Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P a w e ł E d m u n d S t r z e l e c k i. Paweł Edmund Strzelecki urodził się 20 lipca 1797r. w Głuszynie. Jego ojcem był Franciszek Strzelecki, a matką

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P a w e ł E d m u n d S t r z e l e c k i. Paweł Edmund Strzelecki urodził się 20 lipca 1797r. w Głuszynie. Jego ojcem był Franciszek Strzelecki, a matką"— Zapis prezentacji:

1 P a w e ł E d m u n d S t r z e l e c k i

2 Paweł Edmund Strzelecki urodził się 20 lipca 1797r. w Głuszynie. Jego ojcem był Franciszek Strzelecki, a matką Anna Raczyńska.

3 Od dzieciństwa marzył o podróżach. Zakochał się w Adynie, lecz jej ojciec odmówił mu ręki swojej córki.

4 N a w s c h o d z i e k r a j u p r z e z k i l k a l a t z a r z ą d z a ł w i e l k i m i m a j ą t k a m i k s i ę c i a F r a n c i s z k a S a p i e h y, z b i e r a j ą c k a p i t a ł n a s w e z a m i e r z o n e p o d r ó ż e.

5 P o ś m i e r c i k s i ę c i a o t r z y m a ł w i e l k i m a j ą t e k, k t ó r y p o z w o l i ł m u n a p ó ź n i e j s z e p o d r ó ż e p o c a ł y m ś w i e c i e.

6 Nieszczęśliwy finał romansu z Adyną, a zwłaszcza ich nieudana wspólna ucieczka, skłoniły Pawła do wyjazdu z kraju.

7 W 1834r. wyruszył z Liverpoolu w 9-letnią podróż dookoła Ziemi w trakcie której: -1834-1835r. prowadził wielotematyczne badania przyrodnicze w Ameryce Północnej. W Ameryce Południowej badał natomiast tamtejsze wulkany i złoża surowców mineralnych. - w 1836r. prowadził badania geologiczne i obserwacje meteorologiczne w Ameryce Południowej. -w roku 1838 kontynuował badania na Hawajach i wyspach Polinezji. -lata 1839-1843 to okres eksploracji Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii.

8 Podczas pobytu w Australii zbadał najwyższe pasmo górskie tego kontynentu – Wielkie Góry Wododziałowe, a jego najwyższy szczyt nazwał na cześć przywódcy insurekcji Górą Kościuszki.

9 Po południowo-wschodniej stronie gór odkrył krainę, nazwaną przez siebie Gippsland.

10 Nazwiskiem Strzeleckiego nazwano wiele obiektów geograficznych w Australii, m. in. Pustynia Strzeleckiego.

11 S t r z e l e c k i o p r a c o w a ł t e ż p i e r w s z ą s z c z e g ó ł o w ą m a p ę g e o l o g i c z n ą N o w e j P o ł u d n i o w e j W a l i i i T a s m a n i i.

12 W 1843r. powrócił do Europy. W 1845r. wydał w Londynie pierwszą naukową książkę o Australii: "Fizyczny opis Nowej Południowej Walii i Ziemi van Diemena".

13 W 1 8 7 3 r. u m a r ł w L o n d y n i e i z o s t a ł p o c h o w a n y n a c m e n t a r z u K e n s a l G r e e n. W 1 9 7 7 r. j e g o p r o c h y s p r o w a d z o n o d o k r a j u i z ł o ż o n o w K r y p c i e Z a s ł u ż o n y c h W i e l k o p o l a n w p o d z i e m i a c h k o ś c i o ł a ś w. W o j c i e c h a w P o z n a n i u.

14 D z i ę k u j ę z a u w a g ę !


Pobierz ppt "P a w e ł E d m u n d S t r z e l e c k i. Paweł Edmund Strzelecki urodził się 20 lipca 1797r. w Głuszynie. Jego ojcem był Franciszek Strzelecki, a matką"

Podobne prezentacje


Reklamy Google