Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty dla uczestników rynku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty dla uczestników rynku"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty dla uczestników rynku
Intraday Electricity Market (art ; ) Clearing and settlement (art ) Firmness of cross zonal capacity (art ) Congestion income distribution (art ) Capacity allocation and congestion management costs (art ) Warsztaty dla uczestników rynku Kamil Smolira Konstancin-Jeziorna, 19 kwietnia 2012 roku

2 Idea Rynku Dnia Bieżącego (RDB)
Dostarczenie możliwości zbilansowania pozycji tak blisko czasu rzeczywistego jak to możliwe Ograniczenie ryzyka niezbilansowania Uwzględnienie wydarzeń mających miejsce po zakończeniu RDN Istotne narzędzie dla źródeł słabo grafikowalnych (generacja wiatrowa, solarna) oraz małych wytwórców i sprzedawców Zachęta do udziału większej liczby podmiotów w rynku Rozwiązanie o zasięgu europejskim zwiększy płynność i możliwości tego segmentu Handel ciągły z alokacją zdolności typu „implicit” – Continuous Trading Matching Algorithm

3 CHAPTER 4 THE INTRADAY ELECTRICITY MARKET SECTION 1 FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES
Article 58: FUNCTIONS WITHIN THE INTRADAY ELECTRICITY MARKET Article 59: ALLOCATION OF FUNCTIONS Article 60: REGULATORY APPROVAL OF INTRADAY CAPACITY ALLOCATION ARRANGEMENTS

4 Article 58: FUNCTIONS WITHIN THE INTRADAY MARKET
Article 59: ALLOCATION OF FUNCTIONS Każde państwo wyznaczy podmioty odpowiedzialne za pełnienie określonych funkcji Market Coupling Operator – MCO Zarządzanie Algorytmem RDB Wybór zaakceptowanych ofert Market Operator – MO Zarządzanie rynkami lokalnymi Kontakt z Uczestnikami Rynku Coordinated Capacity Calculator – CCC Wyznaczanie transgranicznych zdolności przesyłowych System Operator – SO Operator Systemu Przesyłowego (OSP) Definiowanie lokalnych ograniczeń i wymagań sieciowych Scheduled Exchange Calculator – SEC Wyznaczanie grafików planowanej wymiany transgranicznej Giełdy Energii ? 58-59 OSP

5 Składowe Modelu Docelowego
Market Operator Market Operator

6 Article 60 REGULATORY APPROVAL OF INTRADAY CAPACITY ALLOCATION ARRANGEMENTS
Wszyscy Operatorzy Systemów powinni opracować i dostarczyć do Regulatorów Krajowych propozycję wspólnej metodologii wyznaczania zdolności przesyłowych na potrzeby Rynku Dnia Bieżącego Termin zgłoszenia powinien umożliwić Regulatorom ocenę metodologii wspólnie z Algorytmem Rynku Dnia Bieżącego

7 SECTION 2 OBJECTIVES, FUNCTIONALITY AND RESULTS FROM THE INTRADAY MARKET
Article 61: OBJECTIVES OF THE CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM Article 62: CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM DEVELOPMENT Article 63: CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM AMENDMENT Article 64: RESULTS OF THE CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM Article 65: PRODUCTS ACCOMMODATED

8 Article 61 OBJECTIVES OF THE CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM
Kryteria doboru ofert w Algorytmie RDB Maksymalizacja nadwyżki rynkowej, poprzez alokację zdolności do najkorzystniejszych możliwych do połączenia ofert Respektowanie ograniczeń sieciowych Respektowanie międzystrefowych zdolności przesyłowych Wyniki dostępne w określonym czasie Wysoki poziom niezawodności, powtarzalność, skalowalność Brak dyskryminacji Wyniki działania algorytmu są zgodne z Art. 64 Zaakceptowane oferty Salda obszarów rynkowych 61,64

9 Article 62 CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM DEVELOPMENT
System Operators (SO) funkcjonalności i wydajność czas dostarczenia wyników typy ograniczeń sieciowych Wymagania dotyczące alokacji zdolności MCO SO MO Regulatorzy MCO MCO Wspólne dopracowanie algorytmu (max 2 mc-e) Zatwierdzenie algorytmu; Określenie czasu implementacji Implementacja Opracowanie algorytmu (max 6 mc-y) 62 Wymagania dotyczące doboru ofert zgodne z celami (art. 61) transparentność niedyskryminacyjność Market Operators (MO)

10 Article 62 CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM DEVELOPMENT
Źródło Algorytmu DRB powinno być dostępne publicznie Możliwość wydłużenia czasu opracowania Algorytmu RDB za zgodą Regulatorów 62

11 Article 63 CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM AMENDMENT
Jeżeli Operatorzy Systemów (SO) stwierdzą potrzebę wprowadzenia poprawek mogą zgłaszać nowe zestawy wymagań do Market Coupling Operator (MCO) Operatorzy Systemów, Operatorzy Rynków i MCO wspólnie opracowują zmiany w algorytmie Regulatorzy zatwierdzają zmiany Operatorzy Rynku i MCO zgłaszają propozycje poprawek do Operatorów Systemów Jeżeli SO uznają, że proponowane poprawki dotyczą alokacji zdolności zgłasza nowy zestaw wymagań do MCO W przeciwnym przypadku informuje on o tym regulatora i operatorów rynku 63

12 Article 64 RESULTS OF THE CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM
Wyniki działania Algorytmu RDB Zaakceptowane oferty i ceny transakcyjne Salda wszystkich obszarów rynkowych dla każdego okresu czasu objętego rynkiem dnia bieżącego Market Coupling Operator powinien dołożyć wszelkich starań aby: Zapewnić dokładność i efektywność uzyskiwanych wyników Zapewnić zgodność wyników z celami działania rynku (Art. 61) 65

13 Article 65 PRODUCTS ACCOMMODATED
Oferty wyrażone w Euro i odnoszące się do czasu obowiązującego na rynku Oferty na rynkach lokalnych mogą być zgłaszane w innych walutach i przeliczone ich na Euro przed przekazaniem do Market Coupling Operator Wymagane cechy produktów: dopasowanie do oferowanych zdolności przesyłowych odzwierciedlające potrzeby uczestników zapewniające realizację celów algorytmu (Art. 61) Algorytm RDB musi umożliwiać wykorzystanie: produktów dotyczące godziny produktów dotyczące wielu godzin produktów dotyczące części godziny 65

14 SECTION 3 THE INTRADAY MARKET PROCESS
Article 66: CAPACITY CALCULATION AND NETWORK CONSTRAINTS Article 67: OPERATION OF THE INTRADAY MARKET Article 68: DELIVERY OF RESULTS Article 69: CALCULATION OF SCHEDULED EXCHANGES Article 70: PUBLICATION OF MARKET INFORMATION Article 71: COMPLEMENTARY REGIONAL AUCTIONS Article 72: PRICING OF INTRADAY CAPACITY

15 Procesy Rynku Dnia Bieżącego
Market PXs TSOs Timeframe: Participants (MO) (SO) t Day Ahead Timeframe: Intraday (Updated) Cross Pre - Coupling Zonal Capacity Coord. Capac. MCO Calculator/s Orders Network Constraints Matching Algorithm Gate Closure Time Sched. Exch. SOB + CMM Order Books Calculator/s CZ Scheduling Agent/s Max. 1h Post - Coupling Matched 66-68 Orders CCP Shipping Agent/s Publication of Cong. Inc. Market Information Distributor/s Timeframe: Balancing

16 Article 66 CAPACITY CALCULATION AND NETWORK CONSTRAINTS
Dostępne zdolności przesyłowe Coordinated Capacity Calculator (CCC) => Market Coupling Operator (MCO) Najpóźniej 15 min przed Otwarciem „Intraday Cross Zonal Gate” Ograniczenia sieciowe Operatorzy Systemów => MCO Operatorzy Systemów dostarczają informacje o zmianach stanu sieci wpływających na zdolności do CCC 66-68 Sprawdzić, które to bramki !!!

17 Article 67 OPERATION OF THE INTRADAY MARKET
Oferty zgłaszane do Operatorów Rynków (MO) przed zamknięciem „Intraday Energy Gate” Oferty przekazywane do Market Coupling Operator przed zamknięciem „Intraday Cross Zonal Gate” Operatorzy Systemów określają czas otwarcia i zamknięcia „Intraday Cross Zonal Gate” Maksymalizacja możliwości dobilansowania się Uczestników Rynku tak blisko czasu rzeczywistego, jak to możliwe Zapewnienie wystarczającego czasu na procesy grafikowania i bilansowania Operatora Systemu i Uczestników Rynku gwarantujące bezpieczne działanie systemu Zamknięcie „Intraday Cross Zonal Gate” maksymalnie godzinę przed rozpoczęciem okresu czasu którego dotyczy wymiana MO muszą zapewnić anonimowość ofert 66-68

18 Article 68 DELIVERY OF RESULTS
Market Coupling Operator (MCO) dostarcza: Informacje o zaakceptowanych ofertach i cenach do Operatorów Rynku Salda obszarów rynkowych do Operatorów Systemów Operatorzy Rynku przekazują wszystkie niezbędne dane do Uczestników Rynku 66-68

19 Article 69 CALCULATION OF SCHEDULED EXCHANGES
Operatorzy Systemów są odpowiedzialni za opracowanie wspólnej metodologii wyznaczania planowanych grafików wymiany międzysystemowej na podstawie wyników algorytmu RDB 3 miesiące od zatwierdzenia kodeksu Scheduled Exchange Calculator Wyznacza grafiki zgodnie z opracowaną metodologią Dostarcza grafiki do Operatorów Systemów i Central Counter Parties 69-70

20 Article 70 PUBLICATION OF MARKET INFORMATION
Operatorzy Rynków są odpowiedzialni za publikację wyników rynku Przynajmniej zaakceptowane oferty i ceny transakcyjne Konieczność zapewnienia dostępu do danych historycznych (min. 5 lat wstecz) 69-70

21 Article 71 COMPLEMENTARY REGIONAL AUCTIONS
Opcjonalne uzupełnienie mechanizmu RDB Możliwość wykorzystania istniejących rozwiązań regionalnych Konieczność dopasowania do rozwiązania ogólno-europejskiego Wymagania Wymagana zgoda Regulatorów Krajowych Nie powinny ograniczać płynności rynku ogólno-europejskiego Zdolności przesyłowe alokowane z wykorzystaniem Capacity Management Module (CMM) Niedyskryminacyjny dla uczestników z różnych regionów Ramy czasowe zgodne z rynkiem ogólno-europejskim Co 2 lata ocena przez Regulatorów zgodności rozwiązań regionalnych z rynkiem ogólno-europejskim 71

22 Article 72 PRICING OF INTRADAY CAPACITY
Konieczność wyceny zdolności zgodnie z warunkami panującymi na rynku W miarę możliwość wycena powinna być częścią Algorytmu RDB Cena powinna wynikać z aktualnie złożonych ofert Odzwierciedlenie aktualnej sytuacji sieci i rynku Metodologia wyceny powinna zostać opracowana w trybie poprawek do Algorytmu RDB i zaakceptowana przez Regulatorów Krajowych 72 Kiedy zdolności przesyłowe mają swoją cenę? Jeżeli oczekuje dużo ofert rywalizujących o dostępne zdolności Przy otwarciu bramki dla danego okresu, Po pojawieniu się nowych zdolności przesyłowych

23 TITLE 2 TRANSITIONAL ARRANGEMENTS
Article 95: GENERAL PROVISIONS Article 96: EXPLICIT ALLOCATION Article 97: REMOVAL OF EXPLICIT ALLOCATION Article 98: BIDDING ZONE BORDER-SPECIFIC PROVISIONS, POST-TRADING OBLIGATIONS AND TRANSPARENCY Article 99: EXPLICIT REQUESTS FOR CAPACITY Article 100: ISLAND SYSTEMS WITH CENTRAL DISPATCH

24 Article 95 GENERAL PROVISIONS
Ustalenia przejściowe powinny w jak największym stopniu jak to możliwe zapewniać: Wydajność Transparentność Brak dyskryminacji Jak to tylko możliwe zgodne z rozwiązaniem docelowym 95-99

25 Article 96 EXPLICIT ALLOCATION
Dopuszczenie alokacji zdolności w formie „explicit” Zdolności przesyłowe i energia nabywane niezależnie Dwustronny handel energią poza giełdą Wymagania Zgoda Regulatorów Krajowych Alokacja zdolności przez Capacity Management Module (CMM) równolegle z alokacją „implicit” Niedyskryminacyjność pomiędzy alokacjami „implicit” a „explicit” Maksymalizacja nadwyżki rynkowej – wybór najlepszych ofert „implicit” i „explicit” na podstawie wspólnego rankingu Cena i wolumen zdolności alokowanych w trybie „explicit” podane do publicznej informacji 95-99

26 Article 97 REMOVAL OF EXPLICIT ALLOCATION
Usunięcie alokacji „explicit” najpóźniej w roku 2016 Po uprzednim wprowadzeniu złożonych produktów zapewniających realizację potrzeb Uczestników Rynku Poprzedzone konsultacjami z Uczestnikami Rynku 95-99

27 Article 98 BIDDING ZONE BORDER-SPECIFIC PROVISIONS, POST-TRADING OBLIGATIONS AND TRANSPARENCY
Podmioty nabywające przepustowość są zobowiązane do przestrzegania wszystkich ustaleń dla danego połączenia Odpowiadają za spełnienie wszystkich wymagań potransakcyjnych Operatorzy Systemów publikują niezbędne dane o połączeniach na których dostępna jest alokacja „explicit” 95-99

28 Article 99 EXPLICIT REQUESTS FOR CAPACITY
Oferty na przepustowość mogą być zgłaszane na połączeniach, na których zostało to dopuszczone Oferta zgłaszana do Capacity Management Module Zawiera cenę i wolumen Ceny i wolumeny zaakceptowanych ofert podawane są do publicznej informacji Podmioty nabywające przepustowość na wniosek Regulatora Krajowego przekazują mu dane dotyczące zawartych transakcji i cen 95-99

29 Article 100 ISLAND SYSTEMS WITH CENTRAL DISPATCH
Ustalenie przejściowe obowiązują dla systemów wyspowych z centralnym dysponowaniem jeżeli: Są ekonomicznie uzasadnione Nie są sprzeczne z innymi aktami prawnymi Zapewniają odpowiedni stopień integracji z rynkami sąsiednimi Nie dłużej niż do 2016 95-99

30 CHAPTER 5: CLEARING AND SETTLEMENT FOR THE DAY AHEAD AND INTRADAY MARKETS
Article 73: FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES FOR CLEARING AND SETTLEMENT Article 74: ALLOCATION OF FUNCTIONS Article 75: OBJECTIVES OF CLEARING AND SETTLEMENT Article 76: CLEARING AND SETTLEMENT WITH MARKET PARTICIPANTS Article 77: CROSS ZONAL CLEARING AND SETTLEMENT Article 78: CONGESTION INCOME DISTRIBUTION Article 79: THE CROSS ZONAL SCHEDULING AGENT

31 Article 73: FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES FOR CLEARING AND SETTLEMENT
Article 74: ALLOCATION OF FUNCTIONS Każde państwo wyznaczy podmioty odpowiedzialne za pełnienie określonych funkcji Central Counter Party – CCC Rozliczenia z uczestnikami rynku Rozliczenia pomiędzy obszarami rynku Shipping Agent – SA Pośredniczenie w transakcjach pomiędzy obszarami rynku Congestion Income Distributor – CID Zbieranie i rozdział dochodu z ograniczeń Cross Zonal Scheduling Agent - CZSA Zarządzanie przepływami między obszarami zgodnie z wynikami rynku Giełdy Energii ? 58-59 OSP

32 Schemat Rozliczeń

33 Article 75 OBJECTIVES OF CLEARING AND SETTLEMENT
Central Counter Parties powinny prowadzić rozliczenia w sposób który: Promuje efektywność ekonomiczną Minimalizuje koszty Zapewnia terminowość rozliczeń Zapewnia brak dyskryminacji 95-99

34 Article 76 CLEARING AND SETTLEMENT WITH MARKET PARTICIPANTS
Central Counter Parties zapewniają rozliczenie wszystkich zaakceptowanych zleceń Central Counter Parties spełniają rolę kontrahenta dla Uczestników Rynku Działają w sposób transparentny i niedyskryminacyjny Zapewnienie anonimowości Uczestników Rynku 76-77

35 Article 77 CROSS ZONAL CLEARING AND SETTLEMENT
Central Counter Parties (CCP) spełniają rolę kontrahenta dla siebie nawzajem na potrzeby wymiany energii pomiędzy obszarami uwzględniając: Salda obszarów rynkowych Grafiki planowanej wymiany transgranicznej CCP zapewniają bilans: Sumarycznej energii wyprowadzanej i wprowadzanej z/do wszystkich obszarów rynkowych Exportu i importu pomiędzy konkretnymi obszarami Shipping Agent (SA), kontrolowany przez OSP, może pośredniczyć pomiędzy CCP CCP lub SA zbierają dochód z ograniczeń i przekazują do jego dystrybutora (2 tygodnie) 76-77

36 Article 78 CONGESTION INCOME DISTRIBUTION
Congestion Income Distributor Zbiera dochód z ograniczeń od Central Counter Parties lub Shipping Agents Dochód wynikający z różnic cen w poszczególnych obszarach Dystrybuuje dochód do odpowiednich Operatorów Systemów Najpóźniej tydzień po zebraniu dochodu za dany okres Zasady dystrybucji określa Art. 85 Zachowanie transparentności i brak dyskryminacji 79-80, 86

37 Article 79 THE CROSS ZONAL SCHEDULING AGENT
Pobiera dane o planowych grafikach wymiany między obszarami rynkowymi od Scheduled Exchange Calculator (SEC) Nominuje grafiki wymiany Nadzoruje przepływy pomiędzy obszarami zgodnie z wynikami rynku 79-80, 86

38 CHAPTER 6: FIRMNESS OF CROSS ZONAL CAPACITY
Article 80: THE DAY AHEAD FIRMNESS DEADLINE Article 81: AMENDMENT OF THE DAY AHEAD FIRMNESS DEADLINE Article 82: FIRMNESS OF DAY AHEAD CAPACITY & NETWORK CONSTRAINTS Article 83: FIRMNESS OF INTRA DAY CAPACITY Article 84: FIRMNESS IN THE CASE OF FORCE MAJEURE OR EMERGENCY SITUATIONS

39 Gwarancje zdolności przesyłowych – Firmness
„Firmness” – kiedy i jak udostępnione i przydzielone zdolności przesyłowe mogą być zmieniane Oczekiwania Uczestników Rynku – niezmienne od chwili udostępnienia Oczekiwania Operatorów Systemów – potrzebna możliwość modyfikacji Zmienność stanu systemu Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa Koszty gwarantowania zdolności Ustalenia Kodeksu Termin od którego zdolności nie mogą być zmieniane (w warunkach normalnych) Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia Zasady pokrywania kosztów gwarantowania zdolności

40 Article 80 THE DAY AHEAD FIRMNESS DEADLINE
Jeden termin od którego udostępnione na Rynku Dnia Następnego (RDN) zdolności przesyłowe stają się gwarantowane Wspólna propozycja Operatorów Systemów (3 miesiące) Aprobowana przez Regulatorów Krajowych (2 miesiące) Implementowana przez Operatorów Sytemu (2 miesiące od decyzji regulatorów) Najpóźniej ½ godziny przed zamknięciem bramki RDN 81,83,84

41 Article 81 AMENDMENT OF THE DAY AHEAD FIRMNESS DEADLINE
Operatorzy Systemów mogą proponować zmianę terminu od którego zdolności przesyłowe stają się gwarantowane Konsultacja z pozostałymi Operatorami Systemu i Uczestnikami Rynku Aprobowana przez Regulatorów Krajowych (2 miesiące) Implementowana przez Operatorów Sytemu (2 miesiące od decyzji regulatorów) 81,83,84

42 Article 82 FIRMNESS OF DAY AHEAD CAPACITY & NETWORK CONSTRAINTS
Przed terminem od którego zdolności są gwarantowane udostępnione zdolności przesyłowe oraz aktualne ograniczenia sieciowe mogą być modyfikowane przez Coordinated Capacity Calculator i Operatorów Sytemów Po tym terminie stają się gwarantowane Zdolności i ograniczenia dostarczone do Market Coupling Operator po tym terminie stają się gwarantowane bezpośrednio po dostarczeniu Zdolności, które nie zostały alokowane mogą zostać zredukowane 81,83,84

43 Article 83 FIRMNESS OF INTRA DAY CAPACITY
Zdolności przesyłowe na rynku Dnia Bieżącego stają się gwarantowane z chwilą ich alokacji Przed alokacją mogą być dowolnie zmieniane 81,83,84

44 Article 84 FIRMNESS IN THE CASE OF FORCE MAJEURE OR EMERGENCY SITUATIONS
W przypadku działania siły wyższej i zagrożenia bezpieczeństwa Operatorzy Systemów mogą zredukować przydzielone wcześniej zdolności Wyczerpanie innych środków Skoordynowane działania wszystkich dotkniętych sytuacją Operatorów W przypadku redukcji zdolności Central Counter Parties i Shipping Agents nie mogą ponosić strat ani korzyści wynikających z niezbilansowania Uczestnicy, którzy otrzymali zdolności w formie „explicit” powinni otrzymać rekompensatę odpowiadającą wartości zredukowanych zdolności 85

45 CHAPTER 7: CONGESTION INCOME DISTRIBUTION
Article 85: ESTABLISHMENT OF CONGESTION INCOME DISTRIBUTION ARRANGEMENTS Article 86: AMENDMENTS TO CONGESTION INCOME DISTRIBUTION ARRANGEMENTS

46 Article 85 ESTABLISHMENT OF CONGESTION INCOME DISTRIBUTION ARRANGEMENTS
Metodologia dystrybucji dochodu z ograniczeń ustalana wspólnie przez Operatorów Systemów (12 miesięcy) Akceptowana przez Regulatorów Wymagania: Wspiera efektywne długoterminowe funkcjonowanie i rozwój sieci europejskiej Zgodnie rozp. 714/2009: środki mogą zostać wykorzystane na gwarancje zdolności przesyłowych oraz utrzymanie i rozwój sieci Umożliwiająca racjonalne planowanie finansowe Zgodna dla wszystkich ram czasowych Transparentna 79-80, 86

47 Article 86 AMENDMENTS TO CONGESTION INCOME DISTRIBUTION ARRANGEMENTS
Operatorzy Systemów mogą proponować poprawki do mechanizmu rozdziału dochodu z ograniczeń Propozycja opracowana wspólnie przez Operatorów Systemów Konieczność wykazania w jaki sposób poprawka umożliwia lepsze spełnienie wymagań Wymagana akceptacja Regulatorów Krajowych (4 miesiące) Wdrożenie poprawek 1 miesiąc po akceptacji 79-80, 86

48 CHAPTER 8: CAPACITY ALLOCATION AND CONGESTION MANAGEMENT COSTS
Article 87: GENERAL PROVISIONS Article 88: COSTS OF ESTABLISHING MARKET COUPLING ALGORITHMS Article 89: COSTS OF MARKET COUPLING ALGORITHM AMENDMENT Article 90: COSTS OF ESTABLISHING AND OPERATING COORDINATED CAPACITY CALCULATION PROCESSES Article 91: COSTS OF OPERATING THE DAY AHEAD AND INTRADAY MARKET PROCESSES Article 92: CLEARING AND SETTLEMENT COSTS Article 93: COSTS OF ENSURING FIRMNESS Article 94: RECOVERY OF THE COSTS OF COSTLY REMEDIAL ACTIONS CONSIDERED IN CAPACITY CALCULATION

49 Article 87 GENERAL PROVISIONS
Koszty ponoszone przez Operatorów Systemów Przesyłowych w celu realizacji postanowień Kodeksu powinny być uwzględnione przez Regulatorów Krajowych podczas kalkulacji taryf Regulatorzy oceniają celowość i wysokość ponoszonych kosztów 95-99

50 Article 88 COSTS OF ESTABLISHING MARKET COUPLING ALGORITHMS
Koszty utworzenia mechanizmów rynków RDN i RDB ponosi Market Coupling Operator Operatorzy Systemów mogą wnieść określony wkład do kosztów tworzenia rynków Wysokość i celowość wkładu Operatorów podlega ocenie Regulatorów Krajowych Bieżąca kontrola ponoszonych kosztów przez Regulatorów Uzasadnione nakłady Operatorów Systemów są zwracana przez krajowe mechanizmy regulacyjne (Np. taryfy) 88-90, 94 (pobieżnie)

51 Article 89 COSTS OF MARKET COUPLING ALGORITHM AMENDMENT
Analogicznie jak koszty utworzenia (Art. 88) Koszty modyfikacji mechanizmów rynków RDN i RDB ponosi Market Coupling Operator Operatorzy Systemów mogą wnieść określony wkład do kosztów modyfikacji rynków Wysokość i celowość wkładu Operatorów podlega ocenie Regulatorów Krajowych Bieżąca kontrola ponoszonych kosztów przez Regulatorów Uzasadnione nakłady Operatorów Systemów są zwracana przez krajowe mechanizmy regulacyjne (Np. taryfy) 88-90, 94 (pobieżnie)

52 Article 90 COSTS OF ESTABLISHING AND OPERATING COORDINATED CAPACITY CALCULATION PROCESSES
Każdy Operator Systemu ponosi koszt dostarczenia danych do procesu wyznaczania zdolności Wszyscy Operatorzy Systemów ponoszą koszty tworzenia wspólnego modelu sieci Wszyscy Operatorzy ponoszą koszty wyznaczania zdolności (Coordinated Capacity Calculator) Wysokość i celowość nakładów oceniana Regulatorów Bieżąca kontrola ponoszonych kosztów przez Regulatorów Uzasadnione nakłady Operatorów są zwracana przez krajowe mechanizmy regulacyjne (Np. taryfy) 88-90, 94 (pobieżnie)

53 Article 91 COSTS OF OPERATING THE DAY AHEAD AND INTRADAY MARKET PROCESSES
Koszty ponoszone przez Market Coupling Operator w trakcie działania Rynku Dnia Następnego i Rynku Dnia Bieżącego są pobierane od Operatorów Rynków 88-90, 94 (pobieżnie)

54 Article 92 CLEARING AND SETTLEMENT COSTS
Koszty ponoszone przez Operatorów Rynków pokrywane są przez mechanizmy opłat lub inne rozwiązania Shipping Agents nie powinni być obciążani żadnymi opłatami i nie wymaga się od nich zabezpieczeń finansowych 91,92

55 Article 93 COSTS OF ENSURING FIRMNESS
Operatorzy Systemów ponoszą koszty związane z gwarancją zdolności przesyłowych Koszty re-dispatching’u Koszty countertrading’u Koszty bilansowania systemu Koszty wynikające z niezbilansowania Koszty rekompensat Regulatorzy powinni zapewnić mechanizm pokrywający koszty Operatorów Systemów Operatorzy i Regulatorzy muszą uzgodnić mechanizmy raportowania ponoszonych kosztów 93

56 Article 94 RECOVERY OF THE COSTS OF COSTLY REMEDIAL ACTIONS CONSIDERED IN CAPACITY CALCULATION
Uzasadnione nakłady Operatorów Systemów na środki zaradcze wykorzystane przy wyznaczaniu zdolności są zwracane przez krajowe mechanizmy regulacyjne Dla wszystkich środków zaradczych Operator Systemu musi przedstawić: Szczegóły działań Okoliczności w których mogą zostać wykorzystane Analizę kosztów i korzyści Na wezwanie Regulatora Operator Sytemu przedstawia raport dotyczący okoliczności wykorzystania środków zaradczych i poniesionych kosztów 93

57


Pobierz ppt "Warsztaty dla uczestników rynku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google