Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwasy Będę potrafił/a: definiować pojęcie: kwasu;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwasy Będę potrafił/a: definiować pojęcie: kwasu;"— Zapis prezentacji:

1 Kwasy Będę potrafił/a: definiować pojęcie: kwasu;
zapisać wzory sumaryczne najprostszych kwasów: HCl, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4, H2S i opisać ich budowę; 3) planować i/lub wykonywać doświadczenia, w wyniku których można otrzymać, kwas beztlenowy i tlenowy (np.HCl,H2SO3); 4) zapisywać odpowiednie równania reakcji otrzymywania kwasów; 5) opisać właściwości kwasów i wynikające z nich zastosowania; 6) wyjaśnić, na czym polega dysocjacja elektrolityczna kwasów; 7) zapisać równania dysocjacji elektrolitycznej kwasów;

2 Kwasy Będę potrafił/a:
8) definiować kwasy (zgodnie z teorią Arrheniusa); 9) wskazać zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego); 10) rozróżnić doświadczalnie kwasy za pomocą wskaźników; 11) wymienić rodzaje odczynu roztworu i przyczyny odczynu kwasowego, zasadowego i obojętnego; 12) interpretować wartość pH w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny); 13) wykonać doświadczenie, które pozwoli zbadać pH produktów występujących w życiu codziennym człowieka (żywność, środki czystości itp.); 14) analizować proces powstawania kwaśnych opadów i skutki ich działania oraz proponować sposoby ograniczające ich powstawanie.

3 H R Kwasy cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie I m m
Będę potrafił/a: definiować pojęcie: kwasu. Wzór ogólny kwasów I m wartościowość wodoru H R wartościowość reszty kwasowej m reszta kwasowa ilość atomów wodoru w kwasie wynikająca z wartościowości reszty kwasowej PAMIĘTAJ CHEMIKU MŁODY WLEWAJ ZAWSZE KWAS DO WODY!!!

4 Kwas siarkowy (VI) – H2SO4
Będę potrafił/a: zapisać wzory sumaryczne najprostszych kwasów: HCl, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4, H2S i opisać ich budowę. I II H2 SO4 Kwas siarkowy(VI) H O O S H O O

5 H2 CO3 H O C O H O Kwas węglowy– H2CO3 I II Kwas węglowy
Będę potrafił/a: zapisać wzory sumaryczne najprostszych kwasów: HCl, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4, H2S i opisać ich budowę. I II H2 CO3 Kwas węglowy H O C O H O

6 Kwas fosforowy (V) – H3PO4
Będę potrafił/a: zapisać wzory sumaryczne najprostszych kwasów: HCl, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4, H2S i opisać ich budowę. I III H3 PO4 Kwas fosforowy(V) H O H O P O H O

7 Reakcje – otrzymywanie kwasów
Będę potrafił/a: planować i/lub wykonywać doświadczenia, w wyniku których można otrzymać, kwas beztlenowy i tlenowy (np.HCl,H2SO3); Otrzymywanie kwasów beztlenowych Cl2(g) + H2(g) → 2 HCl(g) HCl(g) → HCl(aq) Otrzymywanie kwasów tlenowych SO2 + H2O → H2SO3 SO3 + H2O → H2SO4 N2O5 + H2O → 2 HNO3 P4O10 + H2O → 4 H3PO4

8 Kwasy –co to jest dysocjacja?
Będę potrafił/a: wyjaśnić, na czym polega dysocjacja elektrolityczna kwasów

9 Kwasy – dysocjacja jonowa
Będę potrafił/a: zapisać równania dysocjacji elektrolitycznej kwasów; m + m- H R -> H m + R m cząsteczka kwasu kationy wodoru anion reszty kwasowej II + 2- H SO4 -> H 2 + SO4 2 kwas siarkowy (VI) dwa kationy wodoru anion siarczanowy (VI) I + - HNO3 -> H + NO3 kwas azotowy (V) kation wodoru anion azotanowy (V)


Pobierz ppt "Kwasy Będę potrafił/a: definiować pojęcie: kwasu;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google