Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowości w nauczaniu fizyki na Politechnice Wrocławskiej VIII Konferencja Regionalna Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach Wrocław 5 grudnia 2011 dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowości w nauczaniu fizyki na Politechnice Wrocławskiej VIII Konferencja Regionalna Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach Wrocław 5 grudnia 2011 dr."— Zapis prezentacji:

1 Nowości w nauczaniu fizyki na Politechnice Wrocławskiej VIII Konferencja Regionalna Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach Wrocław 5 grudnia 2011 dr hab. inż. Piotr Kurzynowski Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

2 Plan prezentacji Krajowe Ramy Kwalifikacji Jednolite kursy fizyki Optyka – nowy kierunek na WPPT Promocja kierunków studiów

3 Krajowe Ramy Kwalifikacji w Politechnice Wrocławskiej Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym (27.07.2005, nowela 18.03.2011) wprowadza reformę wielostopniowego systemu kształcenia szkolnictwa wyższego. Rozporządzenie MNiSzW z 2.11.2011 określiło Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego w obszarze m.in. nauk technicznych i ścisłych.

4 Krajowe Ramy Kwalifikacji w Politechnice Wrocławskiej KRK dla Szkolnictwa Wyższego to szczegółowy opis kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego przez osobę, która studiuje/ ukończyła studia. Opis kwalifikacji ma obejmować efekty kształcenia, rozumiane jako zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę studiującą.

5 Krajowe Ramy Kwalifikacji w Politechnice Wrocławskiej Kwalifikacje będą poświadczane dyplomem PWr potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia przez absolwenta. Obecnie na Wydziałach PWr trwają prace nad opracowaniem nowych programów kształcenia i planów studiów zawierających opisy zamierzonych efektów kształcenia dla prowadzonych kierunków, poziomów kształcenia o profilu ogólnoakademickim. Nowy system kształcenia na I, II i III stopniu w PWr wejdzie od r. ak. 2012/13

6 Jednolite kursy fizyki Kursy fizyki są prowadzone na dwóch semestrach studiów. Fizyka 1 wykład 30h, 15/30 h ćw. rach. Fizyka 2 wykład 30h, 15h ćw. rach, 15/30 h LPF. Egzaminy wspólne, oddzielenie wykładowców od egzaminowania.

7 Jednolite kursy fizyki Fizyka 1 mechanika klasyczna, drgania i fale, termodynamika fenomenologiczna i statystyczna 1. Sprawy organizacyjne. Metodologia fizyki 2. Zasady dynamiki Newton 3. Praca i energia mechaniczna 4. Zasada zachowania pędu, układy cząstek 5. Dynamika układu punktów materialnych i bryły sztywnej 6. Grawitacja 7. Ruch okresowy i fale mechaniczne 8. Termodynamika fenomenologiczna 9. Elementy termodynamiki statystycznej

8 Jednolite kursy fizyki Fizyka 2 elektrodynamika klasyczna, fizyka współczesna wybrane działy/tematy 1.Sprawy organizacyjne. Elektrostatyka 2.Prąd stały 3.Magnetostatyka 4.Indukcja elektromagnetyczna 5.Równania Maxwella 6.Fale elektromagnetyczne 7.Elementy optyki falowej 8.Szczególna teoria względności 9.Elementy mechaniki kwantowej 10.Elementy fizyki ciała stałego 11.Podstawy fizyki jądra atomowego 12.Elementy fizyki cząstek elementarnych i astrofizyki

9

10 Kierunki studiów na WPPT Matematyka Informatyka Inżynieria Biomedyczna Fizyka Fizyka Techniczna Optyka

11 Optyka – nowy kierunek na WPPT Kierunek Optyka Inżynieria Optyczna Optyka Okularowa Optometria Świetlne techniki pomiarowe ? Studia pierwszego stopnia Studia drugiego stopnia

12 Specjalność OPTOMETRIA na kierunku Optyka OPTOMETRYSTA to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe, a także diagnozowania wad wzroku i chorób oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

13 Specjalność INŻYNIERIA OPTYCZNA na kierunku Optyka Podróż przez Wszechświat z teleskopem Hubblea Mikroświat ciekłych kryształów Świat w świetle spolaryzowanym Kolory dyfrakcji i interferencji Świat(łowód) rewolucji telekomunikacyjnej

14 Promocja fizyki Spotkania z fizyką czyli Wy u nas Z fizyką pod strzechy czy my u Was Nowe strony internetowe –strona internetowa IF Oferta dla szkół –grupy badawcze –inicjatywy edukacyjno-promocyjne Materiały promocyjne Poczta elektroniczna

15 Spotkania z fizyką Ogłoszenie na stronie internetowej IF Informacja rozsyłana drogą e-mailową Zapisy na wykłady z pokazami i warsztaty laboratoryjne – przed rozpoczęciem danego semestru akademickiego Wykłady z pokazami Warsztaty laboratoryjne

16 Z fizyką pod strzechy Osobiste kontakty naukowców ze szkołami skutkują wizytami tych pierwszych w szkołach z wykładami/pokazami/prezentacjami. Instytut Fizyki wspiera te akcje poprzez: –usprawnienie wewnętrznej wymiany informacji o szkołach chcących gościć naukowców na swoich lekcjach fizyki –wzbogacenie bazy prezentacji doświadczeń fizycznych, –wyposażenie wykładowcy w materiały promocyjne, –opiekę formalno-prawno-finansową nad tym przedsięwzięciem.

17 Ulotki promocyjne specjalności fizycznych

18 Podsumowanie Jak zawsze zdumiewa mnie to, co najbardziej oczywiste. Fizyka dla początkujących jest w zasadzie powtórką z tego, co każdy, kto choć odrobinę interesuje się światem i jego funkcjonowaniem, powinien wiedzieć. William Wharton Fizyka, jak się okazuje, zna odpowiedzi na wszystko, niczym zrzędliwy krewny. Woody Allen


Pobierz ppt "Nowości w nauczaniu fizyki na Politechnice Wrocławskiej VIII Konferencja Regionalna Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach Wrocław 5 grudnia 2011 dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google