Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZDROWIE I CHOROBA KLASYFIKACJA CHORÓB.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZDROWIE I CHOROBA KLASYFIKACJA CHORÓB."— Zapis prezentacji:

1 ZDROWIE I CHOROBA KLASYFIKACJA CHORÓB

2 DEFINICJE ZDROWIA AKTUALNA
„ zdolność i gotowość każdej części organizmu człowieka do podjęcia w normalnych warunkach mikro- i makrośrodowiska wszystkich typowych czynności z wystarczającą wydolnością” Czyli…….

3 ZALECANA PRZEZ WHO „ pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania” Czyli…..

4 PRAKTYCZNA „ stan lub zdolność organizmu ludzkiego do wykonywania odpowiednich czynności w określonych warunkach środowiskowych” Czyli….

5 Każde odstępstwo od pełni stanu zdrowia
Choroba to: Każde odstępstwo od pełni stanu zdrowia

6 ZDROWIE I CHOROBA, CZYLI GDZIE LEŻY GRANICA MIĘDZY NORMĄ A PATOLOGIĄ

7 norma Wzorzec Pojęcie statystyczne Wywodząca się z patologii

8 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10
międzynarodowy system diagnozy nozologicznej Każda jednostka nozologiczna posiada oznaczenie alfanumeryczne w postaci: LCC.X gdzie : L - litera, C to cyfra, X jej podtyp. X przybiera wartości od 0 do 7, cyfra 8 oznacza INNE, a 9 BNO (bliżej nieokreślone).

9 ZNACZENIE LITERA A Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze B C
Nowotwory D Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych E Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej F Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania G Choroby układu nerwowego H Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego

10 Choroby układu krążenia J Choroby układu oddechowego K
LITERA ZNACZENIE I Choroby układu krążenia J Choroby układu oddechowego K Choroby układu trawiennego L Choroby skóry i tkanki podskórnej M N Choroby układu moczowo-płciowego O Ciąża, poród i połóg P Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym Q Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe R Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych gdzie indziej niesklasyfikowane

11 LITERA ZNACZENIE S Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych T V Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu W X Y Z Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia U Kody specjalne

12 L70 - trądzik A dżuma płucna X przestępstwo z użyciem pestycydów (miejsce uprawiania sportu i gimnastyki) H inne zaburzenia oczodołu P nieokreślone rozerwanie struktury śródczaszkowej i krwotok spowodowany urazem porodowym

13 DC:0-3R klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa

14 Wyszukiwarka kodów

15 KOD Nazwa J10 Grypa wywołana zidentyfikowanym wirusem J10.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy J10.1 Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy J10.8 Grypa z innymi objawami wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy J11 Grypa wywołana niezidentyfikowanym wirusem J11.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana niezidentyfikowanym wirusem J11.1 Grypa z innymi objawami z dróg oddechowych wywołana niezidentyfikowanym wirusem J11.8 Grypa z innymi objawami wywołana niezidentyfikowanym wirusem

16 Kod Z Z01.2 Badanie dentystyczne Z01.3 Badanie ciśnienia krwi
Z01.4 Badanie ginekologiczne (ogólne) (rutynowe) Z01.5 Diagnostyczne testy skórne i uczuleniowe Z01.6 Badanie radiologiczne niesklasyfikowane gdzie indziej Z01.7 Badanie laboratoryjne Z01.8 Inne określone badania specjalne Z01.9 Badania specjalne, nie określone Z02 Badania i usługi dla celów administracyjnych Z02.0 Badanie w związku z przyjęciem do szkoły Z02.1 Badanie w związku z podejmowaniem pracy Z02.2 Badanie w związku z przyjęciem do miejsc pobytu Z02.3 Badanie w związku z rekrutacją do wojska

17 ŻRÓDŁA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA POPULACJI

18 DANE O ZGONACH Karta zgonu wystawiona przez lekarza, który:
- potwierdza zgon - ustala przyczynę zgonu - stwierdza tożsamość osoby badanej - stwierdza, ze nie zachodzi podejrzenie przestępstwa jako przyczyny zgonu

19 karta zgonu: a) część 1 dla celów statystycznych -informacje o przyczynie zgonu przyczyna zgonu to stan, proces chorobowy, nieprawidłowość rozwojowa, uraz lub zatrucie, które w konsekwencji spowodowało zgon Przyczyny zgonu: Wyjściowa Wtórna Bezpośrednia lub rodzaj urazu Grupowanie przyczyny zazwyczaj wg przyczyny wyjściowej b) część 2 dla celów administracyjnych

20

21 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Dz. U. z dnia 28 grudnia 2001 r

22 Przyczyna wyjściowa zgonu
Choroba lub uraz , które rozpoczęły bieg zdarzeń chorobowych prowadzących bezpośrednio do zgonu Okoliczności wypadku przemocy, które spowodowały wypadek śmiertelny

23 Rozpoznanie przyczyny zgonu
Zasada ogólna Zasada szczegółowa ( 1 i 2)

24 Dane o chorobach Na podstawie wtórnych materiałów statystycznych
Badań epidemiologicznych stanu zdrowia ludności

25 Wtórne materiały statystyczne
Zgłaszanie chorób zakaźnych Zgłaszanie zatruć i chorób zawodowych Zgłaszanie chorób nowotworowych Dane o czasowej niezdolności do pracy Statystyki szpitalne Statystyki lecznictwa otwartego Dane dotyczące inwalidztwa Dane z masowych badań profilaktycznych

26 Zgłaszanie chorób zakaźnych
Obowiązkowej hospitalizacji podlegają: 1) osoby chore na gruźlicę płuc w okresie prątkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie, 2) osoby chore i podejrzane o zachorowanie na: a) błonicę, b) cholerę, c) dur brzuszny, d) dury rzekome A, B, C, e) dżumę, f) nagminne porażenie dziecięce oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo, g) tularemię, h) zapalenie mózgu, i) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, j) żółtą gorączkę i wirusowe gorączki krwotoczne.

27 Choroby podlegające obowiązkowemu rejestrowaniu
Choroby Płciowe Gruźlica Choroby Psychiczne Choroby dziecięce

28 Zgłoszenia zatruć i chorób zawodowych
Choroba zawodowa-choroba ostra jak i przewlekła powstająca wskutek wykonywania zawodu, wynikająca z charakteru danej pracy lub z powodu warunków, w których była wykonywana

29 Zatrucie ostre albo przewlekłe wywołane przez substancje chemiczne np
Zatrucie ostre albo przewlekłe wywołane przez substancje chemiczne np. kwas azotowy Gorączka metaliczna Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli Astma oskrzelowa Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych Ostre uogólnione reakcje alergiczne Byssinoza Beryloza

30 10. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych 11
10. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych 11. Alergiczny nieżyt nosa 12. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym 13. Przedziurawienie przegrody nosa 14. Przewlekłe choroby narządu głosu 15. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego 16. Nowotwory złośliwe 17. Choroby skóry 18. Przewlekłe choroby układu ruchu 19. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego 20. Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego 21. Zespół wibracyjny

31 22. Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia 23. Choroby układu wzrokowego 24. Choroby zakaźne lub pasożytnicze

32 Zgłoszenia nowotworów złośliwych
Gromadzenie danych o rozpoznanych przypadkach nowotworowych, sklasyfikowanych według lokalizacji narządowej choroby, cech demograficznych (płeć, wiek) Określenie zapadalności na nowotwory złośliwe Ciągła obserwacja losów chorych w celu oszacowania chorobowości, czasu przeżycia i określenia szans wyleczenia Określenie czasu, który upływa między wystąpieniem pierwszych objawów a diagnozą i podjęciem leczenia chorego

33 Dane o przyczynach niezdolności do pracy
Analiza statystyczna absencji chorobowej obejmująca: - zagadnienia zdrowotne ( zasadnicze przyczyny choroby, liczba chorych) - zagadnienia ekonomiczne ( liczba dni zwolnienia lekarskiego) Choroba zasadnicza-choroba wymagająca lekarskiego zwolnienia z pracy

34 Na podstawie materiałów statystycznych dotyczących absencji oblicza się:
1. Średnią liczbę dni zwolnień ( na 100 zatrudnionych) 2. Średnią liczbę okresów niezdolności do pracy 3. Średni czas trwania okresu niezdolności do pracy (iloraz średnich z punktu 1 i 2) 4. Stosunek liczby dni opuszczonych z powodu danej choroby w odniesieniu do ogólnej liczby dni niezdolności do pracy

35 Ograniczenia danych statystycznych o absencji
?

36 Statystyki szpitalne Dane o:
Ruchu chorych ( przyjęci, leczeni, wypisani, zgony) Liczbie zabiegów Liczbie łóżek i personelu zatrudnionego

37 Indywidualna karta statystyczna- Zakładana każdemu pacjentowi przy wypisie ze szpiala

38 Ograniczenie przydatności statystyk szpitalnych

39 Statystyki lecznictwa otwartego
dane z przychodni i ambulatoriów

40 Dane dotyczące inwalidztwa
ZUS-zbiera dane dotyczące liczby inwalidów, chorób i wypadków, które spowodowały kalectwo

41 Dane z masowych badań profilaktycznych
Prowadzone w celu wczesnego wykrywania chorób i podejmowania ich leczenia


Pobierz ppt "ZDROWIE I CHOROBA KLASYFIKACJA CHORÓB."

Podobne prezentacje


Reklamy Google