Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja na temat…. …Marka Kamińskiego i jego podróż po świecie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja na temat…. …Marka Kamińskiego i jego podróż po świecie."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja na temat…

2 …Marka Kamińskiego i jego podróż po świecie

3 "Trzeba wierzyć, że to co się robi ma sens, że naprawdę się tego chce" Marek Kamiński "Zobaczyłem dużo filmów, ale najbardziej ciągnęło mnie coś, tylko jeszcze nie wiedziałem co to jest, gdzie tego szukać" polski podróżnik, polarnik, przedsiębiorca. Założyciel i współtwórca firmy Gama San. Urodził się 24.03.1964r. w Gdańsku, wychował się na Pomorzu, a liceum ogólnokształcące ukończył w Koszalinie (II LO im. Władysława Broniewskiego). Studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.

4 Swoją wyprawę opisałem w książce: Moje Bieguny W nocy namiot chodzi ł w te i we w te od wiatru. (...) Odczu ł em przez ś piwór, ż e s ł o ń ce przesta ł o grza ć, zrobi ł o si ę zimniej. Wiatr tak wieje, ż e a ż hula po ś piworze i w ś piworze zimno. (...) Nie wiem jeszcze jak pokona ć najbardziej stromy odcinek. By ć mo ż e na dwa razy, zostawi ę cz ęść rzeczy, potem wróc ę i pojad ę z tym co zosta ł o. Ale co zostawi ć, a co wzi ąć na pierwszy rzut. Czy zostawi ć namiot roz ł o ż ony i rzeczy w namiocie, czy namiot wzi ąć ze sob ą i od razu rozbi ć tam. (...) Ta ca ł a operacja b ę dzie troch ę ryzykowna, mo ż e si ę zdarzy ć gwa ł towne za ł amanie pogody. (...)

5 07.05.2000 13:00 UTC Temperatura: 1 oC Temperatura odczuwalna: -5 oC Wilgotność: 81% Wiatr: północny, 14,5 km/h Ciśnienie: 999 hPa Warunki: słaby śnieg Widzialność: 10 kilometrów 09.05.2000 14:50 UTC Temperatura: 1 oC Temperatura odczuwalna: -7 oC Wilgotność: 54% Wiatr: północny, 16,1 km/h Ciśnienie: 1005 hPa Warunki: czyste niebo Widzialność: 75 kilometrów...jesteśmy 150 kilometrów od brzegów Grenlandii, na wysokości 2100 m na czpie lądolodu. Jest 120 stopni, hula wiatr, jest zimno. Jest głęboki śnieg, czasem po kolana, a nawet po pas.

6 Wyprawa trwała 46 dni, rozpoczęła się w okolicy słonego jeziora Disappointment, a zakończyła się w Kintore, położonym nieopodal pasma górskiego Kintore. Już 7 sierpnia, uczestnicy wyprawy zobaczyli pasmo górskie w kierunku którego zmierzali. Dotarli do osady Aborygenów. (...) Widać w niej zetknięcie się dwóch tak odmiennych kultur i olbrzymi wpływ naszej cywilizacji. 9 sierpnia o godzinie 15:00 czasu północnoaustralijskiego uczestnicy wyprawy Ziemia – Marek, Marc i Edmond - dotarli do osady aborygeńskiej Kintore – celu wyprawy

7 15 listopada 1996 r. Marek kamiński rozpoczął próbę samotnego i bez pomocy z zewnątrz, pierwszego w historii przejścia w poprzek antarktydy. Wyprawa Marka z 2 tygodniowym opóźnieniem spowodowanym złą pogodą. Po 56 dniach, 14 stycznia 1997 roku Marek Kamiński po raz drugi w życiu zdobył Biegun Południowy.

8 piątek, 25.02.2000: Skipper i załoga mają optymistyczne nastroje. Pomimo wszystkich awarii mogą być zadowoleni z dotychczasowego przebiegu rejsu i uzyskanego czasu sobota, 26.02.2000: POLPHARMA WARTA żegluje od wczoraj bez masztu! Powinna jednak dopłynąć do San Salvador w niedzielę.

9 Ź ród ł a w Andach Peruwia ń - skich na wysoko ś ci 5597 m n.p.m. W górnym biegu na odcinku ok. 700 km, p ł ynie w g łę bokiej ś ródgórskiej dolinie tworz ą c liczne prze ł ony i wodospady Amazonka, Rio Amazonas, rzeka w Ameryce Po ł udniowej przep ł ywac ą ca przez Peru i Brazyli ę. Najwi ę ksza rzeka na ś wiecie pod wzgl ę dem powierzchni dorzecza i zasobno ś ci wód, druga po Nilu pod wzgl ę dem d ł ugo ś ci. Powstaje z po łą cznie rzek Ukajali i Mara ń ón. D ł ugo ść 6400 km lub wg innych ź róde ł 6296 km. Powierzchnia dorzecza: 7,2 mln km2. Dugo ść 6400 km lub wg innych ź róde ł 6296 km. Powierzchnia dorzecza: 7,2 mln km2. Przep ł yw 17 500 m3/s, wed ł ug innych danych 220 000m3/s lub 14 000 m3/s, maksymalnie 350 000m3/s.

10 Tu są widoczne zmagania naszego polarnika na oblodzonej trasie. Z m a g a n i a z g ó r ą t o n i e z a b a w a... W i d o k i g ó r b y l y w s p a n i a ł e. T u d o p i e r o z o b a c z y ł e m, ż e ś w i a t j e s t j e d n y m w i e l k i m w y z w a n i e m...

11 KONIEC…


Pobierz ppt "Prezentacja na temat…. …Marka Kamińskiego i jego podróż po świecie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google