Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia w dobrych rękach Intraday Electricity Market (art. 58-72; 95-100) Clearing and settlement (art. 73-79) Firmness of cross zonal capacity (art. 80-84)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia w dobrych rękach Intraday Electricity Market (art. 58-72; 95-100) Clearing and settlement (art. 73-79) Firmness of cross zonal capacity (art. 80-84)"— Zapis prezentacji:

1 Energia w dobrych rękach Intraday Electricity Market (art. 58-72; 95-100) Clearing and settlement (art. 73-79) Firmness of cross zonal capacity (art. 80-84) Congestion income distribution (art. 85-86) Capacity allocation and congestion management costs (art. 87-94) Warsztaty dla uczestników rynku Konstancin-Jeziorna, 19 kwietnia 2012 roku Kamil Smolira

2 Energia w dobrych rękach 2 Idea Rynku Dnia Bieżącego (RDB) Dostarczenie możliwości zbilansowania pozycji tak blisko czasu rzeczywistego jak to możliwe –Ograniczenie ryzyka niezbilansowania –Uwzględnienie wydarzeń mających miejsce po zakończeniu RDN –Istotne narzędzie dla źródeł słabo grafikowalnych (generacja wiatrowa, solarna) oraz małych wytwórców i sprzedawców –Zachęta do udziału większej liczby podmiotów w rynku Rozwiązanie o zasięgu europejskim zwiększy płynność i możliwości tego segmentu Handel ciągły z alokacją zdolności typu implicit – Continuous Trading Matching Algorithm

3 Energia w dobrych rękach 3 CHAPTER 4 THE INTRADAY ELECTRICITY MARKET SECTION 1 FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES Article 58: FUNCTIONS WITHIN THE INTRADAY ELECTRICITY MARKET Article 59: ALLOCATION OF FUNCTIONS Article 60: Article 58: FUNCTIONS WITHIN THE INTRADAY ELECTRICITY MARKET Article 59: ALLOCATION OF FUNCTIONS Article 60: REGULATORY APPROVAL OF INTRADAY CAPACITY ALLOCATION ARRANGEMENTS

4 Energia w dobrych rękach 4 FUNCTIONS WITHIN THE INTRADAY MARKET Article 58: FUNCTIONS WITHIN THE INTRADAY MARKET Market Coupling Operator – MCO –Zarządzanie Algorytmem RDB –Wybór zaakceptowanych ofert Market Operator – MO –Zarządzanie rynkami lokalnymi –Kontakt z Uczestnikami Rynku Coordinated Capacity Calculator – CCC –Wyznaczanie transgranicznych zdolności przesyłowych System Operator – SO –Operator Systemu Przesyłowego (OSP) –Definiowanie lokalnych ograniczeń i wymagań sieciowych Scheduled Exchange Calculator – SEC –Wyznaczanie grafików planowanej wymiany transgranicznej Giełdy Energii ? OSP Każde państwo wyznaczy podmioty odpowiedzialne za pełnienie określonych funkcji Article 59: ALLOCATION OF FUNCTIONS

5 Energia w dobrych rękach 5 Składowe Modelu Docelowego Market Operator

6 Energia w dobrych rękach 6 Article 60 Article 60 REGULATORY APPROVAL OF INTRADAY CAPACITY ALLOCATION ARRANGEMENTS Wszyscy Operatorzy Systemów powinni opracować i dostarczyć do Regulatorów Krajowych propozycję wspólnej metodologii wyznaczania zdolności przesyłowych na potrzeby Rynku Dnia Bieżącego Termin zgłoszenia powinien umożliwić Regulatorom ocenę metodologii wspólnie z Algorytmem Rynku Dnia Bieżącego

7 Energia w dobrych rękach 7 SECTION 2 OBJECTIVES, FUNCTIONALITY AND RESULTS FROM THE INTRADAY MARKET Article 61: OBJECTIVES OF THE CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM Article 62: CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM DEVELOPMENT Article 63: CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM AMENDMENT Article 64: RESULTS OF THE CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM Article 65: PRODUCTS ACCOMMODATED

8 Energia w dobrych rękach 8 Article 61 OBJECTIVES OF THE CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM 1.Kryteria doboru ofert w Algorytmie RDB a)Maksymalizacja nadwyżki rynkowej, poprzez alokację zdolności do najkorzystniejszych możliwych do połączenia ofert b)Respektowanie ograniczeń sieciowych c)Respektowanie międzystrefowych zdolności przesyłowych d)Wyniki dostępne w określonym czasie e)Wysoki poziom niezawodności, powtarzalność, skalowalność f)Brak dyskryminacji 2.Wyniki działania algorytmu są zgodne z Art. 64 –Zaakceptowane oferty –Salda obszarów rynkowych

9 Energia w dobrych rękach 9 Article 62 CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM DEVELOPMENT System Operators (SO) Market Operators (MO) MCO Opracowanie algorytmu (max 6 mc-y) MCOSOMO Wspólne dopracowanie algorytmu (max 2 mc-e) Regulatorzy Zatwierdzenie algorytmu; Określenie czasu implementacji MCO Implementacja Wymagania dotyczące alokacji zdolności Wymagania dotyczące doboru ofert funkcjonalności i wydajność czas dostarczenia wyników typy ograniczeń sieciowych zgodne z celami (art. 61) transparentność niedyskryminacyjność

10 Energia w dobrych rękach 10 Article 62 CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM DEVELOPMENT Źródło Algorytmu DRB powinno być dostępne publicznie Możliwość wydłużenia czasu opracowania Algorytmu RDB za zgodą Regulatorów

11 Energia w dobrych rękach 11 Article 63 CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM AMENDMENT Jeżeli Operatorzy Systemów (SO) stwierdzą potrzebę wprowadzenia poprawek mogą zgłaszać nowe zestawy wymagań do Market Coupling Operator (MCO) –Operatorzy Systemów, Operatorzy Rynków i MCO wspólnie opracowują zmiany w algorytmie –Regulatorzy zatwierdzają zmiany Operatorzy Rynku i MCO zgłaszają propozycje poprawek do Operatorów Systemów –Jeżeli SO uznają, że proponowane poprawki dotyczą alokacji zdolności zgłasza nowy zestaw wymagań do MCO –W przeciwnym przypadku informuje on o tym regulatora i operatorów rynku

12 Energia w dobrych rękach 12 Article 64 RESULTS OF THE CONTINUOUS TRADING MATCHING ALGORITHM Wyniki działania Algorytmu RDB –Zaakceptowane oferty i ceny transakcyjne –Salda wszystkich obszarów rynkowych dla każdego okresu czasu objętego rynkiem dnia bieżącego Market Coupling Operator powinien dołożyć wszelkich starań aby: –Zapewnić dokładność i efektywność uzyskiwanych wyników –Zapewnić zgodność wyników z celami działania rynku (Art. 61)

13 Energia w dobrych rękach 13 Article 65 PRODUCTS ACCOMMODATED Oferty wyrażone w Euro i odnoszące się do czasu obowiązującego na rynku –Oferty na rynkach lokalnych mogą być zgłaszane w innych walutach i przeliczone ich na Euro przed przekazaniem do Market Coupling Operator Wymagane cechy produktów: –dopasowanie do oferowanych zdolności przesyłowych –odzwierciedlające potrzeby uczestników –zapewniające realizację celów algorytmu (Art. 61) Algorytm RDB musi umożliwiać wykorzystanie: –produktów dotyczące godziny –produktów dotyczące wielu godzin –produktów dotyczące części godziny

14 Energia w dobrych rękach 14 SECTION 3 THE INTRADAY MARKET PROCESS Article 66: CAPACITY CALCULATION AND NETWORK CONSTRAINTS Article 67: OPERATION OF THE INTRADAY MARKET Article 68: DELIVERY OF RESULTS Article 69: CALCULATION OF SCHEDULED EXCHANGES Article 70: PUBLICATION OF MARKET INFORMATION Article 71: COMPLEMENTARY REGIONAL AUCTIONS Article 72: PRICING OF INTRADAY CAPACITY

15 Energia w dobrych rękach 15 Procesy Rynku Dnia Bieżącego Timeframe: Day Ahead t Timeframe: Intraday Gate Closure Time PXs (MO) TSOs (SO) Market Participants Timeframe:Balancing Pre-Coupling Post-Coupling MCO Coord. Capac. Calculator/s Sched. Exch. Calculator/s (Updated) Cross Zonal Capacity Matching Algorithm SOB + CMM Orders Order Books Publication of Market Information Matched Orders Cong. Inc. Distributor/s CCP CZ Scheduling Agent/s Max. 1h Shipping Agent/s Network Constraints

16 Energia w dobrych rękach 16 Article 66 CAPACITY CALCULATION AND NETWORK CONSTRAINTS Dostępne zdolności przesyłowe –Coordinated Capacity Calculator (CCC) => Market Coupling Operator (MCO) –Najpóźniej 15 min przed Otwarciem Intraday Cross Zonal Gate Ograniczenia sieciowe –Operatorzy Systemów => MCO –Najpóźniej 15 min przed Otwarciem Intraday Cross Zonal Gate Operatorzy Systemów dostarczają informacje o zmianach stanu sieci wpływających na zdolności do CCC

17 Energia w dobrych rękach 17 Article 67 OPERATION OF THE INTRADAY MARKET Oferty zgłaszane do Operatorów Rynków (MO) przed zamknięciem Intraday Energy Gate Oferty przekazywane do Market Coupling Operator przed zamknięciem Intraday Cross Zonal Gate Operatorzy Systemów określają czas otwarcia i zamknięcia Intraday Cross Zonal Gate –Maksymalizacja możliwości dobilansowania się Uczestników Rynku tak blisko czasu rzeczywistego, jak to możliwe –Zapewnienie wystarczającego czasu na procesy grafikowania i bilansowania Operatora Systemu i Uczestników Rynku gwarantujące bezpieczne działanie systemu –Zamknięcie Intraday Cross Zonal Gate maksymalnie godzinę przed rozpoczęciem okresu czasu którego dotyczy wymiana MO muszą zapewnić anonimowość ofert

18 Energia w dobrych rękach 18 Article 68 DELIVERY OF RESULTS Market Coupling Operator (MCO) dostarcza: –Informacje o zaakceptowanych ofertach i cenach do Operatorów Rynku –Salda obszarów rynkowych do Operatorów Systemów Operatorzy Rynku przekazują wszystkie niezbędne dane do Uczestników Rynku

19 Energia w dobrych rękach 19 Article 69 CALCULATION OF SCHEDULED EXCHANGES Operatorzy Systemów są odpowiedzialni za opracowanie wspólnej metodologii wyznaczania planowanych grafików wymiany międzysystemowej na podstawie wyników algorytmu RDB –3 miesiące od zatwierdzenia kodeksu Scheduled Exchange Calculator –Wyznacza grafiki zgodnie z opracowaną metodologią –Dostarcza grafiki do Operatorów Systemów i Central Counter Parties

20 Energia w dobrych rękach 20 Article 70 PUBLICATION OF MARKET INFORMATION Operatorzy Rynków są odpowiedzialni za publikację wyników rynku –Przynajmniej zaakceptowane oferty i ceny transakcyjne Konieczność zapewnienia dostępu do danych historycznych (min. 5 lat wstecz)

21 Energia w dobrych rękach 21 Article 71 COMPLEMENTARY REGIONAL AUCTIONS Opcjonalne uzupełnienie mechanizmu RDB –Możliwość wykorzystania istniejących rozwiązań regionalnych –Konieczność dopasowania do rozwiązania ogólno-europejskiego Wymagania –Wymagana zgoda Regulatorów Krajowych –Nie powinny ograniczać płynności rynku ogólno-europejskiego –Zdolności przesyłowe alokowane z wykorzystaniem Capacity Management Module (CMM) –Niedyskryminacyjny dla uczestników z różnych regionów –Ramy czasowe zgodne z rynkiem ogólno-europejskim Co 2 lata ocena przez Regulatorów zgodności rozwiązań regionalnych z rynkiem ogólno-europejskim

22 Energia w dobrych rękach 22 Article 72 PRICING OF INTRADAY CAPACITY Konieczność wyceny zdolności zgodnie z warunkami panującymi na rynku W miarę możliwość wycena powinna być częścią Algorytmu RDB Cena powinna wynikać z aktualnie złożonych ofert –Odzwierciedlenie aktualnej sytuacji sieci i rynku Metodologia wyceny powinna zostać opracowana w trybie poprawek do Algorytmu RDB i zaakceptowana przez Regulatorów Krajowych Kiedy zdolności przesyłowe mają swoją cenę? Jeżeli oczekuje dużo ofert rywalizujących o dostępne zdolności Przy otwarciu bramki dla danego okresu, Po pojawieniu się nowych zdolności przesyłowych

23 Energia w dobrych rękach 23 TITLE 2 TRANSITIONAL ARRANGEMENTS Article 95: GENERAL PROVISIONS Article 96: EXPLICIT ALLOCATION Article 97: REMOVAL OF EXPLICIT ALLOCATION Article 98: BIDDING ZONE BORDER-SPECIFIC PROVISIONS, POST-TRADING OBLIGATIONS AND TRANSPARENCY Article 99: EXPLICIT REQUESTS FOR CAPACITY Article 100: ISLAND SYSTEMS WITH CENTRAL DISPATCH

24 Energia w dobrych rękach 24 Article 95 GENERAL PROVISIONS Ustalenia przejściowe powinny w jak największym stopniu jak to możliwe zapewniać: –Wydajność –Transparentność –Brak dyskryminacji Jak to tylko możliwe zgodne z rozwiązaniem docelowym

25 Energia w dobrych rękach 25 Article 96 EXPLICIT ALLOCATION Dopuszczenie alokacji zdolności w formie explicit –Zdolności przesyłowe i energia nabywane niezależnie –Dwustronny handel energią poza giełdą Wymagania –Zgoda Regulatorów Krajowych –Alokacja zdolności przez Capacity Management Module (CMM) równolegle z alokacją implicit –Niedyskryminacyjność pomiędzy alokacjami implicit a explicit –Maksymalizacja nadwyżki rynkowej – wybór najlepszych ofertimplicit i explicit na podstawie wspólnego rankingu –Cena i wolumen zdolności alokowanych w trybie explicit podane do publicznej informacji

26 Energia w dobrych rękach 26 Article 97 REMOVAL OF EXPLICIT ALLOCATION Usunięcie alokacji explicit najpóźniej w roku 2016 Po uprzednim wprowadzeniu złożonych produktów zapewniających realizację potrzeb Uczestników Rynku Poprzedzone konsultacjami z Uczestnikami Rynku

27 Energia w dobrych rękach 27 Article 98 BIDDING ZONE BORDER-SPECIFIC PROVISIONS, POST- TRADING OBLIGATIONS AND TRANSPARENCY Podmioty nabywające przepustowość są zobowiązane do przestrzegania wszystkich ustaleń dla danego połączenia Odpowiadają za spełnienie wszystkich wymagań potransakcyjnych Operatorzy Systemów publikują niezbędne dane o połączeniach na których dostępna jest alokacjaexplicit

28 Energia w dobrych rękach 28 Article 99 EXPLICIT REQUESTS FOR CAPACITY Oferty na przepustowość mogą być zgłaszane na połączeniach, na których zostało to dopuszczone –Oferta zgłaszana do Capacity Management Module –Zawiera cenę i wolumen –Ceny i wolumeny zaakceptowanych ofert podawane są do publicznej informacji Podmioty nabywające przepustowość na wniosek Regulatora Krajowego przekazują mu dane dotyczące zawartych transakcji i cen

29 Energia w dobrych rękach 29 Article 100 ISLAND SYSTEMS WITH CENTRAL DISPATCH Ustalenie przejściowe obowiązują dla systemów wyspowych z centralnym dysponowaniem jeżeli: –Są ekonomicznie uzasadnione –Nie są sprzeczne z innymi aktami prawnymi –Zapewniają odpowiedni stopień integracji z rynkami sąsiednimi –Nie dłużej niż do 2016

30 Energia w dobrych rękach 30 CHAPTER 5: CLEARING AND SETTLEMENT FOR THE DAY AHEAD AND INTRADAY MARKETS Article 74: ALLOCATION OF FUNCTIONS Article 73: FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES FOR CLEARING AND SETTLEMENT Article 74: ALLOCATION OF FUNCTIONS Article 75: OBJECTIVES OF CLEARING AND SETTLEMENT Article 76: CLEARING AND SETTLEMENT WITH MARKET PARTICIPANTS Article 77: CROSS ZONAL CLEARING AND SETTLEMENT Article 78: CONGESTION INCOME DISTRIBUTION Article 79: THE CROSS ZONAL SCHEDULING AGENT

31 Energia w dobrych rękach 31 FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES FOR CLEARING AND SETTLEMENT Article 73: FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES FOR CLEARING AND SETTLEMENT Central Counter Party – CCC –Rozliczenia z uczestnikami rynku –Rozliczenia pomiędzy obszarami rynku Shipping Agent – SA –Pośredniczenie w transakcjach pomiędzy obszarami rynku Congestion Income Distributor – CID –Zbieranie i rozdział dochodu z ograniczeń Cross Zonal Scheduling Agent - CZSA –Zarządzanie przepływami między obszarami zgodnie z wynikami rynku Giełdy Energii ? OSP Każde państwo wyznaczy podmioty odpowiedzialne za pełnienie określonych funkcji Article 74: ALLOCATION OF FUNCTIONS

32 Energia w dobrych rękach 32 Schemat Rozliczeń

33 Energia w dobrych rękach 33 Article 75 OBJECTIVES OF CLEARING AND SETTLEMENT Central Counter Parties powinny prowadzić rozliczenia w sposób który: –Promuje efektywność ekonomiczną –Minimalizuje koszty –Zapewnia terminowość rozliczeń –Zapewnia brak dyskryminacji

34 Energia w dobrych rękach 34 Article 76 CLEARING AND SETTLEMENT WITH MARKET PARTICIPANTS Central Counter Parties zapewniają rozliczenie wszystkich zaakceptowanych zleceń Central Counter Parties spełniają rolę kontrahenta dla Uczestników Rynku Działają w sposób transparentny i niedyskryminacyjny Zapewnienie anonimowości Uczestników Rynku

35 Energia w dobrych rękach 35 Article 77 CROSS ZONAL CLEARING AND SETTLEMENT Central Counter Parties (CCP) spełniają rolę kontrahenta dla siebie nawzajem na potrzeby wymiany energii pomiędzy obszarami uwzględniając: –Salda obszarów rynkowych –Grafiki planowanej wymiany transgranicznej CCP zapewniają bilans: –Sumarycznej energii wyprowadzanej i wprowadzanej z/do wszystkich obszarów rynkowych –Exportu i importu pomiędzy konkretnymi obszarami Shipping Agent (SA), kontrolowany przez OSP, może pośredniczyć pomiędzy CCP CCP lub SA zbierają dochód z ograniczeń i przekazują do jego dystrybutora (2 tygodnie)

36 Energia w dobrych rękach 36 Article 78 CONGESTION INCOME DISTRIBUTION Congestion Income Distributor –Zbiera dochód z ograniczeń od Central Counter Parties lub Shipping Agents –Dochód wynikający z różnic cen w poszczególnych obszarach –Dystrybuuje dochód do odpowiednich Operatorów Systemów –Najpóźniej tydzień po zebraniu dochodu za dany okres Zasady dystrybucji określa Art. 85 Zachowanie transparentności i brak dyskryminacji

37 Energia w dobrych rękach 37 Article 79 THE CROSS ZONAL SCHEDULING AGENT Cross Zonal Scheduling Agent –Pobiera dane o planowych grafikach wymiany między obszarami rynkowymi od Scheduled Exchange Calculator (SEC) –Nominuje grafiki wymiany –Nadzoruje przepływy pomiędzy obszarami zgodnie z wynikami rynku

38 Energia w dobrych rękach 38 CHAPTER 6: FIRMNESS OF CROSS ZONAL CAPACITY Article 80: THE DAY AHEAD FIRMNESS DEADLINE Article 81: AMENDMENT OF THE DAY AHEAD FIRMNESS DEADLINE Article 82: FIRMNESS OF DAY AHEAD CAPACITY & NETWORK CONSTRAINTS Article 83: FIRMNESS OF INTRA DAY CAPACITY Article 84: FIRMNESS IN THE CASE OF FORCE MAJEURE OR EMERGENCY SITUATIONS

39 Energia w dobrych rękach 39 Gwarancje zdolności przesyłowych – Firmness Firmness – kiedy i jak udostępnione i przydzielone zdolności przesyłowe mogą być zmieniane –Oczekiwania Uczestników Rynku – niezmienne od chwili udostępnienia –Oczekiwania Operatorów Systemów – potrzebna możliwość modyfikacji Zmienność stanu systemu Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa Koszty gwarantowania zdolności Ustalenia Kodeksu –Termin od którego zdolności nie mogą być zmieniane (w warunkach normalnych) –Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia –Zasady pokrywania kosztów gwarantowania zdolności

40 Energia w dobrych rękach 40 Article 80 THE DAY AHEAD FIRMNESS DEADLINE Jeden termin od którego udostępnione na Rynku Dnia Następnego (RDN) zdolności przesyłowe stają się gwarantowane –Wspólna propozycja Operatorów Systemów (3 miesiące) –Aprobowana przez Regulatorów Krajowych (2 miesiące) –Implementowana przez Operatorów Sytemu (2 miesiące od decyzji regulatorów) Najpóźniej ½ godziny przed zamknięciem bramki RDN

41 Energia w dobrych rękach 41 Article 81 AMENDMENT OF THE DAY AHEAD FIRMNESS DEADLINE Operatorzy Systemów mogą proponować zmianę terminu od którego zdolności przesyłowe stają się gwarantowane –Konsultacja z pozostałymi Operatorami Systemu i Uczestnikami Rynku –Aprobowana przez Regulatorów Krajowych (2 miesiące) –Implementowana przez Operatorów Sytemu (2 miesiące od decyzji regulatorów)

42 Energia w dobrych rękach 42 Article 82 FIRMNESS OF DAY AHEAD CAPACITY & NETWORK CONSTRAINTS Przed terminem od którego zdolności są gwarantowane udostępnione zdolności przesyłowe oraz aktualne ograniczenia sieciowe mogą być modyfikowane przez Coordinated Capacity Calculator i Operatorów Sytemów Po tym terminie stają się gwarantowane Zdolności i ograniczenia dostarczone do Market Coupling Operator po tym terminie stają się gwarantowane bezpośrednio po dostarczeniu Zdolności, które nie zostały alokowane mogą zostać zredukowane

43 Energia w dobrych rękach 43 Article 83 FIRMNESS OF INTRA DAY CAPACITY Zdolności przesyłowe na rynku Dnia Bieżącego stają się gwarantowane z chwilą ich alokacji Przed alokacją mogą być dowolnie zmieniane

44 Energia w dobrych rękach 44 Article 84 FIRMNESS IN THE CASE OF FORCE MAJEURE OR EMERGENCY SITUATIONS W przypadku działania siły wyższej i zagrożenia bezpieczeństwa Operatorzy Systemów mogą zredukować przydzielone wcześniej zdolności –Wyczerpanie innych środków –Skoordynowane działania wszystkich dotkniętych sytuacją Operatorów W przypadku redukcji zdolności –Central Counter Parties i Shipping Agents nie mogą ponosić strat ani korzyści wynikających z niezbilansowania –Uczestnicy, którzy otrzymali zdolności w formie explicit powinni otrzymać rekompensatę odpowiadającą wartości zredukowanych zdolności

45 Energia w dobrych rękach 45 CHAPTER 7: CONGESTION INCOME DISTRIBUTION Article 85: ESTABLISHMENT OF CONGESTION INCOME DISTRIBUTION ARRANGEMENTS Article 86: AMENDMENTS TO CONGESTION INCOME DISTRIBUTION ARRANGEMENTS

46 Energia w dobrych rękach 46 Article 85 ESTABLISHMENT OF CONGESTION INCOME DISTRIBUTION ARRANGEMENTS Metodologia dystrybucji dochodu z ograniczeń ustalana wspólnie przez Operatorów Systemów (12 miesięcy) –Akceptowana przez Regulatorów Wymagania: –Wspiera efektywne długoterminowe funkcjonowanie i rozwój sieci europejskiej –Zgodnie rozp. 714/2009: środki mogą zostać wykorzystane na gwarancje zdolności przesyłowych oraz utrzymanie i rozwój sieci –Umożliwiająca racjonalne planowanie finansowe –Zgodna dla wszystkich ram czasowych –Transparentna

47 Energia w dobrych rękach 47 Article 86 AMENDMENTS TO CONGESTION INCOME DISTRIBUTION ARRANGEMENTS Operatorzy Systemów mogą proponować poprawki do mechanizmu rozdziału dochodu z ograniczeń –Propozycja opracowana wspólnie przez Operatorów Systemów –Konieczność wykazania w jaki sposób poprawka umożliwia lepsze spełnienie wymagań –Wymagana akceptacja Regulatorów Krajowych (4 miesiące) Wdrożenie poprawek 1 miesiąc po akceptacji

48 Energia w dobrych rękach 48 CHAPTER 8: CAPACITY ALLOCATION AND CONGESTION MANAGEMENT COSTS Article 87: GENERAL PROVISIONS Article 88: COSTS OF ESTABLISHING MARKET COUPLING ALGORITHMS Article 89: COSTS OF MARKET COUPLING ALGORITHM AMENDMENT Article 90: COSTS OF ESTABLISHING AND OPERATING COORDINATED CAPACITY CALCULATION PROCESSES Article 91: COSTS OF OPERATING THE DAY AHEAD AND INTRADAY MARKET PROCESSES Article 92: CLEARING AND SETTLEMENT COSTS Article 93: COSTS OF ENSURING FIRMNESS Article 94: RECOVERY OF THE COSTS OF COSTLY REMEDIAL ACTIONS CONSIDERED IN CAPACITY CALCULATION

49 Energia w dobrych rękach 49 Article 87 GENERAL PROVISIONS Koszty ponoszone przez Operatorów Systemów Przesyłowych w celu realizacji postanowień Kodeksu powinny być uwzględnione przez Regulatorów Krajowych podczas kalkulacji taryf Regulatorzy oceniają celowość i wysokość ponoszonych kosztów

50 Energia w dobrych rękach 50 Article 88 COSTS OF ESTABLISHING MARKET COUPLING ALGORITHMS Koszty utworzenia mechanizmów rynków RDN i RDB ponosi Market Coupling Operator Operatorzy Systemów mogą wnieść określony wkład do kosztów tworzenia rynków –Wysokość i celowość wkładu Operatorów podlega ocenie Regulatorów Krajowych –Bieżąca kontrola ponoszonych kosztów przez Regulatorów Uzasadnione nakłady Operatorów Systemów są zwracana przez krajowe mechanizmy regulacyjne (Np. taryfy)

51 Energia w dobrych rękach 51 Article 89 COSTS OF MARKET COUPLING ALGORITHM AMENDMENT Analogicznie jak koszty utworzenia (Art. 88) Koszty modyfikacji mechanizmów rynków RDN i RDB ponosi Market Coupling Operator Operatorzy Systemów mogą wnieść określony wkład do kosztów modyfikacji rynków –Wysokość i celowość wkładu Operatorów podlega ocenie Regulatorów Krajowych –Bieżąca kontrola ponoszonych kosztów przez Regulatorów Uzasadnione nakłady Operatorów Systemów są zwracana przez krajowe mechanizmy regulacyjne (Np. taryfy)

52 Energia w dobrych rękach 52 Article 90 COSTS OF ESTABLISHING AND OPERATING COORDINATED CAPACITY CALCULATION PROCESSES Każdy Operator Systemu ponosi koszt dostarczenia danych do procesu wyznaczania zdolności Wszyscy Operatorzy Systemów ponoszą koszty tworzenia wspólnego modelu sieci Wszyscy Operatorzy ponoszą koszty wyznaczania zdolności (Coordinated Capacity Calculator) Wysokość i celowość nakładów oceniana Regulatorów Bieżąca kontrola ponoszonych kosztów przez Regulatorów Uzasadnione nakłady Operatorów są zwracana przez krajowe mechanizmy regulacyjne (Np. taryfy)

53 Energia w dobrych rękach 53 Article 91 COSTS OF OPERATING THE DAY AHEAD AND INTRADAY MARKET PROCESSES Koszty ponoszone przez Market Coupling Operator w trakcie działania Rynku Dnia Następnego i Rynku Dnia Bieżącego są pobierane od Operatorów Rynków

54 Energia w dobrych rękach 54 Article 92 CLEARING AND SETTLEMENT COSTS Koszty ponoszone przez Operatorów Rynków pokrywane są przez mechanizmy opłat lub inne rozwiązania Shipping Agents nie powinni być obciążani żadnymi opłatami i nie wymaga się od nich zabezpieczeń finansowych

55 Energia w dobrych rękach 55 Article 93 COSTS OF ENSURING FIRMNESS Operatorzy Systemów ponoszą koszty związane z gwarancją zdolności przesyłowych –Koszty re-dispatchingu –Koszty countertradingu –Koszty bilansowania systemu –Koszty wynikające z niezbilansowania –Koszty rekompensat –… Regulatorzy powinni zapewnić mechanizm pokrywający koszty Operatorów Systemów Operatorzy i Regulatorzy muszą uzgodnić mechanizmy raportowania ponoszonych kosztów

56 Energia w dobrych rękach 56 Article 94 RECOVERY OF THE COSTS OF COSTLY REMEDIAL ACTIONS CONSIDERED IN CAPACITY CALCULATION Uzasadnione nakłady Operatorów Systemów na środki zaradcze wykorzystane przy wyznaczaniu zdolności są zwracane przez krajowe mechanizmy regulacyjne Dla wszystkich środków zaradczych Operator Systemu musi przedstawić: –Szczegóły działań –Okoliczności w których mogą zostać wykorzystane –Analizę kosztów i korzyści Na wezwanie Regulatora Operator Sytemu przedstawia raport dotyczący okoliczności wykorzystania środków zaradczych i poniesionych kosztów

57 Energia w dobrych rękach 57


Pobierz ppt "Energia w dobrych rękach Intraday Electricity Market (art. 58-72; 95-100) Clearing and settlement (art. 73-79) Firmness of cross zonal capacity (art. 80-84)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google