale przyczyna może być różna

22 Niesklasyfikowane gdzie indziej
Jeżeli w trzyznakowym tytule kategorii występują słowa Niesklasyfikowane gdzie indziej , służą one jako ostrzeżenie, że niektóre określone formy wymienionych stanów mogą wystąpić także w innych częściach klasyfikacji

23 Niesklasyfikowane gdzie indziej
np. J16 Zapalenie płuc wywołane innymi drobnoustrojami, niesklasyfikowane gdzie indziej Ta kategoria obejmuje: np. Zapalenie płuc wywołane przez chlamydie –J16.0 Zapalenie płuc wywołane przez inne drobnoustroje J16.8

24 Litera „i” w tytule Litera „i ” wyraża i/lub, np.
A18.0 Gruźlica kości i stawów mają być sklasyfikowane przypadki: „gruźlicy kości” „gruźlicy stawów” oraz „gruźlicy kości i stawów”

25 Kropka kreska (.-) W niektórych przypadkach czwarty znak kodu podkategorii jest zastąpiony przez kreskę G03 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki. Nie obejmuje: Zapalenie opon mózgowych i mózgu (G04.-)


Pobierz ppt "Międzynarodowa klasyfikacja chorób…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google