Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szanowni Państwo, W obawie przed narastaniem zjawiska oporności prątków na leki Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zmodyfikowała poprzednie zalecenia dotyczące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szanowni Państwo, W obawie przed narastaniem zjawiska oporności prątków na leki Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zmodyfikowała poprzednie zalecenia dotyczące."— Zapis prezentacji:

1 Szanowni Państwo, W obawie przed narastaniem zjawiska oporności prątków na leki Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zmodyfikowała poprzednie zalecenia dotyczące leczenia gruźlicy. Obecnie WHO zaleca, by każdy nowy chory na gruźlicę płuc i gruźlicę pozapłucną, niezależnie od wyniku badania bakterioskopowgo plwociny w przypadku gruźlicy płuc i od ciężkości postaci w przypadku gruźlicy pozapłucnej, leczony był w fazie intensywnej czterema lekami tzn. RMP, INH, PZA i EMB. Zmiana dotyczy też ponownego leczenia tych chorych, których pierwsze leczenie zakończyło się niepowodzeniem (wg. definicji). Chorzy tacy do wyjaśnienia traktowani powinni być jak przypadki gruźlicy wielolekoopornej. Zalecenia w skrócie umieściłam na dołączonych slajdach. Maria Korzeniewska Koseła

2 Leczenie gruźlicy- zalecane schematy lekowe (Treatment of tuberculosis guidelines. Fourth edition. World Health Organization 2010) Nowy chory (gruźlica płuc i gruźlica pozapłucna* Intensywna faza leczenia Kontynuacyjna faza leczenia (KFL) izoniazyd, ryfampicyna, pirazynamid, etambutol izoniazyd, ryfampicyna codziennie/3 razy na tydzień (DOT!) Długość leczenia: 2 miesiące Długość leczenia: 4 miesiące Uwagi: Nowy chory- tzn. chory nie leczony w przeszłości z powodu gruźlicy lub leczony < miesiąca Schemat dla wszystkich nowych chorych na gruźlicę płuc bez względu na wynik badania bakteriologicznego Wyjątek: jeśli wiadomo, że chorym zakażającym był chory na gruźlicę z opornością na leki Ten sam schemat chorzy na gruźlicę pozapłucną bez względu na postać Wyjątki* gruźlicze zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych ►KFL do 12 mies; gruźlica kości i stawów ►KFL do 9 mies.

3 Leczenie gruźlicy- zalecane schematy lekowe (Treatment of tuberculosis guidelines. Fourth edition. World Health Organization 2010) Chorzy poprzednio leczeni 1. Niepowodzenie leczenia: Do czasu uzyskania wyników lekowrażliwości▼ Leczenie jak w gruźlicy wielolekoopornej, dobór leków empiryczny 2. Wznowa po pierwszym leczeniu/Powrót po przerwaniu leczenia 2 miesiące: izoniazyd+ryfampicyna+etambutol+pirazynamid+streptomycyna następnie 1 miesiąc: izoniazyd+ryfampicyna+etambutol+pirazynamid następnie 5 miesięcy: izoniazyd+ryfampicyna+etambutol Po uzyskaniu wyników lekowrażliwości modyfikacja leczenia

4 Wybrane definicje przypadków do kolejnego leczenia
Niepowodzenie leczenia Przypadek chorego, który ma dodatni wynik bakterioskopii lub posiewu plwociny w 5 miesiącu leczenia lub później Pamiętać trzeba, że przypadki rzeczywistego „niepowodzenia” leczenia są u nas rzadkie; zwykle chorzy tak definiowani po prostu nie biorą leków. Leczenie przerwane Przypadek chorego, którego leczenie zostało przerwane na dwa miesiące lub dłużej i który wraca celem leczenia

5 Postępowanie wobec chorych, którzy wracają po przerwaniu leczenia
W czasie oczekiwania na wyniki lekowrażliwości, podejmując decyzję, czy chory, który wraca po przerwie, powinien rozpocząć leczenie od nowa wg schematu 5- lekowego czy kontynuować leczenie przerwane należy wziąć pod uwagę: Czy pacjent ma dodatni wynik badania bakterioskopowego lub posiewu plwociny Czy przerwa nastąpiła w fazie intensywnej leczenia czy później, w fazie kontynuacyjnej Czy przerwa nastąpiła w początku fazy kontynuacyjnej czy później Jak długo trwała przerwa Czy chory ma zaburzenia odporności (HIV lub inne stany obniżonej odporności) Czy przed przerwaniem chory dobrze odpowiadał na leczenie Czy wiadoma jest lub czy można podejrzewać oporność na leki

6 Leczenie gruźlicy u osób z chorobami wątroby
Zależnie od stopnia uszkodzenia wątroby zestawy z dwoma, jednym lub bez leków hepatotoksycznych 1. Dwa leki hepatotoksyczne INH+RMP/9 mies (+EMB do wyników lekowrażliwości) INH+RMP+SM+EMB/2mies ►INH+RMP/6mies RMP+PZA+EMB/6-9 mies 2. Jeden lek hepatotoksyczny INH+EMB+SM/2 mies ►INH+EMB/10 mies 3. Bez leków hepatotoksycznych SM+EMB+Fluorochinolon/18-24 mies (Treatment of tuberculosis guidelines. Fourth edition. World Health Organization 2010)

7 Chorzy z niewydolnością nerek- leczenie przeciwprątkowe:
2 mies. RMP + INH + PZA+EMB/4 mies. RMP + INH Dawkowanie: RMP, INH - wydalane z żółcią, zwykłe dawki codziennie EMB 15 mg/kg ╣ 3 X tydzień PZA 25 mg/kg SM- jeśli musi być podana: 15 mg/kg, 2- 3 X tydzień, kontrola stężenia we krwi (Treatment of tuberculosis guidelines. Fourth edition. World Health Organization 2010)


Pobierz ppt "Szanowni Państwo, W obawie przed narastaniem zjawiska oporności prątków na leki Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zmodyfikowała poprzednie zalecenia dotyczące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google