Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady i wskazówki dotyczące

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady i wskazówki dotyczące"— Zapis prezentacji:

1 Zasady i wskazówki dotyczące
kodowania umieralności i stanów chorobowych – W VI

2 I INNYCH NASTĘPSTW PRZYCZYN ZEWNĘTRZNYCH
Urazy Kody dla zewnętrznych przyczyn (V01-Y89) powinny być stosowane jako kody podstawowe do kodowania umieralności z powodu: URAZU, ZATRUCIA I INNYCH NASTĘPSTW PRZYCZYN ZEWNĘTRZNYCH

3 - należy zastosować Zasadę Ogólną i Zasadę z Wyboru
Urazy cd Jeżeli na karcie zgonu podano więcej niż jeden rodzaj urazu jednego rejonu ciała z kategorii: S00-S99, T08-T35, T66-T79 i nie jest wyraznie stwierdzone, który z nich spowodował zgon- - należy zastosować Zasadę Ogólną i Zasadę z Wyboru

4 Przykłady Przykład I: (a) wstrząs krwotoczny (b) krwotok otrzewnowy
(c) pęknięcie wątroby (d) wypadek komunikacyjny Należy kodować: Pęknięcie wątroby (S36.1),bo jest to punkt początkowy ciągu zdarzeń kończącego się stanem wpisanym w karcie zgonu na pierwszym miejscu

5 Przykłady cd Przykład II: (a) zator tłuszczowy
(b) złamanie kości udowej (c ) obtarcie uda (d) wypadek komunikacyjny Należy kodować: Złamanie kości udowej (S72.9), bo jest to punkt początkowy ciągu zdarzeń kończącego się stanem wpisanym w karcie zgonu na pierwszym miejscu

6 Podany więcej niż jeden rejon ciała
Należy wówczas kodować do odpowiednich kategorii w obrębie bloku: Urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00-T06)

7 Zatrucie lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
Jeżeli podane zostało połączenie środków leczniczych z różnych kategorii należy postępować jak poniżej: Jeżeli jeden ze składników jest określony jako przyczyna zgonu, należy kodować ten właśnie składnik, Jeżeli nie podano żadnego składnika jako przyczyny zgonu, należy kodować według kategorii przewidzianej dla kombinacji składników, np. mieszane leki p/padaczkowe (T42.5)

8 Zatrucie lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi cd
Połączenia środków leczniczych z alkoholem powinny być kodowane jako środki medyczne

9 Zewnętrzne przyczyny Kody dla zewnętrznych przyczyn (V01-Y89) powinny być stosowane jako kody podstawowe do kodowania pojedynczych stanów i do kodowania wyjściowej przyczyny zgonu wtedy i tylko wtedy, gdy stan chorobowy jest sklasyfikowany w Rozdziale XIX (Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych)

10 Wyrażenia wskazujące na wątpliwości w rozpoznaniu
Wyrażenia kwalifikujące, wskazujące na pewne wątpliwości co do dokładności diagnozy, np. „przypuszczalnie”, „możliwe” należy pominąć

11 Karta zgonu okołoporodowego
Jeżeli istnieje taka możliwość należy wystawić kartę przyczyn zgonu okołoporodowego jako oddzielne zaświadczenie

12 Karta zgonu okołoporodowego cd
Przyczyny te obejmują: główną chorobę lub stan płodu, noworodka, Inne choroby lub stany płodu, noworodka, Główną chorobę lub stan matki wpływające na płód, noworodka, Inne choroby lub stan matki wpływające na płód, noworodka, Inne określone okoliczności

13 Karta zgonu okołoporodowego cd
Zaświadczenie to powinno obejmować szczegóły identyfikacyjne wraz z: odpowiednimi datami i czasem zgonu, stwierdzeniem czy dziecko było urodzone żywe czy martwe, szczegółami sekcji

14 Umieralność okołoporodowa
Dla dokładnej analizy tych danych, obok informacji o przyczynach śmierci (i to nie tylko w przypadku śmierci okołoporodowej), a także w przypadku urodzeń żywych potrzebne są następujące dane matki i dziecka

15 Umieralność okołoporodowa cd
MATKA Data urodzenia Liczba poprzednich ciąż: urodzenia żywe/martwe/ poronienia, Data i wynik ostatniej ciąży: urodzenia żywe/martwe/ poronienia DZIECKO Waga urodzeniowa w gramach, Płeć:chłopiec/dziewczynka/ nie określona, Poród pojedynczy/pierwszy bliźniak/drugi blizniak/ mnogi poród

16 Umieralność okołoporodowa cd
MATKA Obecna ciąża: - pierwszy dzień ostatniego cyklu miesięcznego, - opieka przedporodowa (dwie lub więcej wizyt –tak/nie, nie wiadomo) DZIECKO Jeżeli urodzenie martwe: kiedy nastąpił zgon: przed rozpoczęciem akcji porodowej/ podczas akcji porodowej/ nie wiadomo

17 Umieralność okołoporodowa cd
MATKA cd Poród : normalny, spontaniczny, główkowy/ inny (określić)

18 Umieralność okołoporodowa cd
Metoda według której zbierane są dane dodatkowe, będzie różniła się w zależności od systemu rejestracji obowiązującego w innych krajach. Zależy to od formularza Karta przyczyn zgonu okołoporodowego

19 Karta przyczyn zgonu okołoporodowego
Dla wprowadzenia przyczyn zgonu okołoporodowego karta posiada pięć części oznaczonych od (a) do (e). CZĘŚĆ (a) i (b)- wpisać choroby lub stany noworodka, płodu; w części (a) – najważniejszy stan chorobowy; w części (b) – inne stany

20 Karta przyczyn zgonu okołoporodowego cd
Nie należy wpisywać w części (a): mechanizmu zgonu np. niewydolność serca, niedotlenienie, chyba że był to jedyny znany stan płodu, noworodka. Zasada ta odnosi się także do wcześniactwa

21 Karta przyczyn zgonu okołoporodowego cd
W części (c ) i (d) wpisać choroby lub stany matki, które w opinii wystawiającego miały ujemny wpływ na płód lub noworodka Najważniejszą przyczynę wpisać pod (c) Część (e) – opisanie innych okoliczności, które miały wpływ na śmierć, ale nie mogły być określone jako choroba lub stan chorobowy matki lub dziecka, np. poród bez udziału osób innych

22 Zgon okołoporodowy - przykład
30 – letnia matka zdrowego 4-letniego chłopca była w ciąży, która przebiegała normalnie oprócz wielowodzia. W 36 tyg. Badanie USG wykazało bezmózgowie. Sprowokowana akcja porodowa. Urodził się martwy bezmózgowy płód ważący 1500 g Przyczyny zgonu okołoporodowego Bezmózgowie - Wielowodzie

23 Zasady kodowania umieralności okołoporodowej
Zasady wyboru kodu dla umieralności ogólnej nie mają zastosowania do kart zgonu okołoporodowego Każdy stan wpisany w części (a),(b),(c), (d) powinien być kodowany oddzielnie. Stan matki wpływający na płód lub dziecko, wpisany w część (c) i (d) ma być zakodowany do kategorii P00 – P04.

24 Zasady kodowania umieralności okołoporodowej cd
W przypadku otrzymania karty zgonu okołoporodowego, na której przyczyny zgonu nie są wpisane według zasad podanych powyżej – karty te powinny zostać poprawione przez wydającego zaświadczenie


Pobierz ppt "Zasady i wskazówki dotyczące"

Podobne prezentacje


Reklamy Google