Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Św. Franciszek Salezy (1567–1622)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Św. Franciszek Salezy (1567–1622)"— Zapis prezentacji:

1 Św. Franciszek Salezy (1567–1622)
Jacek Międlar CM

2 Zarys biografii (1567-1622) Lata młodzieńcze. Studia (1567-1593)
Kapłaństwo. Misja w Chablais ( ) Od konsekracji biskupiej do założenia Zakonu Wizytek ( ) Od fundacji wizytek do powstania Traktatu o miłości Bożej ( ) Traktat o miłości Bożej. Podróż do Paryża. Śmierć ( ) Zarys biografii ( )

3 Lata młodzieńcze. Studia (1567-1593)
Imiona i nazwisko: Franciszek Bonawentura de Sales Data urodzenia: 1567 rok Miejsce urodzenia: Thoren (Savoia) Imię i nazwisko ojca: Franciszek de Boisy Imię i nazwisko matki: Franciszka de Sionnaz Lata młodzieńcze. Studia ( )

4 Na czerwono zaznaczono region Savoia

5 Lata młodzieńcze. Studia (1567-1593)
Opiekun: Jan Déage Kolegium de la Roche Kolegium w Annecy Lata młodzieńcze. Studia ( )

6 Lata młodzieńcze. Studia (1567-1593)
Kolegium jezuitów Clermont w Paryżu (1578) Studia prawnicze w Padwie Święcenia: 18 grudnia 1593 Kandydatka na żonę: Franciszka Suchet de Mirebel Kierownik duchowy: Antoni Possevino (legat papieski w Polsce) Lektura: Wawrzyniec Scupoli, Walka duchowa Lata młodzieńcze. Studia ( )

7 Kapłaństwo. Misja w Chablais (1593-1602)
Proboszcz kapituły w Genewie Pokalwiński region w Chablais La controverse beneficja żarliwa troska o dusze Kapłaństwo. Misja w Chablais ( )

8 Kapłaństwo. Misja w Chablais (1593-1602)
Nominacja na biskupa pomocniczego Genewy (1598) Posługa na dworze Henryka IV Kontakty z panią Acarie oraz wieloma wysoko postawionymi osobistościami Spowiednik arystokracji Spotkał Piotra de Bérulle’a (propozycja: odnowa „zakonu Chrystusa” – filipinów) Kapłaństwo. Misja w Chablais ( )

9 Od konsekracji biskupiej do założenia Zakonu Wizytek (1593-1602)
8 grudnia 1602 – konsekracja biskupia Reforma diecezji (≠ nowatorstwo) Wielkie dzieła, aktywizm, kierownictwo duchowe, modlitwa „Niedawno poślubiłem ubogą kobietę i nie mogę zostawić jej dla bogatszej”. (zaproszenie Henryka IV do Paryża) Od konsekracji biskupiej do założenia Zakonu Wizytek ( )

10 Od konsekracji biskupiej do założenia Zakonu Wizytek (1593-1602)
Przyjaźń z Joanną de Chantal ( ) Introduction a la vie devote (1609) Od konsekracji biskupiej do założenia Zakonu Wizytek ( )

11 Joanna Fremyot de Chantal (1572-1641)
Dobrobyt - Jako wizytka (pokuta; pocieszenie innych)

12 Od fundacji wizytek do powstania Traktatu o miłości Bożej (1610-1616)
Docenia rolę tradycyjnych zakonów Próba sprowadzenia karmelitanek bosych Pragnienie reformy Napisał do nuncjusza Giuglio Cesare Riccardiego: „należy zmienić albo zreformować klasztory w d’Aulx i w Abondanzy i inne jeszcze, które są seminariami przynoszącymi zgorszenie”. Idea nowego zakonu pojawiła się podczas medytacji nad opisem ewangelicznym o Marcie i Marii Od fundacji wizytek do powstania Traktatu o miłości Bożej ( )

13 Od fundacji wizytek do powstania Traktatu o miłości Bożej (1610-1616)
Założenia nowego zakonu: Klauzura tyczy się tylko mężczyzn Przedłużone oficjum Małe oficjum do Matki Bożej Habit – czarny, zwyczajny Po roku nowicjatu siostry mogły wychodzić na zewnątrz, aby posługiwać chorym (ostatecznie tylko starsze wychodziły) Klasztor miał służyć schronieniu przed „nieporządkiem świata” Prosty ślub czystości i stabilitas loci Od fundacji wizytek do powstania Traktatu o miłości Bożej ( )

14 Od fundacji wizytek do powstania Traktatu o miłości Bożej (1610-1616)
Założenia nowego zakonu: Klauzura tyczy się tylko mężczyzn Przedłużone oficjum Małe oficjum do Matki Bożej Habit – czarny, zwyczajny Po roku nowicjatu siostry mogły wychodzić na zewnątrz, aby posługiwać chorym „pośród wszystkich kobiet świata Francuzki mają największe problemy z łacińską wymową” = brak obowiązku odmawiania brewiarza rzymskiego; umożliwienie skromnym wdowom mieszkać z zakonnicami; dopuszczenie osób zamężnych do kilkudniowych rekolekcji w klasztorze Oblatki Św. Marty Córki Św. Marty Zakon Nawiedzenia NMP (wizytki) Siostry Zakonne Św. Marty Od fundacji wizytek do powstania Traktatu o miłości Bożej ( )

15 Wizytki (XXI w.)

16 Bazylika w Annecy (XXI w.)

17 Od fundacji wizytek do powstania Traktatu o miłości Bożej (1610-1616)
Powołanie do Lyonu Bp Denis Marquemont ( ) – surowy kanonista! NAKAZ ślubów uroczystych tradycyjnych reguł (propozycja św. Augustyna) oraz rygorystyczna klauzura Od fundacji wizytek do powstania Traktatu o miłości Bożej ( )

18 Rygorystyczna klauzura wizytek

19 Traktat o miłości Bożej . Podróż do Paryża. Śmierć (1616-1622)
Pragnienie napisania „historii miłości” – drogi duszy do najwyższych szczytów doskonałości. 1616 – wydaje Traktat o miłości Bożej Większy sukces odniosła Filotea 1618 –podróż do Paryża z kard. Maurizio z Savoi, który miał się oświadczyć siostrze króla Krystynie PODBIJA STOLICĘ Traktat o miłości Bożej . Podróż do Paryża. Śmierć ( )

20

21 Traktat o miłości Bożej . Podróż do Paryża. Śmierć (1616-1622)
Urzekał wszystkich, z którymi się spotykał „słodycz” jaką emanował. Znajomość ze św. Wincentym a Paulo, dyskusje i wymiana korespondencji. 10 miesięcy poza diecezją, następnie udaje się do Turynu, a następnie do Awinionu. W trakcie powrotu odwiedził wizytki w Lyonie, gdzie zmarł 28 grudnia 1622 roku. Beatyfikowany w 1622 roku, a kanonizowany 3 lata później. Traktat o miłości Bożej . Podróż do Paryża. Śmierć ( )

22 Paryż Genewa Lyon Awinion

23 Nauka św. Franciszka Salezego
DOSKONAŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH Plan życia duchowego (przejęty przez szarytki) Przykład dwóch kobiet (mężatka i zakonnica) Świętość w codzienności Pobożność świecka pobożność klauzurowa Nauka św. Franciszka Salezego

24 Nauka św. Franciszka Salezego
PIERWSZEŃSTWO MIŁOŚCI Miłość jako „poruszenie, dążenie i wylanie serca ku dobru”, „kompendium całej teologii” Piękno Boga w Jego miłości „Święty słodyczy” Nauka św. Franciszka Salezego

25 Nauka św. Franciszka Salezego
PRZEMIANA – porzucić starego człowieka i przyoblec się w nowego Poznanie samego siebie – znaczenie pokory (miłość własna) Cierpliwość i łagodność – dają oczyszczenie duszy Nauka św. Franciszka Salezego

26 Nauka św. Franciszka Salezego
Nic poza Bogiem Bóg ponad wszystko Umiłowanie rzeczy dobrych, zgodnych z Bożą wolą Miłość początkowa; miłość Pana oraz tego co próżne Stopnie miłości Nauka św. Franciszka Salezego

27 Nauka św. Franciszka Salezego
MODLITWA „Prawdziwa miłość nie stosuje metod”, jednak proponuje „prostą i krótką” metodę modlitwę myślną, na którą składa się (przygotowanie, rozważanie, wzbudzenie uczuć i postanowień, zakończenie) Charakter „luźny” Długość modlitwy = stan życia Nauka św. Franciszka Salezego

28 Nauka św. Franciszka Salezego
„BÓG JEST BOGIEM CZŁOWIECZEGO SERCA” Żaden cel nie jest odpowiedni poza Bogiem Człowiek otwiera się na Boga, a Bóg go obdarowuje Człowiek – byt żyjący, zmysłowy i rozumny Sfera niższa Nauka św. Franciszka Salezego Sfera wyższa

29 Nauka św. Franciszka Salezego
MODLITWA KONTEMPLACYJNA 3 stopnie skupienia: miłosne skupienie, odpoczynek duszy skupionej w swoim Umiłowanym, ekstaza (modlitwa zjednoczenia) operatywna intelektualna Nauka św. Franciszka Salezego afektywna


Pobierz ppt "Św. Franciszek Salezy (1567–1622)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google